Ministerstvo spravedlnosti: Vláda schválila nařízení o nezabavitelných částkách

22.12.2022 19:38 | Tisková zpráva

Ministerstvo spravedlnosti předložilo a vláda schválila, nařízení o nezabavitelných částkách. Nařízení se týká výpočtu základní částky, která nesmí být sražena dlužníkovi z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.

Ministerstvo spravedlnosti: Vláda schválila nařízení o nezabavitelných částkách
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministerstvo spravedlnosti novelizaci nařízení vlády předložilo v reakci na Ministerstvem práce a sociálních věcí přeložené novely zákona mj. o státní sociální podpoře a životním existenčním minimu. S ohledem na uvedené předpisy dochází k razantnímu navýšení dosavadních proměnných, ze kterých se nezabavitelná částka podle nařízení počítá.

V současné době se výše nezabavitelné částky vypočítává následovně:

- pro dlužníka bez vyživované osoby je výše nezabavitelné částky cca 11.000 Kč
- pro dlužníka s jednou vyživovanou osobou je to cca 15.000 Kč.

Od 1. ledna 2023 dojde, podle dnes schváleného nařízení, k nárůstu:

- pro dlužníka bez vyživované osoby na cca 13.500 Kč
- pro dlužníka s jednou vyživovanou osobou na cca 17.000 Kč.

Pokud by ministerstvo nařízení nepředložilo, došlo by k navýšení částky až na cca 15.500 Kč v prvním případě a až na cca 20.500 Kč v druhém případě. Navrhované navýšení by se dotklo i částky pro vstup do oddlužení, která by se zvýšila o 4 300 Kč.

Dalším důvodem předložení novely nařízení o nezabavitelných částkách je zrušení dosavadního kritéria, ze kterého se pro účely nezabavitelné částky určují normativní náklady na bydlení. Podle návrhu totiž dosavadní kategorie obcí mezi 50 000 až 99 999 obyvateli přestane existovat, a nahradí ji kategorie obcí s alespoň 70 000 obyvateli. Zároveň se mění i počet osob, pro které jsou normativní náklady počítány, kdy namísto jedné osoby se budou napříště normativní náklady počítat pro jednu nebo dvě osoby.

Účelem novelizace je vyřešit tyto problémy. Co do výpočtu nezabavitelné částky se navrhuje úprava koeficientu, kdy se dosavadní koeficient 3/4 nahradí koeficientem 2/3. Dále se navrhuje změnit koeficient, kterým se nezabavitelná částka zvyšuje za každou osobu, ke které má povinný povinnost výživného, a to z 1/3 na 1/4. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, bude počítána namísto současného dvojnásobku násobkem 1,5. Poslední změnou je pak změna technická, a to změna v kategorii obcí podle zákona o státní sociální podpoře, ze které se určují normativní náklady na bydlení.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Proč až teď?

Ptáte se, proč stávka probíhá až teď. Napadlo vás třeba, že je to proto, jak se vláda chová? Že lidé čekali, že bude problémům čelit, že o nich povede diskuzi, ale ukazuje se, že tato vláda je úplně mimo a navíc arogantní. Vždyť proti ní stávkují i bývalý chartisté. A třeba premiér teprve nedávno zj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Svaz pacientů ČR je na straně zdravotníků

13:21 Svaz pacientů ČR je na straně zdravotníků

Prohlášení Svazu pacientů ČR ke sporu nemocničních lékařů s Vládou ČR