TOP 09: Bojí se vedení MO Pardubice V kontrolního výboru?

15.01.2024 23:02 | Tisková zpráva

Dne 20.12. se naposledy v roce 2023 sešlo Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V („Zastupitelstvo“). Jako hlavní plánovaný bod programu Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet MO Pardubice V na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V do roku 2026.

TOP 09: Bojí se vedení MO Pardubice V kontrolního výboru?
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

Rozpočet na rok 2024 byl schválen jako vyrovnaný, když celkové plánované výdaje MO Pardubice V ve výši 150 766 400 Kč jsou kryty plánovanými příjmy a nevyčerpanými finančními prostředky roku 2023.

Koalice vládnoucí na MO Pardubice V (ANO + SOCDEM + Sdružení pro Pardubice) v čele se starostou Jiřím Rejdou (ANO) si však pro jednání Zastupitelstva připravila ještě vánoční překvapení, když zastupitelé na svých stolech našli kromě programu jednání obsaženého v pozvánce rovněž návrh na odvolání zastupitele Ing. Filipa Vařechy (Piráti) z funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva (dále jen „Kontrolní výbor“) a návrh na jmenování Ing. Pavla Bergmana (SPD) do této funkce. Starosta J. Rejda odůvodnil urgentní potřebu odvolat F. Vařechu z čela Kontrolního výboru formálním pochybením při zpracování zápisů z kontroly výběrových/zadávacích řízení realizovaných MO Pardubice V, když tyto zápisy neměly být řádně podepsány kontrolující osobou a odpovědným zaměstnancem MO Pardubice V. Není přitom zřejmé, jakým způsobem má člen Kontrolního výboru provádějící kontrolu investiční akce zajistit podepsání zápisu z kontroly příslušným zaměstnancem MO Pardubice V.

Dva nejsilnější opoziční kluby s celkem 5 zastupiteli (SPOLU a Piráti/Zelení) z celkového počtu 15 zastupitelů na nečekanou situaci rychle zareagovali a navrhli na uvolněnou pozici předsedy Kontrolního výboru zastupitele JUDr. Jakuba Jeřábka (SPOLU/TOP 09). Ten ve svém nominačním projevu k zastupitelům uvedl: „Děkuji kolegům z 2 nejsilnějších opozičních klubů za jednohlasně projevenou důvěru a nominaci do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva. Tuto nominaci přijímám. Z titulu vzdělání a profese právníka se považuji za kvalifikovanou osobu pro výkon této funkce, rád navážu na kvalitní práci F. Vařechy v čele výboru a zajistím, aby efektivně plnil svou zákonnou funkci, tj. zejména kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Pardubice V.“

Bohužel, vládnoucí koalice nominaci drtivé většiny opozice nerespektovala, J. Jeřábka do čela Kontrolního výboru nezvolila, a upřednostnila svého kandidáta P. Bergmana. Nezvolený kandidát J. Jeřábek k celé vánoční kauze sdělil: „Důvody uvedené starostou J. Rejdou pro odvolání F. Vařechy z funkce předsedy Kontrolního výboru považuji za překvapivé, nedostatečné a zástupné. Postup při kontrole investičních akcí byl standardizovaný a dodržovaný všemi členy Kontrolního výboru napříč politickým spektrem. O spojitosti odvolání F. Vařechy s jeho listopadovým podáním podnětu ÚOHS na přezkum postupu MO Pardubice V při zadání veřejné zakázky „Relaxační zóna Stará plovárna“ lze jen spekulovat. Osobně považuji z hlediska demokratických zvyklostí za nešťastné, že vládnoucí koalice nerespektovala moji nominaci do funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva ze strany drtivé většiny opozice. A naopak „na sílu“ zvolila svého kandidáta P. Bergmana. Tento postup vládnoucí koalice může do budoucna vést ke zbytečným problémům, když počínaje dnem 21.12.2023 se lze jen stěží tvářit, že má v Kontrolním výboru Zastupitelstva většinu opozice, jak je dobrým demokratickým zvykem.“ 

reklama

autor: PV

Mgr. Jaroslav Bžoch byl položen dotaz

Co nebo koho považujete za největší hrozbu pro ČR?

Dobrý den, pokud mám správné informace, tak ANO nepodpořilo usnesení, že je pro nás největší bezpečnostní hrozbou Rusko. Zajímalo by mě proč? Jestli si to nemyslíte, co je podle vás pro nás tou největší bezpečnostní hrozbou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vondráček (Svobodní): Mám pro Danuši Nerudovou vzkaz

14:04 Vondráček (Svobodní): Mám pro Danuši Nerudovou vzkaz

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vyjádření Danuše Nerudové v Superdebatě z Evropského…