Otakar Jelínek: Za obsahem mých dopisů si stojím

19.04.2016 10:59

Dne 12.dubna byl v Parlamentních listech uveřejněn dehonestující článek o mé osobě pod titulem „Škodí Tomáši Halíkovi, a to na vysokých místech. Speciální záliba českého docenta.“

Otakar Jelínek: Za obsahem mých dopisů si stojím
Foto: David Hora
Popisek: Tomáš Halík na přednášce v Písku

Docentova odpověď

Dne 12.dubna byl v Parlamentních listech  uveřejněn dehonestující článek o mé osobě pod titulem  „Škodí Tomáši Halíkovi, a to na vysokých místech. Speciální záliba českého docenta.“  Přitom zde byl  též publikován bez  mého svolení obsah některých mých dopisů, které byly  přeloženy z angličtiny rovněž bez mé autorizace. K této záležitosti podávám následující doplńující vyjádření:

Za obsahem mých dopisů si stojím. Jejich překlad do češtiny  je velmi zdařilý a s jedinou malou výjimkou vystihuje přesně to, co jsem měl na mysli. V dopise kancléři oxfordské university jsem použil o Halíkovi slova „impostor“, což bylo přeloženo českým výrazem „podvodník“, který  je ale příliš  emotivně silný. Podle Anglicko-českého výkladového slovníku, Lidové noviny Praha 1998 je „Impostor“ někdo, kdo předstírá, že je někdo jiný, aby dosáhl toho, co chce. Tomu odpovídá přesněji německý výraz hochštapler, který jsem měl na mysli. Ten se ovšem v angličtině nepoužívá. Další nepřesnost v tomto dopise se týká Antonína Dvořáka, o němž jsem se mylně domníval, že obdržel doktorát z Oxfordu, ve skutečnosti to bylo z Cambridge. Tento můj omyl na podstatě záležitosti ovšem nic nemění.

Před nedávnem byly v Parlamentních listech otištěny úryvky z článku Noah Lachse, uveřejněném v Isis, časopise Oxfordské university. Článek je věnován temné minulosti Lud´ka Sekyry a jeho vztahu k Václavu Havlovi i k Oxfordské universitě. O Sekyrovi je u nás všeobecně známo, že je   Halíkovým sponzorem nejen v Oxfordu, ale potenciálně i v příštích presidentských volbách u nás. Sekyra investoval značný finanční obnos do Harris Manchester College Oxfordské university, která jej za to odměnila tím, že se stal členem  jejího vedení. Byla to právě tato kolej, která Halíka navrhla na čestný doktorát teologie. Těsná souvislost mezi Halíkem a Sekyrou vytváří tím podezření, že návrh této koleje na udělení čestného doktorátu by bylo možné považovat téměř za autonominaci (self-nomination), která je ovšem výslovně zakázána řádem oxfordské university. Já sám jsem v písemném styku s nejvyššími představiteli oxfordské university od nichž jsem se dověděl, že budou ještě přinejmenším  čtyři příležitosti, kdy by mohla být Halíkova nominace projednávána.  Dle mých informací nebyla dosud schválena nejvyšším orgánem, kterým je Kongregace. Halík přesto v našich mediích vystupuje, jakoby doktorát, který by mu měl být eventuálně udělen 22.června, byl již hotovou věcí. Ať bude výsledek  hlasování v Halíkův prospěch či naopak, budu o tom, jak jsem byl ujištěn z Oxfordu, v náležité době informován.

Dále bych chtěl zdůraznit následující. Sám jsem velmi silným odpůrcem  Halíkových nábožensko-filosofických názorů a ještě silněji se stavím proti jeho zoufalým postojům politickým. Stejně silně a důrazně se  naopak naprosto ztotožňuji s jeho názory o islámu, jako o jednom z velkých  monotheistických systémů. Tuto věc jsem mu sám sdělil v dopise ze dne 30.ledna 2015, dávno předtím, než v naši zemi propukla v plné síle  věcně neopodstatněná antiislámská hysterie (dopis je v příloze tohoto vyjádření).

V Praze dne 18.dubna 2016

Doc. RNDr Otakar Jelínek, CSc.

Msgre Prof. PhDr.Tomáši  Halíkovi,ThDr

V Praze dne 30.ledna 2015

Pane profesore,

I když patřím v mnoha ohledech k Vašim kritikům, chtěl bych Vám přesto vyjádřit svůj obdiv a podporu Vašim současným vystoupením, týkajícím se problematiky islámu. Obdivuji Vás, že se nebojíte vyslovovat se proti  mínění „mainstreamu“. Já jsem zděšen, kam se vše u nás bude ubírat za situace, kdy je veřejnost masírována jednostrannou indoktrinací nevzdělanců. To jsem ostatně pozoroval i ve Vaší debatě na Internetu s redaktorem Respektu Taberym. Tento člověk je typický příklad toho, co mám na mysli. On volá „pojd´me polemizovat“, místo toho, aby se raději dříve sám vzdělal nebo nechal poučit. Potom by si nepletl pojmy  jako hodnota za dekadenci, humor  za svatokrádežné urážky etc. Jemu bych doporučil, „ radši se nejdříve vzdělávej, abys netvrdil v polemikách nesmysly!“ To je u nás, myslím, hlavní problém, že není možnost vést poučenou debatu, za niž se přimlouvá  i kardinál Duka, protože zde blábolí každý, co se mu zachce bez hlubší znalosti věci. Obecná ignorance ve věci islámu u nás je dle mého soudu neodpustitelná, protože v současnosti zde existuje celá řada seriosních publikací z pera odborníků na toto thema. Jako příklad uvedu:

Džihád - kdo z řečníků, běžně používajících tento pojem zná jeho skutečný obsah? Komu je známo, co znamená velký a malý džihád, co je džihád srdce, jazyka, ruky a meče, a co znamená fatwa, která džihád mečem  musí nutně doprovázet. Opět i zde dochází ke směšování pojmů, tentokrát  odsouzeníhodnéno hrubého a násilného individuálního terorismu se složitým nábožensko-právním islámským konceptem. (Viz M.Mendel: Džihád, vydala Atlantis).

Dále mne velmi znepokojují mimořádně nebezpečné a zrůdné výroky typu „falešná multikulturní rhétorika“ i neblahé a nebezpečné výroky hlavy státu  proti islámu. Vy jste byl v al Azharu  a jistě si dovedete přestavit, že i u ulama podobné výroky mohou zákonitě vést k muslimskému přehodnocení našeho dosud  dar al islámu v dar al harb. Tím si sami koledujeme opravdu o to, že zde zakusíme hrůzný individuální teror.

Nakonec tři poznámky:

1) Jsem s Vámi  naprosto zajedno i v otázce hidžábu. U nás na fakultě to je běžné a nikdo se tomu nediví, ani to nekritizuje. Každou podobnou kritiku já pokládám za nepřípustnou kulturně-náboženskou  diskriminaci islámské komunity u nás. Nerozumím tomu, že právě ve Francii, s jejím „liberté, egalité, fraternité,“ přitoupili k zákazům. To je popření jejich vlastní historické zkušenosti i demokracie! Ostatně i v naší křest´anské evropské kultuře existuje přece běžné zahalovaní hlav žen  zejména v souvislosti s náboženskými úkony. Nejsou  ničím zvláštním  závoje žen při bohoslužbách v Italii  nebo ve Španělsku, nebo konečně i závoje našich nevěst při svatebním obřadu! Muslimky u nás se vztahují k Bohu v denních modlitbách, a proto šátky nosí v podstatě stále.

2) Samozřejmě, že s Vámi naprosto souhlasím i s Vaším výrokem, týkajícím se běženců. „Myslím si, že je morální povinností Evropy těmto lidem se otevřít.“ Já sám bych ovšem od Vás, jako preláta katolické církve, očekával daleko silnější výraz. Taková povinnost dle mého názoru nemůže být  jen otázkou  Vašeho  subjektivního osobního názoru, ale jestliže se pokládáme za evropskou civilizaci, vzešlou z křest´anských tradic, pak taková pomoc by měla být samozřejmým morálním imperativem pro všechny bez rozdílu. Konat skutky křesťanského milosrdenství je dle mého soudu nutno  konat okamžitě a bez rozmýšlení, váhání či pochybností.

3) K současnému  mimořádně nebezpečnému a zhoubnému pokřiku proti multikulturalismu, plynoucímu z naprosté neznalosti evropských duchovních dějin (sám jste kdesi uváděl F.Heera):  Pro mne samého je dnes daleko nebezpečnější publikací Huntingtonova  Střety civilisací, -pohanská idea-, odporující křest´anskému i islámskému universalismu,  než  Hitlerův Mein Kampf, proti němuž jsou vedena u nás  soudní jednání, i když jde podle mého soudu v tomto případě  dnes už spíše jen o historickou kuriositu. Komu z těchto  křiklounů o „falešném multikulturalismu“  je známo, co znamenal pro Evropskou středověkou vzdělanost, a pro medicínu  specielně, vliv arabských učenců v Andalusii. Já sám  islámský vliv na Evropu v mnoha ohledech hospodářských i kulturních pokládám za důležitější a závažnější, než vliv kultury judaistické.

S pozdravem Doc. Ota Jelínek

P.S.:  Shodou okolností jsem také na videu viděl debatu prof.Putny s redaktorem M.Veselovským. Putnova  neuvěřitelná  naivita  a  jeho nepochopitelně zarytá  antiruská  jednostrannost v diskusi o geopolitických problémech přiváděla redaktora Veselovského v němý úžas. Mne  dorazilo, když Putna srovnával jako „odborník na Rusko“(!?)  Pussy Riots s Vasilem Blaženým a s děkabristy. To mne utvrdilo také v tom, že jsem měl pravdu s pochybnostmi  při  jeho jmenování profesorem. Jestliže takto působí na studenty, mám z toho hrůzu.

Dopis jsem se rozhodl poslat přímo Vám a neventilovat tyto věci na sociálních sítích, jak je dnes zvykem, neboť je mi odporné ponořovat se  do bahna ve stoce nevzdělanců a čelit jejich eventuelním sprostým invektivám!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

14:55 Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

Když Zdeněk Mahler v roce 2011 přebíral Cenu Unie českých spisovatelů za celoživotní dílo, nebylo je…