Ministr Havlíček: Zákon o investičních pobídkách dává smysl, nicméně ve zcela jiné podobě

7. 6. 2019 16:03

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 7. června 2019 k zákonu o investičních pobídkách

Ministr Havlíček: Zákon o investičních pobídkách dává smysl, nicméně ve zcela jiné podobě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

předložená novela zákona o investičních pobídkách a související části zákona o zaměstnanosti, byla již podrobně představena v prvním a druhém čtení. Dovolte mi proto se jen krátce vyjádřit k pozměňovacím návrhům, předloženým ve druhém čtení. Přesto mi ještě dovolte zdůraznit význam tohoto zákona, protože jsme bytostně přesvědčeni, že zákon o investičních pobídkách dává svůj smysl, nicméně ve zcela jiné podobě, než tak jak byl doposud. Je třeba mít stále na paměti, že platí stále ten původní návrh, resp. ten původní režim, a ten nový dostává nové investory do pozice takové, že o jakoukoliv podporu mohou žádat pouze ti, kteří budou dávat zdroje prokazatelně do výzkumu, do vývoje, do inovací, do přidané hodnoty a to jsme přesvědčeni, že by mělo být cílem celé našeho hospodářství, ekonomiky. (V sále je velký hluk.) To znamená, abych vás nyní seznámil -

Děkuji. Pozměňovací návrhy hospodářský výbor svým usnesením z 20. března 2019 doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona projednat a schválit ve znění čtyř pozměňovacích návrhů a jedné legislativně technické úpravy. Většinou se jedná o návrhy, které mají především zpřesňující charakter. Tyto návrhy vnímáme jako vhodné a přijatelné.

Pokud jde o návrh na explicitní uvedení Hospodářské komory do textu zákona, zde bych chtěl pouze uvést to, že nejen Hospodářská komora, ale i další zaměstnavatelské organizace jsou zapojené do konzultací při přípravě materiálů vlády, které se jich dotýkají.

Nyní pozměňovací návrh pana poslance Munzara na zrušení zákona o investičních pobídkách. Jedná se o návrh, který zrušuje celý zákon o investičních pobídkách s odůvodněním, že se tím umožní diskuse o přednosti a novém pojetí investičních pobídek. V případě námi navržené novelizace předcházela skutečně složitá příprava a velmi odborná debata s veřejností v rámci výzkumu, v rámci vývoje, se všemi podnikatelskými svazy, institucemi, Hospodářskou komorou atd. Ta diskuse trvala dva roky a nejedná se rozhodně o narychlo předložený návrh, ale mohu vás opravdu ubezpečit, že veškeré dostupné možnosti řešení námi byly uváženy včetně všech přínosů, plusů a mínusů. Nicméně je třeba říct, že souhlasíme, že v současné situaci, kdy se ekonomika naší země nachází na vrcholu, nebo minimálně jsme v dobré kondici, je potřebný ten systém investičních pobídek zásadně omezit. To je pravda a je třeba změnit zacílení. S tím plně souhlasíme. Současně si musíme uvědomit, že není možné to udělat razantně, a to tím způsobem, že bychom vše okamžitě zastavili, protože zrušením systému investičních pobídek bychom se nepochybně připravili o stimul velmi zajímavých společností, které jsou připraveny investovat do výzkumu, do vývoje, společností, které jsou schopny přinést přidanou hodnotu a tímhle tím návrhem vlastně zásadním způsobem redukujeme jejich počet, nicméně neříkáme definitivně nikoliv. Takže považujeme proto tento potřebný nástroj zachovat, nikoliv ovšem ve stávající podobě, a to tak, abychom mohli na úrovni vlády flexibilně ovlivňovat nastavení těchto pobídek.

Za další. Pozměňovací návrh poslance Munzara na omezení investičních pobídek, a to jen pro malé a střední podnikatele. To na první pohled dává svůj význam. Já bych si tady dovolil říct jenom nějaká čísla, a to taková, že za to poslední sledované období, čili za rok 2018, se jednalo o 19 % příjemců z řad malých a středních firem. Když se podíváme obecně, jak vůbec vypadá investiční aktivita velkých a malých firem, tak se to úplně od sebe zásadně neliší, jenom ještě doplním, o jaká se jedná čísla ve smyslu, jak velká musí být ta investice. Je to pouze pro připomenutí, ale myslím, že to je důležité. Ten současný stav je ještě takový, že to platí pouze pro ty, kteří dávají do té investice 100 milionů korun a výše. Pokud se jedná o postižené regiony, tak je to 50 milionů korun a výše ta investice. A ten nový návrh, který ještě předkládáme, ten to redukuje na polovičku. Jinými slovy vlastně, je to pro firmy ve všech regionech 50 milionů a výše a v těch postižených 25 milionů korun a výše. To znamená, nejedná se pouze o velké firmy, jedná se o střední firmy, většinou i menší firmy. Těch 25 milionů korun už není nedosažitelná částka. Ale co je ještě důležitější, je to, že pro malé a střední firmy se připravuje a připravily a existuje a my je nyní i průběžně realizujeme, a teď zde hovořím jako člověk, který malé a střední firmy zastupoval celou řadu let, celá řada jiných instrumentů, které jsou pro ně možná daleko pohodlnější, rychlejší a jsou i - řekněme - časově dostupnější. To znamená řeknu příklad. Může se využívat program Trend, který distribuuje technologická agentura TAČR. Před nedávnem jsme schválili z rozpočtu výzkumu, vývoje a inovací další poměrně vysokou částku na dobu 8 let šest miliard korun ze státních zdrojů pro program Catcher for witcher (?), ideálně pro malé firmy, které chtějí využít zajímavé investice spojené s inovacemi. Jsou zde programy OPPIK, které lze rovněž, zejména pro menší a střední firmy, využít elegantně pro investiční aktivity a podporu investic. Je tady celá řada zemědělských programů v rámci rezortu zemědělství. A je zde samozřejmě celá řada dalších programů tzv. tačrovských, čili technologické agentury ve smyslu toho, když ta menší firma spolupracuje třeba s nějakou univerzitou nebo výzkumným ústavem. Chci tím fakticky říct, že malé a střední firmy mají dneska dostatečný počet nástrojů na to, aby si podpořily svoji investici a dokonce ve vyšším stupni a zajímavěji, než když by získaly podporu tohoto charakteru. To je důležité říkat. Co je ještě zajímavější, je to, že ty programy nejsou zcela využívány. Například v TAČRu je převis dneska nabídky, než je poptávka. Takže není pravda to, že by malé střední firmy nemohly dosáhnout na investiční pobídky. Z tohoto důvodu se domníváme, že ponechat ten režim, jak jste navrhli, na poloviční částce, to znamená ještě jednou 50 a 25 milionů, je v tomto případě smysluplné.

Dovolím si ještě okomentovat pozměňovací návrh pana poslance Juříčka, v rámci kterého tento poslední návrh doplňuje v návrhu novely zákona lhůtu pro projednání žádosti o investiční pobídku vládou na tři měsíce. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu je tento návrh po diskusích přijatelný. Takže hospodářský výbor, který byl určen jako garanční, projednal podané návrhy dne 2. května tohoto roku s procedurou hlasování, kterou garanční výbor doporučil, souhlasím a plně se ztotožňuji i se stanovisky garančního výboru k pozměňovacím návrhům, k nimž stanovisko garanční výbor zaujal. K pozměňovacímu návrhu pana poslance Munzara na omezení systému investičních pobídek pouze na malé a střední podnikatele garanční výbor stanovisko nepřijal, nicméně s ohledem na důvody, které jsem se pokusil uvést, Ministerstvo průmyslu a obchodu nedoporučuje přijetí tohoto pozměňovacího návrhu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste z tohoto pohledu zvážili své postoje při hlasování o pozměňovacích návrzích a předložený návrh zákona podpořili.

Děkuji vám za pozornost.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • BPP
  • Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy
  • místopředseda vlády

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Adamec (ODS): Trutnov získal ocenění za pokrokovou MHD

6:34 Adamec (ODS): Trutnov získal ocenění za pokrokovou MHD

Trutnovská radnice se rozhodla pro ekologizaci městské hromadné dopravy. Od loňského února tak cestu…