Ministryně Schillerová: Státní rozpočet na rok 2017 byl schválen s deficitem 60 miliard korun

9. 5. 2019 16:31

Projev na 28. schůzi Poslanecké sněmovny 9. května 2019 k Návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017

Ministryně Schillerová: Státní rozpočet na rok 2017 byl schválen s deficitem 60 miliard korun
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně financí Alena Schillerová k výsledkům státního rozpočtu za rok 2018

Dámy a pánové, dobrý den.

Dovolte, abych předložila návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017, který byl zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech, či zákona č. 218/2000 Sb., jehož ustanoveními se řídilo rozpočtové hospodaření v průběhu roku 2017. Podle tohoto zákona také vláda předložila návrh státního závěrečného účtu k projednání Poslanecké sněmovně -

Děkuji, pane místopředsedo. Návrh státního závěrečného účtu projednala vláda České republiky 23. dubna 2018 a schválila jej usnesením číslo 262 z téhož dne. Rozsáhlý materiál, který vám byl předložen v elektronické podobě, se v úvodní části zabývá ekonomickým vývojem České republiky. Komentovány jsou základní makroekonomické ukazatele za rok 2017 a souhrnné údaje o výsledcích hospodaření veřejných rozpočtů. V dalších částech je pak podrobněji rozvedeno zejména hospodaření státního rozpočtu.

V souladu s rozpočtovými pravidly jsou v samostatných pasážích uvedeny souhrnné informace o výsledcích rozpočtového hospodaření územích samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionů soudržnosti, dále informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů, zpráva o státních finančních aktivech, pasivech a státních zárukách, zpráva o řízení státního dluhu a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Materiál obsahuje rovněž výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven, vyhodnocení souhrnných rozpočtových vztahů k rozpočtu EU a další údaje. Zařazena je také informace o postupu privatizace, o stavu použití prostředků vedených na zvláštních účtech za rok 2017 podle zákona 178/2005 Sb.

Dovolte mi, abych z pověření vlády návrh státního závěrečného účtu za rok 2017 uvedla.

Státní rozpočet na rok 2017 byl schválen zákonem 457/2016 Sb. jako schodkový s deficitem 60 mld. korun. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši ve 1 249,3 mld. korun a výdaje v objemu 1 309,3 mld. korun. Schválený rozpočet celkových příjmů a výdajů byl v průběhu roku 2023 rozpočtovými opatřeními souvstažně navýšen u deseti kapitol, celkem o 0,9 mld. korun, a to na základě zmocnění ministra financí podle § 24 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Týká se financování projektů v rámci operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU.

Rozpočtovým opatřením podle § 2 odst. 2 zákona 457/2016, o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 došlo ke zvýšení celkových rozpočtovaných výdajů, a tím i schodku o 52 mil. korun. Rozpočet celkových příjmů po změnách tak dosáhl 1 250,2 mld. korun, celkových výdajů 1 310,3 mld. korun a rozpočtovaný schodek 60, 1 mld. korun. Celkové příjmy ve vztahu k rozpočtu po změnách byly vyšší o 1,9 % a výdaje nebyly dočerpány o 2,3 % rozpočtu. Plnění celkových příjmů na 101,9 % představovalo překročení rozpočtu o 23,4 mld. korun. Meziročně byly celkové příjmy nižší o 8 mld. korun. Překročení rozpočtu bylo ovlivněno překročením daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení o 42,8 mld., to je o 3,8 % rozpočtu, překročením nedaňových příjmů o 8,2 mld. korun - o 53,3 %, překročením kapitálových příjmů o 854 mil. korun a výpadkem přijatých transferů v objemu 28,3 mld. korun, což je o 24,9 %.

Z celkových přijatých transferů tvořily neinvestiční a investiční transfery přijaté od EU, národního fondu a finančních mechanismů 77 mld. korun, v roce 2016 to bylo 159 mld. korun, a jejich rozpočet po změnách nebyl splněn o 21 mld. korun. Daňová kvóta včetně pojistného na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění se meziročně zvýšila o 0,6% bodu na úroveň 32,6 % HDP.

Celkové výdaje státního rozpočtu byly čerpány na 97,7 %, tj. bylo dosaženo úspory rozpočtované částky ve výši 30,5 mld. korun. Meziročně byly výdaje vyšší o 60 mld. korun zejména vlivem vyšších sociálních dávek o 16,8 mld., neinvestičních transferů veřejných rozpočtů územní úrovně o 16,3 mld., výdajů na platy a podobné výdaje včetně pojistného o 10,2 mld. korun, transferů soukromoprávním subjektům o 8,2 mld. korun, příspěvkovým organizacím o 7,9 mld. korun a neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů o 4 mld. korun.

Nižší čerpání proti rozpočtu bylo dosaženo především v oblasti kapitálových výdajů. Nedočerpáno bylo 25,7 mld. korun, to je 2,3 % rozpočtu. V menším rozsahu i u běžných výdajů 4,8 mld., to znamená 0,4 %. U kapitálových výdajů na nedočerpání podílely zejména výdaje na společné programy EU, finanční mechanismy a České republiky, které byly proti rozpočtu po změnách nižší o 20,7 mld. korun. K úspoře rozpočtovaných výdajů došlo přesto, že dle rozpočtových pravidel mohou organizační složky státu nárokovat nespotřebované výdaje minulých let v běžném roce, a překročit tak rozpočet výdajů. Ve výdajích je tak zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů vykázaných v minulých letech, když v průběhu roku 2017 došlo ke snížení nároku o 132,5 mld. korun.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2008 až 2017 k 1. lednu 2018 dosáhl 167,6 mld. a byl o 9,9 mld. korun vyšší než stav k 1. lednu 2017. Jde převážně o výdaje, které jsou nebo mají být kryty ze zdrojů EU. Podíl celkových výdajů státního rozpočtu na HDP v roce 2017 dosáhl -

Děkuji, pane místopředsedo. Výsledný schodek státního rozpočtu na rok 2017 ve výši 6,2 mld. korun byl o 53,9 mld. korun nižší oproti rozpočtem předpokládanému výsledku - schodek 60 mld. - a o 67,9 mld. korun horší než saldo vykázané v roce 2016, kde byl přebytek 61,8 mld. korun. Pozitivně na schodek působilo jak překročení daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení, tak i nedočerpání na výdajové straně rozpočtu.

Předložený návrh státního závěrečného účtu České republiky na rok 2017 vykazuje příjmy státního rozpočtu ve výši 1 273,6 mld. korun, výdaje státního rozpočtu ve výši 1 279,8 mld. korun, schodek státního rozpočtu ve výši 6,2 mld. korun a navrhuje se vypořádání schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2017 takto: vydanými státními dluhopisy ve výši zhruba 7,2 mld. korun, změnou stavu na účtech státních finančních aktiv zvýšením o 1 mld. korun.

Děkuji vám za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Michálek (Piráti): Státní zástupci budou moci být odvoláni pouze v kárném řízení

20:21 Michálek (Piráti): Státní zástupci budou moci být odvoláni pouze v kárném řízení

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dnes uspořádal kulatý stůl k zárukám nezávislosti …