Kobza (SPD): Pro pravdoláskaře je Kalergi velikán. Já v něm vidím jen pomateného rasistu

31.12.2019 15:31 | Zprávy

Napadl mě Milan Barna. Ať si přečte slova šíleného cimrmana z Poběžovic: „Dnešní rasy padnou za oběť prostoru a času. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, vnějškově podobná staroegyptské rase, nahradí rozmanitost národů rozmanitostí osobností.“

Kobza (SPD): Pro pravdoláskaře je Kalergi velikán. Já v něm vidím jen pomateného rasistu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Kobza je členem Poslanecké sněmovny, zvoleným za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Nemám nic proti diskuzi, založené na faktech, argumentech a podložených názorech. To se týká i debaty o myšlenkách spisovatele a politika, jakým byl Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi. Kolegové mě upozornili na článek, který jeho autor Milan Barna nazval Espéďák Kobza ať se věnuje výrobě hamburgerů a nedehonestuje velikány (k přečtení ZDE). Ke mně osobně nízce nepřátelský Barnův text je už sám reakcí na můj článek nazvaný Dva poloviční Japonci bojují o osud českých dětí. Proti Richardovi stojí Tomio (k přečtení ZDE). Třebaže si myslím, že Barna polemizuje spíše sám se sebou, se svými projekcemi a přízraky, a nikoli s mými argumenty, pokládám za vhodné, aby čtenáři dostali možnost seznámit se skutečným stavem věcí a hlavně příslušnými citacemi z Kalergiho díla. Vše se pak stane náhle velmi prosté.

Přátelé, tady nejde o silvestrovský vtip!

V mém textu nehrál Kalergi vůbec primární úlohu, nešlo o žádné vypořádání se s ním v několika větách, jak mi Barna podsouvá. Pouze jsem, jako předpolí pro další část komentáře, použil krátkou zmínku o některých Kalergiho myšlenkách v jednom z jeho děl. Učinil jsem tak zcela nezkresleným způsobem, vůbec nejde o žádné konspirační teorie, ale jen o pár slov o jednom intelektuálním exhibicionismu. Pro bližší informaci těm, kteří netuší, o co a o koho jde, nabízím jako ochutnávku některé teze onoho „veleducha“ Kalergiho, kterého Barna tolik velebí a považuje za velikána. Obrázek nechť si učiní laskavý čtenář sám…

Myšlenky hraběte, který stal miláčkem euroelit

„Venkovský člověk je většinou produkt blízkého křížení (das Inzuchtprodukt), velkoměstský člověk je produkt vzdáleného křížení (der Mischling). Rodiče a prarodiče sedláků pocházejí obvykle ze stejného, řídce osídleného venkova, šlechtici ze stejně nepočetné vyšší třídy. V obou případech jsou předci mezi sebou pokrevní příbuzní, a proto jsou tito lidé většinou fyzicky, psychicky a mentálně podobní. Výsledkem je, že zdědí své společné rysy, budou mít tendence své vášně, předsudky a zábrany přenášet ve větší míře na děti a následníky. Vlastnosti etnicky čistých lidí jsou: věrnost, zbožnost, smysl pro rodinu, kastovní duch, vytrvalost, tvrdohlavost, energie, úzkost; síla předsudků, nedostatek objektivity, zúžení horizontu. Tady generace není variací předchozí generace, ale jejím opakováním. Namísto vývoje nastupuje zachování.“

„Ve velkoměstě se střetávají rasy, národy a stavy. Městský člověk je zpravidla hybridem různých sociálních a národních prvků, z nichž vznikají rozdílné charakterové vlastnosti, Předsudky, zábrany, tendence a světonázory se od rodičů a předků liší nebo přinejmenším slábnou.“

„Výsledkem je, že lidé smíšené rasy často kombinují nedostatek charakteru, nedostatek zdrženlivosti, slabost vůle, nestálost, chybějící zbožnost a víru s objektivitou, všestranností, intelektuální činností, osvobozením od předsudků a šíří rozhledu.“

„Moudrost oslabuje energii - energie popírá moudrost. Nejsilnější vůle je neúčinná, pokud nemá směr; i slabá vůle způsobí nejsilnější účinek, pokud má jen jeden směr.“

„Čistota rasy posiluje charakter, ale oslabuje mysl – míšení ras oslabuje charakter, ale posiluje mysl. Tam, kde se rasová čistota a promíšenost setkávají pod dobrým patronátem, tvoří nejvyšší druh lidské bytosti a spojují nejsilnější charakter s nejsilnějším duchem. Tam, kde se setkávají pod nešťastnou záštitou čistota a křížení, vytvářejí degenerační typy se slabým charakterem a matnou myslí.“

„Člověk vzdálené budoucnosti bude kříženec. Dnešní rasy padnou za oběť prostoru a času. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, vnějškově podobná staroegyptské rase, nahradí rozmanitost národů rozmanitostí osobností.“

„Čistota rasy vytváří charakteristické typy – míšení ras vytváří originální osobnosti.“

„Předchůdcem planetárního člověka je Rus jako slovansko-tatarsko-finský kříženec. Protože má mezi evropskými národy nejméně rasy, je typickým vícedušným člověkem (der Mehrseelenmensch) se širokou, bohatou všeobjímající duší. Jeho nejsilnějším opakem je britský ostrovan, vysoce vyšlechtěný jednodušný člověk (der Einseelenmensch), jehož síla typicky leží v charakteru, ve vůli, v jednostrannosti. Jemu vděčí moderní Evropa za moderní typ gentlemana.“

„Současná epocha demokracie je pouze mezidobí mezi dvěma velkými aristokratickými epochami, feudální aristokracií meče a sociální aristokracií ducha. Feudální aristokracie upadá, intelektuální aristokracie nastupuje. Mezidobí se nazývá demokracií, ale ve skutečnosti dominuje pseudoaristokracie peněz.“

„Chaos moderní politiky skončí, až aristokracie ducha na sebe strhne mocenské prostředky: střelný prach, zlato, tiskařskou čerň a použije je ke všeobecnému požehnání.“

„Boj mezi kapitalismem a komunismem o dědictví poražené pokrevní šlechty je bratrovražedná válka mezi vítěznou intelektuální šlechtou, boj mezi individualistickým a socialistickým, egoistickým a altruistickým, pohanským a křesťanským duchem. Generální štáb obou stran se rekrutuje z panské rasy Evropy: Židovstva.“

„Vojenská šlechta je konečně vyřízena. Působení Ducha, síla Ducha, víra v Ducha, naděje Ducha roste a s nimi nová šlechta.“

„K dosažení cílů jsou třeba lidé, kteří cíle definují a k cílům vedou – aristokraté.“

„Z lidových mas Evropy, které nespoléhají pouze na svůj počet, vynikají dvě kvalitní rasy: pokrevní šlechta a židovstvo.“

„Hlavními nositeli jak zkorumpované, tak čestné mozkové šlechty, kapitalismu, žurnalistiky a gramotnosti, jsou Židé. Nadřazenost jejich mysli je předurčuje k tomu, aby se stali hlavním faktorem budoucí šlechty.“

Sklapla vám čelist?

Nejde tedy o žádné vytržení z kontextu, výše je předložena pouze typická ukázka obskurního textu plného rasismu a provokujícího antisemitismus. Nejedná se tedy o žádnou fabulaci a manipulaci s původním textem, jak nekvalifikovaně tvrdí Barna. Ten dále píše, že jsem neupozornil čtenáře na to, že Kalergiho politická činnost a díla napsaná ve dvacátých letech dvacátého století měly jako jeden z hlavních cílů zabránit opakování nesmírných hrůz první světové války. Jak jsem napsal výše, cílem mé úvahy nebyl životopis Kalergiho, ale současný ideologický rozpor v Evropě, kde jedna strana se výše uvedená Kalergiho „moudra“ snaží uvést do praxe (EU), zatímco ta druhá, vlastenecká, se jí v tom snaží zabránit.

Všichni chtěli sjednocenou Evropu

Další Barnovou lží a nestoudností je jeho tvrzení, že ve svém článku naznačuji spojení Kalergiho s Hitlerem a Mussolinim. Mimochodem, nikde není dokázáno, že k tomu nedošlo. O nich tam píšu jedinou větu, která zní: „Jako další v pořadí ideu jednotné odnárodněné Evropy – pod vedením nacionálního socialismu – přednesli Hitler s Mussolinim“. Spojení s Kalergim tam vidí pouze pan Barna, naprosto nedůvodně, a čtenáře Parlamentních listů mystifikuje. To, že se Kalergiho myšlenky v jakékoliv formě objevují i ve fašistické a nacistické ideologii, není překvapující, protože stejně jako Kalergi i Hitler a Mussolini měli jako základ svých programových tezí mír a prosperitu sjednocené Evropy. Opět se zde tedy potvrzuje, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly (v tomto případě však spíše propagandistickými hesly).

Šílené a zločinné…

Další Barnovou nepravdou je jeho teze, že jsem se údajně divil, že Kalergiho busta je umístěna v sídle Rady Evropy. Stejně se budu divit, až tam jednoho dne najdu bustu Trockého či Mao Ce Tunga (což se nedá vyloučit). K tomuto jsem napsal: „Popravdě řečeno, vše je natolik šílené a zločinné, že jsem Kalergiho nebral vážně do té doby, dokud jsem nezačal jako poslanec jezdit na plenární shromáždění Rady Evropy. Tím prvním, na co jsem v jejím štrasburském sídle narazil, byla Kalergiho busta.“ Takže nešlo o divení, ale o moment, kdy jsem teorie a stoupence Kalergiho začal brát vážně. S Barnovým textem tedy nelze polemizovat standardním způsobem, neobsahuje žádné myšlenky, žádné ucelené teze opřené o argumenty, jen soubor domněnek a vyložených lží, proložený osobními urážkami. Je nepoctivý, hrubý až vulgární a zavádějící, zralý jedině na snad na vyžadování omluvy, ale to vůbec nemá smyslu. Autorovi totiž očividně právě o to, do někoho si beztrestně kopnout, šlo. I proto píše.„Závěrem mohu poslanci Kobzovi pouze doporučit, aby se v budoucnu věnoval raději výrobě hamburgerů a zapomněl na psaní dehonestujících článků proti lidem, kteří se už nemohou bránit. Obé je značně nechutné, ale sekaná má jednu výhodu – nemusí se podepisovat“.

Hledejte Petra Fialu

Já Barnovi nic doporučovat nebudu, o jeho naprosté neúctě k faktům a lhaní jako publicistické metodě se mohou čtenáři přesvědčit prostým porovnáním našich textů – anebo studiem textů Barnovy modly, Kalergiho…pokud na to budou mít žaludek…. Osobně však teze Kalergiho považuji za nebezpečně rasistické, provokující svými poznámkami o vládnoucí úloze židovstva antisemitismus. Myšlenka nové evropské rasy se rovněž táhla dál. O to více je pozoruhodné, že Kalergiho Panevropská unie (její stránky v češtině jsou ZDE) dosud existuje a je aktivní. Jedním z jejích předsedů moravské sekce byl i Petr Fiala, současný předseda ODS. To samozřejmě implikuje podezření na další politické souvislosti.

Jako konzervativní demokrat a český vlastenec považuji Kalergiho teorie za naprosto nepřijatelné, nebezpečné a v plné šíři je odmítám.

Howgh!

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Zajímá mě, co si přeje ODS?

Protože vy na jednu stranu tvrdíte, že: ,,Zdá se, že si voliči nepřejí další federalizaci EU, bezbřehou migraci a ničení konkurenceschopnosti a životní úrovně radikální zelenou ideologií vtělenou do Green Dealu. To je nadějná zpráva." Jak ale vysvětlíte vaše spojení s Lidovci a TOPkou? Nemyslíte, že...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Babiš (ANO): Nejdřív strašíte, teď tvrdíte, že je všechno v pořádku

23:07 Babiš (ANO): Nejdřív strašíte, teď tvrdíte, že je všechno v pořádku

Projev na 107. schůzi Poslanecké sněmovny 14. června 2024 k možnému teroristickému útoku.