Stanjura (ODS): Vystupování pana předsedy Faltýnka jsou pohádky ovčí babičky

14.03.2019 15:05

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny 14. března 2019 k Informaci vlády o výběrovém řízení na mýtný systém

Stanjura (ODS): Vystupování pana předsedy Faltýnka jsou pohádky ovčí babičky
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Předseda poslaneckého klubu ODS a dřívější ministr dopravy Zbyněk Stanjura

Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

své vystoupení rozdělím do tří částí. Nejprve bych reagoval na vystoupení pana ministra, poté na vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO a potom věci, které zajímají nás občanské demokraty.

Spravedlivě musím přiznat, že pan ministr naplnil ten bod, který máme devět měsíců na programu, a podal informaci vlády o výběrovém řízení na mýtný systém. Když to řeknu velmi zjednodušeně, a víte, že patřím k častým kritikům pana ministra, pokud si myslím, že něco nedělá dobře, na druhé straně je taky pravda, že jsme schopni nalézt společný postoj v oblasti dopravy. Připomenu jenom dvě novely, které jsme společně prosadili, ať už se týkají výkupu, nebo urychlení dopravní infrastruktury. To říkám pro to, abych dokumentoval na konkrétních příkladech, že občanští demokraté to nemají sto nula, že ať udělá cokoli pan ministr, tak ho kritizují.

My jsme s panem ministrem měli v roce 2015 spor o to, jak pokračovat po roce 2016. A pan ministr si určitě pamatuje společné jednání na Ministerstvu dopravy, v žádné restauraci, v žádném hotelu, kdy pan ministr byl optimista a myslel si, že to prodloužení o ty tři roky bude soutěžit, předpokládal, že bude mnoho zájemců, kteří by provozovali ten systém po skončení roku 2016 s tím, že mezi tím se připraví řádný otevřený tendr. Já jsem byl skeptik. Pravda mi dala nakonec za pravdu. A Ministerstvo dopravy tehdy přistoupilo vlastně k prodloužení té smlouvy z ruky. V zákoně pro to máme takový hezký úřední název - jednací řízení bez uveřejnění. Ale je to prodloužení, nebo zadání nějaké zakázky z ruky. To jsem nekritizoval. Spíš jsem předtím kritizoval ten názor pana ministra, že proběhne soutěž, protože jsem tomu nevěřil. Říkal jsem, že v okamžiku, kdy budu soutěžit, nebo chtěl bych soutěžit prodloužení stávajícího systému, i kdyby ta soutěž proběhla, nemohl by vyhrát nikdo jiný než stávající provozovatel. Pan ministr se pak vydal cestou JŘBU. Myslím si, že v té době to bylo jediné možné řešení. Debata byla o délce JŘBU na to období. Ale to už je za námi.

Takže kdybych chtěl zhodnotit vystoupení ministra, naplnil ten bod, podal nám podle mého názoru podrobnou informaci, nebo dostatečně podrobnou informaci, připomněl časovou osu, ty milníky jednotlivých těch... A chci říct, že v tom otevřeném tendru podle všech indicií, které mám, Ministerstvo dopravy postupovalo striktně, striktně podle platných zákonů. Striktně. Já se pak k tomu vyjádřím i v jiné části vystoupení, kdy podle mého názoru tento postup, zákonný postup, legální postup někdo svým jednáním, ať už vědomě, nebo nevědomě, výrazným způsobem ohrozil. Myslím, že pan ministr o tom ví, protože já se pak odkážu na jeho slova, která mohu taky podepsat z toho jeho vystoupení.

Pro pana předsedu Faltýnka, a toho neoslovuji, tak nemusím prostřednictvím, tak bych mu řekl to vysvětlení. Zaprvé ne každý den se dozvím novou věc v Poslanecké sněmovně. Dneska jsem se dozvěděl, že největším politickým podporovatelem ministra Ťoka byl pan předseda Faltýnek. Pro mě je to nová věc. Myslím, že ještě víc překvapený než já je pan ministr Ťok. Ale zaznělo to na mikrofonech a je to ve stenozáznamech. A tak to má být. Členové své vlastní strany mají podporovat svého ministra. Nic proti.

Pan předseda Faltýnek, aby to zamlžil a odvedl pozornost a povedlo se mu to docela dobře, musím to ocenit, tak říkal, já jsem ušetřil 1,5 miliardy, a ten Ťok je lepší a ušetřil mnohem víc. Pane předsedo Faltýnku, teď už prostřednictvím pana místopředsedy, oslovuji přímo vás, no a to je ten rozdíl mezi tím, když dáte někomu zakázku z ruky a něco vysoutěžíte. A myslím, že není překvapivé, že když dáte někomu něco z ruky, že ta cena není tak výhodná, jako když to vysoutěžíte. A pokud si podrobně analyzujete výstupy občanských demokratů k mýtnému tendru, tak musíte říct, že než byl vypsán, tak naše podmínky byly poměrně jednoduché - aby to bylo otevřené řízení, aby to bylo technologicky neutrální, aby ta soutěž nebyla napsaná pro Kapsch, ale aby nebyla napsaná ani proti Kapschi. Protože pokud by to bylo pro, nebo proti konkrétní firmě, nebyla by splněna podmínka otevřeného řízení. A to se taky tak stalo.

A po celou dobu průběhu, ať už první fáze, druhá fáze, vyhodnocení, odvolávání, rozhodnutí ÚOHSu v prvním stupni, v druhém stupni, jsme to nekomentovali. Když se nás někdo ptal, tak jsme řekli, běží otevřené výběrové řízení, počkejme, až všechny orgány, které do toho mohou vstupovat, uzavřou svou činnost a pak to můžeme hodnotit. Byli jsme v tom disciplinovaní a žádným způsobem jsme nepomáhali panu ministru, aby dosáhl lepší výsledek jako pan předseda Faltýnek. A objektivně musím říct, že ta soutěž byla úspěšná. Není pravda, že se mnozí těšili, nebo všichni těšili, my jsme se netěšili, na selhání, my jsme věřili, že to stát zvládne, protože je to dobrá zpráva pro Českou republiku a my nejsme destruktivní opozice.

Nicméně pan předseda Faltýnek tady řekl, že byl součástí vyjednávacího týmu v té první fázi, když se dala ta zakázka z ruky Kapschi na tři další roky. Legitimní otázka zní, jak se stal členem toho týmu, jestli si to vzal sám a sám se... (Předseda Faltýnek ze svého místa: Já jsem to říkal.) No ne, být členem týmu znamená, že jednám s uchazečem. Přestože je jediný, tak já předpokládám a myslím, že se nemýlím, že pan ministr Ťok jmenoval nějaký vyjednávací tým, který v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek oslovil konkrétního uchazeče a jednal jednak o zadání a podmínkách uzavření smlouvy. Pan předseda Faltýnek řekl, že byl součástí toho týmu. (Předseda Faltýnek ťuká hlasovací kartou do lavice.) Jsem si myslel, že se chcete odhlásit. A vy klepete jen tak. Omlouvám se, protože hlasovat nebudeme.

Tak, pane ministře Ťoku, prostřednictvím pana místopředsedy, byl pan předseda Faltýnek členem vyjednávacího týmu, který jednal s uchazeči? Ano, či ne? Vystupoval z pozice zadavatele, nebo zástupce zadavatele? Bavíme se o té první smlouvě na tři roky. Ano, či ne? Podle slov pana předsedy Faltýnka by odpovědi měly znít: Ano. Ano. A tam mohl vzniknout dojem u uchazečů, ať už konkrétních, nebo všech, že pan předseda Faltýnek zastupuje zadavatele.

A mně je skutečně jako zástupci opozice úplně jedno, jestli nějaká koaliční rada - velká, malá, dopravní, zdravotní, sociální - dala někomu mandát. V našich očích je to naprosto logické. Zodpovědnost za resort dopravy má ministr dopravy. Nikdo jiný. Jestli mu někdo radí, jestli jeho rady vyslechne, nebo ne, je jeho věc, jeho rozhodnutí a taky jeho zodpovědnost. Taky kdyby byl průšvih s tím mýtem, tak se nebudeme ptát pana předsedy Faltýnka, jak to tak špatně vyjednal, ale ptali bychom se logicky pana ministra Ťoka.

Já jsem v úterý řekl a pak se to docela jako i zalíbil ten výraz, že vystupování pana předsedy Faltýnka, že jsou pohádky ovčí babičky. Dneska v tom pokračoval. Místo aby se věnoval tomu, k čemuž je veřejný prostor, tomu, co se stalo minulý týden, to je nestandardním schůzkám s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak začal: Bylo, nebylo... v roce 2006 - všichni víte, kdo, já to neřeknu - se stalo tohle. A pak byly takové dodatky. A pak v roce 2015 bylo tohle. A proti té části já v zásadě nemám, co bych dodal. Já bych ale naši pozornost upřel k listopadu roku 2017, kdy - a pan ministr to potvrdil - byl vypsán otevřený tendr. Byl dvoukolový. Bylo ukončeno první kolo, kdy všichni čtyři uchazeči splnili kvalifikační předpoklady. A bylo to v období, kdy vlastně tvořili své cenové nabídky. To je podzim roku 2017. A pan ministr zde zcela správně řekl, že v této fázi veřejné zakázky je osobní styk s kterýmkoli uchazečem v zákoně vyloučen.

Jediným místem, jehož prostřednictvím se v průběhu tendru může stýkat zadavatel, či jakýkoli zástupce zadavatele, např. ten, který si ten mandát vzal, je profil zadavatele. Mluvil o tom pan ministr a znovu můžu potvrdit, že Ministerstvo dopravy takhle striktně postupovalo. Díky taky té komunikaci na profilu zadavatele došlo k posunutí termínu odevzdání nabídek. Je to naprosto zákonné a u tak komplikované soutěže to není nic výjimečného. Právě proto, aby byly zachovány férové podmínky pro všechny uchazeče.

Chtěl bych upřít vaši pozornost na paragraf 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Při jeho aplikaci dojdete k jednoznačnému názoru, že jakýkoli kontakt zadavatele nebo jeho zástupce, třeba toho, kdo si mandát vzal, se kterýmkoli uchazečem, tím spíše pouze jedním z nich, by vedl zcela nemilosrdně ke zrušení soutěže. Zcela nemilosrdně. Kdyby se o těch schůzkách vědělo v okamžiku, kdy proběhly, jediný zákonný postup, který by byl možný, by bylo zrušení této soutěže pro netransparentnost a porušení zásad rovného zacházení. A to je ten problém, o kterém my jako občanští demokraté mluvíme. A můžeme se ptát a klást si otázku: Bylo to vědomé, nebo nevědomé porušení zákona? Bylo či nebylo úmyslem na základě takového chování a jednání donutit zadavatele, aby ten tendr zrušil? Co by se stalo, kdyby byl ten tendr zrušen v tom okamžiku? Pan ministr a Ministerstvo dopravy a vláda jako celek by neměli jinou možnost než opět z ruky prodloužit fungování stávajícího systému. Pan předseda si ten mandát vzal, tak si popišme, jak si s tím mandátem naložil. Nejdříve se sešel s jedním z uchazečů, aby následně přeběhl na schůzku s předsedou úřadu, který má všem uchazečům, všem, garantovat, že ta soutěž proběhne férově. Už to je mimořádně znepokojivé. Popišme si z veřejných zdrojů a já nebudu citovat z nelegálně uniklých informací, protože to jsem kritizoval už v úterý, že bychom s tím neměli pracovat. Ale vycházím z veřejných vyjádření aktérů té schůzky, které oni veřejně pootvrzují.

Kdo zprostředkoval tuto schůzku a kdo jí byl účasten? Vazebně stíhaný komunální politik, možná ještě dneska člen ANO, nebo už vyloučený člen ANO. Tento člověk, údajně, kterého nikdo nezná, bezvýznamný komunální politik, organizuje a účastní se schůzky prvního místopředsedy hnutí, který si vzal mandát na řešení mýta, s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Který - nevím, jestli shodou okolností - je taky členem rozkladové komise tohoto předsedy. Myslím, že ve veřejném prostoru se velmi málo mluví zatím o roli předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. On první měl takovou schůzku odmítnout! On první, protože on je garant férového zacházení se všemi uchazeči. A on je garant toho, že každá veřejná zakázka proběhne podle zákona. A vláda to odbyla jednoduchou větou: Presumpce neviny.

Já nemluvím o kriminálních činech. Já mluvím o důvěře zadavatelů, ale taky uchazečů, převážně soukromých firem v to, že ta soutěž proběhne dobře. Kdo z vás, kdo z těchto uchazečů má možnost přes prostředníka zorganizovat schůzku s tímto předsedou a tam probírat předmětnou otázku? Možná takoví jsou, ale zdaleka to nebudou všichni, to jsem si jistý.

Chtěl bych požádat vládu, aby se tím vážně zabývala, protože podle mě je to skandální a nepřijatelné chování předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Takže, člověk s mandátem, který si sám vzal, v té době může být chápán všemi ostatními účastníky jako zástupce zadavatele, mluví s jedním z uchazečů v okamžiku, kdy je to naprosto ze zákona vyloučené. A pak říká, vzpomeňme si ty pohádky ovčí babičky: Nejprve je to, protože měl mandát dopravní koaliční rady. To mě fakt nezajímá. Aby ostatní členové tohoto, nevím, jak bych to nazval, poradního sboru, řekli: Neměl jsem mandát. Druhé vysvětlení bylo: To bylo proto, abych ušetřil 1,5 mld. během tří let, kdy to ten Kapsch provozoval nad rámec původní smlouvy. Tady úplně nesedí čas. Když se smlouva uzavřela v červnu 2016, jak říkal pan ministr ve svém úvodním slově, tak těžko můžeme věřit tomu, že v listopadu o rok později, tzn. o 18 měsíců později, někdo vyjednává cenu, která je 17 měsíců podepsaná. A jak říká pan předseda Faltýnek dneska: Já jsem ušetřil jeden a půl miliardy! Pane ministře, co dělal váš tým, když jednal s tím Kapschem, když to celé domluvil skromný pan předseda Faltýnek, který o tom ani nikoho neinformoval? Tak jenom ve svém volném čase si vzal mýto a dojednal 1,5 mld. a ještě to skromně nikomu neřekl. Přece se nebude chválit! Nikdo to nenapíše, ani ty noviny ze svěřenského fondu. Ani v těch těžkých rozhovorech v těchto novinách, kdy čelí představitel hnutí ANO záludným otázkám typu: Jak to děláte, že jste tak dobří? Jste ještě lepší, než jsme mysleli! Jak jste to dokázali? A podobně. Tomu rozumím, že když se čelí takovým těžkým otázkám, tak těžko vám dá někdo prostor pro nějakou osobní pochvalu, že jste ušetřil jeden (nesrozumitelné). Takže ani to nezabralo.

A dneska jako obrana této nestandardní schůzky slyšíme: Ťok je skvělý, lepší než já! Třikrát jsem to tady slyšel. To mi nepřijde jako... Myslíte, že na té schůzce, já jsem na ní nebyl, ale účastníci ji potvrdili, ta schůzka proběhla asi takto: "Dobrý den, pane předsedo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já jsem Jaroslav Faltýnek, určitě mě znáte. Chci vám říct, že ministr Ťok je mnohem lepší než já a já předpokládám, že ta soutěž ušetří mnohem víc peněz než já." A pan Rafaj odpoví: "No to je skvělá zpráva. Tak se mějte hezky, na shledanou."

Já nevím, jestli tomu věříte. Já tomu nevěřím.

Už jsem říkal v úterý, že je dobře, že ten vazebně stíhaný politik z Brna, střelec hnutí ANO, byl vyhozen z dozorčí rady ČD Cargo. Ale v úterý jsem se zeptal a dneska bych už mohl znát odpověď, kdo ho tam navrhl. Není úplně obvyklé, aby radní nebo místostarosta městského obvodu dostal funkci v dozorčí radě státního podniku, aniž by ho někdo doporučil z té centrální úrovně politiky. Mě napadají pouze čtyři možnosti či kombinace. Doporučil ho pan ministr dopravy. To je docela legitimní. Nevím, jestli to, ale pokud pan ministr dopravy doporučí někoho do dozorčích orgánů firmy, kterou má na starosti, je to logické. A já zastávám názor, že za personální nominace v resortu nese plnou politickou odpovědnost ministr a je jeho věcí, jak toho nominanta vybere - výběrovým řízením, přímým oslovením nebo jakkoliv. Takže to je první možnost. Pana Švachulu si vybral pan ministr Ťok. Druhá možnost - teď mluvím o politických možnostech, nevím, jak to bylo - že si ho vybral první místopředseda hnutí, který si vzal ten mandát, aby řešil to mýto. Sice nevím, jak mýto souvisí s ČD Cargo, ale i tam se platí poplatky za užití železniční cesty, tak možná to pan předseda Faltýnek vzal šířeji. Že nejenom to mýto na silnicích, ale i mýto na železnici bude řešit. Třetí možnost - a jako zkušený politik říkám, že je skoro nejpravděpodobnější - že ho doporučilo krajské vedení konkrétní politické strany. Vždyť to všichni známe: Z našeho regionu máme šikovného člověka, pane ministře, i náš region by tam mohl někoho mít, tak my vám doporučujeme tohoto člověka. Anebo, protože Brno je velké město, tak to bylo vedení Brna, ať už politické, nebo stranické.

To jsou čtyři logické možnosti, jak představenstvo Českých drah mohlo přijít k nominaci pana Švachuly. Já nevím, která byla uplatněna, mohly to být kombinace, ten i ten ho doporučil... Dneska, když se zeptáte hnutí ANO, tak ho nikdo nezná. Teda bývalý primátor přiznal, že ho zná, ale použil tu oblíbenou větu z filmu Vysoká hra patriotů: My jsme se stýkali, to je pravda; ale nebyli jsme si blízcí.

Já nevím, jak se pozná, že jsou si dva politici blízcí. Frekvencí schůze? Rozumím tomu, že z pracovního titulu se stýká primátor s vedením městských částí, to mi přijde normální, na tom nic špatného nevidím. Ale už vyslání někoho takového z městské části do státní firmy na celostátní úrovni úplně normální není. Kdyby byl tento člověk nominován do brněnských městských firem, tak se na to neptám, protože to je plně v kompetenci brněnské samosprávy.

Tak někdo z těch čtyř to musel být, anebo to byl někdo jiný. Možná je nějaká jiná politická možnost, kdo to doporučení panu ministru dal, nebo kdo dal doporučení představenstvu Českých drah, protože formálně je to rozhodnutí představenstva Českých drah, protože se jedná o dceřinou firmu. Doufám, že dneska tu odpověď dostanu.

Konkrétní dotaz pro pana ministra Ťoka. Já jsem popsal rizika jednání pana předsedy Faltýnka s panem předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v té fázi zakázky, která byla. Vnímáte ta rizika stejně? Souhlasíte se mnou, že v této fázi se jakýkoliv buď zadavatel nebo zástupce zadavatele nesmí stýkat, že jedinou možností komunikace je ten profil zadavatele, a že v okamžiku, kdy se o tom vědělo, že by ta soutěž musela být zrušena? Já jsem o tom přesvědčen. Mohu se mýlit. Ale konzultoval jsem to s lidmi, kteří jsou experty na soutěžní právo. Já ten expert nejsem. O tom pan předseda Faltýnek nemluvil. Pořád se vracel k tomu, jak ten Ťok ušetřil víc než... To za prvé. Říkám, to je rozdíl mezi zakázkou z ruky a zakázkou, která se soutěží.

A já myslím, že je férové také říct k těm cenám, že se mění technologie a mění se svět. A když opravdu férově se podíváte na ceny notebooků, tabletů, mobilů a budete kritizovat svoje předchůdce, že tablety, mobily či notebooky před deseti lety koupili dráž než dneska, můžete mít pravdu, že to bylo dráž, ale vždycky musíte srovnávat konkrétní situaci na trhu. A to se nijak nezastávám té původní smlouvy a s tím kritickým popisem této smlouvy a těch dodatků, se kterými vystoupil pan ministr Ťok, souhlasím. Neříkám, že do detailů, neznám všechny detaily a nemohu znát všechny detaily, ale v zásadě s tím souhlasím. Ale to s tou otázkou, kterou máme debatovat dneska, zda byla či nebyla ohrožena zakázka na mýto nevhodným kontaktem zástupce zadavatele, který sám sebe jmenoval zástupcem zadavatele, ten mandát jsem si vzal, zda byla či nebyla ohrožena nezávislost a nestrannost rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zda vláda bude něco s předsedou toho úřadu dělat, či ne. Na to jsme zatím odpověď nedostali. Pokud na tyto otázky dostaneme řádné a věrohodné odpovědi a nebudou to Pohádky ovčí babičky, tak žádné usnesení navrhovat nebudeme. Myslím si, že pak projednání tohoto bodu splnilo svůj účel.

Zcela vědomě jsem se vyhnul jménem našeho klubu všem těm okolnostem, které provází nelegální zveřejňování informací například z příkazu k domovní prohlídce. To my dělat nebudeme. Možná by to bylo pohodlné, ale určitě z toho citovat nebudeme, na to se ptát nebudeme. Myslím, že to říkal pan ministr nebo pan předseda Faltýnek. To je věc policie, ať si koná.

To, že jsme kriticky hodnotili úterý, a dodneška jsme ten názor nezměnili, že je opravdu mimořádně špatné, když použiji velmi mírný výraz, že se to může dít, že ty informace se objeví v tisku, a první, co řeknou státní orgány: od nás to nebylo. Já tomu úplně nevěřím. Proto jsem se také ptal ministra vnitra. Ten policii věří. Ptal jsem se i ministra spravedlnosti, zda to neuniklo z jeho rezortu. Ten mi zatím neodpověděl. Ani mně, ani veřejně, abychom měli jistotu, že ani z druhého rezortu neunikly ty informace účelově. Podtrhuji to slovo účelově, protože to je věc, se kterou bychom se neměli smířit, a je jedno, zda se to děje našim politickým konkurentům, nebo vlastní politické straně. Přístup aspoň nás je vždy stejný a vás žádám o stejné, abychom takové věci netolerovali, aby ministři v rámci svých kompetencí byli schopni zasáhnout a příště zabránit nelegálnímu zveřejnění informací, které jsou podle zákona neveřejné. A to už by byla širší debata i o té stošestce, kdy jsme debatovali včera, zda se může, nebo nemůže taková věc zveřejňovat na základě zákona č. 106.

Nicméně já jsem položil konkrétní dotazy zejména pro pana ministra Ťoka a byl bych rád jménem našeho klubu, kdybychom se dnes dozvěděli odpovědi na tyto otázky. Já už jsem byl v jedenáct skeptik, že dneska ten bod uzavřeme. Já myslím, že se to dneska nepovede, tak doufám, že to uděláme buď ve variabilním týdnu, nebo hned v prvním týdnu příští schůze, abychom se k dokončení toho bodu zase nedostali za dalších devět měsíců nebo po bohužel dalším nelegálním úniku informací do médií.

Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Na platy pracovníků ve školství vláda kašle

1:31 Okamura (SPD): Na platy pracovníků ve školství vláda kašle

Projev na 27. schůzi Poslanecké sněmovny 26. března 2019 – Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmo…