Špína, binec. Analytik Štefec má další postřehy k masakrům v Paříži a migrační vlně

18.11.2015 11:09

Proč migrantům dávat sociální dávky? „Ať Schwarzenberg zadotuje dětem Ježíška,“ říká vojenský analytik Jaroslav Štefec. S ParlamentnímiListy.cz promluvil nejen o tom, jak se po pátečních útocích v Paříži chovat k migrantům, ale také o tom, jakým způsobem by bylo možné vypořádat se s neustále se zvětšujícími „no go“ zónami například ve Francii. Migranty přirovnal k vlně tsunami, pod kterou také nevidíme, co vlastně skrývá.

Špína, binec. Analytik Štefec má další postřehy k masakrům v Paříži a migrační vlně
Foto: Repro Foto: ČT24
Popisek: Zbrojní analytik Jaroslav Štefec v pořadu ČT Hyde park

Co říkáte na názory, podle kterých by se rozhodně nemělo to, co se stalo v Paříži, odrazit na naší politice vůči migrantů?

Já jsem v podstatě téhož názoru. Politika vůči migrantům by měla být striktní a odpovídat příslušným dohodám. Měla by vycházet z toho, že jsou nepropustné schengenské hranice a velmi zásadně se zvažuje, kdo se do Schengenu vůbec dostane. A samozřejmě takové kroky, které podniká například paní Merkelová, která sem vlastně pozvala milion migrantů – bez uzardění, bez jakéhokoliv dohlédnutí na následky, které to má – tak takové kroky jsou katastrofální, pro Evropskou unii v podstatě zničující.

Co by teď měla Angela Merkelová udělat?

No, podle mého názoru má za dané situace jedinou možnost, a to odstoupit.

Myslíte si, že jí hrozí třeba i v budoucnu například obžaloba z vlastizrady?

Těžko říct, ale vím o tom, že v Německu na ní bylo podáno několik trestních oznámení právě ohledně tohoto trestného činu vlastizrady.

Někteří lidé tvrdí, že migranti jsou chudáci, kterým je potřeba pomoci, a poukazují na to, že se k nim v některých případech nechováme právě dobře.

Oni nejsou chudáci. Oni jsou lidi, kteří sem přišli bez pozvání, naprosto ilegálně. Přišli do prostředí, kde lidé, kteří s nimi vyznávají stejné náboženství, už třeba několik generací žijí, ale mají tendence se tady chovat tak, že je to neslučitelné s naší kulturou, s naším stylem života, s našimi náboženskými a kulturními tradicemi. A oni, ti noví, se samozřejmě budou chovat o to hůř, protože nikdy nežili v evropském prostředí. A to se netýká jenom Středního a Blízkého východu, ale týká se to i Afriky.

Mluví se o tom, že bychom měli do Evropy pouštět jen „prověřené“ lidi. Ovšem, jak toto udělat? Vždyť jeden z těch teroristů v Paříži měl syrský pas.

Měl syrský pas, otázka samozřejmě zní, jestli ten pas byl pravý. Ví se, že do Evropy přišel zhruba před měsícem. Přišel přes Řecko, prošel prakticky celou Evropou. A je zajímavé, že zásadní informace, které ohledně toho máme, máme díky Srbsku. To není ani členem Evropské unie, ale provádí důsledně politiku sledování migrantů, vede o nich evidenci. Takže prostě základní stopy o tomto člověku se získaly ze Srbska.

Ten člověk se dostal do Belgie, do Francie a vlastně během několika dnů poté, co se dostal do těchto zemí, se najednou objevuje ozbrojený a jako součást určitého komanda. To ukazuje, že je to organizované. Že toto muselo být připravené, nějakým způsobem domluvené. Je tam zajímavý jeden aspekt, o kterém zatím nikdo moc nemluvil. Co jsem četl na odborných serverech, tak se odborníci poměrně podivují nad tím, nakolik sofistikované byly ty výbušné systémy, které na sobě měli ti tři, kteří se odpálili nedaleko fotbalového stadionu. To ukazuje na to, že tady vlastně už probíhá výroba těchto výbušných zařízení. Že je to dělané na profesionální bázi. Že to někdo organizuje, skladuje a je to připravené k použití. Čili nešlo o nějaký útok, kdy by si pár hochů sesmolilo na koleně bombu. To byla připravená operace.

Dá se ale tedy nějak zabránit, aby sem společně s migranty neprošli i ti teroristé?

Nedá. Já bych tu vlnu uprchlíků přirovnal k tsunami. Díváte se na obrovskou vlnu vody, ve které může být cokoliv. Ta vlna unáší špínu, binec... Je to samozřejmě vlna, která vznikla z nějakého důvodu. Ale vlastně nevidíte pod hladinu. Je to kalné, špinavé a nevidíte, co se tam děje. A navíc nevíte, co se děje v místech, která ta vlna přikryje.

Problém je asi i to, že tito lidé, kteří přicházejí, zase o něco více rozšíří muslimské komunity, které už jsou v některých evropských zemích opravdu hodně velké...

Ano, například v Německu existuje obrovská komunita muslimů. Jsou to především turečtí přistěhovalci, dnes už ve druhé nebo ve třetí generaci. Ta muslimská komunita je v některých zemích opravdu veliká. Třeba ve Francii se hovoří až o osmi milionové muslimské komunitě; objevuje se i číslo deset milionů. To už není zcela zanedbatelné číslo. A ti lidé, kteří sem přicházejí, se na tu komunitu opravdu nabalují a velmi rychle se v ní etablují. Protože oni samozřejmě hledají možnost se připojit, chodit do mešit, zúčastňovat se těch kázání, prostě všechno, co jim přikazuje korán.

My jsme spolu už o víkendu mluvili o „no go“ zónách, které v některých zemích působí velké problémy. Jak je řešit? Radikálně, zasáhnout třeba i vojensky?

Tady už opravdu nepomůže žádná politika, spolupráce a podobně. Tady je potřeba dát jasně najevo, že končí legrace. Já samozřejmě nemohu radit vládám. Ale jiné než určitým způsobem nátlakové nebo silové řešení už podle mne není možné. Ani v Belgii, ani ve Francii, ani v Holandsku, ani v jiných zemích, kde tyto „no go“ zóny vznikly a kde se ti lidé chovají, jako kdyby žili ve své vlastní zemi. Odmítají zákon hostitelské země, odmítají lékařskou péči… Jsou to třeba všechno občané té země, ale odmítají zákon dané země. Jedním ze základních pilířů, na kterých stojí evropské státy, je takzvaný právní stát. Ten říká, že na území právního státu nemohou existovat dva právní řády. To znamená, že nemůže existovat právo šaría vedle normálních zákonů, které platí v dané zemi. Čili podle našich zákonů, když někoho ukamenujete, jste vrah a jste podle toho souzen. Když někomu useknete ruku, jste souzen za zmrzačení. Oni se pak diví, jak je můžeme soudit, když na to mají právo podle jejich zákona. Ne! My máme právo tady prosazovat svůj zákon, oni ne.

Jak ale tedy konkrétně vyřešit problémy v těchto zónách?

Je to strašně citlivá záležitost, vzhledem k tomu, kolik lidí v nich žije. Ale asi by bylo potřeba začít pořádnou analýzou; a v první řadě odzbrojit lidi, kteří tam jsou. Ví se o tom, že například ta marseillská „no go“ zóna má de facto vlastní armádu.

Existují náznaky v tisku, co jsem se k některým informacím dostal, že francouzská vláda zvažuje vojenskou operaci na znovudobytí Marseille a okolí. To znamená, že chce vrátit tyto oblasti pod francouzskou jurisdikci. Otázka zní, jestli je to optimální řešení, případně, co bude na to navazovat. Protože, když řeknete A, musíte říct B. Takto se neřeklo třeba B v Iráku, rozbil se Irák. A co dál? Rozbila se Libye. A co dál? Vy musíte vědět, co se stane, když tam vlítnete, odzbrojíte ty lidi... Tam dojde k boji, to bude normálně občanská válka. Protože tam budou Francouzi proti Francouzům, i když, samozřejmě, to je diskutabilní. Ale tato operace musí proběhnout. Musí se těm lidem tam dát ultimátum, čas na odevzdání zbraní. Musí se odříznout od možnosti ty zbraně znovu získat. V případě, že k tomu nedojde, tak třeba nasadit tvrdé sankce jako naprosté omezení sociálních dávek, pouze minimální zásobování, aby bylo pro děti… Ale musíme si přiznat, že tady prostě jakékoli řešení je špatné. Musí se z těch úplně blbých a špatných řešení najít to, které bude nejmíň bolestivé pro obě zúčastněné strany. Ale nepůjde to v uvozovkách po dobrém nějakým multikulturalismem a podobně…

A kde vůbec ti lidé v té „no go“ zóně vzali zbraně, když říkáte, že mají vlastně vlastní armádu?

Po Evropě se pohybuje obrovské množství nelegálních zbraní. To se prokázalo třeba teď, jak zadrželi automobil, který řídil občan Černé Hory. V motorovém prostoru našli samopaly, pistole, granáty, trhavinu. A on jel do Francie, a to týden před tím útokem. Proč? Za jakým účelem to tam vezl? Ten občan Černé Hory byl samozřejmě muslim. Stejně tak, jako byli muslimové ti, co útočili ve Francii. Oni dneska říkají: byl to Francouz, byl to tenhle… Ne. Byli to vlastně muslimové.

Hlavně po tom útoku v Paříži se ozývají muslimové, kteří jsou prý šokováni, nesouhlasí s tím, co se stalo. Mluví se, že prostě není možné házet všechny do jednoho pytle. Myslíte si, že teď tu averzi vůči muslimům odnesou i ti „umírnění“ muslimové?

Víte, termín umírněný muslim neexistuje. Často s tím operují lidé jako třeba pan Dienstbier a podobně. Ale to je naprostý nesmysl. Buď jste muslim, nebo nejste. Pokud jste muslim, tak uznáváte právo šaría, uznáváte džihád, uznáváte nutnost vítězství islámu po celém světě a chováte se podle toho, aby k tomu došlo. Podle svého žaludku to děláte více či méně radikálně. Ale jste povinen se tím řídit.

Migranti směřují hlavně do Německa, a to kvůli pro ně výhodnému sociálnímu systému. Kdybyste to mohl rozhodnout, jak byste jim nastavil sociální dávky a vůbec různé výhody, které by mnohde měli větší, než lidé, kteří v té zemi léta žijí a přispívají do sociálního systému?

Sociální dávka je něco, co vám plyne ze zákona. Z toho, že jste občan dané země. Pro tu zem jste pracoval, a teď jste se dostal do nějakých problémů. Může to plynout z nezaměstnanosti, kvůli invaliditě, žena samoživitelka se může celkem logicky dostat do problémů. Tak žádáte o sociální dávky…

Ale v tomto případě imigrantů se přece vůbec nedá mluvit o sociálních dávkách. Tady by měla být základem nějaká potravinová pomoc a v případě potřeby všechno řešit věcně. Jako třeba, když budou potřebovat lístek na vlak, někam dojet, dostanou lístek… Ale finančních prostředků minimum, protože, proboha, na co bychom jim dávali peníze? A za co? Samozřejmě děti mají nárok třeba na konkrétní ošacení a podobně… Proč jim neudělat Ježíška? Nechť pan Schwarzenberg to zadotuje ze svých nemalých příjmů. Klidně může zadotovat sponzorským darem Ježíška pro tyto děti. Děti mají nárok na štěstí. Pokud se jim ale nelíbí Vánoce, tak holt Vánoce nebudou a nebudou dárky, samozřejmě. Protože Vánoce jsou přece křesťanské svátky.


 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: David Hora

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

To zapadlo. Ben Kuras: Změna ve Francii, kterou novináři nečekali

9:28 To zapadlo. Ben Kuras: Změna ve Francii, kterou novináři nečekali

OBZOR BENJAMINA KURASE Obrana Francie na jejím území, smíření s Ruskem, jaderná energie, nezasahován…