Amorální, nezákonné… Na povrch vyplouvají nové skutečnosti o představiteli Pravoslavné církve

01.06.2021 15:20 | Kauza

Nedávno byl na oficiálním webu Olomoucko-brněnské eparchie zveřejněn článek týkající se postupu, vlivu a chování některých představitelů Pražské eparchie. Podle serveru Ikona press jsou tyto oficiální webové stránky využívány k rozporuplným tvrzením, které při podrobnějším zkoumání mohou mít skrytý cíl. „Zakrýt skutečný stav věcí ve vedení této eparchie,“ uvádí odborně laděný server.

Amorální, nezákonné… Na povrch vyplouvají nové skutečnosti o představiteli Pravoslavné církve
Foto: hks.re
Popisek: Pravoslavný kříž

„Ukazuje se, že opravdové epicentrum zárodku možného problému v celé naší pravoslavné církvi se může nacházet ve vedení této eparchie na Moravě. Není bez zajímavosti porovnat si míněná slova na adresu Pražské eparchie, pokud by se však autor sám jimi řídil. Bude jistě zajímavé sledovat kdo a jak bude možnou vzniklou problémovou situaci v církvi na Moravě podporovat ať aktivně či pasivně,“ píše Ikona press.
 
První problém podle citované redakce nastává v případě situace kolem zřízení zapsaného spolku v monastýru ve Vilémově.
 
„Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku na svém zasedání 17. prosince 2019 v Usnesení pod bodem 3 potvrdil, že uznává právo nejvyššího představitele naší autokefální Církve zřídit stavropigiální monastýr na území jiné eparchie naší místní církve jen se souhlasem příslušného eparchiálního biskupa a patřičných eparchiálních orgánů. Na kanonickém území Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku neuznává takové právo pro nejvyšší představitele jiných místních církví. S ohledem na dlouhodobou praxi naší místní Církve jakákoliv duchovní a mnišská společenství, která chtějí působit na území naší místní Církve, vstupují současně do jejího kanonického spojen,“ píše Ikona press.
 
 
Jinými slovy; stavropigiální monastýr může být na území místní Církve zřízen pouze se souhlasem nejvyššího představitele naší autokefální církve a příslušně odpovídajícím eparchiálním orgánům, což se prý na Moravě v případě monastýru ve Vilémově nestalo.
 
Jako další problém se prý může jevit situace kolem vysvěcení na kněze protodiákona Alexije Kuhty vladykou Izaiášem v rozporu s kánony pravoslavné církve.
 
Při vykonávání Božské liturgie pomocným biskupem šumperským Izaiášem, vikářem Olomoucko-brněnské eparchie, v katedrále Povýšení svatého kříže v Užhorodě 20. ledna 2019 spolu s ním sloužil jako kněz zakázaný duchovní Archangelské eparchie Ruské pravoslavné církve protodiákon Alexij Kuhta.
 
Aleksij Kuhta při Bohoslužbě s vladykou Izaiášem (označen šipkou). (zdroj: ikonapress.info)
 
 
Jak Ikona press dále uvádí, podle kleriků katedrály Povýšení svatého kříže v Užhorodě protodiákon Alexij Kuhta přijel na Zakarpatí spolu s vladykou Izaiášem, kterým byl vysvěcen na kněze v rozporu s kánony pravoslavné církve.
 

Anketa

Bojíte se klimatické katastrofy?

7%
90%
hlasovalo: 5342 lidí
„Nařízením Ruské pravoslavné církve č. 17-3 ze dne 9. března 2015 bylo a je jmenovanému zakázáno vykonávat službu za těžká kanonická porušení (smilstvo, druhé manželství) a jelikož nebylo učiněno pokání, tento zákaz mu byl prodloužen až do roku 2019. Tento zákaz nebyl v době zmíněných bohoslužeb zrušen, ba naopak byly připravovány dokumenty pro eparchiální soud za účelem zbavení potodiákona Alexije Kuhty církevní hodnosti. Na tuto skutečnost byli představitelé Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku upozorněni. Navíc v době svěcení nebyl jmenovaný propuštěn ze svazku Ruské pravoslavné církve,“ píše server.
 
Ten také upozorňuje na chování pomocného biskupa Izaiáše, který prý na jedné straně poučuje své okolí a na druhé straně činí kroky nejen nekanonické, ale především amorální a možná i nezákonné.
 
V této souvislosti je nutno, aby si každý uvědomil, že tímto nekanonickým způsobem provedené kněžské svěcení Alexie Kuhty je neplatné, a proto i veškeré církevní svátosti, které uděluje a vykonává, jsou také neplatné. 
 
„Pro zasvěcené si stačí kromě výše uvedeného připomenout jím uskutečněnou spolupráci s bývalým emeritním metropolitou Kryštofem kolem převodu dřevěného chrámu v Mostě, který byl majetkem Rumunského patriarchátu a podivného zmizení jeho mobilního vybavení, podloudné zřízení doživotního břemene v užívání monastýru v Mostě ve spolupráci shodných osob včetně chování, hraničící s vyhrožováním, vůči pracovníkům Pražské eparchie, dále pokusu o převod monastýru ve Vilémově na občanský spolek,“ připomíná Ikona press.
 
Web následně upozorňuje na to, že to nemusí mít přímé souvislosti, ale v době, kdy probíhaly snahy ze strany Pražské eparchie ohledně narovnání uvedených majetkových vztahů a tehdejší pomocný biskup Izaiáš byl dočasně postaven mimo službu, se prý mělo odehrát několik podivných amorálních skutečností ve vztahu k tehdejšímu statutárovi Pražské eparchie.
 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Barbora Richterová

Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

školní docházka

K čemu by pomohlo, kdyby byla povinná školní docházka do 18? Tak by šli dotyční na sociálku o 3 roky později a mezitím by jen zabírali místa těm, co chtějí studovat. Teď se víc než kd jindy totiž ukazuje, že kapacity škol jsou nedostačující.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zkuste říct, komu slouží Fiala. A uvidíte tu smršť. Vyoral nakousl horké téma

16:22 Zkuste říct, komu slouží Fiala. A uvidíte tu smršť. Vyoral nakousl horké téma

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Nákup zbraní podle komentátora neslouží k tomu, aby se Česko mohlo …