„Jidášská vláda.“ Bývalý diplomat Pešek se podíval, co Fiala říkal v roce 2014. A co říká teď

10.07.2024 18:25 | Rozhovor

„Vláda Petra Fialy je bezkonkurenčně nejhorší vládou v moderních dějinách Československa. Srovnáme-li projevy Petra Fialy na kongresu ODS 2014 a po roce 2022, vidíme dvě zcela odlišné postavy,“ řekl nám pedagog a bývalý diplomat Jiří Pešek. Bavili jsme se i o odvezení ostatkového kříže do Německa.

„Jidášská vláda.“ Bývalý diplomat Pešek se podíval, co Fiala říkal v roce 2014. A co říká teď
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Ptal se i bývalý diplomat Jiří Pešek

Z Itálie pochází údajný lék pro Evropu. Jde o velkou pravostředou koalici. Je to i lék, byť je i u nás jakási pochybná pravostředá koalice, pro Česko?

Nepochybně. Dovolte mi to však vysvětlit v širším kontextu. V diplomaticko-politickém prostoru se pohybuji již od roku 1994 včetně funkce šéfa zahraniční sekce KDU-ČSL v relativně slušné éře Josefa Luxe. Tedy třicet let. A během té doby jsem musel pod tíhou nezvratných skutečností a často hořkých vlastních zkušeností podstatně korigovat hodnocení řady jevů a událostí. Jedním z mých zásadních obratů je změna v tradičním pojetí takzvané pravicové, respektive levicové politiky.

Ve světle své praxe podle nejlepšího vědomí a svědomí považuji za zásadní kriteriální „dělicí čáru“ mezi politiky jejich schopnost vnímat pravdu a ochotu důsledně ji prosazovat v životě společnosti. Jako křesťan se navíc mohu odvolat na biblický citát Ježíšovy odpovědi Pilátovi: „Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Důkazem dysfunkčnosti tradičního dělení na pravici a levici jsou rozporuplné a často i protikladné postoje k některým otázkám mezi politiky stejného bloku či strany na obou křídlech pravolevého spektra.

Přesto v zásadě souhlasím, že takzvaná levice tíhne k liberalismu v oblasti mravů a ochrany života (gender, homo/bi/transsexualismus, manželství stejnopohlavních párů, potraty, pronájem dělohy, eutanazie, vakcinace, legalizace drog, rasové míšení obyvatelstva, Green Deal, umělá a nepřirozená strava včetně hmyzu, likvidace takzvané uhlíkové stopy lidí i zvířat, umělá inteligence a tak dále). Avšak podíváme-li se, kdo dnes tyto sebevražedné a klamné strategie podporuje, s velkým údivem či přímo zděšením zjistíme, že je prosazují právě ti, kdo se nominálně označují za takzvaně pravicové konzervativce. Tedy ODS, TOP 09, STAN. Naopak Piráti jsou v tomto směru „konzistentní“, neboť jejich neomarxistická liberální až anarchistická doktrína rozkladu společnosti odpovídá cílovému záměru pirátského „řemesla“ – vlastnímu zisku na úkor jiných. Naproti tomu někteří spíše „levicově“ orientovaní politici podporují výsadní postavení klasické rodiny založené na vztahu mezi mužem a ženou, varují před nebezpečím vakcinační diktatury a tak dále.

Toto vyprázdnění a transformace hodnot – cílené matení pojmů, přepisování dějin… – je vražedným paradoxem a gigantickým podvodem na voličích, neboť obal či forma již dávno neodpovídá deklarovanému obsahu, nýbrž často se stává jeho pravým opakem. Bílá je černá, pravda je lež, zlo je dobro, válka je mír. Významný italský politik a novinář Eugenio Scalfari to vyjádřil výstižnou definicí: „To, co se dříve nazývalo fašismus, se dnes prezentuje jako antifašismus.“ Jde o postupnou podprahovou intoxikaci, tedy pomalu unikající plyn, metodou propagandistické indoktrinační demagogie, tedy Overtonovo okno aneb osud uvařené žáby.

Pročež spolu s bývalým sovětským disidentem Vladimírem Bukovským, který před brexitem výmluvnou analýzou přirovnal byrokratický systém EU k SSSR, můžeme zodpovědně konstatovat, že komunismus se v neomarxistickém hávu přestěhoval zpět tam, odkud vyšel. Na takzvaný Západ. Zde je třeba zmínit prorockou vizi velikána světové literatury Fjodora M. Dostojevského: „Komunismus přijde do Ruska ze Západu.“ A skutečně přišel. A my kvůli jeho poslušným loutkám již dlouho žijeme ve svazu bruselských sovětů, v který se bohužel proměnila zvláště po Lisabonské smlouvě naše kdysi vysněná EU jako společenství nezávislých svobodných zemí.

Na vaši první otázku proto říkám s klidnou a naprostou jistotou ano. Vámi (ParlamentníListy.cz poslaly Jiřímu Peškovi jeden vlastní článek, který se týká tohoto tématu, pozn. red.) citovaný poslanec Simone Billi z Ligy Mattea Salviniho má pravdu, když tvrdí, že rozpolcená levice, přesněji její neomarxističtí protagonisté, škodí zájmům obyvatel evropských národů. A pro nás je životně nezbytné spojit pověstné Svatoplukovy pruty všech národospásných a státotvorných sil do pevného nezlomného svazku, který ukončí nejen nekompetentní, ale přímo zločinnou a sebevražednou pětidemoliční vládu Petra Fialy trefně nazývanou pětilepra.

Její vlak nás totiž veze nejen do stále se prohlubující energeticko-ekonomické bídy a zdravotní krize, ale především na „Přejezd Kassandra“. Cassandra Crossing je známé filmové drama. Tedy do jaderného pekla. Důkazy o akcelerující eskalaci napětí nutně rezultující do vojenského střetu velmocí s využitím všech dostupných zbraňových systémů – včetně jaderných – podávají obě strany konfliktu.

Je opravdu Fialova vláda tak špatná?

Jde o bezkonkurenčně nejhorší vládu v moderních dějinách Československa. Srovnáme-li projevy Petra Fialy na kongresu ODS 2014 a po roce 2022, vidíme dvě zcela odlišné postavy. Tato postojová schizofrenie musí mít nutně svůj důvod. Fiala a celá jeho vlastizrádná a jidášská vláda se stali pouhými vykonavateli příkazů cizí moci. Zločinného deep state, tedy hlubokého státu, ve Washingtonu a globalistického Bruselu.

Cílovým záměrem globalistů je snížit stav populace na planetě. Podle jejich vlastních výpovědí až na 500 milionů. Přičemž k dosažení tohoto cíle užívají širokého spektra nástrojů od sofistikovaných metod intoxikace potravin, vody, vzduchu přes drastické omezování produkce skleníkových plynů zcela nesmyslným a nešťastným zákazem spalovacích motorů a organických paliv (uhlí, dřevo, ropa, plyn) obecně a vybíjením hospodářských zvířat. Mimochodem, koncentrace CO2 v atmosféře činí pouhé 0,04 % a lidskou činností lze ovlivnit jen 3 % z nich. Navíc podíl Evropy na světové produkci CO2 činí zanedbatelných méně než 8 %. Pod hořkým či sladkým „bičem“ těchto zločinných otrokářů servilně oddaný otrok Petr Fiala alias Fialenko s celou svou zkázonosnou juntou doslova vhání naši rodnou vlast nejen do stále se prohlubující energeticko-ekonomické bídy a zdravotní krize, ale především do jaderného pekla. Proto je morální povinností každého zodpovědného obyvatele naší vlasti pracovat na probuzení vnímavého vědomí a pudu sebezáchovy u sebe i u svých bližních.

K lepšímu pochopení této prokazatelné skutečnosti vřele doporučuji prostudovat mimo jiných mimořádně informačně výživnou – cynickou, leč perfektně objasňující – přednášku politologa George Friedmana na Chicago Council on Global Affairs, tedy Chicagské radě pro globální záležitosti, v roce 2015.

Je neštěstí, že naše devastační zlovolná vláda předčila svou vlastizrádnou servilitou dokonce i poslední vlády předlistopadového Československa. Česko je nejen součástí nejhorší teroristické organizace světa NATO, ale ministryně války Jana Černochová svým podpisem vojenské bilaterální smlouvy s USA na jaře 2023 uvrhla svou vlastní zemi – naši vlast – do totální podřízenosti americkým loutkářům včetně jedenácti základen, které budou požívat absolutní autonomie bez jakékoli možnosti kontroly či dohledu ze strany českých orgánů. Takovou míru okupace a totální poroby jsme tu neměli ani v době „dočasného pobytu sovětských vojsk“ po roce 1968, která v případě eventuálních konfliktů s našimi občany byla podřízena jurisdikci československých státních úřadů.

Jako současný pedagog jste se setkal s projevy progresivistické ideologie na školách. Můžete to krátce objasnit?

Krátce asi ne, ale pokusím se. Práci s mladými lidmi mám skutečně velmi rád a za pedagogický talent i možnost jej uplatnit jsem vděčný pánu bohu. Rodičům pak za výchovu k hájení pravdy. Nikdy v životě jsem – bohudíky – nekolaboroval s komunistickou mocí. Nebyl jsem ani pionýr. Naopak jsem byl vydírán Státní bezpečností (StB) hrozbami vyloučení z fakulty, celoživotního zákazu cestování a vězení. Otec byl prvorepublikový voják, jenž odešel z armády, aby nemusel sloužit poválečnému režimu. Matka katechetka. Příbuzní žijí v západních zemích. Tím chci říct, že nemám žádné „zameškané domácí úkoly“. Na rozdíl od různých neosoudruhů a rozvědčíků, kteří se mrštně vyšplhali na vedoucí místa společnosti po lanech z oportunistických vláken.

V současném takzvaném demokratickém režimu jsem byl během posledních zhruba deseti let pedagogické praxe – pro své politické názory a morální postoje – vyloučen ze tří středních škol a z jedné vysokoškolské fakulty. Za vše cituji slova ředitele jednoho gymnázia: „Přečetl jsem si, co jste mi poslal e-mailem. Vy jste v podstatě politicky aktivní osoba. A takové lidi já tu nemůžu potřebovat, aby mi ovlivňovali studenty. Studenti jsou dost staří a dost inteligentní, aby si udělali vlastní názor.“ Odvětil jsem: „Jistě, Karle, ale jen za předpokladu, že mají jinou volbu než mezi ano nebo jo.“

V dobách socialistického Československa jsme jako zdroj pravdivých zpráv, korigující mainstreamové tisíckrát opakované lži, pokoutně poslouchávali západní vysílače Hlas Ameriky, Svobodnou Evropu, Vatikán, Volá Londýn, o nichž se však na veřejnosti a zejména ve školách nesmělo mluvit, neboť šířily takzvaně diverzní kapitalistickou propagandu. Byly také cenzurním režimem přísně ostrakizovány i s jejich posluchači. Dnes se zvídaví pravdymilovní lidé opět dozvídají necenzurované zprávy z takzvaných alternativních médií, za něž jsme jejich provozovatelům upřímně vděčni. Patří k nim i vaše Parlamentní listy, Protiproud Petra Hájka a tak dále.

Paul Craig Roberts je žijící zakladatel Institutu politicko-ekonomických informací, který již asi deset let varuje Rusko před přípravou války amerických jestřábů proti němu. A který rozhodně není „agentem Putina“. Také jsou skvělé krátké videopořady Jany Bobošíkové „Aby bylo jasno“. Kromě jiných skvělý rozhovor s politickým ekonomem světového renomé Jeffrey Sachsem, který má českou manželku. Je toho více. Tato a mnohá jiná svobodná média však stále zažívají hmatatelný útlak ze strany vládnoucí „elity“ včetně vypínání jejich webů, mazání internetových stránek, videí a dokumentů i nepokrytého protizákonného vyhrožování, strašení jejich potenciálních čtenářů a tak podobně.

A to vše ve flagrantním, příkrém a neslučitelném rozporu s Všeobecnou deklarací lidských práv a s nejvyšším právním kodexem státu, tedy Ústavou České republiky. Bez nich je jakákoli demokracie, a tím i svobodná občanská společnost jen falešnou karikaturou, tristní trapnou iluzí a zločinným pokryteckým podvodem.

Pro pochopení původu dnešní brainwashingové indoktrinace dětí a mládeže, tedy strategie manipulativního ovládání myslí a srdcí mladých lidí, je nutné se vrátit k prameni a východiskům neomarxistické Frankfurtské školy. Jak řekl Wilhelm Münzenberg: „Wir werden den westen verderben, bis er stinkt!, česky: My zkazíme Západ, až bude smrdět!“ Od toho se odvíjí kulturní pochod institucemi italských komunistů jako Antonio Gramsci a další a kalergiánské míšení ras. Jak říkal Richard Coudenhove-Kalergi: „Mein Ziel is ein neues europaeisches volk zu bilden – negroide-euroasiatische rasse. Tedy: Mým cílem je vytvořit nový evropský lid – negroidní eurasijskou rasu.“

Vámi zmíněný takzvaný progresivismus jde ještě dále, než kam se odvážil socialistický režim minulých let. Zatímco ten zdůrazňoval heslo „Rodina je základ státu“, současná perverzní neomarxistická ideologie Marxovu nenávistnou doktrínu boje proti rodině dovršuje konkrétními kroky. Tuto jedinečnou instituci definovanou vztahem otce, matky a dětí jako plodů jejich manželské lásky cílevědomě ničí a v podstatě likviduje její přirozenou podstatu.

Má smysl číst takzvané dezinformační či konspirační weby, které říkají, že tráva je zelená, nebe modré a voda mokrá. Tedy velmi „těžké dezinformace“. Teprve potom si každý může s pomocí kritického myšlení utvořit vlastní názor. Vždy ale k němu potřebuje nezávislé informační zdroje. A čím více jich získá, tím přesněji se jeho názor blíží popisované skutečnosti.

Ostatkový kříž, který vládce Karel IV. nechal vytvořit na ochranu Česka, byl vyvezen do Německa. Co to pro vás, věřícího katolíka, znamená?

Každý soudný člověk s minimální znalostí historie, odhlédnu od svého náboženského přesvědčení, vnímá moudrost výroku slavného římského senátora, advokáta a filozofa Marca Tullia Cicera: „Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák je opakuje.“ I naše české dějiny nám připomínají jeho nadčasovou platnost, přičemž se potvrzuje pravidlo, že kdo svou vlastní historii nezná, je nucen si ji zopakovat.

Další nešťastný krok potupného zotročení naší vlasti dědici německé nacistické třetí říše má obrovský přesah. Ve výroční den totální poroby českého národa, dokončení likvidace zmrzačeného státu po „odřezání“ pohraničních oblastí Československa Německem, Polskem a Maďarskem došlo k transferu svatovítského pokladu, součásti českých korunovačních klenotů, ze srdce naší české státnosti, tedy katedrály svatého Víta, do německých Drážďan pro účely výstavy. Žádný vlastenecky smýšlející obyvatel naší domoviny nemůže v tomto aktu nevnímat tragicky symbolický smysl.

Dne 15. března 1939 byla dokonána fyzická likvidace naší státnosti a fakticky i stvrzena doktrína takzvaného konečného řešení naší slovanské národní existence ve vyhlazovacích táborech smrti. A ve stejný den roku 2024 došlo k symbolickému předání zbytků naší státnosti do pařátů velkého německého „bratra“, který byl ještě před pětaosmdesáti roky za dupotu nacistických holínek po nádvořích Pražského hradu odhodlán vyhladit Čechy z planety Země.

Markrabě moravský, král český a císař římský nechal vytvořit korunovační ostatkový kříž jako výjimečný sakrální artefakt a mimořádně silný ochranný nástroj českých zemí proti zlu duchovnímu i proti jeho materializované podobě uchovávaný v karlštejnském a později svatovítském pokladu. Svatovítský poklad je jednou z největších chrámových sbírek v Evropě. Obsahuje historické artefakty, relikvie svatých, bohoslužebné předměty i vzácné klenoty. Vše nevyčíslitelné hodnoty duchovní, historické, finanční i umělecké.

Vyvezení svatovítského pokladu je zcela nepochopitelné, zvláště s přihlédnutím k faktu, že církevní představitelé nepochybně znají jeho unikátní duchovní přesah a ochranný význam pro Českou republiku. Z těchto důvodů žádáme o jeho neprodlené navrácení do vlasti na své domovské místo v katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava, protože jen tak lze zabránit možným destruktivním důsledkům pro celou českou zemi.


 

 

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Jan Rychetský

Kdo seje vítr, sklidí bouři

Vážená paní Pekarová, nemyslíte, že "nešťastná vyjádření" používá soustavně pětikoaliční vláda vůči svým občanům, kteří mají výhrady ke způsobu jejího vládnutí a nazývá je dezoláty a proruskými živly? Je to skutečně slušné a s respektem k odlišným názorům? Zdravím a doufám v odpověď.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Tak, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseŠiroko , 10.07.2024 19:11:23
Fiala: postavu má jak Spejbl, nápady jak Hurvínek.

|  9 |  1

Další články z rubriky

Biden? „Čekají nás nebezpečnější věci.“ Zdeněk Zbořil tuší širší pozadí

14:35 Biden? „Čekají nás nebezpečnější věci.“ Zdeněk Zbořil tuší širší pozadí

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Předpokládám, že na věci ‚šokující‘ se musíme teprve připravit, protože nás …