Zatím dobré, ale... Co tohle udělá s oslabenými a nemocnými? Václav Krása vidí na horizontu problém. Strach z italského scénáře

10.04.2020 8:47

ROZHOVOR Promoření populace? Nejspíš nezbytné, neboť lék je ještě daleko, říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Zároveň se ovšem obává toho, co to bude znamenat pro zdravotně oslabené občany a upozorňuje na zásadní otázku, na kterou zatím neexistuje uspokojivá odpověď. „Budu usilovat, aby rozvolňování opatření bylo pomalé,“ ujišťuje Krása, který dosavadní boj české vlády s koronavirem hodnotí kladně. Obavy má však z toho, jak pandemie kromě zdraví zasáhne i pracovní vyhlídky tělesně postižených. Chráněné dílny mají potíže, varuje Krása. Dostalo se i na dění okolo Koněvova pomníku. „Vůbec nechápu uvažování lidí, kteří v dnešní době řeší takové věci,“ uvedl Václav Krása na adresu starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, v jehož počínání vidí schválnost.

Zatím dobré, ale... Co tohle udělá s oslabenými a nemocnými? Václav Krása vidí na horizontu problém. Strach z italského scénáře
Foto: archiv V. Krása
Popisek: Václav Krása

Epidemiolog Roman Prymula o víkendu otočil a domnívá se, že nejlepší by bylo populaci v této fázi promořit a že k tomu nakonec nevyhnutelně musí dojít. Zpochybnil důvěryhodnost dat z Číny a uvedl, že kdyby byl na obzoru v horizontu měsíců lék, bylo by lepší držet tvrdá opatření, takto je prý ale lepší nastartovat ekonomiku a populaci cíleně promořit. Co na to říkáte jako předseda Národní rady osob se zdravotním postižením?

Je to asi nezbytné řešení, protože lék nebo očkovací látka jsou daleko a z ekonomického hlediska nelze držet všechna současná opatření. Přesto se postupného uvolňování obávám, protože dojde k většímu ohrožení lidí, pro které může být nemoc covid-19 velmi nebezpečná. Jsou to lidé, kteří mají různá vzácná závažná onemocnění, těžký diabetes, vážné srdeční onemocnění, pneumonie a další. Na základě podnětů od organizací, které se o nemocné starají, jsem oslovil pana premiéra a další členy vlády, aby vzali do svých úvah také tuto závažnou věc. Pan náměstek Roman Prymula by měl jasně, na základě důkazů, prohlásit, že pokud člověk prodělá nemoc způsobenou covid-19, získá skutečně imunitu proti dalšímu nakažení. Myslím si, že zatím není prokázáno, že populace, která bude promořena koronavirem, bude odolná proti další vlně nákazy. Vidím to jako závažný problém ve vztahu k rozvolňování restriktivních opatření.

Anketa

Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021?

85%
15%
hlasovalo: 34312 lidí

Ve vládě vzniká pnutí kvůli omezením osobní svobody obyvatel. Zatímco ministr vnitra Jan Hamáček by chtěl lidem dávat až 10tisícové pokuty za neplnění nařízení a s pomocí vrtulníku nad Karlštejnem hlídal, zda se lidé zbytečně nescházejí, postup premiéra Andreje Babiše je liberálnější. Do toho se nyní přidal se svou tezí o promoření i dříve striktní Roman Prymula. Nestane se tedy nakonec to, že v té snaze po omezování Hamáček zůstane osamocen? Může Babiš hrou na „hodného strýčka“ u voličů opět získat?

Nevím, zda se jedná o politickou hru, nebo odborný problém. Uvědomuji si, že neustálé restrikce a pouhé stavění hrází proti koronaviru asi nestačí. Vydržet tak přísná restriktivní opatření do objevení léku asi opravdu není možné. Přesto budu usilovat, aby rozvolňování opatření bylo pomalé a abychom udělali všechna možná opatření, aby ti nejvíce postižení byli uchráněni od nemoci.  Nemyslím si tudíž, že by měly být ihned otevřeny restaurace a další zařízení, kde dochází k většímu shromažďování lidí.

Působí na vás dosavadní práce vlády v oblasti bezpečnostních opatření koncepčně?

Až doposud jsem měl dobrý pocit z jednání vlády a cítil jsem se bezpečně. Měla koncepci jak se postavit nákaze. Jsme v boji s koronavirem jeden z mála států, které udržely průběh nákazy. Teď pravděpodobně dochází ke změně a nikdo nemůže vědět, co se stane. Obávám se toho, abychom nespadli do italského scénáře. Tato nemoc je opravdu záludná a každý člověk na ni reaguje jinak. Máme příklad u premiéra Velké Británie, který má nepochybně špičkovou péči, a přesto má pravděpodobně těžký průběh nemoci.  To není jediný případ, kdy se ukazuje, že i mladší člověk může mít velmi vážný průběh nemoci.

Dělá podle vás vláda v této situaci pro zdravotně postižené občany dostatek, nebo něco zanedbala?

Největší problém ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je, že není zajištěna pomoc pro pečující osoby, které pečují o těžce nemocné děti a dospělé, a jak jsem již uvedl, jsou ohroženi na životě, pokud by nemoc dostali. Pečující osoby nemají ochranné prostředky, které nutně potřebují, protože musí vycházet ven pro nákup, léky, zdravotnické prostředky… Pečující osoby doma pečují asi o 200 000 až 250 000 lidí a možná, že až třetina těchto lidí je bezprostředně covid-19 ohrožena. Nedovedu si příliš představit, jak ochránit tuto početnou skupinu lidí při výrazném rozvolnění restriktivních opatření.

Anketa

Tomio Okamura volá po referendu o vystoupení z EU. Jak byste v tomto referendu hlasovali?

hlasovalo: 28392 lidí

Premiér Andrej Babiš uvedl, že by stát kvůli ekonomickým dopadům koronavirové pandemie mohl podílově vstoupit do některých soukromých firem. Co na to říkáte?

Nemohu souhlasit s tím, že stát by vstoupil do některých soukromých firem. Je to postátnění a s tím nemohu souhlasit. Myslím, že rozumnou cestou je zajistit těmto firmám dlouhodobé úvěry s určitou garancí státu, ale nikoliv takovou, že stát by převzal na svá bedra zcela odpovědnost za tyto úvěry. Dovedu si představit pomoc především při splácení úroků z půjček.

Neustále se řeší to, jak současná situace poškodí ekonomiku a jak připraví o práci živnostníky i mnohé zaměstnance. Jak ale současná situace dopadá na práceschopné osoby se zdravotním postižením? Bylo by namístě zavést nějaká ochranná opatření navíc pro tuto skupinu obyvatel?

Situace v tzv. chráněných dílnách je skutečně velmi složitá, protože velká část firem přišla o práci a tito zaměstnavatelé se dostávají do platební neschopnosti. Poslanecká sněmovna pravděpodobně schválí novelu zákona o zaměstnanosti, kde dochází k určité úlevě pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Tito zaměstnavatelé mají nárok na pravidelný příspěvek, takže část firem pravděpodobně přežije. Nedokážu odhadnout, jaké procento to bude.

I v této době šlape unijní byrokracie. Z Bruselu nás plácli přes prsty za dřívější migraci. Česko, Polsko a Maďarsko odmítáním povinného přerozdělování žadatelů o azyl nesplnily své povinnosti plynoucí z práva Evropské unie, konstatoval Soudní dvůr EU. Je to v tuto chvíli příhodné?

K rozhodnutí Soudního dvora EU jsem se veřejně již vyjádřil. Považuji to za typický postup bruselské byrokracie, která musí naplnit všechny svoje byrokratické předpisy, děj se, co děj. Jsem přesvědčen o tom, že každý stát má nezadatelné právo rozhodovat o tom, komu udělí azyl, přechodný či trvalý pobyt. O tom nemohou rozhodovat ostatní státy. Proto si také myslím, že, pokud chce EU přežít, musí se anulovat Lisabonská smlouva. Samozřejmě, že volný pohyb zboží a osob je skvělá věc, ale neznamená to, že nám někdo cizí bude určovat, kdo bude na našem území žít.

Jaká má být naše reakce?

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí bez sankce, tak můžeme zaujmout přezíravý postoj a nevyjadřovat se.

Anketa

Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte?

98%
2%
hlasovalo: 25891 lidí

Poté, co Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o tom, že odmítáním uprchlických kvót porušila Česká republika své povinnosti, se europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která hlasitě prosazovala přijetí syrských sirotků, opřela do vlastní země jako do nedůvěryhodného partnera. „Rozsudek se dal očekávat a ČR ho musí respektovat. Je mi to moc líto, rozsudek potvrdil, že nejsme důvěryhodný partner. Měli jsme možnost tomu předejít,“ lituje europoslankyně. Má pravdu? Jak její výrok hodnotit?

Nechci se moc vyjadřovat k výrokům paní europoslankyně Michaely Šojdrové. Znám ji mnoho let a jsem překvapen její proměnou, tak jako proměnou paní komisařky Věry Jourové. Pobyt v bruselských strukturách velmi proměňuje chování lidí. Většina europoslanců, až na výjimky, se nedokáže postavit za zájmy svojí země. Takové řeči, že nemohou hájit zájmy svojí země, ale zájmy EU, považuji za hloupost. Byli zvoleni českými občany, a tudíž se musí zodpovídat českým občanům. To samé platí o paní komisařce Věře Jourové. EU by se měla vrátit o mnoho desítek let zpět. Evropské státy by měly spolupracovat v ekonomické oblasti, ale EU nesmí zasahovat do politické situace jednotlivých zemí, což se nyní děje, viz poslední rozhodnutí Soudního dvora.

Nyní z trochu jiného soudku. Praha 6 odklízí sochu maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Starosta Ondřej Kolář nechal sochu odvézt do depozitáře. Jak se k tomuto kroku stavíte? Hraje v tom nějakou roli to, že nyní v zemi platí nouzový stav? Měl třeba Kolář počkat?

Obrazoborectví je typickým znakem lidí a kultur, které si samy nevěří. Není to první ani poslední případ, kdy se ničí pomníky, obrazy, sloupy a také se pálily knihy. Možná, že k tomu pálení knih ještě dojde. Osobně jsem proti takovému jednání, protože pomníky, obrazy atd. vypovídají o době, ve které vznikly, a vůbec nechápu uvažování lidí, kteří v dnešní době řeší takové věci. U pana starosty Ondřeje Koláře je evidentní, že jde o schválnost a o provokování Ruska, protože přejmenování náměstí před Ruskou ambasádou a odstranění sochy maršála Koněva nemá podle mého mínění žádný základ v politickém uvažování. Je to jenom provokace a zviditelnění se. Způsob provedení při využití stavu nouze svědčí o charakteru těch, kteří se na odstranění sochy podíleli. Vůbec nechápu, jak Pražané mohou takové lidi volit.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Marek Korejs

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Dělají z lidí hlupáky. Jak je to s Jurečkovým „přidáním“ na péči. Nelidské, ale pro vládu typické, říká Šafránková

20:26 Dělají z lidí hlupáky. Jak je to s Jurečkovým „přidáním“ na péči. Nelidské, ale pro vládu typické, říká Šafránková

Je to hanebnost, je to nelidské – a je to vlastně pro tuto vládu typické. Hojí se vždy na těch nejzr…