Havěť? Romové? Tak já vám to vysvětlím, odhalil nechutné detaily veterán ČSSD z Mostu. Celé je to prý jinak

12.09.2018 9:02

ROZHOVOR V ČSSD měl blízko k Bohuslavu Sobotkovi, přesto po necelých dvaceti letech odešel z ČSSD. Že by za tím stála „kauza Medúzy“, za kterou se už dříve omluvil, nepotvrdil. Bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný se nyní jako nezávislý stal lídrem Otevřené radnice do voleb ve městě, kde již dříve býval náměstkem primátora. O předvolební rozruch už se toto hnutí dokázalo postarat. „Blaničtí rytíři stále ještě nevyjeli,“ říká mimo jiné v rozhovoru, kde poodkrývá, jak to bylo v sociální demokracii, a vyjadřuje se k nepřizpůsobivým, ale i k Evropské unii nebo Andreji Babišovi.

Havěť? Romové? Tak já vám to vysvětlím, odhalil nechutné detaily veterán ČSSD z Mostu. Celé je to prý jinak
Foto: Lucie Bartoš
Popisek: Karel Novotný (vlevo) vedle Bohuslava Sobotky v Mostě - ještě v době, kdy byl členem ČSSD a předsedal tamní místní organizaci.

Působil jste do prosince jako náměstek ministra průmyslu a obchodu. Také jste byl členem ČSSD, a to od roku 1998 do listopadu loňského roku. Proč jste ze strany odešel? Souviselo to s kauzou „medúzy“, nebo šlo o útěk z potápějící se lodi, kterému napomohla aktuální centrální politika ČSSD?

Fotogalerie: - Předvolební sliby

Reklamní kampaň v ulicích Prahy před nadcházejícím...
Reklamní kampaň v ulicích Prahy před nadcházejícím...
Reklamní kampaň v ulicích Prahy před nadcházejícím...
Reklamní kampaň v ulicích Prahy před nadcházejícím...
Reklamní kampaň v ulicích Prahy před nadcházejícím...
Reklamní kampaň v ulicích Prahy před nadcházejícím...

Anketa

Chcete, aby Česko dočasně přijalo 50 dětí ze Sýrie, jak navrhuje europoslankyně Šojdrová?

5%
95%
hlasovalo: 14200 lidí

Důvodů bylo více. Na jaře 1998 jsem vstoupil do ČSSD. Bylo to pro mě mnoho dobrých let, získal jsem hodně zkušeností, dobrých i špatných. Pak nastal okamžik, kdy jsem se po zvážení dění v regionální organizaci ČSSD rozhodl tuto kapitolu ukončit. To ale neznamená, že by mě přestalo zajímat politické i společenské dění v Mostě, v Ústeckém kraji. Ostatně, tak tomu bylo od roku 1989, kdy jsem jako student vysoké školy pochopil, že chci pomáhat některé věci měnit a změnit.

Čím se nyní po odchodu z ministerstva a strany zabýváte?

Deset let spoluvlastním rodinnou firmu. Kromě toho se zabývám historií a dějinami, což je můj koníček. Proto jsem i členem správní rady Institutio Didactica Carolina, což je evropský vzdělávací ústav Karla IV.

Letos byste slavil 20 let v ČSSD. Není vám to líto? Pocit zmaru, nedostatečné uznání práce?

Nejsem ten, kdo má právo z jakékoli pozice hodnotit chování a kroky mých kolegů, brát jim jejich názory a snažit se jim vnucovat ty své. Nicméně, lidsky jsem měl, což je známo, blízko k Slávkovi Sobotkovi. Poznal jsem ho jako slušného a pracovitého člověka. I přesto, že ne vždy jsme měli na některé záležitosti stejný pohled. Respektoval jsem ho jako člověka, který si udělal vždy čas a vyslechl si názor.

Nekoukám dozadu, netrpím ani pocitem zmaru nebo lítosti. Žiju teď a dívám se dopředu.

Jak zvenčí teď vidíte ČSSD, Sobotku, Hamáčka, Chovance...?

V sociální demokracii bylo vždy množství různých názorových, ideových proudů, které se mezi sebou „přetlačovaly“ o místo na slunci. A to na všech úrovních, republikových, krajských i místních. A je tomu tak stále. Je to dnes pro mě ne moc dynamický moloch.

Nechtěl jste se vracet do politiky, ale věnovat se „odborným záležitostem a tomu, co mě baví“. Co si pod tím představit a proč to zase chcete kvůli politice pověsit na hřebík ?

Nic nechci pověsit na hřebík, není k tomu důvod. Naopak, došel jsem k tomu, že to lze dobře propojit. Tzv. odborné věci, koníčky a komunální politika. Ta je o místních problémech a řekněme i o patriotismu. Problémy znám, za patriota se považuji. Most mám rád se všemi jeho plusy a minusy. Prostě mi není lhostejné, kde žiju, jak žiju a v čem žiju.

Na facebooku Otevřené radnice jedna paní komentovala inkluzi, kvůli které prý sedm dětí ze třídy její dcery odešlo, asistenti „rušili“ výuku plus k tomu další „problémové“ děti. Co s tím můžete udělat, když je to věc, která se rozhoduje na národní úrovni? Nebo je to prostě vyjádření názorového postoje, který místní chápou a ocení? 

Ano, je to oblast, která není v kompetenci místních samospráv. Nicméně, stejně jako jsme sbírali názory lidí a jejich problémy – viz moje předcházející odpověď – tak jsme si vyslechli i to, co znají pedagogové z praxe a jaký je jejich názor. Praxe přece ukazuje, co je dobře a co je třeba změnit. A my jsme se prostě s názory učitelek, které také máme na své kandidátce, ztotožnili.

Máte pravdu, že o inkluzi se rozhoduje na národní úrovni. Přitom nejde o nic neobvyklého, co by tu dříve nebylo. Jde o to, že ředitelé dostali peníze na asistenty, kteří s nadaným či naopak postiženým žákem pracují. Každá nová věc potřebuje čas, než si sedne. Ale v tomhle případě, nevíme, zda k tomu dojde. Hodně asistentů absolvovalo rychlokurz, ale pedagogy na nového člena ve třídě nikdo nepřipravil. Nikdo ani rodičům ostatních žáků nevysvětlil, že to bude přínosné pro konkrétní dítě. Nejdříve by si školství mělo připravit speciální pedagogy a kvalifikované asistenty a poté zavést případnou inkluzi.

U toho příspěvku s inkluzí je i komentář s otázkou: Petr Krátký – „A jak chcete řešit nepřizpůsobivé? Jak chcete řešit doplatky na bydlení u cikánů?“

Nechceme řešit jakékoli národnostní skupiny, ostatně řada kroků musí být učiněna o několik pater výše – sociální politika například. Ale chceme spojit síly a poznatky s poslanci a senátory, kteří se touto oblastí zabývají.

Souhlasil byste v koalici s vytěsněním nepřizpůsobivých na periferii a bouráním paneláků v Chanově a výstavbou kontejnerových rodinných domů?

Některé domy v Chanově jsou neobyvatelné. Mnohé neobyvatelné byly zbourány a další ještě budou. Otázka zní proč. Tsunami tudy neprošla. Jaké možnosti má město? Opravit, přesněji opravovat domy za velké peníze, aby nájemníci tuto čtvrť neopouštěli. Setkalo se to s kritikou občanů, že je to vyhazování peněz. Nebo domy bourat. Další vlna kritiky, protože se obyvatelé této čtvrti přemístili do jiných částí města.

Když pominu zlobu spoluobčanů, kteří o své domy a byty pečují, a já je lidsky chápu a rozumím tomu jejich naštvání, být v pozici vedení města, musím tuto problematiku, ať se mi to líbí či nikoli, řešit. Takže vlastně každé řešení si najde své odpůrce. Tady je prostě každá rada drahá. Jde spíše o politickou odvahu.

Nápad kontejnerového bydlení je podle mého dobrý, i když i to už má zase své odpůrce. Jako každá z výše uvedených variant má své plusy i minusy.

Dá se vymýtit z Mostu bezdomovectví? Brno prý skončí s bezdomovectvím do roku 2026... Proč je nedostatečné sociální bydlení, má snad Most málo peněz na účtu?

Nevím o žádné zemi, které by se podařilo bezdomovectví zcela zbavit. Město si nenechalo ve svém vlastnictví dostatečné množství bytů, aby mohlo ovlivňovat vývoj trhu, aby mohlo vytvářet síť sociálních bytů, startovacích bytů pro začínající rodiny, ale také bytů pro české a slovenské lékaře, kteří by byli ochotni přijít do Mostu.

Bezdomovectví souvisí i s občanským právem zvolit si svůj životní styl. I takoví občané ale musí respektovat práva ostatních a musí dodržovat zákony této země. To je legitimní požadavek a ten chceme prosazovat. Vše je třeba doplnit rozšířením práv měst řešit problémy na svém území. Např. tím myslím možnost zákazu pobytu na území města v případě opakovaných přestupků a podobně.

Bylo by užitečné vyhlásit celý Most bezdoplatkovou zónou? Pomůže to problému?

Celoměstská bezdoplatková zóna, která je nyní platná v Kladně, bude brzy projednávána Ústavním soudem ČR, lze očekávat zrušení z důvodu neústavnosti. Je nutné si uvědomit, že místa, pro která by byla vyhlášena opatření obecné povahy, se vztahují pouze na jednu z dávek určených na bydlení – na doplatek na bydlení, ale už ne na příspěvek na bydlení.

Příspěvek na bydlení v porovnání s doplatkem na bydlení řeší více položek uhrazovaných služeb (například společná elektřina, úklid). Jedná se o dávku pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. Mnozí využívají k úhradě nákladů na bydlení i jiné dávky, které ale pro bydlení nejsou cíleny – rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí. Na tyto stejně jako na příspěvek na bydlení se opatření obecné povahy nevztahuje. Důležitější dávkou pro úhradu výdajů spojených s bydlením je příspěvek na bydlení, doplatkem dochází pouze k doplnění pro určité kategorie osob, respektive určité sociální situace žadatele.
Vlivem vydaného opatření obecné povahy došlo ke snížení vyplacených doplatků na bydlení v definovaných zónách, ale neovlivnilo to počet vyplacených příspěvků na bydlení, který nelze regulovat či omezit jeho vyplácení.

Město Most se stalo jedním z měst, která se připojila k vytvoření platformy obcí a měst v České republice postižených vysokou mírou negativních sociálně patologických jevů, ve které signatáři prohlašují, že dnešní systém sociálních dávek v oblasti podpory bydlení pro osoby v hmotné nouzi je neefektivní, demotivující, až nemravný. Navíc systém nefunguje, protože neřeší příčiny sociálního vyloučení.

Takže jednoduše řečeno, řešení to nepřinese, pouze to může zmírnit výdaje v oblasti sociálních dávek. Neznamená to, že se problémové obyvatelstvo přestěhuje a potíže jejich sousedů se zmírní.

Na facebookovém profilu „Otevřené radnice Most“ zmizela příloha, zřejmě šlo o volební plakát s heslem „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí“. To zablokoval Facebook? Romea.cz to komentovala jako nenávistný plakát a Petr Globočník (Zelení) to v jejich textu označil za bezpochyby rasismus, jednoznačně namířený proti Romům. Je to tak, jste protiromský xenofob?

Když jsme dávali dohromady program pro Most v rámci komunálních voleb, tak jsme sbírali od spoluobčanů jejich podněty. A náš slogan vyjádřil pouze jejich pohled na to, co je trápí.

Ten slogan – jeho myšlenka je o tom, že v našem městě je velké množství štěnic, švábů, ale i potkanů, nakonec o tom psala a píšou i média. Dokonce i v porodnici se měly objevit štěnice, i o tom psala média.

Obyvatelé žijící v bytových domech se trvale a dlouhodobě doslova bojí, jaký nepříjemný hmyz jim přileze ze sousedova bytu do jejich bytu, jaký hmyz na ně bude padat ze stropů ve společných prostorech těchto obytných domů. Jsou velmi časté případy, kdy rodina za účelem likvidace štěnic se nuceně musela zbavit nábytku, koberců, matrací, postelí, tapet či oblečení. Zůstanou v holém bytě s pocitem, že se ten šílený hmyz může kdykoliv vrátit a navíc nemají peníze na nákup věcí, které museli vyhodit. Nábytek něco stojí, lidé si na něj šetří několik let. A pak najednou o něj přijdou a vlastně stojí opět za počátku. Horší stav věci je ale skutečnost, že i když si koupí nový nábytek, tak nemají jistotu, že z jiného bytu se k nim opět tato havěť „nenastěhuje“. Pro takové občany jsou ty štěnice a podobný hmyz prostě šílenou havětí, která jim ničí život.

Bohužel se vyhozené věci neodvážejí do sběrného dvora, ale nechají se u popelnic, odkud je někteří chudí obyvatelé berou domů – a celý kolotoč začíná znovu.

A tohle byl a je jeden z nejpalčivějších problémů. Správně by tam mělo být napsáno: „deratizace a dezinsekce na tu havěť nestačí“. Jenže je to jen slogan, který má upozornit na velký problém. Máme i na kandidátce kolegy, kteří mají bezprostřední zkušenosti se štěnicemi, šváby, i těmi hlodavci. A pomoc nikde.

Prostě, spoluobčané se opakovaně potýkají s tím, že v bytech mají štěnice, ve sklepích nebo stoupačkách potkany.

Jiný příklad, obrátila se na nás i řada mosteckých seniorů. Kvůli obavám z cestování v MHD. Bojí se štěnic v polstrovaných sedačkách. Máme tedy v programu uvedenou cyklickou deratizaci tramvají a autobusů, souběžně v koordinaci se všemi majiteli bytových domů i dalších objektů celoplošnou dezinsekci a deratizaci v postižených lokalitách.

Jde nám o to upozornit na naprosto nevyhovující situaci zejména v bytových domech, veřejných dopravních prostředcích, restauracích, v porodnici, prostě na mnoha místech veřejného prostoru obyvatel města Mostu.

A řešení – no, to jsme si chtěli nechat na závěr volební kampaně – chceme iniciovat, aby deratizace a dezinsekce proběhla ve všech bytových domech v celém městě. Pod patronací, a to i finanční, města Mostu.

Xenofob opravdu nejsem.

Máte pocit, že od doby vašeho billboardu „Jedna pravidla pro všechny“ se změnil postoj a chápání této situace severních Čech?

Myslím, že tak to už cítí většina. Já jsem před 8 lety chtěl jen říci, že zákony, nejenom ty psané, ale i ty nepsané se musí dodržovat. Což mi připadá v pořádku, žiju-li mezi slušnými a normálními lidmi. Nic víc, nic míň.

Na druhou stranu Facebook blokuje účty a podobně. Máme svobodu slova? Vnímáte v něčem cenzuru?

Ano, třeba v tomhle je cenzura, v tom, na co se teď v otázce ptáte.

Ve volebním programu máte pár věcí k seniorům. Měl by důchoďáky budovat stát, nebo město? Poslanci nyní schválil důchodovou reformu – pokud toto téma sledujete, co na ni říkáte (tisícovka jen pro starší 85 let, na ženy se zatím zapomnělo...)?

Penziony pro seniory by měly budovat obce. A to tak, aby se senioři v takovém domě cítili velmi dobře a bylo o ně postaráno, od lékařské péče až po jejich volný čas. Prostě tak, jak je to dneska už někde běžným standardem. Všichni jednou budeme staří.

Pokud člověk pracoval celý život, neměl by se v penzi mít zle. Naopak, ve skutečně vyspělé společnosti by senioři a penzisté s důchodem měli v pohodě vyjít. A pokud jde o ty, co nepracují, protože nechtějí pracovat, nemluvím o těch, co nemohou, tak ti by prostě měli mít smůlu a ať se o ně postará jejich rodina.

Otevřená radnice píše, že reaguje na „pocit mnohých – marnost voleb, zklamání z politiků“. Z pohledu celostátní politiky mnozí lidé ale mají pocit, že za vlády Andreje Babiše se děje zvyšování důchodů, zasazuje se o snižování růstu platů politiků, snaží se podpořit růst platů, minimální mzdy…

Lidé hodnotí každou vládu v každém věku či století podle toho, co pro lidi dělá nebo nedělá. V podstatě je to tak, kolik lidem, lidově řečeno, zůstane v peněžence, jaká je jejich životní úroveň. Hodně zjednodušeně řečeno, je jim vcelku jedno, jestli momentálně vládne ten či onen. Lidé by rádi někomu věřili. Chtějí věřit. Tahle vlastnost je prostě v nás všech. Jenže ani politici nejsou bez chyb. Taky jsou to jen lidé.

V komunálních volbách se v mnoha městech spojují i menší strany, nebo si navzájem podporují kandidáty. Může se stát, že taková „protibabišovská fronta“ převálcuje Babiše jak v senátních, tak komunálních volbách?

Nemyslím si, že v komunálních volbách to tak je nebo bude. Komunální volby jsou o lidech. O lidech, které znají jiní lidé a třeba jim důvěřují. Mají k nim nějaký vztah. To hlavně v menších obcích. V těch větších už to tak být nemusí. Ale ani tak si nemyslím, že by po těchto volbách vznikaly „protibabišovské fronty“.Pořád věřím tomu, že lidé,voliči, mají svou hlavu, dost rozumu, aby se sami rozhodli, komu dát hlas.

„Poznamenal“ vás nějak premiér Babiš, ať jako podnikatele, případně zda jste s ním o něčem jednal třeba za ministerstvo...? Vadí vám trestně stíhaný premiér?

Se současným premiérem jsem se setkal v uplynulých letech několikrát, ještě když byl v pozici ministra financí. Na některé věci jsme měli rozdílné názory, třeba forma a obsah EET, a v některých se zase shodneme. Domnívám se, že podstata problémů pana premiéra v jeho kauze je spíše o tom, že se rozhoduje dlouho.

Je někdo, s kým a proč byste na radnici nespolupracoval (SPD, KSČM, babišovci...)?

V politice se musíte umět dohodnout. Musíte umět vymyslet kompromis, prosazovat takové myšlenky a kroky, které pomohou zlepšit život lidem. Platí, že se spojíme s tím, kdo má podobný názor na daná témata a chce je skutečně řešit stejně nebo obdobně jako my.

V jakém stavu se naše země podle vás nachází?

Co se ekonomiky týká, je tady jeden měřitelný fakt, a tím je jedna z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Kdo chce pracovat, pracuje. Problém jsou ti, kteří nepracují, protože prostě pracovat nechtějí. Tady by měl stát být mnohem přísnější a důslednější vůči takovým lidem!

Proč je národ tak rozdělený? Kdo za to může, že nedržíme spolu – kapitalismus, Zeman, EU, falešná politická korektnost?

Někteří novináři píší, že je země rozdělená. Řekl bych, že vytvářejí pseudorealitu. Když šlo opravdu do tuhého, lidově řečeno z tlustých do tenkých, Češi, Moravané a Slezané spolu drželi vždycky. A blaničtí rytíři stále ještě nevyjeli…

Sdílel jste na FB video z europarlamentu, na kterém zazněla kritika Německa, které chce přikazovat – v rámci uprchlického přerozdělování – na internacionální úrovni. Pobýváte kousek od hranic – jaké máte vztahy k Německu? A jsou EU a NATO pevné záruky, že se nikdy nevrátí třeba 21. srpen 1968, a proto se k těmto institucím musíme pevně přimknout?

Sleduju dění v Německu. Ale i v Rakousku a Itálii. Nakonec, pobývám tam i dost často. Ta kritika z europarlamentu byla vcelku jasná a nezpochybnitelná. Přikazovat něco jiným zemí nelze. To je začátek konce. Buď jsme v nějaké pospolitosti, kde existují pravidla hry, nebo jsou tam někteří dominantnější a z pozice síly či něčeho dalšího tlačí a rozhodují za jiné. To je pak těžké mluvit o partnerství a spolupráci.  Tohle vidím jako zásadní problém současnosti a blízké budoucnosti.

Projekt EU sám o sobě byl a je dobrý. Jen mám pocit, že těmi mnohými regulacemi, opatřeními, eurolegislativou se věci více stahují, přiškrcují, zauzlovávají, prostě komplikují, ničí se to dobré a tradiční v členských zemích EU. Myslím si, že myšlenka volnějšího fungování EU by byla vhodnější a podle mého názoru smysluplnější.

A svazek NATO je nezpochybnitelný. Vždycky, i historicky, a nejenom v tomto či minulém století, existovaly vojenské, nebo takzvané obranné svazky některých zemí. My jsme v NATO a je to tak dobře.

Pozn: Mgr. Karel Novotný MBA, LL.M, se narodil v Mostě. Je absolvent mosteckého gymnázia, SEŠ se specializací na provoz hotelů v Turnově, dále absolvent Univerzity Karlovy, pedagogické fakulty, absolvent Ústavu práva a právní vědy - MBA právní specializace Public  Law - správní právo, správní řízení, právo územně samosprávných celků a studia LL.M. korporátní právo - správa a řízení společností. Považuje se za patriota Mostu, Mostecka a Krušných hor.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lucie Bartoš

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vlasovci: Pavel Novotný to prosadil. Ale teď přichází fakta. On je neuvidí rád

9:44 Vlasovci: Pavel Novotný to prosadil. Ale teď přichází fakta. On je neuvidí rád

ROZHOVOR Zastupitelé pražských Řeporyjí schválili záměr starosty Pavla Novotného na zbudování pomník…