Policie ČR: Nový preventivní projekt „Mluvme o domácím násilí“

30.11.2023 7:08 | Tisková zpráva

Domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami opakovaně, dlouhodobě a role násilníka a oběti se při útocích nikdy nemění. Incidenty se dějí za zavřenými dveřmi domácího prostředí ve střídajících se fázích představujících období napětí, období násilí a období klidu. Vznikne pak začarovaný kruh, ze kterého se zdá, že není úniku.

Policie ČR: Nový preventivní projekt „Mluvme o domácím násilí“
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

S násilím se můžeme vypořádat pouze tak, že ho nebudeme bagatelizovat, ignorovat, považovat za něco, co se nás netýká, a budeme o něm nahlas mluvit. Proto jsme vytvořili nový preventivní projekt s názvem „Mluvme o domácím násilí“, který rozšíří tolik potřebnou diskuzi o násilí ve společnosti. Proškolení preventisté budou v rámci projektu šířit osvětu převážně mezi pedagogy základních a středních škol. Učitelé totiž bývají mnohdy první, kteří si mohou u dítěte drobných změn v chování všimnout, zachytit problém v počátku a dítě ochránit od závažnějších následků domácího násilí.

Složitá je situace i pro děti, které jsou přítomny domácímu násilí, i když nemusí být jeho přímou obětí. Od roku 2022 jsou děti, které žijí v domácnostech, kde dochází k domácímu násilí, považovány za ohroženou osobu. Následky ohrožení emocionálního vývoje v násilném prostředí mohou dítě poznamenat na celý život.

Nový projekt jsme prezentovali nejen na našich sociálních sítích, ale také v příloze deníku Mladá fronta Dnes časopisu Ona Dnes. Informace k tomuto vážnému tématu budeme prezentovat také na portálu e-mimino.cz, který sledují převážně ženy. Právě ony jsou nejčastějšími oběťmi domácího násilí.

„Registrovaných případů domácího násilí řeší policisté každoročně tisíce. Avšak případů, o kterých se policie nedozví, je mnohonásobně více. Proto mluvme o domácím násilí a snižujme společenskou toleranci jakýchkoliv násilných projevů ve vztazích,“ dodává plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Policie ČR a systém vzdělávání k problematice domácího násilí

Každý policista „nováček“ si prochází na začátku své policejní kariéry základní odbornou přípravou a už v této vstupní přípravě na povolání policisty se v několika vzdělávacích modulech učí domácí násilí rozpoznat, definovat a řešit. Úroveň znalostí problematiky prokáží začínající policisté u závěrečných zkoušek. Od začátku roku 2020 do konce července 2023 prošlo tímto základním odborným vzděláním více jak šest a půl tisíce policistů.

Dalším stupněm odborného vzdělávání jsou specializační kurzy, do kterých se může policista přihlásit na základě jeho zařazení. V kurzu zaměřeném na oběti domácího násilí policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování a služby pořádkové policie získají potřebné znalosti pro efektivnější komunikaci, rozpoznání případů domácího násilí a identifikaci jejich obětí i zvlášť zranitelných obětí. Mimo jiné také získají přehled o možnostech spolupráce s dalšími subjekty. Absolventi kurzu jsou schopni problematiku dále školit své kolegy, kteří se s domácím násilím setkávají při výkonu služby. Téma domácího násilí je ale řešeno i v rámci jiných specializačních kurzů a v systému vzdělávání je k problematice k dispozici také e-learningový kurz.

„Policie České republiky je jedním z pilířů pomoci obětem domácího násilí, většinou stojí na úplném začátku. V této akutní fázi se stará o ochranu života a zdraví obětí domácího násilí a poskytuje krizovou intervenci, tedy první psychologickou pomoc. Pro eliminaci opakované agrese využívá preventivní opatření vykázání agresora ze společného obydlí na dobu 10 dnů,“ uvádí pplk. Mgr. Martina Petrovičová z ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR.

Pro řešení případů domácího násilí a vyhodnocování rizika dalšího útoku na ohroženou osobu přímo v terénu využívají policisté diagnostickou metodu SARA DN. Metoda pomáhá prostřednictvím stanovených kritérií a otázek vyhodnotit rizikové faktory a další klíčové znaky domácího násilí. Policisté mají fyzicky k dispozici kartu, kde jsou jednotlivé kroky a otázky popsány společně se systémem vyhodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení pak policisté na místě rozhodují o dalším postupu, a to včetně institutu vykázání, který v českém právním řádu již od roku 2007 poskytuje oběti či obětem násilníka ochrannou lhůtu pro řešení situace. V pomoci obětem Policie České republiky velmi úzce spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí a ohroženým osobám je bezprostředně poskytován kontakt na odborníky.

Domácí násilí je závažným problémem. Odehrává se za zavřenými dveřmi a oběti často nevidí cestu, jak se z takového prostředí a vlivu násilné osoby vymanit. Proto je tolik důležité vysvětlovat i informovat, jak je možné se bránit, na koho se může oběť obrátit, kdo může pomoct nastartovat život bez násilí. Nezavírejme oči a o domácím násilí mluvme.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

životní úroveň

Dobrý den, pane Juchelko. Zajímá mě jedna věc. máte nějaký plán, jak zvýšit životní úroveň občanů ČR?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

13:21 Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

Ministr dopravy Martin Kupka, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ředitel Ředitelství vodní…