Aktivisté proti Zemanovi jsou ubozí, zamindárkovaní a trapní. Společnost je militantně rozdělena. Bezohledná politika USA. Prezident je zábavný člověk, říká poslanec KSČM

31.08.2015 18:30

POLOČAS MILOŠE ZEMANA Poslanec KSČM Vojtěch Adam považuje působení prezidenta Zemana za úspěšné a prospěšné naší zemi. Mladí aktivisté proti Zemanovi jsou přinejmenším trapní. Podle něj prezident reprezentuje republiku tak, jak to odpovídá dané konkrétní situaci a jak je to prospěšné. Všechno, co dělá, má neobyčejně dobře promyšleno.

Aktivisté proti Zemanovi jsou ubozí, zamindárkovaní a trapní. Společnost je militantně rozdělena. Bezohledná politika USA. Prezident je zábavný člověk, říká poslanec KSČM
Foto: archiv VA
Popisek: Poslanec a starosta Ivančic MUDr. Vojtěch Adam (KSČM)
reklama

Miloš Zeman je zhruba v polovině svého prezidentství. Lze si v obecnosti říci, že šlo o úspěšných dva a půl roku? Je dobře, že prezidentem se stal zrovna Zeman, a ne Karel Schwarzenberg? Co by dnes bylo v Česku jinak?

Miloše Zemana jsem volil a byl jsem si vědom jeho kladů i záporů. Považuji v současné, velmi složité době, jeho působení za úspěšné a prospěšné České republice. Pokud by byl zvolen prezidentem Karel Schwarzenberg, určitě by bylo mnoho věcí jinak. Byli bychom daleko více zatažení do probíhajících konfliktů a naše vazalství by se výrazně prohloubilo. Domnívám se, že  postoje pana knížete jsou motivovány ještě něčím jiným, než jsou zájmy našeho státu.

Zeman se vydal poměrně aktivně na pole zahraniční politiky. Kritizoval sankce proti Rusku, navštívil Moskvu a metropole dalších postsovětských států, rovněž jel do Číny. Co z jeho „východní“ politiky lze chválit, a co ne? Dle expertů zanedbává tradiční pojetí lidských práv a preferuje dělání byznysu... Je to dobře? Je něco, co se mu v oblasti vztahů s někdejším SSSR a Čínou nepodařilo, byť o to sám stál?

Většina prezidentových názorů plně koresponduje s většinovým názorem obyvatel. Že protiruské sankce nic nevyřeší, tedy kromě zvýšení mezinárodního napětí, bylo přece jasné od počátku jejich zavedení. Rád bych se dozvěděl jediný skutečně relevantní důvod, proč by prezident neměl jet do Moskvy na oslavy 70. výročí konce druhé světové války. Byl to výraz úcty a poděkování všem obětem války. Naopak o těch, kteří se oslav nezúčastnili, bych řekl jen to, že je to jejich věc. Je to výraz ubohosti a malosti. Co se týká Moskvy, vyčetl bych panu prezidentovi jedinou věc. A to, že se nezúčastnil vojenské přehlídky na Rudém náměstí. Výklad pojetí takzvaných lidských práv lze v současné době jakkoli zneužít k prosazování vlastních zájmů. Je směšné, že ti, kteří se nejvíce ohánějí jejich dodržováním, jsou schopni v podstatě čehokoli. Co je špatného na obchodu a dobrých vztazích s Čínou, naprosto nechápu. Ty jsou pro nás tak důležité, že je jen dobře, že se rozvíjejí.

Islám, imigrace, Islámský stát... Zde prezidentův hlas zní jasně: Odmítá přijímání muslimských uprchlíků, Islámský stát srovnává s nacismem, vybízí k ostraze hranic před imigranty. Liberální komentátoři tvrdí, že se podbízí xenofobním pudům české veřejnosti. Postupuje v tomto tématu Zeman správně? Má šanci zlepšit si u české veřejnosti ratingy popularity skrze hraní na tuto notu, či dokonce výrazně posílit svou pozici? Kterými výroky v oblasti imigrace a islámu spíš prospěl, a kterými spíše uškodil?

Je to názor pana prezidenta a jeden úhel pohledu. Proč se to všechno stalo? To je ta zásadní otázka. Základy problémů jsou položeny v koloniální politice západních mocností a drancování přírodního bohatství. A v posledních létech je to především bezohledná politika USA a NATO, kterým se podařilo vojensky destabilizovat značnou část arabského světa a v podstatě umožnit vznik Islámského státu. Můj názor je ten, že tak jako jsme se na rozvrácení světa nepodíleli, neměli bychom se podílet ani na řešení tohoto obrovského problému. Viníci této situace, a to včetně bohatých arabských států, jsou jasní a hlavní tíhu za řešení by měli nést ti, kteří ji zavinili. Že je třeba učinit zásadní rozhodnutí k zajištění bezpečnosti státu je naprosto jasné a diskuse o tom, jestli se prezident někomu podbízí a na čí pudy eventuálně působí jsou úplně zbytečné, protože něco se udělat musí.

„Kunda sem, kunda tam...“ „Vláda zkurvila služební zákon“. Jistě si pamatujeme prezidentovo rozhlasové vystoupení, po kterém pedagogové namítali, že prezident kazí děti. Zeman se hájil, že šlo o citace. S odstupem doby: Pomohlo toto extempore Zemanovi, nebo si jím uškodil? Je zde názor, že podobnými kroky prezident tvrdí své pevné jádro...

Co se týká Pussy Riot, nemám námitky. To ostatní považuji za vcelku zbytečné, protože svůj nesouhlas lze vyjádřit i jiným výrazivem a nedráždit ochránce výchovy dětí. Nicméně jedna strana je expresivní vyjádření, a druhá strana je fakt, že se služební zákon skutečně vládě nepovedl. Přestože si myslím, že to prezidentovi nijak neublížilo, asi bych byl raději, aby se příště vyjadřoval méně expresivně. Ale nezazlívám mu to, protože jinak by to nebyl Miloš Zeman.

Vrávorání nad korunovačními klenoty, kauza Peroutka, výroky o zdravotně postižených či slova, že 17. listopadu nešlo o masakr. Zeman zkrátka umí zaujmout. Jak vidíte tyto jednotlivé „případy“ a doplnil byste nějaké?

Já bych doplnil ještě jeden typický obraz, a to je sportovní výkon pana prezidenta v jeho nafukovacím člunu na rybníku v Novém Veselí. K ostatním případům se neodvažuji zaujmout jednoznačný názor. Z vlastní zkušenosti vím, že mediální manipulace může skutečnost zkreslit tak, jak se nikdy nestala. A že se prezentuje veřejnosti tak, aby vyzněla určitým způsobem. Nevím, jestli byl Miloš Zeman u klenotů nemocen, nebo ne. O kauze Peroutka vím jenom z médii a upřímně sděluji, že jsem po žádném materiálu nepátral. Ale jsem přesvědčen, že by Miloš Zeman „nehodil do placu“ něco jen tak. A co se týká jeho názoru na 17. listopad, dovoluji si vyslovit souhlas. Jak by se musely hodnotit zásahy policie v dnešní době? O masakru mám skutečně jiné představy. Nakonec to vidíme ve zpravodajských reportážích i se zemí, které jsou dnes našimi velkými vzory.

Pokud jde o Zemanovu popularitu, tak ta utrpěla jak po „lánském puči“, tak po zmíněném vulgárním vystoupení. Ale později se začala zvedat, což je i současný trend. Každopádně, zakotvuje se někde lehce nad padesát procent. Je dle vás Zemanův cíl mít co nejvyšší popularitu, nebo mu stačí to „něco“ nad padesát procent? Za Havla i Klause měl prezident zpravidla vyšší podporu.

Já myslím, že popularita odpovídá výsledkům přímé prezidentské volby. Zeman není zrovna člověk, který je narcis a kochá se sledováním grafů popularity.

Miloš Zeman dlouhodobě nemá rád novináře, novináři zase nemají rádi Zemana. Kdo za tento vztah může? Jsou novináři na prezidenta zbytečně zlí, nebo jen chrání Česko před jeho, jak naznačují, poklonkování Rusku, buranstvím, xenofobií a podobně? A jak reagovat na Zemanovy výpady vůči ČT a snahám jí škodit? 

Byl jsem 12 let starostou města a s některými novináři mám za tu dobu svoje zkušenosti. A říkám rovnou, že ne zrovna pozitivní. Takže Miloše Zemana chápu, protože ve vztahu k němu je to všechno na maximální úrovni. Kdo za to může, skutečně nevím. Někteří novináři jsou korektní a objektivní, u jiných je to přesně naopak. Problém je v tom, že se nikým nevolená média za každou cenu snaží politiku vytvářet, a nikoli komentovat. A co k ČT? Tu kritizuje nejen Miloš Zeman. Důvodem je fakt, že její veřejnoprávnost lze s úspěchem zpochybnit.„Nebudu fíkusem v koutě a úředníkem, co jen podepisuje,“ opakuje často prezident a jedná podle toho. Například odmítá jmenovat některé profesory, komentoval složení vznikající vlády a hlavně, bez ohledu na sněmovní většinu jednu vládu sám stvořil. Zaslouží si jako přímo zvolený prezident Zeman více svobody? Které kroky, kterými vybočil nad běžný rámec, mu lze schvalovat, a které již ne? Má dojít k úpravě jeho pravomocí? 

Pokud jsme se rozhodli pro přímou volbu prezidenta, měly být jeho pravomoci upraveny. U nás není prezidentský systém a přímou volbou vznikl jakýsi hybrid, který Miloš Zeman pochopitelně dobře využívá. Dělá jenom to, co považuje za správné a co část veřejnosti a politické reprezentace kritizuje, ale většina s ním souhlasí. Miloš Zeman je odjakživa svérázný a zábavný člověk.

Ať už je to jakkoliv, nezanedbatelná část české veřejnosti nemůže svého prezidenta ani cítit, a to už od voleb. Jde o liberálně založené voliče, bohatší voliče a o mládež. Co k tomu říci? Prezident je někdy častován výrazy typu „prase“, je mu vyčítán jeho vzhled, sklony k alkoholismu a kouření a jiné zcela osobní věci, díky kterým Zeman prý „neumí reprezentovat“. Je to zasloužené? A je správné kritizovat politika za takové čistě osobní záležitosti? Jak nahlížíte na mladé aktivisty, kteří proti prezidentovi demonstrují?

Podle mě prezident reprezentuje republiku tak, jak to odpovídá dané konkrétní situaci a jak je to prospěšné. Všechno, co dělá, má neobyčejně dobře promyšleno. Reakce části  veřejnosti v podstatě očekává a je na ně připraven. Společnost je až militantně rozdělena, a proto se některé reakce jeví jako vyhrocenější. To, jak si někteří vylévají zlost na prezidentovi, považuji za ubohé. Tito lidé si tak foukají na své vlastní frustrace a mindráky. Nejsou schopni se smířit s tím, že jejich kandidát nevyhrál. A mladí aktivisté, kteří v životě ještě vůbec nic kromě urážení prezidenta nedokázali, jsou, velmi slušně řečeno, přinejmenším trapní.

Co vás naopak napadá, když vidíte jásající davy vítající prezidenta v regionech a když vidíte, že mimopražské obyvatelstvo prezidenta považuje za svého „tribuna“? Je to politicky správné, nebo jsou ti lidé pomýlení? Proč mají rádi zrovna Zemana?

Z toho, jak je otázka položena, vyplývá jediné, a to, že centrum je politicky poněkud jinde než zbytek republiky. Až na výjimky, samozřejmě. Prezident je v regionech oblíben a lidi ho mají rádi. Považují ho za jednoho z nich. Navíc je mimořádně schopný řečník, který se vyjadřuje naprosto srozumitelně pro většinu národa.

Komu dle vás prezident v českém systému politických stran nyní fandí? Je to Babiš? Které politiky podporuje? Pokusí se ještě do konce svého mandátu uškodit Bohuslavu Sobotkovi, v rámci svých pravomocí? Mají jeho „koně“ v ČSSD šanci k návratu na výsluní? Či najde jiné spojence?

Miloš Zeman má velmi dobrou paměť, která mu snad umožňuje odpouštět, ale nikoli zapomenout. Tím je dán vztah k některým politikům a událostem v minulosti. Nemyslím, že by přímo škodil, ale za připomenutí mu to stojí. Jestli má nějakého politického favorita, nevím. Podle mého názoru se to nijak neprojevuje. A jeho příznivci v ČSSD šanci mají. Záleží na straně samotné.

Vratislav Mynář, Jiří Ovčáček, Hynek Kmoníček, Jan Veleba a jiní. Jak posoudit prospěšnost jednotlivých prezidentových blízkých pro něj samotného? Dává mu hradní aparát dobrý servis? Čí ostuda je, že prezident republiky a bytostný politik Zeman nemá vybudovanou svou prezidentskou stranu? Kdo by mu mohl pomoci to napravit, pokud to je ještě možné?

Myslím, že to není otázka pro mě, ale přímo pro prezidenta. To musí vědět on, čím mu jsou jmenovaní prospěšní. Nedovedu posoudit, jestli je to ostuda nemít prezidentskou stranu.Čím se Miloš Zeman změnil od doby, kdy byl premiérem? Odpustil už „zrádcům“, kteří ho o prezidentský post připravili v roce 2003? Ve vší úctě k prezidentovi, jak se na něm projevuje stárnutí?

Především je o pár let starší. Stárnutí se na něm projevuje jako na každém z nás. Přibývá nemocí a udržet kondici je čím dál těžší. Jak jsem řekl. Možná odpustil, ale určitě nezapomněl.

Jak Miloš Zeman asi využije druhou polovinu svého mandátu? Pojede na klidnější vlně, bude pouze vyčkávat na příležitost vstoupit do politiky v krizové situaci, nebo ještě zintenzivní své akce ve věci migrace, Ruska a Ukrajiny a podobně? Prostě, co provede a jakou radu by od vás dostal?

Jak skutečně využije druhou polovinu mandátu, mohu jenom odhadovat. Myslím, že je tolik problémů, že na klidnější vlně nepojede. To by nebyl Miloš Zeman. A jakou radu bych mu dal? Aby měl vždycky na paměti to dobré pro Českou republiku i přesto, že bude jako vždycky určitými skupinami kritizován.

Nelze skončit jinak než úvahou, zda Miloš Zeman v roce 2018 znovu bude kandidovat do funkce prezidenta. Bude? A uspěje? Jací protikandidáti asi typově budou stát proti němu? Tomáš Halík, Jan Švejnar, někdo jiný? Jakým způsobem, s jakými tématy by volby mohl vyhrát?

To je v roce 2015 skutečně jen úvaha. Kdo z nás ví, co bude v dnešním světě za tři roky a zda bude vůbec co řešit? Pokud ano, bude Miloši Zemanovi o tři roky víc a záleží, jak na tom bude zdravotně. Pokud na tom bude dobře a bude znovu kandidovat, bude mít velkou šanci vyhrát, ať by proti němu stál kdokoli. Hlavním tématem by byl on sám.

Nakonec ještě, zcela na závěr, zcela obecně... Co prezident Miloš Zeman dle vás zanechá českému národu, jakou stopu svým prezidentstvím nechá? Co byste napsal do učebnice dějepisu pod jeho jméno?

Nechá za sebou prvních pět let, ve kterých byl prezidentem zvoleným přímou volbou. Určitě by to byla i jeho svéráznost a určitým způsobem i rozporuplnost. Jeho jméno je spojeno s minulým čtvrtstoletím a určitě by se dal za některá rozhodnutí kritizovat.

A co bych napsal do učebnice dějepisu pod jeho jméno? Miloš Zeman – český politik... Dále ještě nevím, protože je v polovině svého funkčního období. Panu prezidentovi přeji jen to nejlepší.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pochybní lidé kolem premiéra. Mezi odborníky o nich až do pandemie nikdo neslyšel. A další ostrá slova, která právník Dostál řekl i ministrovi

17:34 Pochybní lidé kolem premiéra. Mezi odborníky o nich až do pandemie nikdo neslyšel. A další ostrá slova, která právník Dostál řekl i ministrovi

ROZHOVOR Není možné stavět proti sobě právníky a lékaře a říkat, že raději upřednostníte jedny z nic…