Ombudsman: Pat kvůli napojení na vodovod na Zlínsku. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí

18.01.2023 19:33 | Tisková zpráva

Už od podzimu 2018 se manželé ze Zlínska neúspěšně snaží napojit tři plánované rodinné domy na existující blízký vodovod.

Ombudsman: Pat kvůli napojení na vodovod na Zlínsku. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí
Foto: ochrance.cz
Popisek: Veřejný ochránce práv - logo

Přestože podle zákona o vodovodech a kanalizacích musí vlastník vodovodu takové napojení umožnit, pokud je to technicky a kapacitně možné, 16 z 25 soukromých vlastníků vodovodu manželům souhlas neudělilo. Podle zlínského magistrátu i krajského úřadu se tím vlastníci vodovodu dopustili přestupku. Ministerstvo zemědělství ale v září 2020 obě rozhodnutí úřadů zrušilo a přestupkové řízení zastavilo. Ombudsman ve svém šetření opakovaně vyjádřil nesouhlas s argumentací ministerstva, podle které se stavebník musí s vlastníkem vodovodu vždy předem dohodnout na konkrétním místě napojení na vodovod. Právní názor, že si stavebník nemůže sám určit místo napojení, jde podle ombudsmana proti smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích. Protože ministerstvo odmítlo svůj přístup k této problematice do budoucna změnit, rozhodl se ombudsman o zlínském případu informovat veřejnost. 

Šetření veřejného ochránce práv ukázalo, že cesta k úspěšnému napojení na vodovod jiného vlastníka může být velmi složitá. Zákon podle ombudsmana dostatečně neřeší situaci, kdy vlastník vodovodu nechce se stavebníkem spolupracovat. V případě manželů ze Zlínska vodárenská společnost jako provozovatel vodovodu potvrdila, že v potrubí je dostatečný tlak a má i kapacitu pro plánované napojení. Přesto někteří spoluvlastníci vodovodu s napojením nesouhlasili. Nepomohl ani zásah magistrátu a kraje jako vodoprávních úřadů. Oba úřady sice vyhodnotily jednání vlastníků vodovodu jako přestupek, ale Ministerstvo zemědělství jejich rozhodnutí zrušilo. Projekt tak zůstal na mrtvém bodě. Přístup ministerstva, které trvá na dohodě obou stran ohledně místa napojení na vodovod, by mohl podle ombudsmana zkomplikovat jednání i dalším stavebníkům.

Ombudsman proto doporučuje, jak mají stavebníci při žádosti o napojení na vodovod postupovat, aby předešli nedorozuměním a problémům: „Žádost o souhlas s napojením na vodovod musí stavebníci formulovat dostatečně jasně a určitě, aby bylo možné vyhodnotit technickou a kapacitní možnost napojení plánovaného vodovodu. Ze žádosti zejména musí vyplývat, o co konkrétně stavebník žádá a jaké je přesné místo napojení na vodovod. K žádosti je vhodné přiložit i kompletní projektovou dokumentaci,“ shrnul ombudsman Stanislav Křeček. Zároveň by si měli stavebníci uschovat potvrzení o doručení žádosti včetně všech příloh.

V samotné žádosti by si měli stavebníci dát pozor na záměnu pojmů „napojení se“ a „připojení se“.  O napojení se jedná tehdy, když se stávající vodovod prodlouží nově vybudovaným vodovodem. Naopak připojením se na vodovod se rozumí vybudování vodovodní přípojky na trase stávajícího vodovodu.

Pokud se stavebníkům i přes snahu o vstřícné jednání nepodaří souhlas vlastníka vodovodu získat, doporučuje ombudsman, aby se obrátili na příslušný vodoprávní úřad, který může jednání vlastníků projednat v přestupkovém řízení. Ombudsman by následně mohl prověřit, zda vodoprávní úřad postupoval v přestupkovém řízení správně.

 

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Miroslav Balatka byl položen dotaz

Můžete definovat, co je dezinformace?

Všichni o nich mluví, ale co to přesně je? Třeba za covidu jsme byly svědky toho, jak se měnilo, co je pravda a co dezinformace

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Královéhradecký kraj: Rok 2023 byl pro technické služby ve znamení inovací a nových projektů

19:02 Královéhradecký kraj: Rok 2023 byl pro technické služby ve znamení inovací a nových projektů

Komunikace s širší veřejností, digitální mapy, interaktivní hřiště nebo aplikace pro hlášení drobnýc…