Kalous (ANO): Přeji nám všem budoucí města se zahrádkami a zahrádkáři

20.01.2021 15:24

Projev na 79. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. 1. 2021 k návrhu poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších na vydání zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

Kalous (ANO): Přeji nám všem budoucí města se zahrádkami a zahrádkáři
Foto: archiv AK
Popisek: Adam Kalous (ANO)
reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokaždé, když jsem na tomto místě jako předkladatel uváděl návrh zahrádkářského zákona, tak jsem použil tři slova - tradice, masovost, prospěšnost. A já si myslím, že to jsou přesná slova, která vyjadřují podstatu zahrádkářské činnosti. Jedná se o návrh, který má podporu. Podpořilo jej sedm z devíti poslaneckých klubů a bezesporu má podporu pro schválení, i když musím konstatovat, že někteří kolegové využívají tento zákon jako otloukánka pro jakési mediální zkratky. Pokud se nám to tentokrát podaří, bude to čtvrtý pokus systémově řešit zájmy více než 350 tisíc Čechů a z toho 140 tisíc členů Českého zahrádkářského svazu, který patří mezi největší zájmové svazy v České republice.

Fakticky jde ale o zájmy mnohem větší skupiny obyvatel České republiky, které ze zahrádkářské činnosti jiných mají přímý i nepřímý prospěch. Často zde slýcháme, že prioritní podporu by měly dostat takové zákony a projekty, které podpoří ekologickou diverzitu české krajiny, ale také měst, které pomohou zadržet vodu v místě a vhodně s ní nakládat a mnohé další. Právě o tom mj. zahrádkářský zákon ve svém důsledku je.

Jedním z tzv. argumentů proti zákonu je, že je zbytečný, nadbytečný a že zahrádkáři mohou fungovat i bez něj. Ostatně jejich současné fungování je toho prý prokazatelným důkazem. Já s tímto prostě nemohu souhlasit. Zahrádkáři naopak svůj zákon potřebují. Potřebují ochranu a jasnou definici veřejného zájmu. Na to si ale myslím, že úkolem politiků je vysílat také symbolická poselství. I tak vnímám tento zákon. Jako symbolické přihlášení se nejen k odkazu stoleté historie českého zahrádkaření, ale především jako symbolické vyjádření podpory pro další roky, kdy budeme potřebovat jejich činnost ve městech i mimo ně, kdy význam zahradničení dále poroste. Ostatně tento trend je dobře patrný i ze zahraničí. A to nejen ve státech, které v tomto mají dlouholetou tradici, jako je Německo, Dánsko či Velká Británie, ale také v nových zahrádkářských státech, jako je např. Francie či Švédsko. Tam, kde si význam zahrádkářství uvědomili zavčasu a přistoupili k aktivní a efektivní ochraně a podpoře, dnes zahrádkářství prosperuje a využívají jej mnozí obyvatelé například velkých měst.

Jako dobrý příklad si vezměme hlavní město Německa Berlín, ve kterém zahrádky zaujímají přibližně 3 000 hektarů, tedy asi 3,5 % rozlohy města. Zahradničení se zde mohou věnovat ti, kdo chtějí, ať již v klasických zahrádkářských koloniích, nebo v současné době ve velmi trendy komunitních zahradách. Sám jsem byl překvapen tím, jaký mají vliv na své okolí např. v jeho ochlazení a vzniku mikroklimatu či v nakládání s vodou a jejím udržením v dané lokalitě. Ale také v biodiverzitě, kterou se zde snaží udržovat, díky které místní děti neznají některé živočišné druhy pouze z knih nebo návštěv venkova.

Příklad si potom neberme naopak ze zemí jako je Francie se svou nedostatečnou a pozdně legislativní podporou zahradničení, kdy v Paříži se čeká na místo pro zahradu více než deset let.

Ať jste z kterékoli politické strany či hnutí, jsem přesvědčen, že pokud zde uvedu jen zásadní argumenty pro zahradničení a tedy podporu zákona o podpoře zahrádkářské činnosti, najdete si důvod a asi nezůstane jen u jednoho, proč zvednout ruku a dát tomuto zákonu zelenou.

Zahrádkářské lokality či obecněji zahrádky jsou součástí zeleného systému měst. Jsou nedílnou součástí jejich rekreačních zelených ploch. Velmi často tvoří zásadní podíl na tzv. zeleném pásu města. Člení, rozdělují a doplňují jeho urbanizované plochy. Spoluvytváří zelené pohledové horizonty. Jsou jedním ze stabilizačních prvků kvalitního života ve městě. Svou multifunkčností přispívají k tvorbě městské krajiny.

Častým slovním spojením v mém textu je biodiverzita, o čem tady vlastně hovořím? Třeba o tom, že zahrádky jsou v místním výskytu původních druhů rostlin a stromů včetně mnoha chráněných. Že patří mezi místa s velmi vysokou druhovou různorodostí, proto poskytují zázemí i potravu širokému spektru živočichů. Mnozí z nich jsou přitom v české krajině již tak vzácní či dokonce v ohrožení.

Je beze vší diskuse a pochyb, že zahrádky ve městech představují pro ochranu a podporu biodiverzity v zastavěném území města větší potenciál než např. městské parky. Jak ukazují současné studie a dokládá i praxe, tak na zcela nově založených zahrádkářských koloniích se velmi rychle domestikují vzácné či unikání druhy a daná lokalita z hlediska bohatství biodiverzity zásadně prosperuje. Tato prospěšná činnost je přitom jednou z nejdostupnějších volnočasových aktivit jak prostorově, tak dopravně, finančně či sociálně. Dnešní svět je velmi dynamickým prostředím, a proto bude potřebovat i jiné volnočasové aktivity než jsou workoutová hřiště, cyklostezky apod. Právě zahrádkářské osady umožňují věkově nelimitované rekreační využití. A to po celý rok. Při jejich vhodné realizaci navíc mohou vhodně zapadnout do celkového konceptu prostupného města krátkých vzdáleností. Navazují na obytné zázemí města, pěší a cyklistické trasy. V neposlední řadě potom zahrady šetří také veřejné finance, když kvalitní údržbu zeleně provádí zdarma jako svůj koníček sami obyvatelé města.

Jsem přesvědčen o tom, že po tomto výčtu je otázka, proč podpořit a legislativně upravit zahrádkářskou činnost, téměř nadbytečná. Naším cílem a poselstvím by mělo být upravit postavení, veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v právním řádu České republiky a pomoci tak vytvořit předpoklady pro realizaci jeho poslání na místní i celostátní úrovni. Snad i díky jeho podpoře nebudou muset naše děti cestovat desítky kilometrů daleko, aby viděly, jak vypadá např. ještěrka, ježek nebo včela. Aby se města nestala vyprahlými šedými monolity, ale aby byla narušena upravenou a užitnou zelení. Snad i díky našemu rozhodnutí se podaří lépe zadržovat vodu v městské krajině a vracet ji zpět. Ochladit místní prostředí a v nejlepším případě podpořit mikroklima. Prostě podpořit zahrádky jako přirozenou součást českých měst i v budoucnu.

Předkládaná legislativa, která tímto vstupuje do třetího čtení, je přitom dle mého názoru nejlépe připravenou ze všech, kterými se zde poslanci v minulosti zabývali. A také vyváženým kompromisem. Velmi pochybuji, že by bylo možné najít jiné, lepší či vyváženější znění. A i proto vás, vážení kolegové, s jistou mírou naléhavosti prosím a žádám, abyste tento zákon podpořili. Důvodů proč jsem vám zde myslím předložil mnoho.

Děkuji vám za pozornost a přeji nám všem budoucí města se zahrádkami a zahrádkáři. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hejtman Netolický: Na dobrovolnou pomoc mediků či praktických lékařů nemůžeme dlouhodobě spoléhat

5:34 Hejtman Netolický: Na dobrovolnou pomoc mediků či praktických lékařů nemůžeme dlouhodobě spoléhat

Bezpečnostní rada Pardubického kraje projednala na základě žádosti Nemocnice Pardubického kraje a.s.…