Profesor Jan Keller vystoupil u Václava Klause k přistěhovalectví. Ano, neděláme si legraci. Stojí za to číst

20.03.2015 11:56

Ve čtvrtek proběhl seminář Institutu Václava Klause na téma, zda je masová imigrace podmínkou prosperity Evropy.

Profesor Jan Keller vystoupil u Václava Klause k přistěhovalectví. Ano, neděláme si legraci. Stojí za to číst
Foto: archiv
Popisek: Prof. Jan Keller
reklama

Na akci promluvili politolog Alexander Tomský, poslanec Evropského parlamentu Jan Keller a zakladatel Akce D.O.S.T. Michal Semín. Seminář moderoval bývalý Klausův hradní kancléř Jiří Weigl, který na poslední chvíli nahradil ochuravělého exprezidenta a který příspěvky panelistů glosoval svými poznámkami.

Likviduje vlastní civilizaci a likvidujeme civilizace kolem nás

Weigl na úvod řekl, že masová imigrace je téma, které hýbe Evropou a které rozděluje společnost v mnoha evropských státech. Zmínil otázky, zda musí země, které vymírají, nezbytně přijímat imigranty, zda Evropa na imigranty nedoplácí. Zpochybnil argument proč přijímat přistěhovalce jako pracovní síly, když je rekordní nezaměstnanost. „Likviduje vlastní civilizaci a likvidujeme civilizace kolem nás,“ řekl Weigl. Tím mínil jednak multikulturalismus a imigraci v Evropě a současně zahraniční intervence Západu.

Alexander Tomský řekl, že je logické, že při vymírání evropské země přijímají přistěhovalce, otázka podle něho je, kolik jich má být a jací to mají být. Například Velká Británie je přelidněná a hustota obyvatel je tam taková, jako by nyní žilo v ČR 30 milionů lidí. Řekl, že imigrace může mít krátkodobě pozitivní ekonomické přínosy při nízké nezaměstnanosti, ale jsou zde později náklady sociální, náklady v oblasti kriminality a výdajů na bezpečnost a je ohrožena koheze společnosti, její stabilita a tím i fungování demokracie. Pokud se přistěhovalci neasimilují do politického národa a nejsou loajální k hostitelské zemi, nemůže fungovat demokracie.

Mírná xenofobie je racionální. Potřebujeme rozlišovat. Islamisté, tichý souhlas muslimů

Podle Tomského není divu, že se v Evropě zvedá odpor proti masové imigraci. Nacionalistická pravice sklízí úspěch, protože hájí mizerné platy dělníků, které jsou ohrožené přistěhovalci. Zmínil kriminalitu přistěhovaleckých gangů v muslimských ghettech. Podle něj nemůže Evropa přijmout velký počet imigrantů, aniž by se sama nezhroutila. Kulturní, rasová a náboženská rozdílnost vytváří napětí ve společnosti. „Mírnou xenofobii (strach z cizinců a cizího – pozn. red.) považuji za racionální lidskou vlastnost,“ řekl Tomský. „Potřebujeme diskriminovat – rozlišovat,“ řekl též.

V souvislosti s imigrací mluvil o nebezpečí islámu, který je sektářský a fundamentalistický. Islamistů je mezi muslimy přímo pět až sedm procent, ale mají tichý souhlas muslimské komunity. Zákon o imigraci z roku 1965 zakázal kvóty na přijímání jednotlivých etnických skupin přistěhovalců a znemožnil, aby si americký stát určil, jaké počty přistěhovalců z toho či onoho etnika bude přijímat. V USA je milion legálních imigrantů ročně a žije tam asi 11 milionů nelegálních imigrantů. Tomský řekl, že zastánci imigrace argumentují ekonomikou, ale to není jediné hledisko, ze kterého by se měla posuzoval. Jsou zde jiné společenské náklady přistěhovalectví.

Kdo zapomíná na svou národnost, je méně člověkem a méně Evropanem

Pak Tomský hovořil o ideologii, která stojí za podporou masové imigrace. Vychází z myšlenek Velké francouzské revoluce a osvícenství, které zničily víru v Boha, ale nahradily ho kultem „lidství“. Liberální humanismus chce jednotné globální lidstvo. Podle Tomského může člověk milovat proti naivní víře humanistů ale jen člověka, který je mu blízký svou identitou, který je mu familiární, tedy příslušníka širší rodiny, národa.

Humanisté, kteří se hlásí k toleranci, naopak vedou společnost k netoleranci a chovají se podobně jako politický islám. Vzpomněl citát katolického spisovatele G. K. Chestertona, že ten, kdo zapomíná na svou národnost, je méně člověkem a méně Evropanem a stává se součástí chodící abstrakce se jménem lidstvo.

Levicový intelektuál proti multikulturalismu a masové imigraci

„Doufáme, že tu budete ke mně alespoň tak tolerantní jako pan premiér,“ řekl na úvod sociolog, levicový intelektuál a europoslanec Jan Keller, který v europarlamentu hlasoval jako jediný z frakce evropských socialistů proti asociační dohodě s Ukrajinou. Multikulturalismus je podle něho ospravedlňováním masové imigrace ve chvíli, kdy se ukázalo, že imigranti nejsou ekonomickým přínosem. Multikulturalismus říká, že přistěhovalci jsou kulturním obohacením. Multikulturalismus je způsobem, jak z nouze udělat vlastní ctnost.

Připomněl, že v šedesátých letech přistěhovalci do Francie přicházeli za prací, ale vraceli se do svých zemí. Od poloviny sedmdesátých let se začali ale natrvalo usazovat se svými rodinami a jejich potomci se začali rodit ve Francii.

Podle Kellera neplatí argument některých politiků, že přistěhovalci zachrání vymírající populaci a tím sociální stát a důchodový systém. Je tomu naopak. Místo toho, aby do sociálního sytému přispěli, naopak z něho čerpají. Zmínil, že například pro Německo jsou přistěhovalci zátěží pro sociální systém, nikoli přínosem.

Masová imigrace zničí sociální stát

Podle Kellera je multikulturalismus nátlakem na nižší a střední třídy, aby financovaly sociální dávky pro přistěhovalce, kteří nezaviněně sociální pomoc čerpají. Masové vlny přistěhovalců jsou dle něho rizikem, nikoli přínosem. Nejsou impulsem pro prosperitu, naopak zatěžují sociální systémy.

Současné sociální systémy nejsou dimenzovány na masovou imigraci, ale na jednotlivé národní státy a jejich původní populaci. Je logické, že střední vrstvy se ptají, proč by měly financovat přistěhovalce, kteří nezaviněně pobírají dávky. Sociální stát je dle Kellera při masové imigraci neudržitelný. Keller řekl, že hájí sociální stát, a proto je proti masové imigraci. Téměř se omlouval, že proti samotným přistěhovalcům nic nemá. Imigrace ale ohrožuje sociální smír.

Keller též zmínil, že jedno město ve Francii blízko Lille již má 107 národností a muslimové tam mají většinu. Je tam obrovská kriminalita a nezaměstnanost.

Zatím jsme tranzitní zemí, ale jen do doby, než nám imigranty přidělí Brusel

Konzervativní aktivista Michal Semín na úvod řekl vtip o průzkumu veřejného mínění v Británii, kde se občanů ptali, zda podporují imigraci. 17 procent odpovědělo, že je proti, 13 procent, že je pro a 70 procent odpovědělo „já nerozumět otázka“. Podle Semína není masová imigrace prospěšná ani ekonomicky – snad kromě úzkých zájmů některých firem. Mezi zářím 2013 a 2014 například v Británii přibylo 624 tisíc přistěhovalců. Podle Semína není imigrace takový problém, pokud se jedná o přistěhovalce ze zemí kulturně a civilizačně blízkých. To byl původně případ Spojených států, kam imigrovali bílí Evropané křesťanského vyznání.

Varoval, že nyní jsme zatím tranzitní zemí, ale jen do doby, než nám imigranty přidělí Brusel podle kvót. Zmínil ghetta v Evropě, kam se bojí původní obyvatel, včetně policistů, vstoupit. V Londýně jsou bílí Angličané již v menšině.

Za masovou imigrací stojí ideologie vytvoření nového člověka bez příslušnosti k národní identitě a svému tradičnímu křesťanskému náboženství. Citoval myslitele neomarxistické Frankfurtské školy Ericha Fromma, který říkal, že pokud se má narodit „nový člověk“, je potřeba zabít „starého“. V pojetí nové levice jsou homosexuálové, narkomani, bezdomovci a přistěhovalci jiných ras novým proletariátem, který má provést revoluci a svrhnout starý řád – o tom hovořil Herbert Marcuse.

Multikulturalisté nenávidí a chtějí zničit vlastní národ

Radikální levice tedy podporuje masovou imigraci, aby zničila národní identitu, vlastenectví, křesťanské náboženství a tradiční hodnoty, na kterých Evropa vyrostla. Projevem jsou antidiskriminační normy, politická korektnost a multikulturalismus.

Semín citoval filozofa Jiřího Fuchse, který napsal o vnitřní rozpornosti multikulturalismu. Ten ve jménu tolerance zakazuje posuzovat jednotlivé civilizace a kultury dle jejich etické hodnoty, ale musíme povinně univerzálně přijmout hodnotu všech civilizací (i kdyby hodnotu neměly) a nesmíme je kritizovat. Multikulturalisty prosazovaná „tolerance“ je tedy velmi netolerantní a zakazuje svobodu myšlení. Slovy Ladislava Jakla: „Koukej bejt tolerantní, nebo dostaneš po hubě.“

Podle Semína není multikulturalismus o úctě k jiným kulturám, ale multikulturalisté dle něho nenávidí vlastní kulturu, civilizaci vlast a národ – je to oikofobie. Multikulturalismus je dle něho zjevně šílený.

Za multikulturalismem jsou i ti, kteří chtějí vytvořit evropský národ tím, že zničí staré evropské národy. Předák Panevropského hnutí Coudenhove-Calergi hovořil o tom, že evropský lid je třeba vytvořit mísením europoidní rasy a s rasami ostatními a EU se ke Calergimu hlásí. Bývalý prezident EU Herman van Rompuy dostal cenu Calergiho. Dle Semína masová imigrace škodí dělníkům a nižší a střední třídě.

Jak se liší neomarxismus a neokonzervatismus? Imigrace a invaze působí rozvrat

Podle Michala Semína se americký konzervatismus příliš neliší od neomarxismu. Citoval předního ideologa neokonzervatismu Michaela Ledeena: „Naším křestním jménem je tvořivé ničení, jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád, od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu a film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice (ať už byly jakékoli) a zahanboval je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnosti. Nemohou se cítit bezpečni, pokud existujeme, a je to právě naše existence, nikoli naše politika, jež ohrožuje jejich legitimitu. Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako my musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání.“ Toto je ospravedlnění amerických invazí po celém světě, které ničí tradiční společnosti.

Semín míní, že musíme mít vlastní hodnoty, jinak se přistěhovalcům neubráníme. Evropské národy nejsou nyní schopny ani reprodukce, jsou pak snadnou kořistí. Dle Semína hrozí přistěhovalecká invaze. Podle Semína je projevem multikulturalismu i to, že západní státníci hovoří o islámu jako o náboženství míru.  

 

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdechovský: Kdo straší plynem a ropou, zamrzl v 90. letech. Konec vlivu Ruska!

12:51 Zdechovský: Kdo straší plynem a ropou, zamrzl v 90. letech. Konec vlivu Ruska!

„Prokaučoval to!“ „Ať se pan Hamáček probere a buď začne dělat svou funkci pořádně, nebo ať se seber…