ČT, soud, úřad, stížnost, úřad. A 9 milionů na Moravce je venku

30.05.2023 14:45 | Rozhovor

Více než pět let trvalo dostat z České televize informace, kolik stála výroba pořadů Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce v roce 2017. Téměř 9 milionů Kč. Vedení veřejnoprávní televize po tu dobu ignorovalo soudní verdikty i rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů. „Zřejmě až doba, kdy se generální ředitel Petr Dvořák znovu uchází o funkci a zároveň chce televize zvýšit televizní poplatky, přiměla ČT změnit postoj, který byl veřejně neobhajitelný a trapný,“ říká pro ParlamentníListy.cz vysokoškolský pedagog a právní expert Trikolory Zdeněk Koudelka.

ČT, soud, úřad, stížnost, úřad. A 9 milionů na Moravce je venku
Foto: Scren ČT24.cz
Popisek: Václav Moravec

Co jste si sliboval od toho, když jste v únoru 2018 požádal Českou televizi o informaci, kolik stála výroba pořadů Otázky Václava Moravce a Fokus Václava Moravce v roce 2017? A napadlo vás tehdy vůbec, že to může být běh na tak dlouhou trať, jak se nakonec ukázalo?

Tehdy jsem předpokládal, že dostanu informaci. Nenapadlo mě, že Česká televize bude ignorovat zákony a zatloukat, jak nakládá s veřejným prostředky.

BBC v roce 2017 zveřejnila platy moderátorů. Když byl na podobnou možnost tázán Petr Dvořák v případě ČT, a to v březnu 2018, tedy těsně poté, co jste adresoval České televizi svou žádost, reagoval: „Nejsem si jistý, že česká společnost je na takovouhle situaci připravená. Jedno je právo na transparentnost, a druhé právo je na ochranu osobnosti.“ Jak je to s tou připraveností české společnosti znát tyto informace?

Rozhodující je, zda určitá informace je zveřejnitelná, protože tak stanoví zákon. Je projevem nadutosti, když si někdo uzurpuje posuzovat, zda na nějakou informaci je tazatel připraven, není-li tazatelem dítě. Svéprávní občané mají na informace právo. Když někdo nechce, aby nebylo veřejné, kolik získává peněz od veřejných institucí, nemá s nimi podnikat. Pokud tak činí, musí počítat s tím, že tyto údaje jsou zveřejnitelné. Součástí práva na ochranu osobnosti není právo na utajení toho kdo, co a kolik dostal z eráru. Sama Česká televize běžně informuje o platu veřejných představitelů a dělá reportáže o tom, kdo uzavřel se státem či obcí smlouvu a kolik z ní dostal. Nikdy jsem nepochopil, proč si Česká televize myslela, že na ni tento princip a zákon neplatí.

Dále Petr Dvořák řekl: „Tam se proti sobě staví dva principy. Princip transparentnosti a zveřejňování maximálního množství informací, které nějakým způsobem ukazují na čerpání veřejných zdrojů. Na druhé straně je ale princip ochrany osobních údajů a tyhle dva principy jdou v českém zákonodárství proti sobě. Já si myslím, že zveřejňování platů veřejně známých osob není dobrá cesta.“ Jdou podle vás ty principy proti sobě, což by ČT opravňovalo veřejnost neinformovat?

Můj dotaz byl na náklady za výrobu pořadu, neptal jsem se na platy zaměstnanců. Podnikatelé činí podnikání za účelem zisku, nechápu, proč by jim měla Česká televize zajišťovat utajení. Kdo podniká se státem, musí podnikat veřejně. Když chce být utajen, nemá podnikat se státem nebo jeho veřejnými institucemi.

Co vše jste musel absolvovat během těch pěti let, co Česká televize odmítala informace poskytnout?

Nejprve mi Česká televize informaci nesdělila. Proti tomu jsem podal odvolání k jejímu generálnímu řediteli. Ten vůbec o mém odvolání nerozhodl. Musel jsem se obrátit na Městský soud v Praze, který mu nařídil rozhodnout. Pak i on mou žádost odmítl, prý pro ochranu obchodního tajemství, přestože zákon o svobodném přístupu k informacím říká, že rozsah a příjemce veřejných prostředků nejsou předmětem obchodního tajemství. Pak jsem podal další žalobu k Městskému soudu v Praze, který nezákonné rozhodnutí generálního ředitele Petra Dvořáka o mém odvolání zrušil. Věc byla postoupena Úřadu pro ochranu osobních údajů, který se změnou zákonné úpravy stal odvolacím orgánem proti rozhodnutí České televize ve věci sdělování informací. Tento úřad zrušil i prvoinstanční rozhodnutí televize o odmítnutí poskytnutí této informace a vrátil věc České televizi. Ta však v nezákonném jednání pokračovala a znovu odmítla v prosinci 2022 informaci poskytnout.

Vím, že s tím jste se nespokojil. Jak tedy pokračovala vaše snaha zdolat informačně nedobytnou tvrz na Kavčích horách?

Podal jsem navíc další žádost o informaci, komu televize Otázky Václava Moravce prodala a zda je vůbec někomu nabízela. Televize přiznala, že je nikdy nikomu neprodala a ani je na televizním trhu nenabízela. Pakliže však něco není určeno pro trh, nelze se dovolávat obchodního tajemství, protože to chrání informace významné pro soutěžitele na trhu.

Proto jsem podal proti tomuto opětnému odmítavému rozhodnutí České televize nové odvolání k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který začátkem května 2023 opět zrušil rozhodnutí České televize a vrátil jí věc, přičemž zkritizoval to, že Česká televize špatně vede správní spis. Až 25. května 2023 Česká televize kapitulovala před zákonem a údaje, již staré asi 6 let, poskytla.

Tušíte, co nakonec Českou televizi přimělo, aby vám tu informaci před pěti dny 25. května poskytla?

Zřejmě až doba, kdy se generální ředitel Petr Dvořák znovu uchází o funkci a zároveň chce televize zvýšit televizní poplatky, přiměla televizi změnit postoj, který byl veřejně neobhajitelný a trapný.

Externí náklady na Otázky Václava Moravce v roce 2017 činily 5 694 428 Kč a na Fokus Václava Moravce 3 208 099 Kč. Celkem na tyto dva pořady vynaložila Česká televize asi 8,9 milionu korun. Jakou vypovídací hodnotu tento údaj pro vás má? Jde o celková čísla, nebo tam byla i nějaká specifikace?

Jsou to celková čísla a spíše mají historickou hodnotu. Proto jsem požádal o aktuální čísla za rok 2022 i s rozpisem na konkrétní příjemce. Zatím jsem odpověď nedostal. Lidé z mediální branže mohou posoudit, zda je to hodně či málo, a lidé zevnitř České televize mohou posoudit, zda je to informace pravdivá. Vedení České televizi nedůvěřuji. Pokud někdo poskytne důvěryhodný údaj, že je to jinak, oznamovateli poskytnu anonymitu.

V částce nebyly zahrnuty interní náklady – platy zaměstnanců, užívání nemovitostí a techniky České televize, které byly součástí provozních nákladů a užívají se i pro výrobu jiných pořadů. Když zmíněnou částku vydělíme počtem 42 odvysílaných dílů OVM, vychází to na 153 582 korun za jeden díl, tedy s výjimkou léta přes 600 tisíc korun měsíčně. V letech 2010–2014 nebyl Václav Moravec zaměstnancem ČT a pracoval na bázi smluvených honorářů. Nyní tedy bere jako zaměstnanec plat, otázkou je, zda je jediným, částečným nebo vůbec není příjemcem měsíční sumy přes 600 tisíc korun. Když se zamyslíme nad neochotou ČT informaci sdělit a uvedeným Dvořákovým výrokem o nepřipravenosti společnosti, nevychází právě ta částka jako nejpravděpodobnější důvod, proč ČT ten údaj tak dlouho tajila?

Souhlasím s vámi, jiný důvod nevidím. Jen upozorňuji, že Václav Moravec má zřejmě i své asistenty, kteří mu připravují kontakt s hosty, a tak dále, takže celá částka není jeho osobní příjem. Na druhé straně je taková činnost prostá velkých nákladů. Řemeslník si musí koupit materiál a často drahé nářadí. Moderátoru politických diskusí stačí, když si koupí noviny, vyhledá informace na internetu, sleduje v televizi, co týden dal. Prostě je to činnost, kde jsou oproti jiným výdělečným činnostem malé náklady i rizika. Zemědělci může sucho, mráz či myši zničit úrodu, staviteli může spadnout most, taková rizika v televizní debatě nejsou. A hosté z politiky vystupují zdarma. Tedy ve srovnání s divadlem nemusíte platit herce.

Jaký závěr jste si z přístupu ČT udělal?

Některým lidem ve vedení České televize je blízké biblické: Kázat vodu a pít víno. Prostě nechtěli uznat, že veřejnost nakládání s penězi od občanů a zákon platí i pro televizi.

reklama

autor: Jiří HroníkTato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Vypadá to, že s právním státem mnoho společného nemáme,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseborovice , 30.05.2023 16:01:46
když jsme povinni platit a nesmíme se dozvědět na co ! Také se nesmíme zajímat o to, jestli informace ČT jsou pravdivé nebo pouze propagandistické !

|  12 |  0

Další články z rubriky

Spisovatel: Fialu vylepšovali. A tak dopadl. Babiš, to je jiná. Co chybí v ČT

4:44 Spisovatel: Fialu vylepšovali. A tak dopadl. Babiš, to je jiná. Co chybí v ČT

Už neplatí to sobecké, odporně pravicové a konzervativní heslo roku 1989 o vládě odborníků. Z hledis…