Vlasovci? Zrádci a zločinci, páchali zvěrstva jako nacisté. Exposlanec KSČM Klán připomíná jejich řádění na Ukrajině, které děsilo i esesáky

05.05.2020 22:12

ROZHOVOR „Zcela jistě je výstavba pomníku vlasovcům natolik skandální, že je nutné tento akt tvrdě odsoudit. Na činnost ROA pohlížím jako na zločineckou organizaci, která po většinu války páchala zvěrstva, stejně jako samotní nacisté. Její působení bylo příznačné i na Ukrajině, kde Ukrajinci působící v ROA byli mnohdy ještě horší, než samotní lidé v SS,“ myslí si exposlanec KSČM Jan Klán. „Osobně se zasazuji za to, aby oslavy osvoboditelů byly vyvážené. Mrtví byli jak na západě, tak na východě. Nelze tyto oběti nijak rozlišovat. Všechno to byli lidé, kteří měli své rodiny a blízké. Je tedy nutné se stejnou vážností uctít památku všech mrtvých, protože jsou to právě ti mrtví, kdo nás dnes spojují,“ vysvětluje.

Vlasovci? Zrádci a zločinci, páchali zvěrstva jako nacisté. Exposlanec KSČM Klán připomíná jejich řádění na Ukrajině, které děsilo i esesáky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Klán

V České republice se podle vás u příležitosti 75 let od konce druhé světové války objevují mnohé mýty a polopravdy. Jaké?

Mýtus je něco, co se zakládá na reálné pravdě, ale má rovněž nádech mysticismu. Tedy určitého transcendentna. Je to něco, co se v minulosti událo, ale dnes je upraveno tak, aby vše vyhovovalo současným ideologickým nebo politickým postojům. V našich podmínkách jsem identifikoval dva takové mýty. První se týká vlasovců, a druhý maršála Koněva.

Pokud jde o vlasovce, tak se vede mýtus, že nebýt jich, tak by Praha byla zničena. Jenže to není pravda. Nikdo nerozporuje, že se částečně podíleli na Pražském povstání, ale nic to nemění na tom, že to byli zrádci, kteří zradili svoji vlast – Sovětský svaz. Jejich účast na povstání je chvályhodná, ale nijak nemůže ospravedlnit jejich zradu, které se dopustili. Navíc když si uvědomíme, že vlasovci ve své podstatě utíkali před postupujícími Sověty do náruče západním spojeneckým vojskům, kde jim žádné nebezpečí relativně nehrozilo. Byli si totiž vědomi, že doma by je čekal trest nejvyšší – tedy trest smrti za zradu. Z toho plyne, že vlasovci se podílem na Pražském povstání chtěli vyvinit z věcí, které po boku Hitlera prováděli, a chtěli se tak zalíbit západním spojencům. Jenže i západní spojenci si byli vědomi, že jsou to zrádci jejich spojence, a proto, i když padli do jejich zajetí, tak byli vydání do Sovětského svazu.

Anketa

Chcete, aby byl Pavel Novotný zvolen poslancem PS PČR?

4%
96%
hlasovalo: 27210 lidí

Druhý mýtus se týká Koněva, a zde narážíme na polopravdy. Nikdo opět nezpochybňuje podíl maršála Koněva na osvobození naší vlasti, stejně nikdo nemůže rozporovat i jeho účast na potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 v rámci operace „Vichr“. Ale nikde nenajdeme zmínku o tom, že by se nějak podílel na intervenci vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968. Zde vznikl právě onen mýtus, který byl použit pro odstranění jeho sochy v Praze 6. Vznikla vlastně virtuální minulost, která se neudála, ale měla za úkol ospravedlnit odstranění sochy.

Jak nahlížíte na činnost Ruské osvobozenecké armády (ROA), tedy tzv. vlasovců? Nemyslím jen ke konci války v oblasti Prahy, ale celkově. Lze výstavbu pomníku vlasovcům vnímat jako podporu fašistům, jak uvedl v ČT předseda KSČM Vojtěch Filip?

Zcela jistě je výstavba pomníku vlasovcům natolik skandální, že je nutné tento akt tvrdě odsoudit. Na činnost ROA pohlížím jako na zločineckou organizaci, která po většinu války páchala zvěrstva, stejně jako samotní nacisté. Její působení bylo příznačné i na Ukrajině, kde Ukrajinci působící v ROA byli mnohdy ještě horší, než samotní lidé v SS. Jak jsem uvedl výše, tak s koncem války si začali uvědomovat svoji chybu, že byli celou dobu na straně agresora. Některé historické prameny uvádějí, že jejich motivací bylo, že budou bojovat proti Stalinovi a jeho útlaku. Snažili se tak vlastně svrhnout jeho režim.

Domnívám se, že sémě ROA bylo zaseto již v roce 1941, kdy Německo vpadlo na Ukrajinu. Byť do ustavení ROA byla ještě nějaká doba, tak již tam můžeme vidět indicie v tom, že tamní obyvatelstvo vítalo nacisty jako osvoboditele, čehož později trpce litovali. Příslušníci ROA se rekrutovali hlavně z válečných zajatců a dezertérů, kteří vnímali Stalina jako tyrana, ale bohužel vyměnili jednoho tyrana za mnohem většího ďábla, a to se jim stalo osudným.

Pavel Novotný, DiS.

  • Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě
  • starosta městské části

Ptáte se na svém facebooku, proč dochází k hanobení některých pomníků a památníků osvoboditelů z východu. Proč tedy?

Nad tím jsem se mnohokrát zamýšlel a dospěl jsem k názoru, že hanobení pomníků a památníků osvoboditelů z východu je způsobeno hlavně ideologickým bojem, který vedou mnozí pravicoví politici. Velkou roli zde hraje i rozdmýchávání protiruských nálad a vykreslování Ruska jako nepřítele. Ale musíme si uvědomit, že Sovětská armáda byla složena i z dalších příslušníků jiných států a těm je nutné vzdávat hold, že položili svůj život za zachování lidstva.

Umí si snad někdo představit, že by někdo poničil památník americké armády v Plzni, a to jen proto, že někdo nemá rád USA za jejich angažmá ve Vietnamu nebo v jiných ilegálních válkách? Osobně si to neumím představit.

V hanobení osvoboditelů z východu zde hraje roli ještě jeden faktor a tím je vztah k minulosti před rokem 1989, kdy byla upozaděna role západních spojenců.

ROZHOVOR: Existují tisíce dokumentů dokazujících spolupráci Sovětského svazu s nacistickým Německem...

Ano, za minulého režimu před rokem 1989 se oslavovalo hlavně osvobození sovětskou Rudou armádou, podíl armády americké byl upozaděn. Neděje se nyní to samé, ale přesně naopak?

Ano, děje se přesně to samé, akorát otočené o 180 stupňů. Všude je více prezentováno, jak nás osvobozovala vojska západních spojenců, ale role Sovětů je upozaďována, byť měli největší podíl obětí. Tento stav věcí nevěstí nic dobrého, protože deformuje historii a vytváří zcela novou, která nebyla.

Opět se oklikou dostáváme k vytváření mýtů, kdy se můžeme dozvědět, že západní spojenci vlastně mohli dojít až do Prahy nebo osvobodit větší část tehdejšího Československa. Zde se ale na pravou míru musí vždy uvádět, že existovala demarkační linie, která byla domluvena již na konferenci v Jaltě.

Osobně se zasazuji za to, aby oslavy osvoboditelů byly vyvážené. Mrtví byli jak na západě, tak na východě. Nelze tyto oběti nijak rozlišovat. Všechno to byli lidé, kteří měli své rodiny a blízké. Je tedy nutné se stejnou vážností uctít památku všech mrtvých, protože jsou to právě ti mrtví, kdo nás dnes spojují.

Co říkáte na názor, který se v diskusích kolem tohoto tématu a o roli tehdejšího Sovětského svazu také někdy objevuje, že nás Sověti neosvobodili, ale okupovali?

Nejsem sice odborník na historii, byť ji mám velice rád a je to i můj koníček, tak zde je jasná jedna věc. Po roce 1945 bylo Československo jedinou zemí, kde nebyla až do roku 1968 přítomna sovětská vojska. Takže nás Sověti těžko mohli v té době okupovat. Ti nás osvobodili a poté z našeho území odešli. Pojem okupace se začal používat až po nešťastném roce 1968, který nejvíce poškodil myšlenku socialismu.

Jenže ani tenkrát se nejednalo o okupaci v pravém slova smyslu. Sovětům v roce 1968 nic jiného nezbývalo, než na naše území intervenovat. Sovětský svaz si musel udržet svoji sféru vlivu, a jak jsem uvedl výše, tak na našem území nebyla žádná jejich vojska. Ostatně sféru vlivu si udržovala i druhá velmoc tehdejší doby – USA, a to v rámci politiky zadržování komunismu ve Vietnamu nebo podporou různých diktátorských režimů v Latinské Americe. Pokud tedy budeme mluvit o okupaci, tak je jednoznačná okupace nacistickým Německem, která skončila osvobozením spojeneckými vojsky v roce 1945.

Není to odstraňování soch a podobné provokačky záležitost hlavně pražská? A proč?

Praha vždy byla určitým státem ve státě. Vždy se v hlavním městě žilo jinak než ve zbytku republiky. Nicméně nelze přesně říci, že odstraňování soch a stavění památníků je ryze záležitostí Prahy. I v jiných městech se hanobí památníky osvoboditelům z východu – například v Brně nebo v Ostravě. Vždy se tak děje kolem výročí ukončení války nebo ve chvíli, kdy se rozdmýchává v Praze koktejl nenávisti směrem k Rusku. Chci věřit, že se jedná jen o ojedinělé výstřelky v Praze, ale vždy je takové věci potřeba odsoudit a to hlavně ve chvíli, kdy se vše zakládá na mýtech.

Zde si dovolím jednu menší odbočku: Dokonce i nacisté využívali mýty pro upevnění své moci, když vyzdvihovali neexistující Árijce a také své padlé spolubojovníky. Vše bylo postaveno na určitém druhu mýtu. Takže můžeme vidět, že mýtus je téměř vždy nebezpečný, protože není pravdou. Otázkou ale zůstává, kde se vlastně nachází pravda? Pravda je z filosofického hlediska pojem relativní. Tedy, že každý máme svoji pravdu. Absolutní pravda neexistuje a ve vztahu k minulosti, kde jsou sporné části, se pravda bude vždy pozměňovat. Každý ji bude vykládat jinak, dokud nebudou objeveny historické archiválie. Pokud vůbec nějaké jsou.

Do Prahy měl kvůli primátoru Hřibovi a starostům Kolářovi a Novotnému údajně přiletět ruský „diplomat“ s jedem ricin. O celé věci na stránkách Respektu informoval novinář Ondřej Kundra. Někteří ale namítají, že v textu nejsou žádné ověřitelné zdroje této informace a že je s podivem, že by se o takové věci někdo dozvěděl. Jak celá kauza působí na vás?

Celá kauza na mě působí poněkud úsměvně. Už vidím, jak k nám odlétá nějaký tajný agent, který má za úkol odstranit výše uvedené pány. Možná vycházejí ze vztahu kauzy Skripal, který nejprve záhadně zemřel, aby posléze úplně stejně záhadně obživl. Vše bylo házeno na Rusko, a kde je dnes pravda? O dané věci se mlčí.

Spíš si myslím, že výše uvedené pány ohrožuje někdo tady u nás. Mohou to být lidé, kteří nesouhlasí s jejich kroky a politikou. Agent s „teplou“ vodou uvedené pány neohrožuje, ale na druhou stranu se nemohou divit tomu, jak reaguje Rusko nebo někteří lidé v naší republice. Vždyť dělají kontroverzní věci, které nemají v naší minulosti obdoby, a za své činy přeci každý nese odpovědnost. V jejich případě minimálně politickou a morální.

Přes všechny pochybnosti o Kundrově textu a jeho složitou, až nemožnou ověřitelnost se zdá, že některé kruhy přejaly informaci o nebezpečí pro tři české komunální politiky jako nezpochybnitelný fakt. Co na to říci?

Jedná se o určitý typ spekulace nebo opět mýtu. Mýtus zde můžeme identifikovat jako návrat agentů z doby Studené války, kdy se to v Evropě špiony jen hemžilo. No, a jelikož je Rusko nástupnický stát bývalého Sovětského svazu, tak určitě bude v logice pana Kundry používat stejné metody, tak jako v době plné špionů. Jen nevím, proč by takovou věc Rusko dělalo. Roli zde bude hrát ještě jedna věc – někteří lidé se totiž budou raději mýlit s USA, než mít pravdu s Ruskem.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila nás Rusko a Čína oslabují tím, že nás rozdělují. Co si o tom myslíte vy?

Osobně jsem poněkud nervózní z pana Vystrčila a z celého Senátu, kde se nacházejí téměř samí rusofobové a antičínsky naladění lidé. Asi nikdo z nich nepochopil, že Západ v čele s USA je dávno za zenitem a je na ústupu ze svého výsluní, které bylo zahájeno koncem druhé světové války a končí v tomto desetiletí. S tím je potřeba se smířit a s těmito zeměmi jednat tak, jako s nimi jednají západní země.

Pokud použijeme následující srovnání, kdy západní země čile obchodují jak s Ruskem, tak s Čínou (například Velká Británie), tak označování těchto zemí některými pravicovými politiky za nepřátelské postrádá smysl, protože jsou v této věci protizápadní. Chovají se jako ti, kdo se raději budou mýlit s USA, než mít pravdu s Ruskem nebo s Čínou. Nezapomínejme na to, že svět je multipolární. Není jen východ – západ, ale také sever – jih. Všechny země jsou zapojeny do globalizace a nemyslím si, že by nás zrovna oslabovaly výše uvedené velmoci, ale spíše jsou to USA se svoji expanzionistickou politikou vývozu svého pojetí demokracie, která má být univerzální pro všechny. To, že je vyvážena pomocí zbraní, již nikdo neřeší.

Jinak, my se dokážeme bez problémů rozdělovat sami, a nejvíce k tomu přispívají pravicoví politici typu starostů Koláře a Novotného. Tedy strany TOP 09, ODS a STAN. Obviňování Ruska a Číny z nějakého rozvracení naší republiky je pouze zástěrka od těch, kdo společnost chtějí rozdělit. Minimálně na bohaté a chudé, vítěze a poražené a raději se mýlit s USA, než mít pravdu s někým jiným.

Na závěr ještě jednu otázku, k současné pandemii. Nový koronavirus zasáhl všechny velké světové hráče včetně USA, Číny, Británie nebo Ruska. Kdo je ve své geopolitické váze zatím nejvíce poškozen a kdo na tom naopak může vydělat?

Z dat, která jsou k dispozici, je jasné, že nejvíce jsou poškozeny USA. Tedy země, která nám byla dávána za vzor po roce 1989. Na jejich území je již nakaženo přes milion lidí a zemřelo již více lidí, než za sebou zanechala válka ve Vietnamu. To ukazuje na to, že jejich systém liberálního pojetí demokracie a světa, volného trhu a úplné volnosti, nefunguje. Zcela jistě u nich poroste nezaměstnanost. Ruku v ruce je zde příprava na prezidentské volby, které USA čekají a budou určitě poznamenány současnou krizí. Mám obavu, že je opět vyhraje Donald Trump se svoji politikou, kdy bude obviňovat Čínu, že virus vznikl u nich a záměrně se rozšířil do USA. Jedná se opět o ideologický střet ve vztahu na ose USA – Čína. Zatímco Čína se svými tvrdými restrikcemi uchránila značnou část obyvatel před nákazou, tak v USA je tomu naopak.

Ze současné krize asi nebude profitovat žádná velmoc, protože v tomto případě virus útočí naprosto stejně. Maximálně se bude v některých zemích opakovat čínský model karanténních restrikcí. Profitovat začne země, která co nejdříve objeví vakcínu nebo spolehlivý lék. To ale bude zase v roli farmaceutického byznysu, kterému je zdravý člověk k ničemu. Možná budou zavedeny prvky modelu – dohlížet a trestat. Když někdo poruší pravidla karantény, tak bude potrestán. To je ale námět na úplně jiný rozhovor.

reklama

autor: Oldřich Szaban

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

HHC

Dobrý den, souhlasím s vaši odpovědí na téma zákaz HHC. Ale nechápu, proč se tak nepřešlo jen k regulaci, ale k celkovému zákazu? Bezpochyby se objeví něco jiného a co když to bude ještě horší? Zajímavé také je, že jste nezakázali i kratom. Proč? A druhá věc je, jak je možné, že se doteď látka k mla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Rusko rozbité na části. Projekt z europarlamentu. A po volbách komisař pro válku, hovoří Ivan David

20:28 Rusko rozbité na části. Projekt z europarlamentu. A po volbách komisař pro válku, hovoří Ivan David

„My sice odsuzujeme násilí, ale jsme ochotni dodávat zbraně,“ vzpomněl si europoslanec Ivan David na…