Senátor Orel: Nevhodně technicky upravené vodní toky mají dopad na biodiverzitu

01.12.2020 18:38

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 1. prosince 2020, návrh změny zákona o vodách.

Senátor Orel: Nevhodně technicky upravené vodní toky mají dopad na biodiverzitu
Foto: archiv kandidáta
Popisek: Petr Orel (SZ)
reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, ministři, dovolte, abych vás krátce seznámil a zdůvodnil pozměňovací návrhy zákona o vodách, které schválil Senát na svém jednání 13. listopadu tohoto roku. Nejprve možná obecně. Pan ministr už částečně věci řekl, ale obecně k těm pozměňovacím návrhům.

Pozměňovacím návrhem došlo k zavedení ohlašovacího režimu pro odstraňování stanovených vodních děl v korytech drobných vodních toků s cílem administrativního zjednodušení odstranění dožitých a již neúčelných vodních děl v korytech drobných vodních toků za účelem jejich zpřírodňování tzv. renaturací. Dále byla o rok odložena povinnost měřit množství odebírané vody u odběratelů se sníženými limity v celkovém množství alespoň tisíc kubíků vody v kalendářním roce nebo sto kubíků vody v kalendářním měsíci, jakož i povinnost předávat výsledky tohoto měření. Současně pozměňovací návrh napravuje některé legislativní nedostatky tohoto návrhu zákona. Jak už řekl pan ministr, na pozměňovacích návrzích je souhlas a mají podporu jak Ministerstva zemědělství, tak Ministerstva životního prostředí a jsou také podporovány správci povodí, protože jich se to velmi dotýká.

Podrobněji k těm renaturacím. Cílem pozměňovacího návrhu je umožnit ukončení právní existence podélných technických úprav koryt formou ohlášení podávaného vlastníkem daného vodního díla, tím je téměř vždy správce vodního toku. Podrobnosti ohlašovacího režimu stanoví nový § 15c vodního zákona, přičemž přiměřeně se užije příslušných ustanovení stavebního zákona. Navrhované ukončení právní existence vodního díla, akceptování příslušného ohlášení ze strany vodoprávního úřadu má administrativní charakter, nevznáší nároky na změny půdorysné resp. pozemkové dispozice. Vodoprávní úřad musí posoudit, jestli to ohlášení je dostatečné, a pak k tomu vydá patřičné rozhodnutí. Pozměňovací návrh vkládá do zákona nový § 15c upravující ohlašovací režim odstraňování stanovených vodních děl v korytech drobných vodních toků a tuto úpravu dále promítá do definice přirozených koryt drobných vodních toků, to je § 44 odst. 2 vodního zákona, a do definice správy vodních toků, § 47 odst. 2 písm. i).

Další pozměňovací návrh je možnost vodoprávního úřadu ve výjimečných případech uložit nebo povolit vlastníkovi vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu. Tam jde o to, že v platném znění je toto upraveno § 59 odst. 5, nikoliv § 59 odst. 4. Takže v tomto případě ten pozměňovací návrh je čistě legislativně technický a napravuje správně odkaz.

Další návrh, který mění tuto novelu, zavádí povinnost měřit množství odebírané vody u odběratelů se sníženými limity v celkovém množství tisíc kubíků vody v kalendářním roce nebo sto kubíků vody v kalendářním měsíci, jakož povinnost předat výsledky tohoto měření. Povinnost měřit množství vody, které oprávněný odebírá, vznikne poprvé v roce 2022 a výsledky tohoto měření předá oprávněný nejpozději k 31. lednu 2023. Jde o to, že adresáti tohoto zákona díky tomu, jak dlouze probíhal ten legislativní proces, by měli na to měsíc, aby si pořídili nové vodoměry a další záležitosti. Z toho důvodu se navrhuje odložení účinnosti tohoto zákona a opět můžu říct, že tento návrh změny termínů jde od navrhovatelů tohoto zákona.

Další pozměňovací návrh je opět spíš legislativně technická záležitost. Chybělo tam zmocnění pro příslušný orgán, který by vydal obecně závazné nařízení ve vztahu k míře úpravy hygienického zabezpečení užitkové vody a způsob jeho prokázání. Pozměňovacím návrhem na základě ustanovení § 3 odst. 7 je doplněno k vydání příslušného prováděcího předpisu Ministerstvo zdravotnictví. S ohledem na délku legislativního procesu se již odložená účinnost pro ustanovení článku 5 body 3 a 4, která je ve vztahu k zákonu o vodovodech a kanalizacích a vztahuje se k 1. lednu 2021, nejeví jako účelná. Proto ten pozměňovací návrh účinnost stanovuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, stejně jako návrh zákona.

Drobné vodní toky představují v České republice zhruba 87 tisíc kilometrů. Není to málo, samozřejmě jenom menší část je upravena technicky pomocí betonových dlaždic. V řadě případů jsou to dožité neúčelné vodní toky, které zbytečně rychle odvádějí vodu z krajiny, mění nám vodní režim, brání vsakování. A bezesporu ty nevhodně technicky upravené vodní toky mají dopad na biodiverzitu. Tím, že schválíte tento pozměňovací návrh, bezesporu přispějete aspoň dílčím způsobem k adaptaci krajiny na klimatické změny, na poruchy, které už dnes jsou tady a které nás bezesporu nebudou míjet ani v dalším období. Já vám děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Katastrofických rozhodnutí jsme již udělali dost

22:09 Niedermayer (TOP 09): Katastrofických rozhodnutí jsme již udělali dost

Komentář na facebookovém profilu k boji s epidemií koronaviru