Pavel Bartoníček: Slaný nepochopitelně zvýhodňuje soukromou firmu

08.04.2019 8:26

Zastupitelé za ODS, ANO, KDU-ČSL a STAN odsouhlasili ve středu 3. dubna několik smluv mezi městem a soukromým tureckým investorem, které město staví do značně nevýhodné pozice.

Pavel Bartoníček: Slaný nepochopitelně zvýhodňuje soukromou firmu
Foto: archív Slaný
Popisek: Slaný

Není to tak dávno, co se ve Slaném řešila kauza parkovacího domu, který měl být automatický a splňovat určité parametry. Obojí se nezdařilo a věc vyšetřovala policie. Úmrtí tehdejšího starosty vedlo k odložení věci. Samotná kauza není vyřešena doposud a mezi městem a zhotovitelem probíhá soudní řízení. Jeho jediným výsledkem zatím je, že soud prohlásil smlouvu o dílo (spolu s dodatky) na parkovací dům za absolutně neplatnou. I člověk ne zcela detailně znalý celé kauzy by si z tohoto příběhu dokázal vzít poučení. Ne tak většina slánských zastupitelů. Všichni za ODS, ANO, KDU-ČSL a STAN totiž ve středu 3. dubna odsouhlasili několik smluv mezi městem a soukromým tureckým investorem, které město staví do značně nevýhodné pozice. Nejde pouze o to, že podle názoru mého i několika dalších zastupitelů se jedná o smlouvy, které jsou pro město Slaný značně nevýhodné. Podivné jsou především okolnosti, za kterých zastupitelstvo smlouvy schválilo:

1. Zastupitelům nebylo zdůvodněno, proč bylo potřeba schválit veškeré smlouvy tak neodkladně, že nebylo možné dát materiál nejprve projednat radou města, jak se tomu obvykle děje, a materiál byl starostou Martinem Hrabánkem předkládán přímo na zasedání zastupitelstva. To je u takto zásadní věci naprosto nestandardní.

2. Zastupitelům nebylo zdůvodněno, proč ke všem smlouvám nebylo přiloženo písemné stanovisko právního zástupce města ke znění těchto smluv. To se běžně předkládá i u věcí, kde je to naprosto zbytečné a kde jde jen o plýtvání penězi.

3. Právní zástupce města, přítomný na zasedání, prohlásil, že jeho stanovisko k bodu, který obsahuje základní smluvní závazky města Slaný (a zřejmě i k některým dalším bodům), nebylo vyžádáno, což je postup, který nemá v historii města obdoby, a je neuvěřitelné, že na tento postup právní zástupce vůbec přistoupil!

4. Město se zavázalo soukromému investorovi i jakémukoliv nástupci této firmy (případně subjektu, na který práva přejdou), rezervovat značnou kapacitu čistírny odpadních vod (tj. přes tisíc ekvivalentních obyvatel, což tvoří přibližně 10 % kapacity) po dobu šesti, respektive deseti let, aniž by zastupitelé obdrželi písemnou informaci, že čistička ve Slaném takovou rezervaci značné kapacity umožňuje. Panuje totiž obava, že bude muset dojít k okamžitému navýšení kapacity, a tato investice z rozpočtu města v řádu desítek milionů Kč bude vyvolána právě závazkem města této soukromé firmě.

5. Nikdy v minulosti město soukromým investorům žádnou kapacitu čističky nerezervovalo. Existuje proto obava i z možné žaloby některého z dalších investorů, který by se mohl cítit znevýhodněn či přímo poškozen tímto rozhodnutím zastupitelstva. Město samo má v lokalitě na Hájích pozemky pro stavbu desítek rodinných domů, které bude chtít připojit na kanalizaci.

6. Ve smlouvě o spolupráci se navíc město zavazuje k velmi nestandardním slibům: zdrží se jakýchkoliv podání a podnětů, které by mohly ovlivnit realizaci projektů soukromého investora (k jednomu z nich bude kupř. potřeba změny územního plánu, která dosud nebyla schválena), každý souhlas k umístění stavebního záměru vydá do 14 dnů (běžná lhůta ze stavebního zákona je 30 dní), předem se vzdává jakýchkoliv práv na odvolání či nesouhlas. Město dále bere na vědomí, že zakreslení staveb v příloze smlouvy není konečné a investor je oprávněn dle potřeby toto měnit a město s tímto postupem předem souhlasí. Zastupitelé tedy, aniž by obdrželi stanovisko odborných útvarů města (stavební úřad, odbor správy majetku, odbor životního prostředí, úsek územního plánování či odbor kultury a památkové péče) k takovým závazkům, odsouhlasili předem souhlas s finální podobou projektů pro stavební povolení, které nikdo z nich nespatřil a ani neví, zda by některý z odborných útvarů městského úřadu nechtěl vznést nesouhlas.

7. Jeden z přítomných zastupitelů vznesl návrh na odložení materiálu a jeho projednání v radě města a též požadoval předložení písemného právního stanoviska. Starostou byl vyzván, aby předložil písemné znění svého návrhu usnesení, a okamžitě poté, co tento zastupitel svůj návrh začal psát, jiný zastupitel navrhl k hlasování drobnou úpravu stávajících smluv (přidání 2 pozemků do dokumentu). Starosta umožnil hlasovat o tomto návrhu, aniž by byl dán rovněž v písemné podobě. Navíc tohoto zastupitele ovlivňoval návodným dotazem, zda chce hlasovat o změně současně se souhlasem se všemi smlouvami. Ačkoliv toto neobdržel písemně a zastupitel ani takovou věc nenavrhoval, nechal starosta o této úpravě hlasovat jako o souhlasu s materiály v upraveném znění. Tím mohl zastupitele uvést v omyl, neboť někteří patrně vůbec netušili, o čem přesně hlasují. Alespoň jeden ze zastupitelů následně žádal o nové hlasování. To se však již neuskutečnilo. Vše je nahráno na video a do deseti dnů od zasedání bude k dispozici zápis i audiozáznam.

Danajský dar

Důvodem nebývalé vstřícnosti většiny zastupitelů vyhovět investorovi, která podle mého názoru převážila nad zdravým rozumem, je patrně „ochota“ investora věnovat městu park a budovu vily továrníka Přibyla, kterému celý areál patřil. Oboje je ve značně zpustlém stavu a navíc na podzim 2018 bylo obojí vyhlášeno za kulturní památku. Soukromý investor tedy nejen, že získal nadstandardní podmínky, ale navíc se elegantně zbavil majetku, do kterého by musel vložit značné finanční prostředky (hovoří se o celkové částce okolo 50 až 60 milionů korun). Tyto prostředky tedy bude muset ze svého rozpočtu investovat město Slaný, nebo vilu s parkem nechat dále chátrat. Obávám se, a nejsem zdaleka sám, že výše popsané závazky města a velmi nestandardní odsouhlasení záměrů soukromému subjektu by mohlo městu Slaný v budoucnu způsobit nevratné škody, včetně finančních, a přinést i možnou žalobu ze strany jiných investorů. Zastupitelstvo ve své většině však tuto obavu nesdílí. Někteří zastupitelé, zdá se, chtějí plnit volební sliby a je jim zcela lhostejné, jaké finance z rozpočtu města za to budou muset být vydány. A to i přesto, že jsme všichni zavázáni rozhodovat o majetku a financích města s odpovědností řádných hospodářů.  

Pavel Bartoníček (Autor je zastupitel města Slaný od roku 2002 a bývalý místostarosta)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

14:55 Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

Když Zdeněk Mahler v roce 2011 přebíral Cenu Unie českých spisovatelů za celoživotní dílo, nebylo je…