Svině Máchová, Rittigovi policajti? Babiš nemluví pravdu o šetření Čapího hnízda, řekl PL advokát Rozehnal

01.04.2019 9:54

ROZHOVOR Tlak na vyšetřovatele Nevtípila byl kvůli kauze Čapí hnízdo skutečně enormní a to, že ho ustál, je podle advokáta Aleše Rozehnala dobrým signálem. Známý advokát nesdílí obavy, že se bude protahovat, než se spis dostane k soudu, ani neočekává, že by státní zástupce nakonec vůbec žalobu nepodal. „Obecně se tak samozřejmě stát může, ale v tomto případě, kdy orgány činné v trestním řízení za asistence dozorujícího státního zástupce dvakrát žádaly o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání, by to bylo skandální rozhodnutí svědčící o špatné práci státního zástupce, který má být garantem zákonnosti přípravného řízení,“ prohlásil Aleš Rozehnal v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz s tím, že podle jeho předpokladu bude do půl roku celá věc u soudu.

Svině Máchová, Rittigovi policajti? Babiš nemluví pravdu o šetření Čapího hnízda, řekl PL advokát Rozehnal
Foto: Archiv Aleše Rozehnala
Popisek: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., advokát, odborník na mediální a soukromé právo

Městské státní zastupitelství tento týden potvrdilo, že skončilo vyšetřování podezření z padesátimilionového dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Očekával jste, že se nepodaří obviněným, především premiérovi Andreji Babišovi, zastrašit vyšetřovatele kauzy Nevtípila?

Každý obviněný má právo hájit se způsobem, který uzná za vhodné, tedy i zpochybňováním osoby vyšetřovatele. Nicméně shrňme si fakta. Andrej Babiš uvedl, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo bylo přiděleno policistům, „kteří v minulosti spolupracovali s kmotry“. Tak jako již mnohokrát, zaútočil Andrej Babiš na své oponenty tvrzením, že jsou napojeni na „kmotry“. Někteří lidé, kteří byli s vyšetřováním třeba i domněle spojeni, nezůstali na svých postech. Městská státní zástupkyně v Praze Jana Hercegová, stejně tak jako její náměstkyně pro trestní řízení Ivona Horská a náměstkyně pro přezkumnou a dohledovou činnost Dita Havlínová, rezignovaly, údajně po důrazném doporučení nadřízených složek. O čtyři měsíce později byla v kancelářích policistů, kteří podezření z dotačního podvodu vyšetřovali, objevena odposlouchávací zařízení, a o policistovi Pavlovi Nevtípilovi, který kauzu přímo vyšetřuje, média spekulovala jako o dalším z obviněných a zadržených policistů v kauze vynášení informací z policejních spisů. Jeho nadřízený, vedoucí oddělení hospodářské kriminality Pavel Klučka, byl v této kauze zadržen, a i když nebyl z žádného trestného činu obviněn, událost jím zřejmě otřásla natolik, že od police odešel.

Anketa

Kdo bude mít po nástupu Čaputové do funkce lepšího prezidenta?

11%
hlasovalo: 15520 lidí

Andrej Babiš také prohlásil, že kauzu Čapí hnízdo vyšetřují „Rittigovi policajti“ a že je tím vinna „svině Máchová“, čímž měl na mysli státní zástupkyni Městského státního zastupitelství Dagmar Máchovou, která ale s dozorem kauzy nic společného neměla. Asi deset měsíců po podání trestního oznámení v kauze Čapí hnízdo tuto státní zástupkyni zadržela policie a obvinila ji ze zneužití pravomoci úřední osoby. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán ji poté neprodleně zbavil výkonu funkce.

Všechna výše uvedená prohlášení Andreje Babiše byla nepravdivá. Stranou ponechávám to, že by se premiér takto vyjadřovat neměl, protože v těchto okamžicích z Andreje Babiše mluvil obviněný z trestného činu spíše než premiér. Jak jsem ale už uvedl, má právo se bránit všemi prostředky. Skandální bylo spíše tvrzení jednoho bývalého kolegy vyšetřovatele Nevtípila, který tato nepravdivá obvinění opakoval, tak jako tomu už předtím učinil ve vztahu k policejnímu prezidentovi Tuhému. V této situaci musel být tlak na vyšetřovatele Nevtípila skutečně enormní a to, že ho ustál, je dobrým signálem. 

Vyšetřování trvalo od roku 2017, detektivové tvrdí, že se jim podařilo shromáždit dostatek důkazů, především dokumentů, které se týkají bankovních transakcí a založení společnosti Čapí hnízdo. Dá se předpokládat, že státní zástupce, který kauzu dozoruje, podá co nejdříve žalobu k soudu, nebo se máme připravit na různé obstrukce ze strany některých obviněných, kterých je v kauze několik? O jak dlouho se tento proces obstrukcemi a případným došetřováním může protáhnout, než bude moci být podána žaloba k soudu?

Nedomnívám se, že by v této fázi měli obvinění prostor pro obstrukce. Mohou navrhnout doplnění vyšetřování, ale nepředpokládám, že by tyto návrhy celou kauzu nějak výrazněji protáhly. Předpokládám, že do půl roku bude celá věc u soudu. 

Nemůže se stát, že se státní zástupce rozhodne vůbec žalobu nepodat?

Obecně se tak samozřejmě státu může, ale v tomto případě, kdy orgány činné v trestním řízení za asistence dozorujícího státního zástupce dvakrát žádaly o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání, by to bylo skandální rozhodnutí svědčící o špatné práci státního zástupce, který má být garantem zákonnosti přípravného řízení.  

Na sociálních sítích lidé vyjadřují obavy, že se bude soudní řízení protahovat až do konce volebního období, tedy do podzimu 2021, kdy se mají uskutečnit příští sněmovní volby. Důvodem je to, co se dělo v průběhu samotného vyšetřování případu, a zejména to, že se týká premiéra a jeho rodiny. Myslíte si, že bude trvat dlouho, než skončí soudní řízení ve věci Čapího hnízda?

To se neodvažuji odhadnout. Jsou soudci rychlejší a pomalejší. Obecně ale platí, že možnosti obstrukcí jsou menší, než se veřejnost domnívá. Celá věc mi ale nepřijde skutkově příliš složitá, takže by mohla být rozhodnuta relativně brzo. 

Považujete za správné, že vyšetřovatel oddělil od tohoto případu stíhání Andreje Babiše mladšího do samostatného řízení vzhledem k tomu, že má švýcarské občanství a žije ve Švýcarsku?

Není otázkou, zda je to správné, ale spíše, zda je to nutné. Pokud by tak vyšetřovatel neučinil, bylo by nutno využít institutu mezinárodní právní pomoci, a to by vyšetřování zbrzdilo o měsíce, ne-li o roky. Obzvláště to platí v případě Švýcarska, jehož orgány postupují sice velmi uvážlivě, ale zároveň velmi pomalu. Soud se zřejmě pokusí vyslechnout syna Andreje Babiše jako svědka, ale o úspěšnosti této snahy lze mít pochyby. 

Vyšetřovatelé evropské protikorupční agentury OLAF už dospěli k závěru, že Čapí hnízdo nemělo na dotaci nárok, že skutečně k dotačnímu podvodu došlo. Ovlivní to nějakým způsobem soudní jednání v České republice?

Vyšetřování OLAFu probíhalo podle jiných pravidel, než jsou pravidla našeho trestního řízení. Soud by se jeho závěrem neměl nechat ovlivnit a posoudit věc spravedlivě podle českého práva. 

Myslíte si, že je přijatelné, aby premiér, který je obviněn z tak závažného trestného činu, vykonával dál svoji funkci a řídil zemi? A je vůbec možné, aby současně objektivně, nezávisle a nestranně probíhalo soudní řízení v kauze Čapí hnízdo, pokud i v případě obvinění z tak závažného hospodářského trestného činu zůstane Andrej Babiš premiérem?

Všichni jistě vědí, že trestní řízení je ovládáno zásadou presumpce neviny spočívající v tom, že na obviněného či obžalovaného musí nahlíženo jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku. Presumpce neviny má chránit člověka proti nadměrným zásahům státní moci do jeho práv.

Je tedy otázkou, zda by v politice měl existovat princip opačný, tedy princip společenské presumpce viny v politice, která má s právní kategorií pouze shodný název, protože každá spočívá v něčem jiném. Je tento princip souladný s demokratickou společností žijící v právním státu? Patří k civilizované společnosti zbavení politika či státního úředníka jeho pozice, zaměstnání či možnosti vykonávat funkci při vznesení obvinění či podání obžaloby? Tato ostrakizace by byla zcela jistě trestem. Je trestem nejen v rovině politické, morální či reputační, ale je trestem i v rovině právní. Principy právního státu by neměly být uplatňovány pouze v soudním řízení, ale mělo by na nich být vystavěno i fungování společnosti v rovině mimoprávní.

Hodnoty jako je správnost, důvěryhodnost, respekt k lidské důstojnosti by neměly být uzavřeny v soudní síni, ale měly by prostupovat lidskými vztahy, tedy i politikou obecně. Politik by proto neměl odstoupit tehdy, kdy je mu sděleno obvinění z trestného činu, nebo je na něj podána obžaloba, ale tehdy, pokud spáchá něco, co je neslučitelné s výkonem jeho funkce a tato neslučitelnost může být veřejností posouzena. Překážkou výkonu funkce pro Andreje Babiše by tedy nemělo být podání obžaloby, ale to, co v kauze Čapí hnízdo udělal, což je zcela očividné i laikům. A to bez ohledu na jeho trestní odpovědnost. 

Nestandardní kroky se už děly kolem obviněného syna Andreje Babiše. Ten se nejdříve skrýval pod nějakým dozorem na Krymu, později byl ve Švýcarsku, a když sám projevil zájem vypovídat před policií, po návštěvě svého otce – premiéra Andreje Babiše – se zase odmlčel a dodnes nevypovídal. Je v pořádku, když jeden obviněný může navštívit jiného obviněného, který navíc ještě nebyl ani policií vyslechnut? Proč podle vás nepoužily orgány činné v trestním řízení mechanismus, který běžně používají v obdobných případech, a to je vazba? 

Obvinění z trestného činu představuje pro každého hluboký zásah do jeho osobní integrity, soukromého, rodinného, společenského a profesního života, ale často i do zdravotního stavu. Každý obviněný či obžalovaný má právo, aby na něj bylo nahlíženo tak, že bude obvinění, resp. obžaloby zcela zproštěn, a to nejen ve smyslu trestněprávním, ale i společenském a reputačním. Požadovat za této situace, aby se nescházeli členové rodiny, navíc mnoho let poté, co se skutek měl stát, bych považoval za naprosto nepřiměřené. Za naprosto nepřiměřenou bych považoval samozřejmě i vazbu, byť je pravdou, že tento institut je v našem trestním řízení používán poněkud nestřídmě. 

Když už jsme ale byli svědky tak neobvyklého chování orgánů činných v trestním řízení, které vyvolává řadu pochybností o spravedlivém a nestranném vyšetřování, věříte, že teď už jednání ve věci to bude probíhat standardně a podle práva?

Veřejnost je ztumpachovělá z různých mediálně známých případů, které jsou často nepřesně interpretovány, a přesvědčená o nefunkčnosti české justice. Já osobně mám ale v českou justici velkou důvěru, byť samozřejmě existují excesy. Jsem přesvědčen, že trestní řízení proti Andreji Babišovi v procesní fázi bude probíhat zcela v souladu se zákonem, už jen proto, že bude pod drobnohledem veřejnosti. 

Jak vnímáte, že premiér, na kterého by naopak měly být kladeny mnohem větší morální nároky než na řadové občany, má taková privilegia při vyšetřování závažného hospodářského trestného činu než kterýkoli jiný stíhaný občan, a že jeho trestní stíhání části veřejnosti navíc nevadí?

Nemyslím si, že měl při vyšetřování nějaká privilegia. Nepřekvapuje mě ani tolik, že veřejnosti nevadí jeho trestní stíhání, ale překvapuje mě, že jí nevadí jeho morální a podnikatelský profil. 

Není nebezpečné, že premiér Andrej Babiš, který má přístup k nejtajnějším informacím ekonomického i bezpečnostního rázu, je trestně stíhanou osobou a přitom řídí Českou republiku?

Každý trestně stíhaný člověk je oslabený. Je zasažen do své soukromé, společenské i profesní sféry. Z tohoto pohledu trestní stíhání Andreje Babiše zcela jistě nebezpečné je.

reklama

autor: Libuše Frantová

premiér

Není to spíš naopak, že jedině pod tlakem dokáže premiér jednat? A když jste u tlaku, máte dojem, že Babiš a vaše vláda zvládla pod tlakem covidu jednat lépe? Vždyť jste svá rozhodnutí měnili jak aprílové počasí

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Hořící bordel. Nemám z toho radost.“ Vidlák se proslaví ještě víc. Tímto

12:27 „Hořící bordel. Nemám z toho radost.“ Vidlák se proslaví ještě víc. Tímto

VIDLÁKŮV TÝDEN „Hořící bordel. Ukrajina jako Pásmo Gazy. Nemám z toho radost.“ Potíže, které má Ukra…