Tak tohle byla opravdu Síla... Lékař z SPD spustil o přidělování dětí pedofilům, Sněmovna ve varu

29.06.2023 15:43

MONITORING Člen Poslanecké sněmovny za hnutí SPD Jan Síla Sněmovně vysvětlil svůj názor na manželství pro všechny. Manželství by mělo zůstat svazkem muže a ženy. Děti vyrůstající v jiném rodinném uspořádání jsou dle Síly náchylnější ke konzumaci alkoholu a drog. A tím se ostravský lékař teprve rozjížděl. Jeho vystoupení bylo přerušováno výkřiky a někteří poslanci jej vyzývali k omluvě.

Tak tohle byla opravdu Síla... Lékař z SPD spustil o přidělování dětí pedofilům, Sněmovna ve varu
Foto: Screen přenosu jednání Poslanecké sněmovny
Popisek: Poslanec SPD a lékař Jan Síla

Anketa

Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti?

5%
93%
hlasovalo: 25890 lidí

Síla připomněl, že v roce 2006 byl schválen zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví. Tento zákon vylučoval osvojení dítěte registrovaných partnerů a jeden z představitelů komunity usilující o prosazení tohoto zákona, herec Jiří Hromada, zdůraznil, že „nikdy nebude usilovat o osvojení a výchovu dětí“. V roce 2016 byl paragraf vylučující osvojení dítěte zrušen.

Po zrušení Hromada přiznal, že byl do zákona paragraf dán pouze pro zklidnění lidí, kteří zákon zásadně odmítali. Byl si totiž vědom, že v budoucnu bude Ústavní soud nucen tento paragraf zrušit, byl totiž v rozporu s tehdy platným zákonem o rodině, který umožňoval osvojení dítěte jak manželským párům nebo i stejnopohlavním, pokud disponují vhodným výchovným prostředím. „Čili cílem bylo registrované partnerství osob stejného pohlaví postavit na roveň manželství, které umožňuje osvojení dětí homosexuálním jednotlivcům. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, musí ještě proběhnout legalizace stejnopohlavních manželství,“ vyvodil si z toho Síla a doplnil, že návrh na rozšíření novely občanského zákoníku rozšiřující manželství i na osoby stejného pohlaví byl Parlamentu předložen jen o dva roky později.

Podle Síly se tak jedná o manipulaci s veřejným názorem v průběhu času. Jedná se dle něj o tzv. „Overtonovo okno“. „Overtonovo okno odráží dobový názor veřejnosti. Zastánci zájmu ležící mimo Overtonovo okno se snaží přesvědčit a manipulovat veřejnost tak, aby se okno posunulo jejich směrem. Názory veřejnosti se tak postupně v čase posouvají od nemyslitelného, na radikální, přijatelné, rozumné, populární a nakonec uzákoněné,“ vysvětlil Síla. „V rámci posunu Overtonova okna se čtyřprocentní menšina snaží na většinovou populaci přenést zátěž své biologické anomálie,“ prohlásil Síla.

Prosazením manželství pro všechny by se podle Síly rozjel milionový obchod s obchodem s dětmi. Z asistované reprodukce se už nyní stal výnosný byznys, který podle Síly může mít pro budoucnost lidské populace negativní následky. „Pokud na to budete mít, tak si v blízké budoucnosti koupíte dítě, jako domácího mazlíčka podle svých požadavků. Blond klučinu s výškou 190 centimetrů a s IQ 180. No a z většiny těch, co na to mít nebudou, se stane podřadná rasa, jejich IQ bude dále řízeno Gaussovou křivkou,“ řekl Síla.

Proti tomuto se staví návrh novely Listiny základních práv a svobod, jehož cílem je zakotvit ochranu rodiny na úroveň Ústavního pořádku, který chrání „úplnou biologickou rodinu, jejímž základem je manželství muže a ženy“. I tento návrh by se měl dnes dle slov Síly projednávat. Rodina podle Síly představuje základní jednotku společnosti a plní funkce, bez níž by nebyla možná funkce společnosti. „Jsou to funkce reprodukční, socializační, sociálně-ekonomická, regenerační a podpůrná. Je posláním státu, aby rodině poskytoval ochranu, napomáhal jí v nesnázi, a přitom všestranně podporoval dosažení její podoby, která odpovídá osvědčenému a zažitému ideálu funkční rodiny,“ uvedl Síla s tím, že rodina vzniká manželským svazkem muže a ženy, v jehož prostředí jsou plozeny a vychovávány děti a jedině manželství muže a ženy má potenciál naplnit všechny funkce rodiny. „Jakákoliv jiná forma rodinného soužití tento potenciál v takové míře již ze své podstaty mít nemůže,“ zdůraznil poslanec.

Důležitá je i ústavní ochrana pojmu manželství jakožto svazku muže a ženy. Je důležitá proto, že by zabraňovala jiným „legislativním experimentům“ s výkladem manželství a dalším posunem Overtonova okna.

Děti vyrůstající v jiných formách rodinného uspořádání, než je svazek muže a ženy jsou znevýhodněné v oblastech týkajících se konzumace alkoholu, drog, kriminality i vzdělání a mezigenerační chudoby. „Děti, které jsou vychovávány svými biologickými sezdanými rodiči, v průměru dosahují lepších fyzických, kognitivních a emočních výsledků než děti vychovávané v jiných podmínkách,“ uvedl Síla.

Manželství pro všechny odmítá poslanec i kvůli tomu, že institut manželství by měl ochraňovat především zájmy dětí. Podle empirických studí je dle jeho slov prokazatelné, že soužití muže a ženy je nejlepším prostředím pro řádnou výchovu a péči o děti. „Stát by neměl preferovat uspokojování tužeb homosexuálních partnerů pro falešné prosazování humanity nadoktorované Evropskou unií, ale primárně prosazovat zájmy dětí, a ne emocionální vztah dvou dospělých osob, ať homo- či heterosexuální,“ řekl rozhodně.

Síla upozorňuje Sněmovnu i na to, že dítě, jež by se dostalo do péče stejnopohlavního páru, se nebude moci nijak bránit, ve škole by ho mohla čekat i šikana. „Pokud se dostane do péče dvou pedofilů, tak další problém nastane ve školce a ve škole, kde se stane terčem posměšků a šikany,“ zmínil Síla.

V závěru však doplnil, že česká veřejnost je tolerantní, a že perzekvovat někoho za jeho názory či sexuální orientaci je špatné. „Osobně podporuji úpravu Občanského zákoníku tak, aby byla narovnána práva homosexuálních i heterosexuálních párů mimo adopci dětí a zavádějícího názvu jejich vztahu jako manželství,“ uzavřel.

Poslanec Michael Kohajda v reakci na poslance SPD Sílu řekl, že by se měl za svá slova o „přidělení dítěte pedofilům“ omluvit. Znevažuje to dle něj i práci státních orgánů při posuzování podmínek adopce. „Je to úplně mimo, úplně za hranou, a myslím, že by to vyžadovalo omluvu,“ řekl.

„Tohle byla opravu síla,“ reagovala na slova poslance Síly poslankyně Taťána Malá.

autor: luk

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Petr Mach, Ph.D. byl položen dotaz

SPD

Prý budete kandidovat za SPD? Proč právě za ně a ne za Svobodné? Vy s politiku, kterou razí Okamura a jeho názory souhlasíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pan MUDR. Síla je lékař, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemravní bahno , 29.06.2023 16:33:56
a tudíž ví o lidské biologii a psychice víc než právník Kohajda nebo mediátorka Malá. Ta se lidské biologii přiblížila nejvíc při diplomce o králících. Pan poslanec Síla ví také víc než knihkupkyně či prodavačka mobilů, ty se taky ozvou. Určitě se dostává i k informacím z lékařského hlediska důvěrným, takže jeho závěry jsou relevantnější než závěry lidskoprávníků, kde přání je často otcem myšlenky. Co řekl, to řekl, omlouvat se netřeba. To by Němcová musela strávit omluvami celý zbytek svého bídného života.

|  27 |  0

Další články z rubriky

94,90 Kč. Tesco a Albert překonaly Švýcarsko, Češi nejásají

9:31 94,90 Kč. Tesco a Albert překonaly Švýcarsko, Češi nejásají

Kdo se letos rozhodl pořizovat sladkosti do mikulášské nadílky na poslední chvíli, toho dost možná č…