Pokrokový farář promluvil o celibátu i papeži Františkovi. Ještě, že už se neupaluje, povzdechl si

29.12.2013 13:10

ROZHOVOR Pokrokový farář středních let, který se nebojí vyslovit své názory nahlas, byť takzvaně „za oponou“ z obavy o mstu, pro ParlamentníListy.cz poskytl rozhovor – o víře, církvi, Bohu i papeži, kterého považuje za Božího člověka. Odpověděl na otázky týkající se celibátu, restitucí nebo třeba kontroverzního tématu – sňatků lidí stejného pohlaví.

Pokrokový farář promluvil o celibátu i papeži Františkovi. Ještě, že už se neupaluje, povzdechl si
Foto: Archiv
Popisek: Papež František

Pane faráři, proč vy se bojíte vystoupit přímo na jméno, z čeho máte strach?

Pokud má někdo pocit, že v církvi vládne svoboda slova, tak je to ta poslední instituce, to poslední místo. Bohužel. Jedna věc je být loajální, druhá je však svoboda slova, svoboda člověka. Zkuste si jako farář nahlas říct, že byste byl pro zrušení celibátu, že je to přežitek, čeká vás nepříjemný pohovor nejen s mnohými staršími kolegy, ale i s nadřízeným.

Je tedy celibát přežitek?

V dnešní době už ano. Navíc nikdo nikdy přeci neřekl, že kněz nemůže být ženatý a nemít děti. I Kristus, pokud dobře studujeme historii a Bibli, ale nejen tu, zjistíme, že Ježíš eventuálně mohl i nějaký čas žít se ženou. Ovšem mnozí to slyšet nechtějí. Jedna věc jsou historická fakta, druhá fakta, která si každý vykládá po svém.

DALŠÍ ROZHOVORY PARLAMENTNÍCHLISTŮ.CZ

Byl byste pro to, aby se kněží ženili?

Řešil bych to asi tak, jako je to u jáhnů (duchovní nižší kategorie) nebo u řecko-katolické církve. Že by se mohli oženit před vysvěcením. Případně bych to nechal na volbě každého… Žádný člověk nemůže být šťastný, když třeba „nedobrovolně“ musí žít sám. Jsou spolubratři, kteří by nemohli s někým žít a zcela se oddali službě Bohu. Jsou ale ti, kteří by rádi a přitom by dokázali být skvělými duchovními. Pak je tu ta věc, že když kážu jako kněz v kostele o tom, jak se k sobě lidé, partneři, manželé mají chovat, může si kdekdo říct – co to plácá, co on o tom ví. Také se mi to stalo. A ti lidé mají bohužel pravdu.

Říká se, že kdysi papež zakázal sňatky kněžím kvůli majetku, ale církev to oficiálně popírá.

Částečně to pravda je. Navíc obavy o to, že by nepůsobilo dobře, kdyby se „rozcházející se“ duchovní dohadoval se ženou, kdo si co vezme, jsou na místě. Spíš je to ale proto, aby lidově řečeno se kněz nerozptyloval a všechnu svou energii, snahu, lásku věnoval svým ovečkám, farníkům, lidem.

Když jsme u majetku, co si myslíte o církevních restitucích?

Už jsem to jednou zmiňoval. Dohoda o narovnání s církvemi je ve stavu, v jakém byla připravena a přijata, velmi nešťastná. Katolická církev tím ztratila a ztratí spoustu příznivců a skutečně se obávám spekulantů. Také toho, že se nebude mít kdo o nemovitosti starat. Domyslel někdo, kdo a z čeho bude platit daně a poplatky? V době, kdy nemovitosti jdou prudce dolů nebo stagnují, my se staneme největší „realitní kanceláří“ na světě, protože nezbude než většinu těch nemovitostí prodat… Co s tím kdo bude dělat? V této těžké ekonomické době. Nikdo nedomýšlí důsledky. Víte, co je lidí, kteří se od roku 1990 soudí o opravdu svůj, prokazatelně komunisty ukradený majetek? Dodnes neúspěšně. A naše církev a i další církve dostaly za pár měsíců vše, co jim bylo „ukradeno“.

Ale kněz by přeci měl hájit zájmy církve.

Říkám jen svůj názor. Jak se ukazuje, ne veškerý majetek, který je požadován, je prokazatelně církve. Už se nejméně jeden příklad ukázal minimálně jako sporný. A takových bude více. Hájit zájmy církve či jakékoli „firmy“ , kde je člověk zaměstnán, není přeci o tom, že nemohu říct svůj názor, i když u nás se to moc nenosí.

Jste podobně jako papež František jedním z mála, který otevřeně kritizuje poměry v církvi svaté. On to dělá ale oficiálně, vy naopak.

On je hlava katolické církve, nejvyšší představitel. I když ho řada biskupů, kardinálů i kněží nemá rádo, ba se nebojím říct – nenávidí ho, ale respektovat ho musí, mě by nerespektoval nikdo. Nikdo by se mě nezastal. Každý se bojí opovržení, toho, že by se začalo říkat, že jsem jako Jan Hus, který se vyslovil proti tomu, jak se církev chová.

Ale u nás už se neupaluje.

Snad jediné štěstí. Jednou jsem si dovolil generálnímu vikáři říct jednu svou zcela věcnou kritickou poznámku, jak se biskupství chová ke starším spolubratřím a připadal jsem si jak vyvrhel. Proto to nedělám. Na serveru Parlamentnílisty.cz to má snad větší efekt.

Nejste trochu rebel se svými názory? Proč jste tedy vstupoval do církve a proč neodejdete?

Když odejdu, budu poražen. Navíc služba Bohu je pro mě svatá, ale ne služba církvi. Může se stát, že za rok, dva, tři zjistím, že moje názory jsou natolik neslučitelné s tím, jak se někteří představitelé chovají, co dělají a říkají, že odejdu, ale ne teď. Vstupoval jsem s opravdovým přesvědčením, že jsem povolán službě Bohu. To stále platí. Nejsem ale už tolik přesvědčen, že vydržím tlaky, které uvnitř církve jsou. A abych se vrátil ještě k papeži – on je skutečně Boží člověk. Jan Pavel II. byl charismatický a úžasný člověk, ale stále s jistou formou obavy.

Benedikt XVI. byl spíš diplomat a jak mnozí říkají – „prozatímní“ papež. František je opravdu zástupce Boha na zemi. A věřte, že ve Vatikánu nastal takový chaos, když byl zvolen, tolika lidem se udělalo mdlo, protože jim bylo jasné, že tento pán je nenechá v klidu a udělá zásadní kroky. To se bohužel mnohým, kteří jsou rádi obklopeni bohatstvím, „mocí“ a sebezahleděním, nelíbí. Jak říkají mnozí lidé a jak čtu na internetu, je otázkou, jak dlouho František bude papežem, respektive, jak dlouho ho nechají v úřadu.

Myslíte, že by ho odvolali, či dokonce… Nechci to ani vyslovit.

No to klidně vyslovte – zabili? Nebylo by to přeci v dějinách církve poprvé a asi ani naposledy. Ale to si nemyslím. Nelze, aby byl papež odvolán, je neodvolatelný, ale stárne. Může být jistou formou „donucen“, aby odstoupil, jako to patrně bylo u Benedikta XVI. Nevím, nevidím do toho, ale nemyslím si, že odešel úplně dobrovolně. František je opravdu po dlouhé době papež, který chce, aby služba Bohu byla služba Bohu a ne modlám, ne mamonu a ne „vyvoleným“… A aby duchovní sféra byla zachována. Aby se láska a víra snoubily s rozumem a rozvahou. Zkrátka, aby církev byla ta, která je tu pro všechny.

Papež František je také jediným, který má poměrně příznivý náhled na homosexualitu, na registrované partnerství. Co vy a co adopce dětí páry stejného pohlaví?

Je to jednoduché! Bůh stvořil člověka „obrazu svému“. S každým z nás má své záměry a jedině on ví, proč ten nebo tamten je gay, heterosexuál, transsexuál, nebo třeba onkologicky nemocný nebo proč je třeba knězem, či lékařem. Nikdo nemá právo odsuzovat toho druhého za jeho vzhled, za jeho postižení, nebo za jeho orientaci, která je, a je to prokazatelné, získaná – vrozená a neměnná! Nikdo! Ani kněz, ani papež, jen Bůh. Gayové, stejně tak jako heterosexuálové, se dělí na dobré a špatné, na pracovité a líné, na pravdomluvné nebo prolhané.

Sexualita člověka by neměla být s ničím spojována. Důležitá je láska! A jestliže neustále někdo dokola omílá, že základem je rodina a to je jediné správné, pak říkám – ano, jistě! Ale proč ti samí neřeknou, co rodin je rozvrácených, v kolika rodinách je domácí násilí, v kolika rodinách je dítě týráno nebo zneužíváno. A tím odpovídám na otázku adopcí dětí páry stejného pohlaví – neznám případ a rád bych to věděl, kolika páry stejného pohlaví bylo či je dítě zneužíváno! Obávám se, že takový případ nenajedeme.

Důležité je, aby dítě mělo zázemí, rodinu, ať je jakákoli. Lásku, cit, něhu, vzdělání. A vzory, nemusí mít na modelu otec - matka, ale na učiteli, kamarádovi, strýci, dědovi, nebo třeba dvou mužích, dvou ženách! Znám dvě rodiny, kdy dvě ženy a dva muži vychovávají děti. Osobně říkám, neznám úžasnější rodiče – rodinu, než jsou oni. A pokud to tak Bůh chtěl, věděl jistě proč… A pokud se máme držet katechismu, nauce víry a o víře, musíme dát za pravdu tomu, že, tak to Bůh chtěl!

Církev je ale k tomuto kritická, i třeba KDU-ČSL. Není to, co říkáte v rozporu učení církve?

Ne! Je to v rozporu lidskosti a rozumu! Nikdo nikde nikdy nenapsal, že dva muži spolu nemohou žít! Ano mnozí namítají – však v Bibli je psáno… Tam je také psáno, že Bůh stvořil Zemi za 6 dní a sedmý den odpočíval! Snad proboha nikdo nevěří tomu, že Bůh stvořil zemi za tak rekordně rychlou dobu! Uvědomme si, že Bible je „kniha historie v obrazech“. Psaná tak, aby jí rozuměli lidé všech mentalit. Mnoho věcí je obrazně řečeno… A říká se: Kde Bůh, tam láska! Bohu je jedno, zda je v rodině dvou gayů nebo dvou heterosexuálů. A jsem přesvědčen a klidně vsadím svůj kněžský kolárek (kněžský bílý límeček), že Bůh nebude po smrti soudit lidi podle toho, ke komu chová city, ale podle toho, jak se choval a co dělal. Pokud by to bylo naopak, nemá nauka církve-víry atd. smysl. A my nemáme právo nikoho soudit! To může jen ten nejvyšší, a to je Bůh!

Co se KDU-ČSL týče, to není strana shodná s církví, i když si to mnozí myslí. Politici by všeobecně měli myslet hlavně na blaho a spokojenost lidí a ne na sebe. Měli by se chovat tak, aby byli prospěšní lidem, zatím jsou jen lidé prospěšní jim. Aspoň u nás ano.

Ale jsou jistá přikázání a také jistá nauka o hříchu. A podle všeho – sex mezi dvěma muži je hříchem.

Opět Bible, opět možná trochu „více obrazově pojatá“, nebo možná pro tehdejší dobu, bůhví pro koho puritánská! Ale upřímně – sex je součást života, jako smrt, jako cokoli jiného. Pokud sex provozují lidé spolu s tím, že jsou si věrní, je to v pořádku. Pokud „smilní“, je to hřích a je jedno zda muž se ženou nebo muž s mužem.

Tohle až budou číst vaši nadřízení, asi si vyrvou i poslední vlasy, které mají?!

Možná, je to jejich problém. Ale lámat do hlavy lidem něco, co je proti lidskosti, proti citu a proti přirozenosti, je špatně. Tím neříkám, že pedofilie, nekrofilie atd. je normální. To jsou opravdu úchylky či odchylky a to jsou nemocní lidé. Gayové a lesby ne! Transexuálové také ne. Jsou to lidé takto narození a mají právo na život se vším všudy. A poslední, co se jim má dostat, je opovržení a posmívání! A o tom tak nějak hovoří i ten papež, který je tak lidský a upřímný, až je z toho některým špatně.

Jaké máte poselství lidem a politikům?

Politici by se měli začít chovat jako lidé a měli by pochopit, že jsou tu pro lidi! Lidi všeobecně by neměli zapomínat na to, že jsou lidmi a mají se tak chovat. A co popřát, snad hlavně ohleduplnost jeden k druhému, lásku, porozumění, cit a zdraví. A přeji každému, aby byl šťastný a spokojený!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radek Kraus

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Tohle se tradičním médiím líbit nebude. Poslanec od Babiše nehezky promluvil o tom, co vysílají

21:17 Tohle se tradičním médiím líbit nebude. Poslanec od Babiše nehezky promluvil o tom, co vysílají

ROZHOVOR „Vidím ji jako letní epizodku nelehkého koaličního vládnutí. I když média, zejména veřejnop…