Bělobrádek (KDU-ČSL): Vláda ANO měla v programovém prohlášení důchodovou reformu

26.07.2023 17:01

Projev na 71. schůzi Poslanecké sněmovny ČR 26. července k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Bělobrádek (KDU-ČSL): Vláda ANO měla v programovém prohlášení důchodovou reformu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pavel Bělobrádek

Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, členové vlády, já bych se vrátil jak k té diskusi, která tady probíhala v pátek, tak i dnes. Chtěl bych říci, že považuju za legitimní, že si některé věci kolegové z hnutí ANO nepamatují, tak já bych jen některé věci připomenul.

Jsem přesvědčen, že slova, která tady zazněla, například že to je tedy demokracie v přímém přenosu, že dokážete předložit to, že v rozpravě promluví jeden, prakticky možná jednotky, takže vy omezíte rozpravu poslanců na dvakrát deset minut. Další citace: Pokud si takhle představujete demokracii, tak diskuse je jedním z pilířů právě demokratické diskuse, právě toho, že si můžeme tříbit názory u pultíku. Další citace: Děkuji, já bych také navázal. Každý jsme měli připravený projev. Omezení řečnické doby na dvakrát deset minut, je to, prosím vás, hanba zase ze strany vládní koalice.

Teď bych dále zopakoval, že řečnění dvakrát deset minut, které jsme tehdy navrhovali, teď cituju pana kolegu Juchelku, tak to já si pamatuju úplně přesně. Úplně přesně. Bylo to v době covidu, kdy jsme tady seděli v rouškách, v polovičním počtu u jednání Sněmovny, vůbec jsme nevěděli, co bude. Tak k tomu mi dovolte se vyjádřit, že z veřejných zdrojů můžeme říct, že tato kritika je podle mého názoru nesprávná, nemístná a myslím si, že by bylo dobré, aby ti, kteří tady hovořili o tom, že to je nedemokratické nebo nepřípustné, nebo že se to nedělalo, aby tato svoje slova vzali zpět. Cituji: Na vyjádření k EET mají poslanci jen 20 minut. Řečnickou dobu omezila vládní koalice. Teď z webu hnutí ANO. Hnutí ANO plánuje omezit zákonem dobu, kdy mohou poslanci řečnit. Takže to byl rok EET - 2016. Tady tento návrh hnutí ANO je z roku 2019. Nejsilnější uskupení ve Sněmovně, vládní hnutí ANO, by rádo změnilo pravidla pro vystupování poslanců. "Jsme už jedna z mála zemí, která nemá žádným způsobem omezenu řečnickou dobu," řekl v úterý šéf poslaneckého klubu ANO a místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.

Dále tady máme další fakta, a to je ČTK. ANO chce omezit řečnické doby ve Sněmovně, podporu asi nemá. Klub ANO navrhne při jednání o novele jednacího řádu Sněmovny omezení řečnické doby při rozpravách o zákonech na dvakrát deset minut. Teď si dovolím citovat tehdejšího předsedu Sněmovny pana poslance Vondráčka z roku 2019: Nelze dvě nebo tři hodiny debatovat jen o programu. Jezdím hodně do zahraničních parlamentů a nikdy jsem o tom neslyšel. Navrhnu, aby poslanec mohl ke jedné věci mluvit maximálně dvacet minut, popřípadě zvažuji, aby mohl vystoupit nanejvýše dvakrát.

Znovu rok 2016. Koalice v lednu prosadila omezení řečnické lhůty poslanců na deset minut a možnost vystoupit jen dvakrát. 22. 1. 2016. Sněmovna omezila poslancům na návrh hnutí ANO řečnickou dobu pro vystoupení při schvalování kontroverzní elektronické evidence tržeb. O návrzích rozhodla dolní komora zejména hlasy koalice. Poslanci přihlášení do diskuse budou moci mluvit k zákonu ode dneška jen dvakrát, nejvýše po desti minutách. Tento návrh podala paní kolegyně Jermanová.

A teď ještě více do minulosti. 18. září 2014. Koalice se s opozicí shodla na změnách v jednacím řádu Sněmovny. Mezi osmi body však chybí pravidlo, aby jeden poslanec mohl v rozpravě řečnit maximálně dvakrát po deseti minutách. Je to návrh ANO a hnutí jej i přes odpor zejména opozice nechce z novely stáhnout. Z tohoto jasně vyplývá, že pan poslanec Juchelka se mýlí a že omezení řečnické doby podporovalo hnutí ANO již od roku 2014, probíhalo to i v roce 2016, i v roce 2019 a z tohoto důvodu si myslím, že ta slova, která tady padla, by měl vzít zpátky, protože na tom není nic nedemokratického. Pokud by bylo, pak si kálí do vlastního hnízda a já předpokládám, že jsme tady slušní lidé a že se může stát, že některé věci lidé zapomenou. To se stává každému. Takže jen jsem si dovolil tyto věci připomenout.

Stejně tak myslím, že taková slova, že je tady nová doba - já myslím, že to žádná nová doba není, že se pouze opakuje to, co hnutí ANO samo provádělo a co samo plánovalo dokonce zakotvit natvrdo. Takže není to jen věc EET, není to jen věc, kdy jsme tady seděli v rouškách, je to tedy úplně jinak.

Také bych chtěl říct, že pokud tady paní poslankyně Peštová zmínila explicitně dvě příjmení, a to Jurečku a Bělobrádka, a potom vykládala o tom, že jsme tady řečnili, že jsme tady četli knížky, že jsme tady předčítali nějaké směrnice. Ona to pak upravila, za to jsem rád, že tím nemyslela nás. Já bych také chtěl říct, že si nepamatuju, a mohu se mýlit, že nikdo z KDU-ČSL tady nemluvil déle než hodinu nebo že by tady něco předčítal za celou dobu, co jsem v Poslanecké sněmovně. Takže bych chtěl požádat, abyste v tomto směru byli přesní, abyste jmenovali ty, o kterých hovoříte.

Paní poslankyně Peštová potom zmiňovala pana Kalouska. Ano, na toho ještě aby nedošlo! Každopádně pan Kalousek už dlouhou dobu členem KDU-ČSL není, konečně i v hnutí ANO jsou lidé, kteří byli v KDU-ČSL nebo za ni kandidovali nebo chtěli kandidovat. Jsou tady i lidé, kteří kandidovali nebo byli členy TOP 09, a to bychom se takto mohli vracet a vyčítat vám jejich kroky. To já myslím, že není úplně racionální, neopírá se to o fakta a chtěl bych požádat, abychom tímto způsobem nejednali. Stejně tak je to i otázka toho, že pan Kalousek za koalici SPOLU nekandidoval, tudíž myslím si, že bylo nepatřičné, že jsme tímto způsobem, a to jmenovitě já i pan předseda Jurečka, byli osloveni. A chtěl bych vás požádat, abyste skutečně rozlišovali. To je stejné, jako kdybychom vám my teď vyčítali něco, co tady řeklo nebo udělalo SPD. Tak o to bych vás chtěl skutečně požádat. Myslím si, že by bylo korektní, pokud dojde k takovémuto nedopatření nebo omylu nebo opomenutí, a myslím si, že mezi slušnými lidmi takto uznat chybu není žádná hanba. Konečně i hnutí ANO má ve svých řadách pana poslance Babku, který také tady řekl něco nepřesného, a zachoval se jako slušný a charakterní člověk. Přišel na mikrofon, omluvil se za svoje slova a podal mi ruku. Toho já si nesmírně vážím a byl bych rád, abychom takto postupovali, aby přestože ta baterie velmi závažná, a přestože jsme situaci, kdy chápu, že jsou tady emoce, tak abychom byli věcně skutečně přesní, abychom říkali to, co se skutečně stalo, abychom neobviňovali druhé z toho, co sami děláme. V tomto případě tedy hnutí ANO tato omezení dělalo, navrhovalo a nemyslím si, že by to bylo něco protidemokratického, stejně tak jako je ta situace nyní v tomto konkrétním případě.

Stejně si myslím, pokud se vrátíme k těm situacím, které tady proběhly, tak samozřejmě to, že se na všechny nedostane, je mrzuté, nicméně je velmi složité, aby se všichni dostali ke slovu, když nás tady pan předseda Babiš seznámil s věcmi, když měl to svoje vystoupení, jako je energetická situace, situace v dopravě, situace v Evropské unii, včetně toho, co se týká Green Dealu. Dozvěděli jsme se, že pan Timmermans je magor, dozvěděli jsme se mnohé o migraci, Turówu, o salmonelách v kuřatech; tam většinou bývá ale campylobakter, nicméně nevím, jak tohle úplně souviselo s tím, jak se postavit ke změnám v důchodovém systému. Ano, rozumím tomu. Nemusíme to, co navrhuje vláda, nazývat důchodovou reformou. Samozřejmě ne každý je klasický filolog nebo sémantik, ale podle mě je to věc druhotná, každopádně jsou to zásadní parametrické změny.

Ještě bych si také dovolil se vrátit - nevidím tady paní poslankyni Mračkovou Vildumetzovou, kdy ona tady skutečně poměrně emotivně hovořila, že to je - sarkasticky asi nebo v nadsázce říkala, že to je ta demokracie. Já myslím, že člověk nemusí mít tak dlouhou paměť a skutečně, já jsem si vyjel z veřejných zdrojů jenom zlomek těch informací, které padly, a když tady padalo něco o farizejství nebo něco o - můžeme říct třeba - pokrytectví, nebo o tom, že někdo pije víno a káže vodu, tak já myslím, že by bylo dobré si dávat skutečně pozor na to, co proběhlo. Protože vyčítat druhému to, co sám činím, nemyslím, že je úplně správné.

Já bych si dovolil navrhnout, abychom v těchto věcech byli trošku zdrženlivější a apeluji nejenom na opozici, ale i na vládní koalici, tak abychom nebyli vždycky osobní, abychom se zkusili nad některé věci povznést, abychom se věnovali skutečně té podstatě věci, tak abychom co nejvíce řešili ty skutečné problémy a abychom si skutečně dávali velmi záležet na tom, aby ta naše vystoupení směřovala k tomu, abychom demokraticky rozhodli o tom, jaká je vůle Sněmovny.

Konečně dobře si pamatuji, když v tom minulém období, kdy my jsme byli v opozici a hnutí ANO bylo v koalici, mělo vládu - mimochodem tato vláda měla ve svém programovém prohlášení, že udělá důchodovou reformu, což nesplnila, a to se můžeme vrátit ještě dál. Ještě když jsem byl členem Sobotkovy vlády, tak si dobře pamatuji, jak tehdejší ministr financí říkal, že do několika dní předloží svůj vlastní návrh důchodové reformy. A dobře si vzpomínám, když tady pan kolega Juchelka, tehdy vládní poslanec, hovořil o tom, že blokujeme vůli, ať jdeme hlasovat, ať se může projevit ta vůle většiny.

Víte, ono to tak v demokracii bývá, že jednou jste v koalici, pak jste zase v opozici. Zažil jsem si oboje a myslím si, že je potřeba s tímhle počítat. Takže nesmí to být ani tyranie většiny, to je konečně i základ moderní demokracie, kterou otcové zakladatelé ve Spojených státech měli na mysli. Ale stejně tak nemůže být i tyranie menšiny - konečně slyšeli jsme tady i judikát Ústavního soudu.

Byl bych také velice rád, abychom si uvědomili - já rozumím tomu, že mnozí v hnutí ANO nejsou zvyklí na to, po těch dvou volebních obdobích, že jsou v opozici, že je to pro ně věc nečekaná, možná nezvyklá, ale byl bych opravdu rád, abychom v tomhle smyslu i pro ta další jednání - čekají nás další velmi důležité zákonné normy, které budeme projednávat, abychom se oprostili od některých těchto kategorizujících výroků, útoků na morální integritu svých oponentů, a opět opakuji, týká se to jak hlasů z opozice, tak i z koalice.

Dovolte mi tedy, abych na závěr řekl, že ta slova, která tady zazněla, která nepovažuji za přesná, možná to skutečně je jenom opomenutí, já předpokládám, že tady sedí slušní lidé, takže to má skutečně význam, právě proto, abychom si řekli, jak to skutečně je a ty výroky, které jsem tady četl, jasně dokazují, že to moje vystoupení se zakládá na faktech.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

  • KDU-ČSL
  • originální osobnost, konečně,jako každý člověk
  • poslanec

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Senátorka Zwyrtek Hamplová: Postoj zástupců vlády? Nezajímá. Ale naprosto

17:08 Senátorka Zwyrtek Hamplová: Postoj zástupců vlády? Nezajímá. Ale naprosto

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k peticím, které doputovaly do Senátu.