Kdyby nebyl Nečas, ale rudý premiér: Lid by měl práci a partner by byla Čína

02.10.2011 9:45

JINÝMA OČIMA Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM) vytrvale rostou preference. Při posledním průzkumu veřejného mínění se dostala na třetí místo, za první ČSSD a druhou ODS. Nechala tak za sebou TOP 09 i lidovce, o Věcech veřejných ani nemluvě. ParlamentníListy.cz se proto zeptaly předsedy KSČM, poslance Vojtěcha Filipa, co by se změnilo v případě, že by se stal on předsedou vlády?

Kdyby nebyl Nečas, ale rudý premiér: Lid by měl práci a partner by byla Čína
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vojtěch Filip
reklama
Jakým způsobem by komunistický premiér řešil rozpočtový deficit, romskou problematiku a zahraniční politiku?

Pokud jde o rozpočtový schodek, soustředil bych se především na příjmovou část. Zasadil bych se o změnu daňového systému, a to jak diferenciací daní fyzických i právnických osob, zavedl bych pětistupňový systém daní u fyzických a minimálně dvoustupňový u právnických osob. Samozřejmě bych zvýšil daň u těch právnických osob, které mají zisk vyšší, než přibližně 20 milionů korun. Do těch 20 milionů by ta daň byla základní, a od 20 milionů by byla zvýšená. To se týká především nadnárodních korporací v ČR, které tak jako tak optimalizují daňový základ.

U fyzických osob bych se vrátil k tomu systému, kdy by základní daň nebyla 15 procent, ale 10, respektive 12 procent. To by bylo u příjmu do 110 tisíc korun ročně. Dále bych zůstal nejméně u dvoupásmové daně z přidané hodnoty (DPH) a začal bych vyjednávat s Evropskou unií (EU) tak, jako to mají vyjednané některé státy, že mají nulovou daň na základní potraviny.

Další sféra by byla v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, kde bych sáhl k tomu, aby došlo ke snížení sazby zhruba o půl procenta tak, aby se naplňoval fond pro tvorbu pracovních míst a podpořil bych obce, kraje a podnikatele ve tvorbě pracovních míst právě z tohoto fondu. To považuji za nejzásadnější, protože tam, kde není žádná podpora, je slabá i tvorba pracovních míst.

Další částí je podpora zahraničního obchodu, který bych vyčlenil do samostatné resortní skupiny, protože tady podle mého soudu Česká republika nejvíce zaostává za rozvinutým světem. To je asi to nejzákladnější - změna daňového systému, podpora tvorby pracovních míst, což je nejzákladnější, protože by se tím jak stabilizoval státní rozpočet, tak by se především podpořila část příjmová.

Ve výdajové části bych provedl revizi všech škrtů, zejména těch, které znamenají omezení koupěschopné poptávky u nízkopříjmových skupin obyvatelstva. To by samozřejmě vedlo k malému zvýšení výdajů, ale zároveň by to znamenalo zvýšení příjmu z daně z přidané hodnoty vzhledem k tomu, že ti lidé v současné době nemají na pokrytí ani vlastních nákladů či základních potřeb a velmi se omezují. Klesá tím prodej těch zcela základních kategorií.

A jak byste jednal při řešení romské otázky?

V této záležitosti musí platit padni komu padni. To znamená, nerozlišoval bych podle etnického původu, případně podle barvy pleti či jiných příznaků. Prostě by se striktně přistupovalo ke všem stejně. S tím, že tvorba pracovních míst a regionálních podpor by podle mě znamenala zásadní změnu v sociální oblasti.

Jsem kritikem opatření premiéra a ministra Drábka, protože zřídit v tak rizikovém regionu 100 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, tak to považuji za plivnutí do moře. To neřeší vůbec nic. Tam je třeba, aby se našel investor, byť by to byla obec, která dostane od státu podporu na zřízení pracovních míst v oblasti, která je tam zapotřebí. Například, chybí tam infrastruktura. No a to mohou zřizovat i obce. Tam bych to tedy směřoval v prvé řadě.

A zde, myslím, že by bylo důležité, aby to, co se vybírá na sociálním pojištění, aby určitá částka byla vymezena také do těchto oblastí, kde pracovní místa chybí. Či spíše, že je tam potřeba vyšší zaměstnanosti.

Pokud jde o části, které jsou zdevastované, vytvořil bych příležitost pro obnovu oněch bytových domů a jednotek. Podpořil bych bytovou výstavbu prostřednictvím obecních rozpočtů tak, aby došlo k rekonstrukcím těch poškozených nebo nevyužívaných bytů. S tím, že by rovnou v té které lokalitě vznikala pracovní místa. Podpora by znamenala následující: My vám dodáme materiál, vy si dodejte práci, my vám dodáme organizátora té odborné práce, odborníky obecně, kteří by rekonstrukci řídili, a obec by za přesně vymezených podmínek zřídila obecní stavební firmu, kde by byli najmutí místní stavbyvedoucí, kde by byli najmutí místní lidé

A je dobrá taková koncentrace nepřizpůsobivých nebo problémových osob?

To rozhodně ne, celý smysl by byl v tom, že vybrané lokality by se začaly dekoncentrovat, mám teď na mysli ty sestěhované občany. Většinou to bylo tak, že vlastníci oněch domů, kteří je skoupili a sestěhovali tam lidi, tak to oni vytvořili ghetta.

Tady přece nenajdete na jednom místě tolik poškozených bytů nebo míst. Jinými slovy, jedna vesnice má jeden barák, druhá obec také někde tam a třetí na druhém konci obce. Ta rekonstrukce by se týkala například nevyužitých domů, včetně domů bytových. Na ministerstvu pro místní rozvoj existuje evidence nevyužitých bytů a právě na ně by se to směřovalo. Lidé by se mohli nastěhovat do rekonstruovaného bytu, pakliže by si ho za přesně stanovených podmínek sami zrekonstruovali.

Uvedu příklad na místě, kde to znám. Svinensko a podobně. Tam jsou neobydlené domy ve vlastnictví osob, které se o ně nestarají. Ty kdyby se zrekonstruovaly... Teď například jedu kolem domu, o němž vím, že je neobydlený. Vlastník jen jednou posekal trávu, jinak dům chátrá. A takových domů jsou stovky či tisíce, které má ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na seznamu. Ty nejsou koncentrované, to nejsou paneláky.

A MMR má seznam těchto nevyužitých prostor?

Nevím, do jaké míry je ten seznam podrobný, ale vím, že existuje. Byl jsem na udělování ceny vesnice roku a tam jsem se s ním setkal. Naříkal jsem, že je malá bytová výstavba a ti starostové malých obcí říkali, že je u nich těch bytů dost. Jen si stěžovali, že nemají obce peníze, že nemají firmy, které by jim to opravily a uvedly do vhodného stavu. Takže peníze, které jsou ve státním rozpočtu utráceny za nějakou přiblblou prominentní zakázku - třeba na obrněnce - daly by se účelné využít za předem jasně stanovených podmínek.

A co byste změnil v zahraniční politice?

Pokud jde o zahraniční politiku, soustředil bych se na rostoucí ekonomiky, ať už jde o Čínu, Vietnam, Turecko, Jižní Ameriku, kde máme dobré jméno, pokud jde o technologie. A právě tam bych směroval zvýšenou diplomatickou aktivitu a iniciativu do vytváření společných podniků. Do vytváření aktivní zahraniční politiky a ekonomiky, abychom v těch zemích měli investory, případně abychom vytvářeli podniky v obou státech. Máme například velmi silný podnik České lesy. Vytvořením společné firmy s Čínou bychom mohli prodávat do Číny přímo, a ne přes německé či jiné prostředníky. Uvedl jsem Čínu, ale mohli bychom vybrat například Vietnam, kde proběhla velká eroze půdy a OSN vytvořilo program na zalesňování země. My se těchto programů neúčastníme a toto bych určitě chtěl změnit.

Myslíte, že by stálo za úvahu obnovit fungování, byť samozřejmě v jiné podobě, ale něco jako byl podnik zahraničního obchodu?

Určitě bych podpořil vznik takové organizace, abych nabídnul jeho služby hlavně menším a středním podnikatelům, výrobcům, kteří evidentně nemají tolik prostředků, aby dlouhou dobu udržovali své zastoupení v zahraničí. Představte si typickou firmu s.r.o. o 20 lidech, tedy napůl rodinná firma, ti samozřejmě nemají na to, aby někde měli trvale svého zástupce. Kdyby ale vzniklo konsorcium takových malých a středních výrobců, velmi bych to uvítal a bylo by to velmi prospěšné.

A pokud jde o čistě politickou zahraniční činnost?

Okamžitě bych zahájil vyjednávání o omezení přítomnosti českých vojáků v zahraničních misích, vzhledem k tomu, že považuji české angažmá za špatné, neprospívající České republice. A pokud jde o potřebu školit jejich odborníky, mohli bychom to realizovat tady u nás. Jednak bychom využili kapacity u nás a ti lidé by měli zájem o to přijet sem a tady se to naučit. Pokud by samozřejmě vůbec mělo smysl, aby tam ti vojáci vůbec byli, z pohledu zájmu České republiky, a potažmo i Evropské unie.

A co například vztahy s Ruskem?

Zde bych se snažil navázat na vztahy tradiční, ne ty současné. Úlohu České republiky vidím především v tom, že začne aktivně pracovat na spolupráci v oblasti dopravy a energetiky. Tam jsme sice zaznamenali úspěch, ale to rozhodně není úspěch vlády, jako těch, kteří se nenechali odradit, jako například firma CZ Loko, která opravuje vagóny. To je už dlouhotrvající aktivita.


Máte otázku pro předsedu KSČM Vojtěcha Filipa? Ptejte se ZDE

##MINIPAS 140##


Čtěte také:


Foto: Hans Štembera


Ptejte se i dalších politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Radmila Zemanová-Kopecká
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jiří Ovčáček udeřil přes PL na kritiky prezidenta i na neziskovky. Je zde hrozba

16:55 Jiří Ovčáček udeřil přes PL na kritiky prezidenta i na neziskovky. Je zde hrozba

ROZHOVOR Kdy prezident promluví k veřejnosti? A jak by se postavil ke kontroverzní Istanbulské úmluv…