Kompletní projev Jiřího Paroubka na konferenci ČSSD

13. 3. 2010 14:50

Celé znění vystoupení předsedy sociálních demokratů v Teplicích.

Kompletní projev Jiřího Paroubka na konferenci ČSSD

Vážení televizní diváci,
Vážené přítelkyně a přátele,
Vážení hosté,
Dámy a pánové,

Česká republika stojí na křižovatce. Naši občané se budou muset zanedlouho rozhodnout. Můžeme jít dál po stejné cestě jako Topolánková vláda po roce 2006. To je nebezpečná cesta, kdy obyčejní lidé strádají. Staří lidé jsou přehlíženi. Naše děti ignorovány. Nebo můžeme učinit odpovědnou změnu. Tu, která nás přivede v následujících 15 letech mezi deset zemí s nejvyšším standardem života v Evropské unii. Dnes zde budeme hovořit o změně. Dnes chceme ukázat, že dokážeme takovou změnu vybojovat!  Setkáváme se zde v Teplicích na počátku dlouhé a náročné cesty. V příštích dvou a půl měsících nás čekají tisíce kilometrů po celé zemi. Navštívíme stovky vesnic a desítky měst. Setkáme se s milióny voličů. S tisíci z nich budeme stát tváří v tvář. Budeme jim hledět do očí. Vzkaz, se kterým se za nimi rozjedeme, musí být srozumitelný a jasný - Zanechte zklamání a rozčarování. Beznaděj změnu a lepší život obyčejným lidem nepřinese. Věřte ve změnu, přijďte k volbám. Sociální demokracie je tou změnou a nadějí pro tuto zemi!

Vážení přátelé,
Studium průzkumů veřejného mínění, analýza volebních preferencí stran, nemá dnes valný význam. Výsledky agentur se shodují jen v jedné věci. Favoritem voleb je ČSSD. Já dodám v této souvislosti dva postřehy:
1. tím nejlepším průzkumem veřejného mínění jsou volby
2. v případě našeho předčasného sebeuspokojení projevujícího se pasivitou našich kandidátů a členů se může stát, že volby sice vyhrajeme, ale vládu sestaví někdo jiný. Myslím si, že je to jediná naděje, k níž se náš hlavní soupeř může upínat. A za určitých okolností se mu to může i podařit.

Právě se děje:
Konference ČSSD, sledujeme ONLINE

Za jakých okolností to může nastat?
1. pokud přestaneme diktovat témata a tempo předvolebního boje, pokud ztratíme strategickou iniciativu
2. pokud uděláme sérii těžkých programových chyb
3. pokud neudržíme v nejbližších týdnech do voleb jednotu strany
4.  pokud nám soupeři budou prefabrikovat v dojemné souhře s některými médii sérii kauz, což má mít zejména trojí efekt:
- učinit z nás až do dne voleb podezřelé, zmíněným médiím totiž vůbec nejde o pravdu
- přikrýt reálné korupční kauzy ODS (např. šibalové - starostové ODS v Brně - Žabovřeskách; Náchodě; dále Opencard; prodej tkáňové banky; neexistence výběrových řízení na ministerstvu obrany v řádech miliard atd.)
- zaměstnat nás

Udělejme si krátké shrnutí poznatků ze sociologických analýz našich zahraničních poradců (aniž bychom do detailu příliš prozrazoval naše celkové záměry a taktiku):

1. teze - máme dnes reálně podporu 30 - 33 % voličů
2. teze - můžeme, při neobratně vedené politice jistou, byť relativně malou část voličů ztratit
3. teze- existují 3 dílčí segmenty voličů, které v souhrnném vyjádření představují dalších 10% hlasů, které naopak můžeme ještě získat. V zásadě se jedná o voliče na pomezí mezi námi a komunisty, dále o voliče, o které se přetahujeme s menšími politickými stranami a konečně o swingové voliče.

Tyto tři typy voličů slyší, a to je pro nás velmi dobrá zpráva na naše programové poselství a mají i vysokou důvěru k lídrům soc. dem. Žijí spíše v malých městech a vesnicích. Je za nimi potřeba jít! Fyzicky,  tedy kontaktní kampaní, direct maily, články a sdělení v naší inzerci. Všemi možnými způsoby.

Náš hlavní protivník se pod vlivem svých amerických poradců a povahových dispozic šéfa volební kampaně Ivana Langera vyžívá v naprosté destrukci:
- uchýlil se po čtyři týdny k sládkovské obstrukci v parlamentu
- ani se nepokouší s námi o programovou debatu (v té ostatně po odchodu p. Tlustého ODS nikdy nebyla silná)
- vede drobnou gerilu, jakýsi forčeking - neustálé napadání politiků a politiky soc. dem., ať uděláme cokoliv, je podle nich špatně.
- straší státním bankrotem, když tito odborníci na finance z ODS + p. Kalousek dokázali zvýšit se svou vládou státní dluh jen za poslední dva roky o téměř 300 mld. Kč (a ODS můžeme bez váhání přičíst na vrub i plnou odpovědnost za náklady transformace a bankovní socialismus 90. let ve výši téměř 700 mld. Kč)
- straší vládou soc. dem., jako kdyby po ustavení takové vlády hrozil nějaký Avatar či obludárium.

Soiálnědemokratické vlády přece přivedly republiku do NATO, EU a nedávno rozhodujícím způsobem hlasy všech svých zákonodárců v parlamentu - sociální demokracie přispěla k přijetí Lisabonské smlouvy. A konečně musíme počítat s narušováním našich mítinků ze strany našich politických odpůrců - a k tomu přidejme nejrůznější pseudokauzy prefabrikované ODS. Známe jejich biolihy, Krejčířovy směnky, Kubiceho zprávy, pseudoaféru Budišov ad. ad. vč. kupování poslanců  á la Dalík, řádění justiční mafie a další podrazy.

ODS a obecně česká pravice tedy udělají vše pro politický zvrat a použijí jakýchkoliv metod vedoucích k tomuto cíli. To je potřeba mít stále na paměti. Jaká témata budou rezonovat v naší volební kampani? Budou to ta témata, která se týkají lidí a jejich reálného života. Rodin s malými dětmi, seniorů, nezaměstnaných, zaměstnanců i středního podnikatelského stavu. Náš programový přístup vychází z principů solidarity, spravedlnosti a svobody. Těmi skutečnými problémy země a jejích občanů jsou:

1. řešení dopadů krize, rostoucí nezaměstnanosti a zadlužení státu
2. dostupnost zdravotnictví
3. korupce a klientelismus
4. důchodová reforma postavená na průběžném systému financování a podpoře dobrovolného připojištění.
Často jsem v posledních týdnech dostával otázku, kde vezmeme finanční zdroje nezbytné k uskutečnění našich, prý přehnaných, plánů. Především nevidím naše plány jako rozmařilé, ale naopak jako střízlivé a realistické a zejména také potřebné.

Vážení televizní diváci, dámy a pánové, Vážení přátelé,

pokud dojde k hospodářskému oživení v USA, západní Evropě a zejména v Německu, dojde k růstu hospodářství i u nás. Růst HDP bude generovat také přírůstky daňových příjmů státního rozpočtu. K podpoře hospodářského růstu je kromě toho možné - a to je věc budoucí vlády, věřme, že to bude vláda sociálně-demokrtická, v následujících čtyřech letech použít:

- zejména peníze z evropských fondů (jedná se až téměř o 750 mld. Kč)
- zahraniční i domácí soukromé investice
- finanční prostředky z povolenek
- výhodné úvěry EIB uplatněné v projektech veřejného sektoru
- soukromé investice v rámci projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
- disponibilní zdroje z finančních rezerv ve státních podnicích (např. na výstavbu penzionů pro seniory a startovacích bytů v rámci komunální výstavby


Dámy a pánové,

republika dnes stojí na rozcestí. Vím, že mnozí z vás prožívají složité období. Naše země klesá v kolenou pod tíhou ekonomické krize. Víra v čirý ekonomický liberalismus; v trh, který nesnese žádnou regulaci a dozor; zpupná nabubřelost investičních a bankovních dobrodruhů - to vše uvrhlo naši nevelkou a otevřenou ekonomiku do těžkých časů ekonomické recese. Obyčejní lidé tuto krizi nezpůsobili. A při tom její političtí spoluviníci na pravici přenášejí její důsledky právě na ně. To se musí změnit.

Zatímco ti, co krizi způsobili, sestavují bezzubé poradní orgány před kamerami médií, střední třída a nízkopřijmové vrstvy trpí. Jsou nuceny nést na svých bedrech největší dopady krize. To se musí změnit.

Růst jejich příjmů se zastavil. Denně ráno odchází do svých zaměstnání s obavou, že to dnes budou oni, kdo se vrátí večer domů ke svým dětem bez práce. Jejich děti těžce hledají své první zaměstnání. Hrozba propadu do chudoby je pro řadu našich občanů každodenní hrozbou. To se musí změnit.

Uplynulé čtyři roky byly ve znamení soustavného růstu cen bydlení, energií, nejběžnějších potravin a služeb. Vlastně všech důležitých plateb domácností. A nezmění na tom nic vtípky srovnávající mě s Che Guevarou. Na svých cestách po naší zemi cítím, že je tu přesto palčivější problém. Je to pocit všudypřítomné nejistoty.

Před dvaceti lety jsme si vzali nazpět svou svobodu. Nicméně se ukázalo, že naše země a její občané - jejich významná část - vstoupili do svobodného, leč drsného kapitalistického světa bez schopností v této tvrdé realitě plně obstát. Předlistopadová stabilita, pramenící ze sevřenosti, nehybnosti a neměnnosti totalitního režimu se v mžiku změnila v jiný, neuspořádaný svět. Obyčejní lidé se museli učit v tomto novém světě uspět. Žili, pracovali a vychovávali své děti najednou ve zcela proměněném prostředí. Byli hozeni do divokých vod, bez vidiny majáku, který by jim ukázal cestu. Dnes postrádají naději i víru, že zvolený směr je ten správný. Nevěří nám, že můžeme dosáhnout vytouženého cíle - klidného života ve svobodné, prosperující demokratické společnosti. Ve společnosti, kde vládne zákon, rovnost příležitostí, spravedlnost a solidarita s potřebnými. To se musí změnit.

Politická třída země ztratila důvěru občanů, že ji zajímá řešení jejich skutečných starostí a o jejich lepší budoucnost. Občané ztratili důvěru v politiku uskutečňovanou na terasách toskánských vil.
To se musí změnit.

Obyčejní lidé nevěří, že jednání na palubách luxusních jachet jim zajistí dostupnější lékařskou péči. Lidé nevěří, že záchrana podniku, kde pracují, leží na sjezdovce ve Špindlerově mlýně. Lidé nevěří, že důstojnější důchody se dohadují na golfových turnajích. Obyčejní lidé prostě už nevěří, že ty nahoře ještě vůbec zajímají. Tedy, s výjimkou těsně předvolebního času. To se musí změnit.

Politiku ovládli lobbisté, poradci všeho druhu a podnikatelé - odborníci přes tunelování veřejných financí. To se musí změnit.

Pocit beznaděje a marnosti, který na mně doléhá ve všech městech a vesnicích naší země posiluje to, jak je naše země vnímána našimi zahraničními partnery. V důsledku zahraniční politiky Topolánkovy vlády není naše země ve světě vesměs brána jako vážený partner.  To se musí změnit.

Jasným úkolem pro budoucího premiéra a vládu je vnést pocit jistoty a stability zpět do života obyčejných lidí. Obnovíme důvěru lidí tím, že jim dokážeme, že sociálně demokratickým hodnotám mohou věřit. Neměříme kvalitu zdravotní péče výší zisku soukromých nemocnic a pojišťoven. Nepovažujeme za dostupné vzdělání takové, které se dá po žertovně krátkém prázdninovém studiu koupit. Dobrá práce pro nás není taková, z které může být člověk na hodinu vyhozen. Odchod do penze nesmí být obávaným počátkem konce životní cesty. Musí to být začátek další plnohodnotné a důstojné fáze života. Sociální demokracie je o víře, že všichni lidé jsou si rovni, jsou svobodní a že obyčejní lidé mohou žít lépe. Solidarita je základní stavební prvek moderní společnosti. Hospodářský rozvoj musí být vázán se sociální ohleduplností. Sociální soudržnost a sociální smír jsou nutným předpokladem stabilního ekonomického rozvoje společnosti. Osobní svoboda znamená možnost neomezeně usilovat o rozvoj vlastní osobnosti, o úspěch a štěstí, mít právo na štěstí. Úplné svobody ale nelze dosáhnout bez důstojného sociálního postavení všech lidí. Chudoba a nesvoboda jako rodné sestry kráčejí ruku v ruce.

Sociální stát nestojí občanům v cestě. Stojí na jejich straně v časech nouze a obtíží. Mohu vám slíbit, že budu vždy stát na straně obyčejných lidí. Budu bojovat za vaši lepší budoucnost! Chceme pracovat pro občany této země.
Vláda sociální demokracie pravidelně valorizovala důchody. Nikdy jsme nedopustili pokles životní úrovně penzistů. Prosadili jsme nový zákoník práce, který posílil ochranu zaměstnanců. Pokud jde o mě, s korupcí jsem bojoval a bojuji padni komu padni. Tvrdě ve svém okolí ctím princip presumpce viny. Na kohokoliv padlo podezření, musel odejít z politické funkce.

Po minulých volbách naproti tomu dostali občané možnost sledovat ve své plné nahotě program ODS v praxi. Topolánkova strana si koupila těsnou většinu v poslanecké sněmovně, jednobarevně ovládala senát a na Hradě měla svého čestného předsedu. V ten moment jsme měli všichni příležitost okusit na vlastní kůži, co znamená uskutečnění programu Modré šance, o kterém mohli představitelé ODS do té doby pouze prázdně hovořit.

A co jsme tedy viděli?

Z posledního rozpočtu, který připravila vláda pod mým vedením a který v roce 2007 skončil v deficitu pouhých 66 miliard, naši zemi svými výstředními reformami přivedla pravice v minulém roce k rekordnímu schodku státního rozpočtu dosahujícímu 225 miliard. Byl to nejvyšší schodek státního rozpočtu v dějinách České a Československé republiky.

Když jsme předávali zemi korupční vládě premiéra Topolánka, nezaměstnaných bylo kolem 450 tisíc a počet volných míst byl téměř sto tisíc. Ani ne rok na to, kdy ještě doznívaly pozitivní kroky hospodářské politiky sociálnědemokratické vlády a ekonomiku ještě nezatížily Topolánkovy reformy z léta 2007, se nezaměstnanost pohybovala kolem 350 tisíc a nabídka volných míst přesahovala 140 tisíc. A jaký je výsledek po přijetí reformního batohu ODS a Kalouskova ministrování? Nezaměstnanost dosahuje téměř 600 tisíc osob a počet volných míst poklesl na titěrných 30 tisíc.

Reálný růst platů v posledním roce vlády ČSSD dosáhl bezmála 4% a za 8 let její vlády 43%. Topolánkovým ekonomickým amatérismem a nezájmem o věci veřejné a Kalouskovým úsilím se propadl. V mnohých odvětvích dokonce došlo k reálnému poklesu a zchudnutí zaměstnanců.

Přes tyto všechny důkazy své nekompetentnosti a chybnosti jejich programu přicházejí dnes před voliče s programem prakticky totožným, v případě strany TOP 09 ještě drakoničtějším. Zkuste si to projít se mnou:
zvýšení spoluúčasti ve zdravotnictví, snižování dávek matkám na mateřské, výpověď bez udání důvodů, školné na státních školách, zvýšení spodní sazby DPH a zdražení každodenních potřeb obyčejných lidí. A co by ještě rádi? Vyvedení padesáti miliard z důchodového účtu do soukromých penzijních fondů, které dají všanc nenasytným finančním žralokům, kteří potřebují volný kapitál pro svá riskantní investorská dobrodružství. Ale také ekologickou superzakázku za 110 miliard, či církevní restituce za 270 miliard zatěžujících stát po 60 let.

Co od občanů s tímto svým programem pravice očekává? Že po třech letech jejich experimentování a hazardování s budoucností nás všech je odmění dalšími čtyřmi léty? Pošleme jim jasný vzkaz:  Nestojíme o vaši výpověď bez udání důvodů; privatizaci nemocnic, zdravotního pojištění a důchodového systému; zavedení školného na státních vysokých školách, snížení podpory rodinám s dětmi, zvýšení DPH na potraviny a léky.  Chceme ve vedení země změnu.

Chceme, aby České republice vládla zkušenost a rozvážnost. Nechceme přeběhlíky, obstrukce, stávky, zmatek a chaos. Chceme změnu. Chceme stabilitu, solidárnost a jasné vedení. Přání obyčejných lidí jsou stejná všude na světě. Tvrdě a poctivě pracující lidé potřebují dobrá zaměstnání. Dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Sociální jistoty pro případ nouze a stáří. Přiměřené ceny bydlení a potravin. Kvalitní a otevřený systém vzdělávání pro své děti.

Dvacet let rok co rok stoupá produktivita práce zaměstnanců. To neznamená nic jiného než, že rok od roku zaměstnanci pracují tvrději a tvrději. A jaká je perspektiva, kterou jim naši konkurenti z ODS a TOP 09 za to nabízí?
Klesající reálné příjmy, výpověď bez udání důvodů, minimální stimuly pro vytváření nových pracovních míst, trh prý všechno srovná, hrazení 160 nejběžnějších nemocí a operací jako jsou chřipka či kýla, privatizaci zdravotních pojišťoven, vyvedení peněz určených na jejich důchody do soukromých penzijních fondů, snížení podpory rodinám s dětmi, rozboření sociálních jistot a skrze rovnou daň prohlubování propasti mezi chudými a bohatými. Při návratu vlády Topolánkovy ODS a Kalouskovy TOP 09 by statisíce rodin a milióny důchodců stály tváří v tvář hrozbě zdravotnictví s rychle rostoucí finanční spoluúčastí. Sociální demokracie nic takového nepřipustí.

Sociální demokracie odmítá pojímat zdravotnictví jako byznys. Nedopustíme, aby v blízké budoucnosti došlo k vyvádění peněz mimo zdravotnictví na principu zisku v akciových společnostech. ČSSD má za cíl vytvořit a dobudovat páteřní síť neziskových zdravotnických zařízení, tvořenou státními fakultními nemocnicemi a krajskými nemocnicemi a zdravotnickými zařízeními. Lidé musí dostat nejlepší možnou lékařskou péči v přiměřené blízkosti svého bydliště.

Zachováme dostupnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Vysoký standard lékařské péče musí být zachován pro všechny občany. Obsah peněženky nesmí určovat kdo, jak rychle a jakým způsobem bude léčen. Náklady na moderní lékařskou péči rychle rostou. Zdravotní systém vyžaduje více peněz. Plošné zvyšování spoluúčasti pacientů není dobrou cestou. Je to ta nejhorší možná cesta. Šetření prostředků ve zdravotnictví tím, že jej učiníme obyčejným lidem nedostupným, je aktem asociálnosti a nehumánnosti nejvyššího řádu.

Lepší organizace, výbava efektivní technikou a promyšlená centrální léková politika mohou ušetřit miliardy. Náš systém zdravotnictví nevyčerpal ani ekonomické přínosy moderních informačních systémů. Je nutné náš současný kvalitní systém zdravotnictví rozvíjet. Nikoliv budovat bariéry v přístupu k němu. Většina zdravotnických poplatků zavedených Topolánkovou vládou se neosvědčila. Sociální demokracie po převzetí vládní odpovědnosti bariéry ve formě poplatků zbourá.

Zavazuji se na prvním zasedání vlády schválit návrh na zrušení poplatků ve zdravotnictví a předat jej do poslanecké sněmovny. Spolu s tím se zavazuji předložit návrh obnovující hrazení prvních tří dnů nemocenské v průběhu nemoci.

Pravicová vláda ODS a Kalouskovy TOP 09 vytvořila podmínky pro nekontrolovatelný růst cen služeb. Zatímco občané nesli dopady krize. Velké firmy odmítly, aby jim krize snížila jejich enormní zisky a soustavně zdražovaly své produkty občanům.

Banky neustále navyšují své zisky z poplatků drobných střádalů. Čeští občané platí nepochopitelně vyšší bankovní poplatky než je průměr v zemích Evropské unie. Ceny plynu, energií, vodného a stočného rostly za vlády ODS o desítky procent. Zahraniční vlastníci těchto firem si nenechávají krizí pokrátit své zisky. Topolánkova vláda jim svou liknavostí a nezájmem k regulaci a kontrole dominantních hráčů na trhu dala zelenou k útoku na peněženky obyčejných lidí. Své enormní zisky, které v době krize v České republice vytvářejí, odvádějí většinou svým zahraničním mateřským společnostem. Je nehorázné, že bez ohledu na krizi zisky dominantních firem poskytujících regulované služby většinou enormně ještě rostou. ČSSD nepřipustí, aby příjmy českých rodin klesaly, zatímco jim na druhé straně prudce rostou náklady na provoz domácností. A totéž se vlastně týká podnikatelského stavu. ČSSD nepřipustí, aby čeští občané v době krize vylepšovali konsolidované zisky nadnárodních gigantů.

Obří firmy si musí uvědomit, že v této těžké době se společenská odpovědnost a soudržnost týká i jich. Česká republika vítá a váží si všech slušných zahraničních investorů. Bohaté firmy musí ale v době krize ukázat solidaritu se zemí, ve které vydělávají. Udělám vše proto, aby vláda ČSSD pomohla českým občanům. Zrevidujeme růsty cen elektrické energie, plynu, vody a ostatních klíčových služeb. Vláda pod mým vedením obnoví funkčnost regulačních úřadů a plně využije možnosti kontroly všude tam, kde má k tomu zákonný nárok. ČSSD učiní vše pro posílení konkurenčního prostředí ve službách, kde ceny neodpovídají platům našich občanů.

Základní sociálně demokratickou hodnotou je solidarita mezi různými vrstvami obyvatelstva. Je proto povinností budoucí vlády obnovit i férový systém daní. Pan Topolánek přesunul daňové břemeno z těch nejbohatších na střední třídu - ta prý měla z doby našich vlád předplaceno - a příjmově slabší vrstvy. Obnovíme solidaritu bohatých s chudými spravedlivou daňovou progresí. Daňová progrese je efektivním nástrojem motivace i sociálního smíru. Nižší příjmové skupiny je třeba motivovat nejvíce. Jejich ekonomickou stimulací ušetříme na sociálních dávkách a prevenci sociálního vyloučení. Proto zrušíme rovnou daň. Zavedeme progresivní zdanění příjmů fyzických osob. Zavazuji se, že má vláda předloží s účinností k 1. 1. 2011 takovou změnu daňové soustavy, která zajistí obnovení férových daní.

Zavedeme zvýšenou sazbu daně 38 % u osob s hrubým ročním příjmem vyšším než 1,2 milionu korun. Spravedlivější daně a úspory nám umožní splnit další závazek. Závazek snížit zadlužování ČR. V našich čtyřech artikulích rozpočtové stability jsme se zavázali snížit schodek státního rozpočtu na polovinu během následujících 4 let. Schodek pod 3 % HDP je zárukou dlouhodobě stabilního vývoje našich veřejných financí a přijetí eura v roce 2015 či 2016. Vlády sociální demokracie byly jediné, které dokázaly v minulosti stabilizovat veřejné rozpočty. Již v roce 2006 a 2007 přivedla vláda ČSSD cílenou a strategicky vedenou rozpočtovou a hospodářskou politikou naši zemi k plnění pravidel pro přijetí Eura. Deficit posledního rozpočtu v roce 2007 schváleného mou vládou dosáhl pouhých 0,7% HDP.

Slibuji, že opět vrátíme pořádek a disciplínu do státních výdajů. Návrat vlády ČSSD zastaví hrozivý nárůst našeho státního dluhu. A zajistí obnovení zdravého růstu naší ekonomiky. Naším úkolem je vrátit naše hospodářství na cestu růstu. Bez hospodářského růstu nezajistíme nová pracovní místa ani růst životní úrovně obyčejných lidí. Bez hospodářského růstu nás nečeká lepší budoucnost ani snižování dluhů. S ekonomickou krizí a rostoucím dluhem nelze ale bojovat jen čistě ekonomickými nástroji.

Korupce, klientelismus a daňové úniky brání akceleraci našeho ekonomického růstu. Tunelování veřejných prostředků se stalo stěžejním bodem politického programu Topolánkovy a Kalouskovy vlády. Korupce a netransparentnost při rozdělování veřejných zakázek se staly za vlády ODS základními soutěžními podmínkami většiny výběrových řízení. Naše opatření proti korupci a tunelování veřejných financí ušetří státnímu rozpočtu desítky miliard ročně. Velice blízké jsou nám proto názory Americké obchodní komory na problematiku veřejných zakázek a řešení příslušné legislativy.

Vláda pod mým vedením předloží na prvním schůzi nově zvolené poslanecké sněmovny balík protikorupční zákonů, nebude-li ještě v tomto volebním období schválen protikorupční balíček pana ministra Peciny. Firmy s neprůhlednou vlastnickou strukturou nebudou mít přístup do veřejných tendrů. Zavedeme ve veřejném sektoru povinné internetové aukce pro nákup zboží a služeb. Veřejné zakázky budou povinně zveřejňovány na internetu. Zavazuji se, že českým občanům již nikdo nebude moci vystavit openkartu. Nebude již možné tunelovat veřejné prostředky lobbisty napojenými na politiky.

Sociální demokracie  považuje sociální soudržnost a solidaritu s těmi nejzranitelnějšími za projev vyspělosti společnosti. V době krize jsou takovou skupinou především penzisté plně závislí na státem vyplácených penzích. Krize ukázala v plné nahotě nebezpečí Topolánkova a Kalouskova opt-outu. Soukromé penzijní fondy, kterým chtějí ODS a TOP 09 vydat 50 miliard ročně (a za 20 let astronomických 1000 mld.), selhávají zejména v době krize. Fondům hrozí ztráty, někdy i krach a lidem ztráta celoživotních úspor. Opt-out je výhodný byznys pro podnikatelské a lobbistické skupiny, ale hrozící tragedie pro nízko a středně příjmové skupiny obyvatelstva. Privatizace důchodového systému a ztráta 50 miliard ročně z něj, je navíc neúnosným hazardem s dlouhodobou rovnováhou veřejných financí.

ČSSD se zavazuje zajistit pokračování státem garantovaných důchodů. Citlivými parametrickými korekcemi průběžného důchodového systému budeme garantovat výplatu důchodů ve výši 55 % čisté mzdy. Pro samostatně žijící důchodce zavedeme po vyhraných volbách minimální důchod ve výši 1,2 násobku životního minima. V době krize rostou životní náklady důchodců rychleji než výše důchodů. Penzisté jsou při tom na státem vypláceném důchodu závislí jako na svém jediném příjmu. Jako okamžitou kompenzaci dopadů krize vyplatíme v tomto roce penzistům mimořádný 13. důchod. Zavazuji se na prvním jednání vlády předložit návrh výplaty 2 400kč ze zisku společnosti ČEZ všem starobním důchodcům. Vláda ČSSD vyplatí všem penzistům tento mimořádný kompenzační příspěvek ve výši 2 400kč jako projev sociální spravedlnosti a solidarity s těmi, kteří svůj díl práce naší zemi již odvedli.

Jsem připraven ve volbách v květnu předstoupit před občany s naším programem a požádat je o důvěru pro jeho uskutečnění. Jsem připraven přijmout vůli občanů naší země, ať již jejich volba bude jakákoliv. Pakliže s naším programem v květnových volbách zvítězíme, jsem připraven sestavit vládu bez zbytečných průtahů. Naše reálná opatření obsažená v oranžových knihách, jsou ve všech oblastech - ekonomice, daních, zdravotnictví, podpoře rodin s dětmi, otázce financování důchodů, energetice nesrovnatelněji kvalitnější, propracovanější a pro naši zemi lepší než návrhy kohokoliv z našich politických rivalů.

V České republice dnes neexistuje rozumná alternativa k našim oranžovým knihám a naší Cestě z krize a naši Vizi rozvoje ČR do roku 2025. Stojím zde před vámi a otevřeně říkám: my sociální demokraté dokážeme navrátit do vašich životů, do životů obyčejných lidí, pořádek, klid a stabilitu.

Vím, že v případě vyslovené důvěry voličů v květnových volbách a převzetí vládní odpovědnosti se budu moci opřít o tým nejspolehlivějších a nejkompetentnějších lidí, s kterými sdílím stejný cíl. Pracovat pro veřejný zájem. Za chvíli uslyšíte vystoupení mých nejbližších spolupracovníků. Ti budou vesměs tvořit jádro budoucí soc. dem. vlády. Sdílíme v této věci, v práci pro lidi, pohledu na politiku jako službu veřejnosti názor velkého francouzského krále Jindřicha IV.: „Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti."

Úkol, který před námi leží, není jednoduchý. Musíme být nositeli změny a také naděje pro naše občany. Budou momenty, kdy člověk bude unaven. Někdy bude třeba hrát na více branek najednou. Svádět bitvy na více bojištích. To je doba, kdy tým je tím nejdůležitějším. Mé zkušenosti s prací s mými kolegy mě naplňují přesvědčením, že svých cílů můžeme dosáhnout.

Chci příští čtyři roky pracovat pro lepší budoucnost naší země nejen spolu s tímto týmem lidí, ale i s dalšími členy stínové vlády, se všemi lídry kandidátek, i s každým jednotlivým členem sociální demokracie. Společně jsme tým, který zajistí lepší budoucnost pro obyčejné lidi. Společně jsme připraveni převzít odpovědnost za změnu, která přinese lepší život pro obyčejné lidi. Přinést naději do života obyčejných lidí. Pro jejich stárnoucí rodiče, pro jejich dospívající děti. Jsem připraven přijmout úkol po příští čtyři roky udržet to dobré, co si naše společnost vydobyla a vytrvale napravovat škody, které na naši zemi pravicová vláda napáchala.

Před rokem a půl jsme přinesli naději a změnu pro lidi v krajích. Sliby, ke kterým jsme se v krajích zavázali, plníme. Lidé vidí, že našim slovům mohou věřit. Vidí, že sliby, které dáme, také splníme. To je důležité. Kvalitní a dostupné zdravotnictví, férovější daně, důstojnější penze, lepší ochranu zaměstnanců a slušné nekorupční podnikatelské prostředí skrze vládu v krajích ale neprosadíme. Dejme po krajích naději na změnu a novou naději celé zemi. Přijďte k volbám a volte lepší budoucnost pro obyčejné lidi.

Přijďte a volte SVOU lepší budoucnost

Programová konference ČSSD:
Projev Bohuslava Sobotky
Projev Milana Urbana
Projev Martina Peciny
Zaorálek (ČSSD): Zahraniční politiku nemohou dělat "trotli"

Foto: Repro ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: ČSSD

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Na Blízkém východě graduje vážná bezpečnostní krize

22:02 Okamura (SPD): Na Blízkém východě graduje vážná bezpečnostní krize

Komentář na facebookovém profilu ke stavu konfliktu na Blízkém východu