Padej na zadek, obyčejný občane? Ne. Martin Koller rozstřílel výzvu vědců na podporu uprchlíkům. Odstavec po odstavci, větu po větě. Dal si záležet

21.8.2015 4:46 odp.

Čeští vědci se prý pustili do akce proti vlastnímu národu, a spustili jakýsi "vědecký multikulturní džihád". Myslí si to analytik Martin Koller na základě výzvy českých vědců proti enofobii, o které již od počátku týdne stále slyšíme ze sdělovacích prostředků, hlavně těch veřejnoprávních. Koller ji tedy rozebral větu po větě, aby bylo zřejmé, jakým neuvěřitelným způsobem čeští akademici uvažují.

Padej na zadek, obyčejný občane? Ne. Martin Koller rozstřílel výzvu vědců na podporu uprchlíkům. Odstavec po odstavci, větu po větě. Dal si záležet
Foto: Hans Štembera
Popisek: Akademičtí hodnostáři

Nedávno se objevila v médiích výzva „Vědci proti strachu a lhostejnosti“. Je zajímavé, že vědci a spol. proti tomuto fenoménu dnešní doby statečně vyrazili až v případě, že jej lze účelově spojit se zájmy islamizace a multikulturního džihádu Evropy i naší republiky. Dříve naprosté většině z nich strach, chudoba, lhostejnost a další problémy ve společnosti naprosto nevadily. Asi proto, že se jednalo o naše občany, tedy Čechy, Moravany, Slezany a další zanedbatelnou veřejnost včetně cizinců akceptujících evropskou civilizaci. Vědci se jedním dechem pokrytecky obávají zbytečného (?) strachu našich občanů před multikulturním džihádem valícím se z Afriky a zároveň nás straší nálepkování většiny české společnosti jako xenofobů a extrémistů. Pokrytecky píšou o potřebě diskuze, ale kde, jestliže téměř všude v médiích je jen jednostranná ideologická propaganda a snaha umlčet a zastrašit každého s jiným než bruselsko-islamistickým názorem.

Vzhledem k obsahu výzvy mne dost překvapilo, že jako první mezi vědci a sympatizanty nefiguruje americký (ko)mediální propagandista islamizace naší země a zaměstnanec českého vysokého školství pan Kohout, z něhož naše „objektivitou“ překypující veřejnoprávní televize udělala profesora rychleji, než prezident Zeman z jeho kolegy, vysokoškolského pedagoga pana Putny. Petice by tím získala odpovídající vědecký lesk, ba přímo punc, který by lépe umožnil hloupým občanům, tedy neprivilegované veřejnosti známé jako mlčící (u nás ještě v hospodě brblající) většina se orientovat podle potřeby takzvaných či samozvaných elit. Výzvu bych označil jako pokrytecký projev urážlivé elitářské nadutosti namířené vůči vlastnímu lidu, a navíc v cizím zájmu. Za druhé světové války, někdy i po ní bojovali čestní a vlastenečtí vědci a pedagogové za vlast a národ, a mnozí při tom položili život. Někteří jejich současní nástupci je beze studu prodávají islamistům. Demokratický pokrok je opravdu evidentní.

Nelze přehlédnout fakt, že uvedeným vědcům, vědkyním, pracovníkům akademických a výzkumných institucí trochu ujel vlak, protože převážná většina našeho národa, včetně mnohých civilizovaných cizinců, a dokonce i část politiků (samozřejmě vlastenecká část) se již jednoznačně vymezila proti ilegální islámské invazi. Na straně islamizace české kotliny tedy s vědci zůstávají pouze některá média v čele s ČT, Echo 24, případně „britskými“ listy, nemnozí pobloudilí idealisté, placení agenti zahraničních islamistů, hlasatelé amerického multikulturalismu a především takzvaní aktivisti a zájmové skupiny z různých politických neziskovek, případně nepříliš úspěšní (a bruselští) politici, kteří všichni očekávají od islamizace nějaký kšeft zaplacený z Bruselu, Washingtonu, Rijádu či kapes českých daňových poplatníků.

Ostatně z nadpisu začínajícího slovem „vědci“ není třeba padat v němé úctě na zadek. Takzvaný obyčejný občan, mnohými politiky a médii většinou arogantně přehlížený coby nesvéprávný hlupák (zvláště když jde o jeho právo na podíl v přímém řízení státu referendem), v případě více občanů veřejnost, obecněji národ, může zůstat v klidu. Ono mezi těmi jmény ověšenými tituly zase tolik vědců není. Většinu z nich téměř nikdo nezná. Vědec je totiž jedinec systémově usilující o poznání skutečnosti, profesionální badatel na poli vědy využívající vědecké metody (a přinášející hmatatelné pozitivní výsledky). Tedy takový Einstein, Mendělejev, Newton, Watt, Nobel, Mendel, Heyrovský, Wichterle, Diviš, Ressel a jiní, kteří ovlivnili chod světových dějin. Někteří z nich neměli ani ty tituly. Kdo z uvedeného seznamu signatářů výzvy se hodí do uvedené definice vědce nebo mezi uvedené velikány? Možná

malá menšina, možná? A to nechci připomínat, jak se u nás tituly získávají s odvoláním na plzeňská práva, ale i jiné školy, které se místy stávají úložištěm neúspěšných politiků a přátelských protislužeb. Osoby uvedené pod peticí naštěstí představují pouze menšinu českých vědců, vysokoškolských a dalších odborných pracovníků, takže vůči akademickému stavu jako celku nemusíme ztrácet úctu.

Ono s tou vědou a hromadnými vyjádřeními všemožných celebrit bývá dost problémů. Podlézání a politická prostituce byly, jsou a budou, nejvíce jsme jich viděli v uměleckém světě. Stačí připomenout nadšenou podporu vyslovovanou hajlujícími reprezentanty českého národa v Lucerně v radosti nad poskytnutou ochranou velkoněmecké říše, uvědomělé petice za přísné potrestání Milady Horákové nebo různých spikleneckých a sionistických center v padesátých letech, hromadné podpisy anticharty či petice proti americké agresi ve Vietnamu. I tam se to jen hemžilo tituly, elitami a osobnostmi. Na pracovištích pobíhali aktivisté se seznamy a málokdo si dovolil nepodepsat. Abychom se ještě jednou nedozvěděli, že někteří vědci podepisovali „výzvu“ pod nátlakem. Kdo z reprezentantů a elit v Lucerně i jinde se dnes ke svému podpisu otevřeně hlásí a svůj podpis obhajuje? Přitom se nemohu zbavit dojmu, že mezi uvedenými vědci, akademiky a výzkumníky, a především sympatizanty výzvy (o jejich rodinách a příbuzných ani nemluvě) by se našlo nemálo takových, kteří už podepisovali vícekrát.

Projevy úcty k podepsaným vědcům a další podepsané multikulturalistické elitě českého národa bych ukončil připomínkou jejich nejslavnějších kolegů. Míním například sovětského, přesněji ukrajinského „genetika“ Trofima Lysenka, který popřel genetiku. Ve své době byl zahrnut poctami, řády a vědeckými hodnostmi, jeho nesmysly se vážně vykládaly na vysokých školách v řadě zemí světa a stal se ředitelem Ústavu genetiky Akademie věd SSSR. A nejednalo se o nic jiného než ubohé politikaření. Českovědecká petice svým ideologickým nábojem, obsahem i výsledky připomíná „slavnou“ lysenkovskou jarovizaci, Chruščovovu kukuřici, současnou „ekologickou“ řepku či bohatě dotované solární elektrárny a bioplynárny. Podobné to bylo s Olgou Lepešinskou, původně úspěšnou revolucionářkou, která popřela buněčnou teorii za mohutné politické a mediální reklamy. Právě ona, ale i mnozí jiní politici, vědci, kulturní a mediální pracovníci řady zemí označili za nejgeniálnějšího vědce soudruha Stalina, známého sociálního inženýra stěhujícího „bratrské“ národy. Dnes je podobným vědcem vševědoucí severokorejský Kim. Naši vědátoři a jejich přátelé v islámu by si tedy mohli podiskutovat o spojení vědy a totality nad Stalinovými sebranými spisy či se vyrazit poučit za kolegou do severní Koreje. Bohužel totalita není jen stalinská nebo fašistická či nacistická; dnes ji úspěšně dostihuje ta islamistická, bruselská a americká. Jen k její propagaci chybí ten správný Goebels schopný přesvědčit národ o potřebě lásky k islámu a radostnému vlastnímu zotročení, takže musí jako svazácká ideologická úderka nastupovat i čeští vědci. Už chybí jen multikulturní budovatelské písně sboru vybraných vědců a vysokoškolských pedagogů pod taktovkou nějakého činovníka z Bruselu před mešitou a pod zeleným (a ekologickým) praporem islámu v centru Prahy.

V následující části článku bych si dovolil za obyčejné – etnicky, nábožensky, vědecky či majetkově neprivilegované – české občany (kdo nechce, nemusí se mezi ně počítat, či se mnou souhlasit, a může se svobodně vyjádřit sám) komentovat v závorkách obsah české vědecké výzvy větu po větě.

KOMPLETNÍ TEXT VÝZVY VĚDCŮ I SE JMÉNY SIGNATÁŘŮ ZDE

Vědci proti strachu a lhostejnosti

Jsme vědci, vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností a hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s i informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací (Vědci se nám pěkně pochválili, ale celá výzva není nic jiného, než pokus o jednostrannou ideologickou manipulaci, což čtenáři zjistí v následujícím textu i bez vědeckých předností a akademických titulů). Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extrémistických skupin (Konktrétně kterých? Máme snad nějaké nové, nebo je kdosi účelově označován za extrémistu za účelem zastrašování?), které nemají dostatečnou protiváhu. (To je snad vtip při pohledu na zuřivou a jednostrannou ideologicko-propagandistickou kampaň ve prospěch Bruselem nakomandovaného multikulturalismu a islamizace naší země, především v ČT, demonstrace kdejakých aktivistů či ziskuchtivých neziskovkářů a řečnění všemožných politiků i nepolitiků, a teď i některých vědců, vysokoškolských pedagogů a jejich sympatizantů, pravděpodobně početnějších než všichni reální i imaginární extrémisté v naší zemi.) Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí (podobně bylo Hitlerem označováno odhodlání většiny občanů bránit republiku v roce 1938 před nacistickou invazí, jen se nepoužíval výraz xenofobové a radikálové, ale čeští šovinisté), které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. (Ejhle, vědci přiznávají imigrační krizi, ale občané se nemají nějaké krize obávat, natož se radikalizovat; přitom by stačilo odstranit příčinu krize, tedy islámskou invazi do Evropy a přibývající ilegální imigranty u nás – a bylo by po radikalizaci.) Toto téma musí být předmětem diskuze (jenže v ČT a dalších médiích se nevede diskuze dvou názorů, ale jednostranná ideologická propaganda totalitního ražení ve prospěch multikulturního džihádu ilegálních

islámských imigrantů), avšak musí být vedena s chladnou hlavou na základě faktů (nikoli jako propagandistická kulturní úderka pomocí zamlčování faktů, překrucování informací a lhaní).

Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. (Kupodivu se pokrytecky přiznávají rizika. Ale jak máme chápat označování projevů názorů občanské většiny, která je jednoznačně proti islámské imigraci? Jako xenofobní nálady či aktivitu extrémistických skupin? Jiná imigrace nechává občany v poklidu s výjimkou stabilně sociálně parazitujících necivilizovaných skupin.) Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. (Většinou nikoli uprchlíkům, ale ilegálním imigrantům porušujícím zákony, zato výzva vydatně agituje proti všem, kteří s touto islamistickou invazí nesouhlasí, a urážlivě je nálepkuje – vzorová ukázka politického pokrytectví.) Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi (jak si mohou dovolit mluvit o naší zemi jako o svojí, když se nepřátelsky vymezují proti názoru převážné většiny občanů a podporují změnu etnické identity země a sociální inženýrství nejhrubšího zrna) rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost (ta je zde již čtvrt století rozdmýchávána proti etnickým Evropanům, u nás především Čechům, Moravanům a Slezanům, jsou permanentně urážlivě nálepkováni, označováni za flákače, rasisty, xenofoby, je účelově předělávána historie a ničeno vlastenectví) – dopřávání sluchu extrémistickým hnutím (to budou asi ty české a moravské rodiny s dětmi demonstrující proti islamizaci), šíření překroucených i zcela lživých zpráv (těch je plná ČT i další média, a na internetu je šíří pouze osoby duchem chudé nebo placení provokatéři), které posilují paniku (jakou paniku, někdo snad prchá ze země, kope bunkry nebo hromadí zásoby, nepanikařte především vy, vědci v zápalu multikulturního džihádu), jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi (početní čeští lidé v nouzi a dehumanizace společnosti ve vztahu k nim vědce nevzrušovala čtvrt století, ale pro muslimské ilegální imigranty se okamžitě mohou přetrhnout, a prý v naší zemi), diskriminaci i k násilí a nenávisti. (Když je v naší zemi čtvrt století diskriminována etnická většina pracujících civilizovaných bílých Evropanů sociálním parazitismem, loupeživými a rasistickými útoky, vědci odvážně mlčí a považují se za jakousi morální elitu. Když se Evropané ozvou, označují je za rasisty a xenofoby.) Vadí nám, že politici a média místo aby prokázali charakter a zodpovědnost (stále větší počet politiků, byť někteří s váháním prokázal charakter a začal se zastávat svých voličů, avšak někteří a většina médií v souladu s direktivami Bruselu bezhlavě agresivně prosazují islamistický multikulturalismus vyplývající z lisabonské smlouvy a programu EU MED a bezcharakterně a nezodpovědně zvyšují napětí ve společnosti), dávají šíření strachu a nenávisti prostor (protože odmítají odstranit příčinu problému, ilegální imigraci z Afriky a islamistický multikulturní džihád a naopak je všemožně podporují) a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v hobě za sledovaností a popularitou. (V honbě za sledovaností a popularitou dává většina médií absolutní prioritu propagátorům islamizace a jiným názorům nedávají, pokud možno, žádný prostor.)

Vědci proti strachu a lhostejnosti (není jasné, proč se opakují)

První odstavec

My zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci (a co pracovnice – fuj, kde jsou genitální kvóty ČSSD a Bruselu?) jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. (Zase nálepkují! Kdo není s nimi a islamistickým džihádem, je xenofob).

Mnozí politici (mnozí až v poslední době ve strachu před ztrátou voličů, názorově pevný byl od prvopočátku pouze Tomio Okamura, řada jiných dodnes trapně lavíruje a vymlouvá se na EU) a média (která, jestliže většina médií, s výjimkou několika internetových webů, nadšeně a bezhlavě papouškuje americkou a bruselskou propagandu islamizace?) užívají rétoriku a strach z cizinců (nikoli cizinců; páni vědci nám podsouvají svoje propagandistické výmysly; většina cizinců u nás žije bez problémů, ale pouze z agresivních, podlých a prolhaných islamistů a muslimů snažících se islamizovat Evropu pomocí ilegální protizákonné imigrace, narkomafie, ilegálních finančních dotací, případně sociálních parazitů) a lhostejnosti k jejich utrpení (mnohdy dobře naaranžovaná komedie zneužívající zastaralé sociální zákony s cílem získání nezasloužených sociálních příspěvků a dalších výhod, a to s pomocí vedoucích pracovníků různých neziskovek, kteří si královsky žijí z peněz daňových poplatníků na úkor skutečně potřebných občanů), dříve považovanému za extrémní a nepřijatelnou. (Za extrémní a nepřijatelné lze považovat neustálé nenávistné výpady většiny médií proti vlasteneckým občanům hájícím národ, vlast a rodinu jako základ společnosti a evropské civilizační hodnoty, jejich označování různými komentátory za hnědé nacisty a xenofoby, a rovněž až rasistické útoky řady českých médií a politiků proti Rusům, místy už i Číňanům jako národům, stejně jako dlouhodobé přehlížení utrpení sunnitů v Iráku a teror vůči tamním křesťanům ze strany šíitů po vítězství americké demokracie, což ovšem vědcům celá léta nevadilo a nevadí. Pokud ano, tak zbaběle mlčeli.)

O imigrantech, lidských bytostech (islamističtí vrazi z IS, palestinští teroristé střílející rakety na izraelské civilisty, Heinrich Himmler i jeho ukrajinští strážní v Osvětimi byly rovněž lidské bytosti, takže bychom je asi měli přímo chovat v úctě) se píše jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti (valí se evidentně po statisících do Evropy, stále více i do naší vlasti, a to ilegálně v rozporu se zákony, ale vědci to nevidí, nebo spíše nechtějí vidět raněni ideologickou slepotou) aby vysávali sociální systém (převážná většina jich v západní Evropě žije již druhou i třetí generaci v paralelní uzavřené, nepřátelské komunitě, nepracuje, páchá trestnou činnost a vegetuje ze štědré sociální podpory, na niž nikdy nepřispěli; takže parazitují na těch, kteří celý život platili daně, snižují životní úroveň domácích mladých sociálně slabých rodin, šance jejich dětí, důchodců, občanů, kteří bez vlastní viny ztratili práci a z dlouhodobého hlediska všech, kteří pracují pro budoucnost svojí vlasti, národa a dětí), nebo rovnou vraždili a znásilňovali. (A oni snad nevraždí a neznásilňují? Zamlčováním se na faktech o parazitování a násilnictví nic nemění, chce to jen pohlížet na ně vědecky, nikoli ideologicky a propagandisticky utajovat pravdu, milí vědci).

Cizinci (nikoli cizinci obecně, pouze agresivní a parazitující část muslimů, jejich teroristé a ilegální imigranti, chce to vědecky rozlišovat, nikoli zkreslovat realitu a propagandisticky ohlupovat veřejnost a podsouvat jí nepravdivé myšlenky a výroky, milí vědci) žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona (že část ilegálních imigrantů jsou stoupenci IS a aktivní islamizátoři lze sotva popřít), podvodníci (za ty lze považovat všechny – čest nepočetným výjimkám – místní muslimy, kteří se snaží s podporou většiny médií tvrdit, že islám, reprezentovaný v současnosti především IS a vahábisty a jejich přívrženci, není aktuálním ohrožením evropské civilizace s ideologickým a rasistickým zaměřením proti etnickým Evropanům) a zločinci (opět se nejedná o cizince obecně, vědci zase hloupě klamou, ale o narkomafiány, mezi nimiž kralují kosovští a bosenští islamisti a narkomafiáni navázaní na al-Káidu a teroristy jako nejvyšší formu organizovaného zločinu – kdo jiný provádí vražedné teroristické útoky v západní Evropě než muslimové?). Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy (a kdo jiný se, kromě fašistů na Ukrajině, zabývá v Evropě etnickými čistkami – Bosna, Kosovo – a terorismem než muslimové?) a bez ohledu na jejich skutečné názory (až na opravdu čestné nepočetné výjimky prosazují u nás žijící muslimové, podporovaní státními dotacemi z našich daní a neprůhlednými neziskovkami, všemi způsoby islamizaci a příliv ilegálních imigrantů, tedy podporují porušování zákona a zločinné multikulturní sociální inženýrství) či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají (v současnosti jsou to v naprosté většině pouze dva směry, buď sunnité – Saúdská Arábie, Turecko – či šíité –Írán – nebo jejich sympatizanti; a z hlediska zničení Izraele nebo islamizace Evropy se dokážou bez problémů domluvit na společném postupu, nějaké zanedbatelné menšiny typu syrských alávitů prezidenta Asada nemají na hlavní islamizační tah IS a vahábistů žádný vliv, naopak jsou likvidováni s pomocí USA, Turecka a EU).

Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa (holubice vymřely na znechucení koloniální otrokářskou politikou USA a EU ve východní Evropě, chronickou chudobou, nespravedlností, korupcí, multikulturalismem, oficiální podporou parazitování a přehlížením zločinů a narkomafie) ozývající hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. (Takových hlasů je zanedbatelné množství. Méně než vědců podepisujících petice. Nepředstavují obecný názor národa a místy se pravděpodobně jedná o placené provokatéry. Ostatně nikdy v historii nikde neexistoval stav, kdy každý každého miloval; pouze některé totalitní režimy nařizovaly lásku mezi národy; aktuálně americký a bruselský zvrácený takzvaný multikulturalismus s ubohými, spíše kontraproduktivními výsledky smrt zaslouží, stejně jako vždy v historii, především zrádci vlasti a národa, vrazi, teroristi a jejich pomocníci.) Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum. (Zdravý rozum ztrácejí ti, kteří nestydatě mluví o lidskosti a snaží se přitom změnit etnickou identitu národa cestou politicky vnucené africké islamizace s pravděpodobným pokračováním formou ekonomického parazitování a násilného teroru, tedy o rasistické sociální inženýrství, za jaké by se nemusel stydět ani Hitler.)

Důstojné zacházení pro hrdlořezy Boko Haram

Druhý odstavec začíná slovy: Proto žádáme politiky, aby nezneužívali neštěstí (vyvolané válkami USA za podpory EU mezi muslimy, kteří se k sobě chovají navzájem hůře než primitivní zvířata) k hromadění levných politických bodů (politické body se spíše snaží vybojovat vědci pro islamisty a jejich přátele z Washingtonu a Bruselu, doufejme, že všichni z nejlepšího přesvědčení, bez nátlaku a zadarmo). Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí (kašlete na svoji základní povinnost ochrany státu, svobody, života a majetku jeho občanů, kašlete na svoje voliče, členskou základnu, vlast a národ a staňte se odvážně zkorumpovanými sluhy cizích zájmů a zrádci vlastního národa). Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků (reálně ilegálních imigrantů porušujících od první chvíle a dosud zcela beztrestně s podporou různých takzvaných aktivistů zákony EU i ČR) zohledňovali skutečné potřeby a možnosti (v tom lze jen souhlasit, protože naše republika skutečně žádné další muslimy nepotřebuje, převážná většina občanů je zde nechce a ekonomické možnosti podpory dalších parazitů jsou minimální ve srovnání s USA a některými zeměmi EU, které vyvolaly války v Asii a Africe) ne vrtkavé nálady (kupodivu naprostá většina národa má z hlediska islámských imigrantů stabilně jasno, takže vrtkaví jsou spíše politici v obavách o koryta a signatáři výzvy) veřejného mínění (ano, to zajímá politiky jen před volbami, jinak na mínění veřejnosti, tedy občanů tvořících údajně základ demokratické společnosti moc nedbají – nějaká hloupá poddanská pakáž si dovoluje mít vlastní mínění, jiné než panská elita, hrůza, že, páni vědci, demokratická elito národa).

Všem kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení (samozřejmě především bojovníkům IS, teroristům, narkomafiánům, palestinským raketovým expertům na zabíjení civilistů, íránským a saúdským špiónům, aktivistům Boko Haram přinášejícím ženskou obřízku radostně očekávanou především feministkami, nositelům exotických chorob, vrahům, sociálním parazitům, zlodějům a násilníkům, a to vše na účet etnických Evropanů, nejlépe Čechů topících se dlouhodobě v blahobytu).

Ti skutečně potřební (to jsou podle vlastního názoru všichni) musí (vědci nám to nařizují(!) být přijímáni a integrováni (neexistuje důvod k integraci kohokoli, političtí uprchlíci se po ukončení nesmyslných konfliktů vyvolaných USA mohou přece vrátit a budovat či rekonstruovat vlastní zemi, nikoli parazitovat v Evropě a otravovat jejím obyvatelům multikulturně život islámem jako v Belgii, Francii nebo severských zemích, ekonomičtí paraziti by měli být vráceni okamžitě, i s použitím násilí, aby se doma chutě chopili práce a vybudovali si ekonomicky vyspělou civilizovanou společnost jako Evropané) na základě individuálního (individuálního sotva. Co spojování početných muslimských rodin s využitím evropských zákonů humanitárně podporujících skupinové parazitování imigrantů?) a spravedlivého výběrového procesu (proč bychom měli někoho vybírat, když nikoho dalšího do sociální sítě placené z našich daní nepotřebujeme a máme více než půl milionu lidí hledajících práci? Máme miliony na hranici chudoby, převážná většina důchodců je pod ní, přičemž statisíce příživníků a jejich sice neúspěšných, ale dobře placených ochránců, integrovatelů a začleňovatelů úspěšně parazitují na věčné časy na sociálním systému v našem jinak asociálním státě. A mimochodem, kdo a jak provede ten spravedlivý výběrový proces s půl milionem ilegálních imigrantů v Německu, než je odmítnou, a proto potáhnou k nám?) aniž by byla předem diskvalifikována jejich etnická a náboženská identita (konec jednostranné humanity; oni přicházejí k nám, nikoli my k nim, takže musíme zajistit, aby nebyla diskvalifikována naše etnická či náboženská identita, jak to činí v Japonsku a Austrálii, což automaticky vylučuje, až na nepočetné, spíše zanedbatelné, výjimky všechny muslimy, protože jsou v současnosti rizikovou komunitou zaměřenou na potlačování a islamizaci ostatních náboženství i nevěřících. Navíc, jak je možné, že utíkají lidé z Kosova, Iráku, Afghánistánu nebo Sýrie po vítězství americké bombardovací demokracie a jejích islamistických spojenců? Evidentně něco není v pořádku.)

"Citlivá a zodpovědná" kampaň jak z protektorátu

Třetí odstavec: Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti (občané by měli apelovat na média, aby nezveřejňovala takové výzvy k sociálně-etnickému inženýrství jako je islamizace). Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. (To by si měl pan generální v ČT číst každé ráno a předčítat každodenně svým podřízeným, především ze zahraničního vysílání a zpravodajství, protože takovou prolhanou ideologicko-propagandistickou islamizační kampaň, jakou vede naše veřejnoprávní televize v rámci evropského programu k zlomení (!) odporu našeho národa k multikulturalismu a islamizaci jsme nezažili ani před rokem 1989.) Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. (Proto jsou v ČT i jinde seznamy zakázaných hostů a údajně objektivní „informace“ jsou totalitně jednostranné.) Užívejte ji zodpovědně a citlivě. (Ano, takové kampaně se dělaly v protektorátu Čechy a Morava na podporu němectví a blížilo se jim vymývání mozků při startu sovětizace roku 1948 a normalizace roku 1969 pod prapory proletářského internacionalismu a bratrství národů.) Historie učí, že strach plodí nesvobodu. (Nesvobodu a strach plodí hlavně jednostranná americká mocenská a politická hegemonie, nemožnost dovolat se práva, systémová nespravedlnost vydávaná za právo, přehlížený teror necivilizovaných menšin vůči civilizovaným majoritám, netrestaný organizovaný i jiný zločin a otrokářství v zaměstnání s následkem permanentní chudoby. Historici pravděpodobně při psaní výzvy chyběli.)

Svoboda slova zneužitá ke lži a očerňování nevinných zabíjí sama sebe. (U nás nezabíjí, údajně si v ní přímo bahníme, bohužel, holými zadky. Za vydatné cenzury, ale v rámci takzvané svobody posloucháme každodenně jednostrannou, primitivní propagandu a lži na téma multikulturalismu, potřeby islámu a obohacující přínosnosti afrických ilegálních imigrantů pro naši zemi;; samozřejmě především v ČT, ale také v islamistických kampaních na Echo 24 nebo „britských“ listech, a další lži o situaci v občanské válce na Ukrajině a kolem sestřeleného malajsijského dopravního letadla; vlastenci jsou nálepkováni komentátory na Novinkách.cz jako hnědí a nacisti, takže zamlčování pravdy, permanentní lži a podpora islamizace jsou ve značné části českých médií bujícím preferovaným standardem.)

Kdo se tu uzavírá?

Čtvrtý odstavec tetu začíná: Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás (Že bychom byli všichni vědci a podporovali islamizaci? Najednou jsme si s panskou elitou rovni – krásná komedie pro prázdné hlavy!) o opatrnost v soudech (Ano, většina národa je naštěstí opatrná a nedává se obelhat některými médii, ani vědci prosazujícími ve službách Washingtonu, Bruselu, Rijádu a IS islamizaci; takže zbytečná péče, milí vědci.) a kritický pohled na svět. (Ten naštěstí máme, především na ten islámský z jeho zaostalou omezeností, brutalitou a ideologickou totalitou, za což jsme nálepkováni jako omezení rasisti a xenofobové.) Své názory musíme stále konfrontovat s fakty (proboha, proč to tedy nedělají vědci-signatáři výzvy, kteří to mají přímo v popisu práce? Ucpávají si oči a uši před fakty, a místo toho nám dělají ideologické školení jak banda politruků z Černých baronů budovatelskou výzvu – chápu, že u starších z nich se zaběhané totalitní myšlení těžko opouští, možná nelze vyloučit, že nikoli zadarmo.) s vlastním svědomím (To naštěstí většina národa rovněž neztratila, stejně jako odpovědnost k vlasti, národu, rodině a osvědčeným evropským civilizačním hodnotám.) i obyčejným selským rozumem. (Je úžasné sledovat, jak elitáři v podlézavé snaze získat politické body pro islamizaci, řeční o selském rozumu občanů, jejichž inteligencí a schopností vlastního myšlení a správného rozhodování jindy pohrdají, počínaje volbou prezidenta a právem na referendum o důležitých otázkách, včetně přijímání ilegálních imigrantů z Afriky a okolí.) Jen tak nepodlehneme primitivním pudům (Jimiž se řídí islamističtí teroristi z IS a islamističtí vahábističtí fanatici valící se do Evropy, včetně primitivní hrabivosti, jež ovládá nejen je, ale i mnohé české politiky, mediální pracovníky a vědce v naší zemi.) a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. (Kterou je třeba zničit v boji za multikulturalismus a islamizaci a označit její nositele za xenofoby a hnědé fašisty.) Nenechme se manipulovat podvodníky (a vědeckými peticemi, které jsou evidentně jednostranně zmanipulované), kteří v nás zasévají falešné důvody ke strachu (například zrůdnou ideologií multikulturalismu, která nikde nefunguje, nebo potřebou islamizace Evropy pomocí údajně přínosných ilegálních imigrantů, kteří nás obohatí, aniž někdo někdy zjistil čím) a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku (samozřejmě, všichni politici, multikulturalisti, aktivisti z nezávislých politických neziskovek, televizní ideologové-odborníci v oboru zamlčování pravdy a prezentace lži a další islamizátoři se snaží prodat naši zemi muslimům zcela nezištně, nejlépe za peníze daňových poplatníků), ať jsou jimi hlasy ve volbách nebo sledovanost médií (ta díky primitivnosti a ideologicko-propagandistické prolhanosti většiny z nich zaznamenává zasloužený propad). Nevěřme každé senzaci.(Například tomu, že vědci si doopravdy myslí, že islamizace je přínosná. Ale jinak vědci proti senzacím v médiích neprotestují, přestože jich máme všude plno – o tom, komu co silikonového vykouklo ze spodního prádla, kdo s kým co, zvířátka sexující v zoo, jen aby se odvedla pozornost občana od důležitých problémů.) Pamatujme si, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. (Oni vlastně ti islamisti nikoho nepodřezávají, jen zajatcům přátelsky holí zavšivené vousy, že, milí vědci. Zde bych připomněl, že američtí a britští politici kdysi odmítli věřit šokujícím informacím o Osvětimi a dalších vyhlazovacích koncentračních táborech. Takže bez ohledu na žádosti vězňů je odmítli bombardovat, proto statisíce, možná miliony lidí zaplatily životem za nedůvěru k šokujícím informacím; a tak to bude i v Evropě 21. století, pamatujte si to, vědci.) Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory, mnohdy stačí jen kliknout na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. (To nám nemusí nikdo radit, protože většina národa zjistila, že ČT a mnohá další média jsou nedůvěryhodná a pravda se najde pouze na některých internetových zdrojích.) Neodvracejme se od cizího neštěstí. (Ano, máme plno chudých, nezaměstnaných, invalidů a dalších obětí čtvrtstoletí rostoucího blahobytu a rozhodně se od nich nechceme odvracet. Takže nemůžeme rozhazovat svoje skromné zdroje na cizí parazity a ilegální imigranty.)

Je naivní a nebezpečné si myslet, že se můžeme uzavřít před světem. (Před světem se u nás nikdo neuzavírá. Možná vědci ve svých studovnách a laboratořích; většina ostatních se chce chránit pouze před nebezpečnou invazí ilegálních afrických islámských imigrantů, kteří rozhodně nepředstavují svět, snad jen ve vlastních hlavách omezených islámskou džihádistickou ideologií.) a ignorovat jeho problémy. (Zato ignorováním vlastních zájmů a mícháním se do cizích problémů, především amerických válek v Bosně, Kosovu, Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii, na Ukrajině a jinde jsme si opravdu pomohli.)

Naopak čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. (Aktivně vyřešit cizí problém vlastní etnickou a ekonomickou sebevraždou asi nebude nejlepší cesta; dopadneme jako Srbové v Bosně a Kosovu po vítězství americké multikulturní demokracie.) Zajímejme se o dění ve světě (s využitím nemnoha pravdivých zdrojů informací), snažme se porozumět skutečným příčinám zla (nenechme se ohlupovat zkorumpovanými médii a přemýšlejme vlastní hlavou, kdo má z čeho prospěch) a hledejme jak mu společně čelit. (Společně s kým? Snad s bojovníky IS, ilegálními imigranty a ekonomickými parazity, narkomafiány z Kosova, džihádisty, zkorumpovanými politiky, aktivisty a mediálními pracovníky schopnými prodat vlast i národ? Nebo s vědci, jimž po chlubném řečnění o nezaujatosti a kritické práci s fakty a informacemi není hanba se proměnit v ostudné ideologické propagandisty islamistické invaze a totalitářského sociálně-ekonomického inženýrství?)


 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Martin Koller

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Sdělte prosím s kým jste schopni jít při volbách do nějaké/program/ koalice

Úspěch ve volbách/ v politice/ m.j.předpokládá,najít spojence ve stranách, které mají v programu podobné cíle,záměry a metody řešení,jinými slovy k prosazení se u voličů nestačí mít " jenom" pravdu v pohledu jak by se věc mohla lépe řešit,nýbrž přímo čím,jakými změnami lze ukončit současný děsivý úp...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Přijde den...! Babiš bořil Sněmovnu. Skončil hrozivě

11:11 Přijde den...! Babiš bořil Sněmovnu. Skončil hrozivě

Sněmovní schůze ke kauzám hnutí STAN začala obsáhlým projevem lídra ANO Andreje Babiše. Ten věděl, ž…