Bělica (ANO): Novela obsahuje i několik změn, které znamenají zásah do práv občanů

09.02.2023 18:09

Projev na 52. schůzi Poslanecké sněmovny 9. února 2023 k zákonu o obraně

Bělica (ANO): Novela obsahuje i několik změn, které znamenají zásah do práv občanů
Foto: repro youtube, tan
Popisek: Josef Bělica

Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážení kolegové,

máme před sebou rozsáhlou novelu, kterou se mění pět zákonů, z toho čtyři se týkají přímo oblasti obrany a pátý je úpravou zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Novela obsahuje širokou škálu změn v oblasti obranné legislativy. Jsou mezi nimi bezpochyby změny, na kterých se určitě zde bez rozsáhlejší diskuse celkově shodneme. Jde například o úpravu zvýšení motivačních prvků pro vojáky v záloze.

Tuto úpravu lze samozřejmě jen kvitovat. Hnutí ANO vždy podporovalo navyšování počtu vojáků, zejména v aktivní záloze, i když i zde by se dalo diskutovat o ještě významnějším posílení motivačních prvků. Nebo dále o definiční úpravy a zpřesnění legislativy, například úpravu zabezpečování vojenské dopravy, úpravu bezpilotních letounů v zákoně o ozbrojených silách a podobně. Koneckonců lze jistě všeobecně souhlasit i se zákonným ukotvením pozice poradce pro národní bezpečnost. To vše má jistě svůj smysl.

Na druhou stranu ale novela obsahuje i několik změn, které mohou znamenat, pokud schválíme novelu bez dalšího, zásah do práv nejen tedy těch, kteří se sami aktivně, dobrovolně a hlavně vědomě připravují na zajišťování obrany, například aktivních záloh, ale i do práv běžných občanů. Stačí se podívat do novely branného zákona. Hned mezi prvními novelizovanými ustanoveními je nově zaváděná oznamovací povinnost ohledně branné povinnosti pro všechny občany, kterým tato povinnost vznikla, což jsou v podstatě všichni občané okamžikem nabytí 18 let věku.

Ve svém důsledku tato úprava bude tedy znamenat, že každému občanovi, kterému vznikne branná povinnost, tak mu bude tato informace písemně sdělena. Ano, chápu, branná povinnost je již dlouhou dobu ustanovena zákonem, mladší ročníky o ní nemusí mít povědomí, ale lze tak pochopit i smysl uvedeného ustanovení, kterým má být zajištěna jejich lepší informovanost. Ale nutno pečlivě posoudit důsledky takového kroku, který je sice dobře míněn, ale může vyvolat v občanech naopak určité obavy. Občané této země mají celou řadu povinností od určitých okamžiků, ale nikdo je kvůli tomu ve většině případů speciálně neobesílá. Je tedy určitě k diskusi, jestli je to vhodné činit v tomto případě, navíc když se doposud takto nečinilo.

Anketa

Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech?

11%
85%
hlasovalo: 21921 lidí

Novela dále navozuje významné změny ve zpracování osobních údajů při obraně České republiky. To je samozřejmě další zásah do práv. V zákoně o ozbrojených silách, v zákoně o zajišťování obrany České republiky a zejména v branném zákoně, který dopadá na běžné občany, se nově využívá v míře nikoliv malé přebírání osobních údajů zájmových osob z jiných již existujících zdrojů - zpracování pod kontrolou veřejné moci. Ano, i to lze pochopit v duchu digitalizace a sdílení dat z informačních systémů veřejné správy.

Na druhou stranu nicméně uvedené bude probíhat bez významnější kontroly dotčenými subjekty pro správu údajů nebo kontrolních orgánů. A jako poslední příklad poměrně významné změny můžeme poukázat na institut předurčení pro doplnění ozbrojených sil, byť se jedná o dobrovolný institut mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav, mimořádné opatření vlády, na jehož základě lze však realizovat dobrovolně převzatou povinnost vojáka v záloze vykonávat vojenské cvičení, představuje významný zásah do práv občanů, což je také nutno prodiskutovat.

Nechci se tady dále podrobně věnovat jednotlivým navrženým změnám, to ostatně ani do této rozpravy nepatří, ani nechci a priori uvedenou úpravu hned zavrhovat. Celkově si naopak myslím, že touto novelou bychom se určitě měli zabývat a pustit ji do dalšího čtení. Smyslem toho všeho, na co jsem teď poukazoval a proč to říkám, bylo ale pouze říci, že ta novela přináší i významné a potenciálně citlivé změny, které je nutno pečlivě prodiskutovat. Paní předsedkyně našeho klubu zdůvodnila veto podle § 90, takže tyto odstavce přeskočím.

A na závěr, jak jsem již uvedl, souhlasím, že bychom se návrhem zákona měli pečlivě zabývat. Vesměs ho celkově podporuji, ale v řádném legislativním procesu, a ne ve zkráceném projednání.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Párování.

Probíhá párování koalice a opozice? Pokud ano, nejsou potom "obstrukce" jen divadlem pro voliče a opozice to koalici hodně usnadňuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zaorálek (SOCDEM): Výpověď by měl dostat především premiér

22:01 Zaorálek (SOCDEM): Výpověď by měl dostat především premiér

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vládnímu návrhu výpovědi bez udání důvodu