Křenek (BOS): Krystlíku, Krystlíku, nepotěšil jste mne a ani já vás nepotěším

30.05.2018 9:10

Tomáš Krystlík je ukázkovým manipulátorem a přepisovačem dějin.

Křenek (BOS): Krystlíku, Krystlíku, nepotěšil jste mne a ani já vás nepotěším
Foto: plzen.cz
Popisek: Věstislav Křenek
reklama

Tak nám samozvaný historik Tomáš Krystlík ve svém rozhovoru pro PL z 27. 5. 2018 zase vynadal, když se snažil o hysterický exkurz do doby, kdy E. Beneš vydal své prezidentské dekrety a zejména ty, které se týkaly sudetských Němců, když řekl: „Je to nebetyčná ostuda a zpovykovaní Češi tuto anomálii ještě brání!“

Ve svých divokých snech Krystlík nejen, že by zrušil Benešovy dekrety, ale jak dále uvedl: „Jako další vstřícný krok by mohla následovat nabídka vrácení českého občanství vyhnaným a jejím potomkům, jak to udělalo Maďarsko začátkem 90. let s vyhnanými podunajskými Šváby."

Tomáš Krystlík není žádným historikem, ale spíše hysterikem, který si na historika jenom hraje. Jeho způsob „historického bádání“ mi připomíná pohádkovou scénku kdy alchymista svou hatlamaninou (v podání p. Rašilova) přesvědčuje císaře (J. Wericha) o způsobu bádání a výroby elixíru mládí, který se ale na konci alchymistického procesu mění ve slivovici.

Pokud p, Krystlík nečetl Protokol z Postupimské konference (z 2. 8. 1945), tak si vymýšlí a pokud ho četl, tak potom zcela záměrně sprostě lže, protože ve svém rozhovoru tvrdí: „Leč konference nevyplodila nic, co by bylo závazné z mezinárodního práva – žádná postupimská dohoda neexistuje, jen protokol z konference, který je právně málo závazný. Spojenci v Postupimi ani nenařídili transfer německého obyvatelstva jen „uznali, že má být proveden“ (v ČSR a Polsku dokončen), což neznamená ani to, že transferem souhlasí, nebo že se na něm dohodli.“

Podle výše uvedené citace tak Krystlík zcela jednoznačně a záměrně lže a tím znevažuje mezinárodní význam Postupimské konference. Zřejmě si samozvaný historik myslí, že na zámku Cecilienhof u Postupimi se sešli nějací pantátové z USA, ze Sovětského svazu a z Británie, aby při americkém pivu, skotské whisky a ruské vodce si jen tak celkem 17 dnů nezávazně klábosili. To může být jen představa tupého diletanta. Opak je pravdou.

Postupimská konference proběhla ve dnech 17. 7. – 2. 8. 1945, a to za účasti 3 delegací nejvyšších představitelů vítězných mocností nad poraženým Německem, vedené J. V. Stalinem (SSSR), Harrym S. Trumanem (USA) a C. R. Attleem (Velká Británie). Už v úvodní části závěrečného Protokolu Postupimské konference se uvádí, že: Konference dospěla k významným rozhodnutím a dohodám. O mnoha jiných otázkách došlo k výměně názorů a o těchto věcech bude jednat dále Rada ministrů zahraničních věcí, kterou konference zřídila.“

Níže uvádím přesné znění čl. XII z Protokolu Postupimské konference, který dokazuje nesmyslné žvanění Krystlíka o tom, že spojenci nenařídili odsun Němců z ČSR. Tento článek XII metodický stanovuje postup při řešení odsunu.

Právě tento článek XII vedl k vytvoření Mezispojenecké komise v Německu, která výslovně řídila odsun Němců z ČSR. To samozvaného historika Krystlíka zřejmě vůbec nezajímá, protože to se nehodí do jeho vylhané konstrukce o odsunu Němců z ČSR.

XII. Spořádaný odsun německého obyvatelstva

Konference dospěla k této dohod o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:

Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí byt prováděn spořádaně a lidsky.

Poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil břemeno, které již doléhá na okupační úřady, soudí, že tento problém by měla zkoumat především Kontrolní rada a přihlížet při tom zvláště k tomu, aby tito Němci byli spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační pásma. Dávají proto svým zástupcům v Kontrolní radě příkaz, aby co nejdříve svým vládám oznámili, kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby podali odhad, v jaké době a jak rychle by mohly byt provedeny další odsuny vzhledem k nynější situaci v Německu.

O tom se současně uvědomují československá vláda, polská prozatímní vláda a kontrolní komise v Maďarsku se žádostí, aby zatím zastavily další vyhošťování, dokud zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě.“

Obhajobu návratu sudetských Němců do ČR staví Krystlík na údajném porušení mezinárodního práva. Nejlepší odpovědí na nehorázné Krystlíkové výmysly a lží je velmi vystižný článek experta mezinárodního práva u Federální vlády USA, p. Profesora Dr. George E. Glose J. S. D. z Yale – VIZ níže.

Aby bylo jasno (O odsunu Němců):

Základ k odsunu tzv. sudetských Němců položil Neville Chamberlain. Sužoval se myšlenkou, že Anglie se třeba neubrání Němcům v bitvě o Británii v roce 1940, protože sám zdržel zbrojení v rámci mír za našeho života. Anglii chyběly zbraně všeho druhu jeho vinou. Jednal na základě léčky, kterou mu nastražili Němci pomocí exponentů německé menšiny v Československu, Henleina a druhů, kteří jednali dle směrnic německé vlády, že chtějí mír.

Anglie se zasloužila po první světové válce o odsun řecké menšiny z Turecka do Řecka na základě Lausanské smlouvy mezi Řeckem a Tureckem z roku 1923 (Treaty on Exchange of Greek and Turkich populations, January 30, 1923, 32LNTS 75).

Chamberlain navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa německé menšiny z Československa a Polska, aby se vyřešil tento problém jednou pro vždy, tak jak se stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana přijala tuto myšlenku a provedla ji. Britská vláda přesvědčila USA a SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945. Odsun byl proveden na jeho základě.

Prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla vůle britské vlády z vlastní iniciativy odsun přednést spojencům a dosáhnout jejich souhlasu. Jinými slovy, bez britské vlády by se byl prezident Beneš namáhal marně. Je samozřejmé, že Československo nemohlo Němce vyhostit poněvadž je museli přijmout spojenci, kteří vládli v Německu a Rakousku.

Odsun připravila Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného plánu v roce 1946. Československo odsun nezpůsobilo a nemá za něj odpovědnost. Odsun se konal pod dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se dostalo uznání za jeho humánní provedení. Jakékoliv nároky ohledně odsunu by německá vláda měla předložit USA, Velké Británii a Rusku. Není ovšem tak naivní, a tak periodicky vznáší nároky na Českou republiku, ale pouze prohlášeními politiků, nikoli úřední cestou. Předpokládá, zřejmě, že Češi si nechají cokoliv namluvit a budou jednat proti vlastním zájmům.

Německo a Němci nemají žádné nároky z vysídlení, poněvadž Německo je vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219.

Podle kapitoly 6, článku 3, Německo neuplatní námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k použití německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace nebo jako následek války. Podle kapitoly 8, článku 1, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nebudou projednávány německými soudy. Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci, neuplatní žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jejich činů nebo opomenutím mezi 5. červnem 1945 a nabytím platnosti této smlouvy 5. května 1955.

Jak patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do vlastnictví Československa a jeho občanů jako splátka na reparace za škody způsobené Němci. Československé nároky za škody způsobené Němci vysoko přesahují zmíněný německý majetek. Německo nikdy nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu a je dlužníkem České republiky, nikoliv naopak.

(autor: Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale), expert mezinárodního práva u Federální vlády USA)

Konečnou otázkou je, proč se Tomáš Krystlík zaprodává a proč sudetoněmeckému landsmanschaftu dělá užitečného idiota. Nejlépe to ví on sám. Já jen použiji jedno z moudrých přísloví našich předků „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“

Tomáš Krystlík by se měl raději starat o své krachující firmy v Německu, než lživě obhajovat sudetské Němce, ale on je zřejmě jiného názoru. Budiž, takže v tom případě platí další české přísloví: „Kdo lže, ten i krade a do pekla se hrabe“ – tak šťastnou cestu pane „historiku“.

Ing. Věstislav Křenek
předseda Krajské rady Hnutí Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita

(rozhovor s Tomášem Krystlíkem najdete ZDE)

(převzato z Profilu)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Plaga: Doufám, že se žáci prvního stupně co nejrychleji vrátí do škol

20:06 Ministr Plaga: Doufám, že se žáci prvního stupně co nejrychleji vrátí do škol

Projev na 62. schůzi Poslanecké sněmovny 30. října 2020 k návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sn…