Vondra, zrádce vlasti? Novotný není diamant, ale lidské hovno. Obeznámený exposlanec promlouvá o zavrtávání do mocných zadnic

27.1.2020 5:47 odp.

ROZHOVOR „Stejně tak jako nestojím o to, aby mne a mé blízké chránila jen Moskva, stejně nestojím o to, aby mne chránil jen Washington, Brusel nebo Peking,“ konstatuje Bohuslav Chalupa, bývalý poslanec a místopředseda výboru pro obranu. „Pro mír na světě je nutné zklidnit emoce a určité skupiny šílenců, zastavit eskalaci napětí v mezinárodních vztazích. Lidstvo se má přednostně zabývat společnými zájmy – odstraněním chudoby, ekologickou problematikou, přípravou na důsledky klimatických změn včetně hrozícího stěhování národů. Nikoliv tomu, jak se navzájem co nejefektivněji pozabíjet,“ domnívá se.

Vondra, zrádce vlasti? Novotný není diamant, ale lidské hovno. Obeznámený exposlanec promlouvá o zavrtávání do mocných zadnic
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bohuslav Chalupa

Minulé pondělí nečekaně zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera. Jak na něj budete vzpomínat? Co ztrácí česká politická scéna jeho odchodem?

Nevím, jak na něj budou vzpomínat jiní, já na něj budu vzpomínat jako na zajímavého, mně sympatického člověka a politika z „terénu“ – terénu, který je problematičtější než 80 % zbytku země. Politika, který si na nic nehrál, tím méně na vševědu či honoraci. Nadpoloviční většina jeho názorů a postojů mi byla blízká, s řadou názorů a postojů jsem nesouhlasil, ale to nebylo důvodem ho neakceptovat a neuznávat jeho lidskou i politickou autoritu. Byl jsem rád, že byl zvolen za předsedu mnou kritizovaného Senátu – v porovnání s jinou variantou a ambicemi jiných zájemců o tuto vysokou ústavní pozici a nyní mohu říci jen – čest jeho památce… jsou tací, o kterých to nikdy neřeknu.

Europoslanec Jan Zahradil napomenul místopředsedu Senátu Jiřího Růžičku. Ten deklaroval svůj zájem o křeslo předsedy Senátu hned v pondělí. Bylo to nevhodné?

Nevhodné?! I supové, mrchožrouti s malinkými ptačími mozečky krouží několik dlouhých hodin nad uhynulým tvorem, než se snesou k zemi a začnou se mezi sebou rvát a klovat…

Anketa

Chcete, aby v Česku proběhlo referendum o vystoupení z Evropské unie?

96%
4%
hlasovalo: 27070 lidí

Další současný europoslanec, Alexandr Vondra, na kongresu ODS prohlásil, že v Moravskoslezském kraji by mohla vzniknout základna americké armády, což by pomohlo ekonomické situaci tohoto kraje. Znamenalo by to podle něj přípravu na dobu, kdy díky zeleným plánům EU klesne těžba uhlí natolik, že se v tomto odvětví bude propouštět. Vondra v tom navíc vidí další záruku naší bezpečnosti. Jaký je to nápad?

Je to – a to jsem ještě velice korektní – blbý nápad. Pokud by na něm pan poslanec a exministr obrany trval, budu nucen ho považovat za vlastizrádce. Pokud jde o argumentaci – oba argumenty pana Vondry považuji za ubohé a urážlivé pro každého, kdo nezapomněl na naše historické zkušenosti a kdo má všech pět pohromadě.

Pokud našim občanům má přinést ekonomickou prosperitu umístění cizích vojáků na našem výsostném území, pak je to jen potvrzení toho, že ODS a její přední reprezentanti nemají ani ekonomicky, ani bezpečnostně na to, aby jim v dohledné době byla znovu svěřena péče o naši zemi a její občany.

K samotnému návrhu „umístění základny armády USA“. Jen podotknu… nedávno jsem četl celkem sebevědomé prohlášení pana Putina, že bezpečnost EU bude záviset na Rusku… chtěl bych tedy za sebe naprosto jasně říci, že stejně tak, jako nestojím o to, aby mne a mé blízké chránila jen „Moskva“, tak stejně nestojím o to, aby mne chránil jen „Washington“, „Brusel“ nebo „Peking“… pro mír na světě, obecně, je nutné zklidnit emoce, zklidnit určité skupiny šílenců a zastavit eskalaci napětí v mezinárodních vztazích. Lidstvo se má přednostně zabývat společnými zájmy – odstraněním chudoby, ekologickou problematikou, přípravou na důsledky klimatických změn včetně hrozícího stěhování národů, připraveností čelit i takovým hrozbám, jaké může představovat aktuální epidemie koronaviru, což je jen jeden z mnoha, o kterých ani nevíme… nikoliv tomu, jak se navzájem co nejefektivněji pozabíjet.

Zastávám také jednoznačný postoj, že mne má chránit především moje vlastní občanská vůle bránit se jakémukoliv bezpráví, bránit se umenšování mých základních lidských práv – třeba práva na svobodu projevu, práva na svobodu slova. Motivací je pak vztah k vlastní zemi a k vlastním povinnostem vůči ní… k tomu, abych své povinnosti mohl se ctí splnit, k tomu je potřeba být vybaven potřebnými vědomostmi, dovednostmi a návyky (k tomu patří i schopnost se podřídit vedení/velení jiné osoby) – a samozřejmě vědomosti a dovednosti mých blízkých, přátel, všech mých spoluobčanů – protože pravdou je skutečně to, že v jednotě je síla… a to si každý škůdce, agresor spočítá.

Jednoznačně trvám na tom, že občany ČR má na našem území chránit a bránit NAŠE armáda včetně Aktivní zálohy AČR, náš IZS, naše snad jednoho dne přece jen institucializovaná Národní domobrana. Jako občan mám právo požadovat, abychom měli k dispozici ucelený systém civilní ochrany a obrany, stejně tak jako bych se neměl obávat soukromých bezpečnostních služeb. A samozřejmě očekávám, že se eventuálnímu bezpráví bude bránit oněch 300 000 osob svými legálně drženými zbraněmi – těch, kteří jsou v nemilosti bruselských sociálních inženýrů...

Pokud mluvím o ozbrojených a bezpečnostních silách – pak si přeji, aby to byly kvalitně personálně, znalostně, technologicky a ekonomicky přijatelně vybavené složky – aby alespoň třetina z nich byla bojově vycvičena k obraně vlasti a vybavena nikoliv v podstatě jen pro expediční mise NATO v zahraničí – jako jakýsi pomocný sbor pro ochranu sféry zájmů především USA (jednak proto, že v rámci NATO USA velí už jen svou 75% ekonomickou angažovaností, a jednak proto, že ne všichni Evropané jsou tak „aktivní“ jako my, pokud jde o fyzickou účast v těchto „misích“). Přeji si armádu schopnou účinné OBRANY VLASTNÍ ZEMĚ a našich občanů pro okamžiky závažných vojenských regionálních krizí (pokud bude krize světová, pak ani naše účast v NATO nebude mít kvůli velmi vysokým teplotám v ohnisku destrukce či slučování atomových jader valného významu a dlouhého trvání).

Tím nijak nepopírám naši spoluúčast na kolektivní obraně, jen poukazuji na zcela opomíjený článek 3 Washingtonské úmluvy… který jako by byl pro naše politiky napsán neviditelným inkoustem. Naši bezpečnost nijak nezajistí cizí vojenské jednotky. Tu zajistí znovuobnovení našeho domácího obranného průmyslu s důrazem na zachování a rozvoj navzdory státu stále ještě přežívajícího ojedinělého know-how (viz tradice, ať už první republiky, nebo poválečného zbrojního průmyslu – ještě v roce 1987 se na Slovensku vyrábělo přes 2 500 BVP/rok… například) a rozvoj vědy, výzkumu a vývoje v oblasti obrany a bezpečnosti včetně „umělé“ inteligence, robotických systémů atd., obnovení strategických podniků (podniků zvláštního určení) a vytvoření podmínek k tomu, aby byl zbrojní průmysl schopen soběstačně zajistit i válečnou výrobu (záložní výrobní kapacity – zakonzervované stroje, kvalifikovaně připravení lidé, dostatek skladového materiálu, suroviny – státní hmotné rezervy). Naši bezpečnost zajistí obecná, co nejvyšší vzdělanost populace, významné investice do vzdělanosti pro budoucnost – včetně branné/krizové připravenosti.

Budou to i nevyhnutelné masivní investice do všech oblastí souvisejících s kybernetickou bezpečností (a nebojím se konstatovat, že do této oblasti by mělo být investováno stejně tolik, jako do fyzické obrany a bezpečnosti) – včetně vzdělanosti a přípravy pedagogů schopných takové vzdělání poskytovat. Naši bezpečnost nám zajistí mimo jiné i například potravinová soběstačnost – obnova alespoň části zlikvidované zemědělské výroby spojená s obnovou venkova, stejně jako soběstačnost v oblasti energie, tedy jaderná energetika. O nesmyslu 2 % HDP jako oficiálního zásadního parametru obranyschopnosti jsem se vyjadřoval již několikrát – už jen z hlediska schopnosti reálně plánovat jde tato mantra proti tomuto navýsost nutnému předpokladu plánovitého rozvoje schopností.

Politická reprezentace by se měla shodnout na tom, že jedině smysluplné je zákonem stanovit přesné absolutní částky, které nebudou závislé na ekonomickém stavu země (dosaženém HDP), ale budou ze státního rozpočtu uvolňovány rok po roce minimálně v horizontu příštích deseti let. A utrácení peněz za technologicky špičkové technologie ještě vůbec neznamená, že se země bude schopna a ochotna bránit… bylo by též velmi záslužné si vyjasnit, co vše se do nákladů na zbrojení bude započítávat. Pan Vondra trvá na tom, že existence americké letecké základny v Ostravě by ukázala, že naše členství v Alianci bereme vážně. Pokud se podívám na naši reálnou podporu NATO a USA – i cestou nákupů – při našich ekonomických a lidských možnostech, při možnostech panem Havlem zdecimované armády a obranného průmyslu – pak je to na velmi kyselý úsměv.

Pane Vondro, Česká republika nemusí v NATO nic dokazovat, Česká republika už za angažovanost (to je na jinou diskusi) pro NATO již násobně zaplatila krví svých synů!!! TO JE STÁLE MÁLO?!? Pro koho – pro naše spojence, nebo pro ty, co se potřebují ještě více zavrtat do mocných zadnic?

Kateřina Konečná, taktéž europoslankyně (KSČM), ohledně případné základny varovala, že se s ODS střetne podobně, jako kdysi probíhal střet o americký radar v Brdech. Navrhla, ať v regionu politici raději posílí ostravské letiště. Myslíte, že by celá věc dopadla s podobným výsledkem?

Dovoluji si poněkud zmírnit pocit ojedinělosti vlajkonošství KSČ v odporu proti panem Vondrou prezentované ambici ODS ohledně umístění vojenské základny cizí mocnosti na našem území. Zdaleka to nebude jen KSČ a její členové, budou to statisíce nepolitických občanů, kteří si ještě pamatují na Milovice… a skutečně se divím, že zrovna ODS si neuvědomuje všechny s tím spojené souvislosti a asociace. Napsal jsem to i na svůj Facebook – kromě ParlamentníchListů.cz – jedinou další mediální platformu, kterou mám k dispozici – každého, kdo bude prosazovat tuto zhovadilost, budu titulovat jako ZRÁDCE VLASTI.

Na již zmiňovaném kongresu ODS byl nejdiskutovanější projev Pavla Novotného, toho času starosty Řeporyjí. Svým spolustraníkům vyčetl, že si nekladou otázku, co mohou udělat pro to, aby byli známější, co mohou udělat víc pro lidi. Je ale Pavel Novotný skutečně příklad hodný následování, jak se politik v moderní době může chovat?

Pana magora odmítám komentovat a zviditelňovat… ale nedá mi to, omlouvám se… jak říká pan Faltýnek… musím škodolibě pogratulovat ODS a zejména panu předsedovi Fialovi k tomuto kámošovi a reprezentantovi. Pan Šafr přirovnal pana Novotného k diamantu ODS… mně osobně přijde pan Novotný spíš jako kus v čase zamrzlého, sice médii a teplem páně Fialovy a Vondrovy dlaně do lesku vyleštěného, ale stále jen – omlouvám se – lidského hovna...

Minulý týden byl odvolán ministr dopravy Vladimír Kremlík. Co si o tom myslíte?

K odvolání jako k rozhodnutí v souladu s kompetencí předsedy vlády nemám připomínky. Co mně osobně vadí, je, že – ostatně nikoliv pouze v tomto případě – se ze strany politiků vládnoucí koalice zásadně nehovoří o politické odpovědnosti za personální politiku vlády. Proč nejenom v tomto případě? Myslím, že veřejnosti je celkem známa kauza „zločince Švachuly“ na brněnském magistrátu, nedávno byl medializován případ „Varnsdorf“, nyní „Liberec“ – a politická odpovědnost osob – členů a funkcionářů protikorupčního hnutí ANO, kteří tyto „kvalitní“ lidi protlačilo do pozic, kde kradli – ta zůstala kde?

Jsem znám jako extrémní odpůrce kumulace funkcí – bohužel pan Havlíček se přijetím pověření předsedy vlády na řízení dalšího ministerstva stal členem tohoto klubu osob, které jsou kumulací funkcí hrozbou zásadního parametru demokracie, kterou je dělba moci.

Pokud pan dvojctihodný ministr má obě ministerstva řídit po zbytek volebního období, pak jde – alespoň z mého pohledu – o faktické sloučení obou ministerstev, což samo o sobě není nic proti ničemu… co mi vadí, je, proč se to neřekne veřejnosti na rovinu a neprovedou se všechny kroky k tomu, aby byla provedena příslušná změna kompetenčního zákona a sloučení bylo legislativně transparentní…

Po tom, co se odhaluje na Ministerstvu obrany, je možná jen otázkou času, kdy pan Havlíček bude navíc každé odpoledne (ráno doprava, přes den průmysl) jezdit ještě na Valy… a on by jistě i to zvládl, zvláště když mu i zde bude osobně pomáhat pan premiér…

To, čeho jsme svědky v přímém přenosu (totéž se v podstatě projevuje i na Ministerstvu obrany a dalších resortech) – to není zdaleka jen o manažerském selhání jednoho vysokého úředníka.

JDE O CHYBNÝ SYSTÉM celého FUNGOVÁNÍ STÁTU, který má spravovat peníze daňových poplatníků.

JDE O CHYBNÝ PŘÍSTUP POLITICKÉ REPREZENTACE (pseudodemokracie 115 000 členů parlamentních politických pidisubjektů) k zajišťování chodu státní moci, v jejímž důsledku BYLY V ČR DLOUHODOBĚ VYTVÁŘENY SLOŽITÉ PROVÁZANÉ MECHANISMY, pevně zabudované do všech tří zkostnatělých pilířů demokratického státu, které mají jediný úkol – zajistit, že to, co by mělo být logicky a přirozeně nezákonné, je LEGISLATIVNĚ a BYROKRATICKY ZAJIŠTĚNO JAKO ZCELA LEGÁLNÍ – na tom mají podíl zejména všechny polistopadové vlády a parlamentní politické subjekty, které tento SYSTÉM, VYTVOŘENÝ NIKOLIV LIDEM A PRO LID, ale DAREBÁKY pro jejich vlastní mocenské klientelistické skupiny. A politické subjekty toto stále plně akceptují a parazitují z něj nepostižitelně a v pohodě už po desítky let. A od toho se jako chapadla chobotnice odvíjí i styl a směřování naší zahraniční politiky, „ambice“ v oblasti nekvalitního vzdělávání, v oblasti neschopné obrany a bezpečnosti, v potlačování základních svobod (viz komisařka Jourová), v našem nerovném postavení v EU, v neziskovém potlačování vlastenectví, národní hrdosti a sebevědomí, ve snahách o potlačení naší národní svébytnosti a suverenity... kauza „e-shop“ je jen jedním ze zatím mediálně nejviditelnějších projevů smrtelné nemoci, kterou trpí naše země.

Ing. Bohuslav Chalupa

  • BPP
  • kanidát do Senátu ve volebním obvodě č.60 Brno-město
  • kontrolní výbor

Česko dětské uprchlíky z řeckých táborů nepřijme. V televizi Prima to řekl ministr vnitra Jan Hamáček. Athény totiž podle něj nedodají požadovaný seznam čtyřiceti sirotků. Mladíky Hamáček označil za bezpečnostní riziko. Jak celkově aféru „sirotci“ zhodnotit?

Pokud jde o aféru, pak jde jen o ostudnou, trapnou aféru europoslankyně Šojdrové, která si jen proto, aby se alespoň něčím zviditelnila ve veřejném prostoru před volbami do EP, umanutě vzala do hlavy, že prosadí, aby Česká republika přijala takzvané sirotky (nově i s jejich rodinami – což je u sirotků poněkud neobvyklé) doslova za jakoukoliv cenu. Tou cenou je okolnost, že v okamžiku, kdy ČR přistoupí k akceptování jakéhokoliv nestandardního postupu v rámci poskytnutí azylu „nelegálům“, kdy do svého vnitřního prostoru obrazně přitáhne „trojského koně“, pak už nikdy nebude možný návrat ke standardním postupům plně vyhovujícím současným bezpečnostním zájmům naší země. Důležité je si uvědomit, kdo tohoto „trojského koně“ kočíruje, kdo mu sedí na hřbetu – ano, je to Evropská komise a paní Šojdrovou v tomto kontextu chápu jako zrádcovského, patolízalského, platem evropské poslankyně bezpečně zkorumpovaného pohůnka… který byl bohužel opět do EP zvolen. Pokud jde o pana Hamáčka – má pravdu, předseda, ale ta pravda je v odborných kruzích známa už nejméně kolik… tři roky? Takže tak trochu s „křížkem hodně pozdě po funuse“… asi se blíží volby, kde kdysi 7% budou bojovat o dosažení alespoň 5% hranice…

Jak se díváte na tzv. zelený úděl, tedy nový plán EK na snižování emisí? Zhorší pozici českého průmyslu? Ekonom Vladimír Pikora se obává, že nás Evropská unie donutí myslet ekologicky, ať už se nám to bude líbit, nebo ne. A přijde nás to pořádně draho. Se zachováním jaderné energie se částka blíží 700 miliardám. A bez? Pikora mluví až o dvou bilionech. Je namístě se něčeho takového při „zezelenání průmyslu“ obávat?

Nemám k dispozici tým specialistů ekonomů, ale čistě selským rozumem docházím k názoru, postoji – že pokud bude Evropská unie v prosazování takové ambice osamocená, pak pracuje – pokud jde o ekonomiku – sama proti sobě… zdražení ceny práce, zdražení výrobků a zhoršení konkurenceschopnosti na světovém trhu proti ostatnímu globalizovanému světu, který postoj a ambice EU nezajímá, nerespektuje je a jede si dál „po svém“.

Na prosazování této ambice asi nijak zásadně nedoplatí evropské ekonomiky typu Německa či Francie – na tu doplatí malé ekonomiky, jako je právě ekonomika ČR. Ostatně nic nového pod sluncem – na takzvané sankce proti Ruské federaci doplácíme také jenom my, Francie, Německo, USA vydělávají na investicích do ruské ekonomiky, na rozdíl od nás, jen to sviští.

Uhlíková problematika – požáry v Austrálii, na Sibiři, ve střední Africe, sem tam nějaký výbuch větší sopky vynesou do atmosféry stovky tisíc tun prachu a CO2, který způsobí oteplování planety bez ohledu na to, zda ve střední Evropě budeme jako jediní na planetě uměle investovat miliardy do snížení produkce CO2 a vyčerpávat svou malou ekonomiku – peníze, které by měly jít na zvýšení platů, na daně a dále do investic do vzdělávacího systému, na důchody, na konkurenceschopnou výrobu… aby bylo zřejmé – nepopírám evidentní změnu klimatu, popírám, že člověk je ten, který je toho příčinou – příčinou a „dirigentem“ je sama příroda, její projevy a síla, proti nimž jsou projevy lidského snažení jen takzvaným plivnutím do moře.

Domnívám se, že naše energetická nezávislost – tedy popravdě a především jako fragment naší budoucí politické a ekonomické nezávislosti v současné EU (Německo) – stojí a padá se zachováním a modernizací výroby elektrické energie prostřednictvím jádra. Nevěřím, že celková změna uvažování jak občanů, tak i podnikatelů ve vztahu k ekologii, k produkci CO2 prosadí „greténští věrozvěsti“, ideologičtí mesiášové na levé i pravé straně extrémních postojů a ambic. Pokud tuto problematiku, ostatně jako všechny ostatní, něco vyřeší, tak to budou nakonec peníze – ty peníze, které denně vydáváme za různé zboží, a míra zisku dosahovaného podnikatelskými subjekty. Až bude na každém výrobku uvedeno, kolik CO2 bylo vyprodukováno při jeho výrobě (podle mezinárodně uznané certifikace), pak každý občan tím, zda si výrobek koupí, či nekoupí s ohledem na takovou informaci o CO2, bude mít přímý vliv na produkci těch výrobků s postupně nižším a nižším množstvím produkovaného plynu. Podnikatel, který se takovému trendu nebude ochoten podřídit a neprovede dobrovolně taková opatření, která povedou k zásadní změně produkce CO2 při výrobě a distribuci výrobků, nakonec zkrachuje – přirozeně a logicky, bez zásahu nekompetentních a nezodpovědných politiků a státní mocenské byrokracie

Američané raketovým útokem v iráckém Bagdádu zabili íránského generála Sulejmáního. Byl to správný krok, nebo porušení mezinárodního práva a strategická chyba?

Američané „jediné“, co skutečně objektivně prokázali, je fakt, že aktuálně jsou skutečně schopni efektivně a rychle zabít kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv na světě! Nikdo rozumný z této manifestace strojového zabíjení nemůže mít radost. Američané opět prokázali, že k takovému rozhodnutí nepotřebují demokratický souhlas jejich vlastní politické reprezentace, k vykonání ortelu nepotřebují soudní rozsudek Mezinárodního tribunálu o vině, či nevině té které lidské bytosti, nepotřebují ani souhlas Rady bezpečnosti, nepotřebuji ani souhlas svých spojenců v NATO – a nejenže takové podklady a souhlasy nepotřebují, oni nic takového ve své vlastní aroganci a nabubřelosti ani nechtějí, nepovažují to ani v 21. století, v globalizovaném a propojeném světě za potřebné!

Určitá skupina mocných mužů a žen v horních patrech politické a ekonomické moci americké administrativy se prostě rozhodne a bez vyhlášení války někde daleko, tisíce kilometrů daleko od vlastního území, dojde k sofistikované popravě kohosi chvályhodně bez vedlejších ztrát. Nyní to byl generál Sulejmání… kdo, kdy a kde to bude příště… Američané zároveň prokazují, tedy ona jistá skupina, že jaksi stále nepochopili, že jakkoli z jejich pohledu „potřebná“ akce více než kdy jindy může být onou pomyslnou jiskřičkou, která může celé kontinenty, celou planetu uvrhnout do neskutečné zkázy, že taková „akce“ bez potřebné mezinárodní shody a podpory může katalyzovat nezastavitelný řetězec po sobě jdoucích příčin a následků, na jehož konci budou po celé zeměkouli i z kosmu viditelné dýmající krátery tam, kde ve velkoměstech žili stovky milionů lidí.

Vývozem demokracie a našich hodnot pomocí smrtonosných dronů a zabíjení představitelů národů s jiným viděním světa nic dobrého nepřinesla a nepřinese.

Za sebe musím konstatovat, že tento způsob uvažování a tuto aplikaci „spravedlnosti“ se více než čemu jinému nebezpečně blíží státnímu terorismu, tedy témuž konání, které obecně považujeme za zločinné a neslučitelné se západními hodnotami. Je to jen další významná chyba z celé řady jiných dalších chyb, které se nezapomínají, které se načítají a jejich konečný synergický, fatální účinek bude mnohem ničivější než důsledky jednotlivých chyb samotných…


Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Oldřich Szaban

Martin Exner byl položen dotaz

Dotaz

Vážený pane poslanče, po přečtení níže uvedeného článku, si dovoluji obrátit se na vás s následujícím dotazem. Píšte tam, že nás nás Rusko snaží zmanipulovat atd. My i mí přátelé nic takového nevidíme, sledujeme zprávy na čských tel. stanicích, posloucháme Radiožurnám, Country rádio, pohybujeme se ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Po Fialově projevu to lidem došlo.“ Tomáš Březina, kandidát na Hrad, o Rusku, vládě a stavu Česka

4:46 „Po Fialově projevu to lidem došlo.“ Tomáš Březina, kandidát na Hrad, o Rusku, vládě a stavu Česka

„Jsem trvale připraven poslat do nikam lidi, kteří o podobném životě nemají ani tušení… jen cosi rec…