Ministryně Schillerová: Role krajů po novele vyhlášky ztrácí na významu

23.04.2019 23:01

Projev na 28. schůzi Poslanecké sněmovny 23. dubna 2019 k návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě

Ministryně Schillerová: Role krajů po novele vyhlášky ztrácí na významu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně financí Alena Schillerová k výsledkům státního rozpočtu za rok 2018

Dámy a pánové, dovolte,

abych se vyjádřila k pozměňovacímu návrhu k zákonu, kterým se mění zákon 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Dále s vaším dovolením budu používat pouze zkratku zákon o finanční kontrole.

Na začátek si dovolím připomenout, že návrh zákona byl předložen z důvodu plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Předmětem návrhu zákona je transpozice evropské směrnice o rozpočtových rámcích. Novelou zákona dochází k prostému rozšíření okruhu orgánů veřejné správy, na které má dopadat zákon o finanční kontrole.

V souvislosti s nedodržením termínu transpozice této směrnice je proti České republice vedeno řízení o porušení smlouvy, na jehož základě může být uložena peněžitá sankce.

Vzhledem k tomuto je nutné, aby byl zákon schválen v co nejkratší době. Dovolte mi, abych připomněla genezi, protože skutečně jsme asi šest let po transpozici. Ministerstvo financí připravovalo za předchozích vlád různé podoby transpozice směrnice do zákona o finanční kontrole. Žádná však nebyla v legislativním procesu úspěšná.

V posledním volebním období schválila Sobotkova vláda komplexní transpoziční novelu zákona. Tato novela byla dokonce schválena Poslaneckou sněmovnou. Senát ji následně vrátil k projednání a na poslední schůzi Poslanecké sněmovny před volbami nebylo senátní veto přehlasováno.

Proto tato vláda předložila Sněmovně jen minimálně nutnou úpravu zákona tak, aby Česká republika co nejrychleji vyhověla požadavkům směrnice. Tato minimální transpoziční úprava spočívá v rozšíření působnosti zákona na státní organizaci SŽDC a dobrovolné svazky obcí.

Garanční kontrolní výbor Poslanecké sněmovny tuto novelu doplnil o dva pozměňovací návrhy, které sice s transpozicí směrnice nesouvisí, ale které snižují administrativní zátěž pro obce a kraje. První pozměňovací návrh spočívá ve zjednodušení pravidel pro malé obce při určení podpisových oprávnění. Druhý ve zrušení povinnosti krajů sumarizovat zprávy o finančních kontrolách za obce.

Ministerstvo financí vyslovilo s těmito pozměňovacími návrhy souhlas. Návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů kontrolního výboru byl Poslaneckou sněmovnou odsouhlasen 13. února tohoto roku 161 přítomnými poslanci. Nikdo nebyl proti, pět poslanců se zdrželo hlasování. To prosím podtrhuji. Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí doporučil schválit novelu zákona ve znění postoupeném Sněmovnou.

Senátní výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu doporučil vrátit návrh zákona Sněmovně s pozměňovacím návrhem. Výbor nesouhlasil s druhým pozměňovacím návrhem kontrolního výboru Sněmovny, kterým se navrhuje zrušení povinnosti krajů souhrnně zpracovávat zprávy o výsledcích finančních kontrol za obce.

Senát následně vrátil s tímto pozměňovacím návrhem návrh zákona Sněmovně, který tedy zachovává stávající povinnost krajů nadále souhrnně zpracovávat zmíněné zprávy.

Stanovisko Ministerstva financí je následující. Z hlediska transpozice směrnice a vyloučení řízení o porušení smlouvy je nutné novelu zákona schválit. Přestože pozměňovací návrh kontrolního výboru Sněmovny s transpozicí přímo nesouvisí, Ministerstvo financí doporučuje schválit návrh zákona v původním znění schváleném Sněmovnou a odmítnout pozměňovací návrh Senátu.

Kontrolní výbor ve svém pozměňovacím návrhu vzal v potaz, že Ministerstvo financí již v roce 2018 novelou prováděcí vyhlášky obcím a krajům zásadně zjednodušilo vykazovací povinnosti. Na základě této novelizované vyhlášky už nebudou obce zpracovávat textovou část zprávy i rozsáhlé tabulkové přílohy. Počínaje zprávou za rok 2019 budou pouze vyplňovat údaje o počtech provedených kontrol. Vzhledem k zjednodušení výkazu provede informační systém automatickou kontrolu, zda zprávu odevzdaly všechny povinné subjekty. Zdůrazňuji, že se jedná o existující a funkční informační systém. Nebude se tedy budovat nic nového.

Role krajů při předání a kontrole zpráv od obcí po novele vyhlášky tak ztrácí na významu. Proto kontrolní výbor Sněmovny navrhl po konzultaci s Ministerstvem financí příslušný pozměňovací návrh, který tuto povinnost krajů ruší. S pozměňovacím návrhem kontrolního výboru souhlasí všechny kraje, jejichž dopisy v této věci mám zde k dispozici. Mám tady 14 dopisů všech krajů. Informovala jsem o tom i Senát na plénu. Tedy všechny podporují tuto změnu, kterou navrhl kontrolní výbor Poslanecké sněmovny a schválilo na této půdě 161 poslanců.

Úprava. Zrušením této sumarizační povinnosti není nijak dotčena metodická role krajů směrem k obcím, která je dána jiným zákonem a to zákonem o krajích. Metodickou působnost krajů tedy předkládaná novela nijak neomezuje a kraje budou mít přístup do zmíněného informačního systému, jak požaduje v souvislosti s touto novelou Svaz měst a obcí, jehož dopis mám taktéž k dispozici. To znamená, taktéž podporují tuto novelu.

Úprava, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou odpovídá požadavkům územní samosprávy na snižování administrativní zátěže, racionalizaci výkonu přenesené působnosti a elektronizaci veřejné správy. Jsem přesvědčena, že navrhované vypuštění sumarizační povinnosti povede k účelnému, hospodárnému a efektivnímu využití kapacit krajských úřadů pro jiné důležité úkoly.

Dovoluji si proto požádat o odmítnutí pozměňovacího návrhu Senátu a schválení předloženého návrhu zákona ve znění, které Poslanecká sněmovna již jednou schválila.

Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Mácha (KDU-ČSL): Za nadprůměrnou spotřebu vody by lidé měli víc platit

9:17 Mácha (KDU-ČSL): Za nadprůměrnou spotřebu vody by lidé měli víc platit

V době současného sucha budou dříve nebo později muset být vydány nějaká omezení. Ty okamžitě vyvola…