Podpora Ruska v ČR? BIS zaujala větou: Ti lidé tomu opravdu věří a Putin je neplatí. A proto...

03.12.2018 13:31

Bezpečnostní informační služba České republiky, známá pod zkratkou BIS, vydala výroční zprávu za rok 2017. V tomto článku se zaměřujeme na její část o kontrarozvědné činnosti. BIS se zaměřuje na činnost Ruska a Číny, aktivity jiných států v ČR prý nejsou relevantní. Podle BIS je ruský diplomatický sbor „promořený“ zpravodajskými důstojníky a Číňané zvyšují svou aktivitu. A došlo i na dezinformační weby...

Podpora Ruska v ČR? BIS zaujala větou: Ti lidé tomu opravdu věří a Putin je neplatí. A proto...
Foto: Repro BIS
Popisek: Logo BIS z klipu BIS

V kontrarozvědné činnosti se BIS zabývala „v souladu se stanovenými prioritami, mírou rizik pro zájmy České republiky a vlastními kapacitami a možnostmi BIS“ aktivitami ruské a čínské státní moci, které ohrožují bezpečnost a další klíčové zájmy ČR. BIS tvrdí, že Rusko se soustředilo hlavně na vlivové operace a „vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů“. Číňané prý zase méně ovlivňovali a více pronikali zpravodajsky. A BIS údajně nezaznamenala žádné relevantní zpravodajské aktivity jiných států.

Anketa

Podporujete Viktora Orbána?

97%
3%
hlasovalo: 14531 lidí

 BIS tvrdí, že problémem zůstavá ruský diplomatický sbor, ve kterém se nacházejí nedeklarovaní zpravodajští důstojníci. Diplomatický sbor má být také „nátlakovou pákou na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, potažmo o poznání slabší misi v Rusku“. BIS má za to, že kvůli tomu, jak lehkovážně se v Česku nakládá s interními, ale neutajovanými informacemi, už Rusové nemusejí zjišťovat informace utajované.

Vše o zprávě BIS ZDE

BIS dále konstatuje, že činnost Ruska je součástí hybridní strategie, která má za cíl vnitřní oslabení NATO a EU skrz oslabování jednotlivých států. Co je součástí této hybridní strategie, je možné vidět v tabulce.

Kvůli hybridní strategii BIS nerozpracovávala tzv. proruské dezinformační weby jako samostatný problém, nýbrž se jimi zabývala komplexně a snažila se identifikovat „klíčové linie ruských vlivových či infiltračních operací“, za kterými stojí ruská státní moc či na ni napojené struktury, a odfiltrovat je od tzv. balastu. Dezinformační weby jsou prý hlavně součástí kouřové clony, za níž se skrývají zásadnější aktivity. Zde jedna důležitá pasáž: „Drtivá většina dezinformačních webů v českém jazyce je dílem českých (ideologicky motivovaných a přesvědčených o škodlivosti NATO, EU, USA, liberální demokracie či prvoplánově proruských) občanů, které nepodporují ruské entity.“ Jinými slovy, čeští dezinformátoři podle BIS jednají v drtivé většině na vlastní pěst a šíří to, co považují za pravdivé. Co říkají, je prý věcí svobody slova, veřejného diskurzu a občansko právních sporů. Ale BIS dodává, že takové weby a občany ruská strana využívá.

Další hrozba prý je, že Rusko skrz nastrčené osoby a off-shore společnosti získává státní zakázky či o ně usiluje, čímž se snaží získávat informace o činnosti státu. A také může získávat kompromitující materiály na české korupčníky. Co se týče Číny, podle BIS nedošlo k rozšíření zpravodajských kapacit, ale zvýšila se jejich aktivita. „Čínské vlivové a špionážní aktivity vedené proti českým cílům a zájmům lze obecně rozdělit do tří segmentů: narušení jednotné politiky EU prostřednictvím českých entit; zpravodajská činnost zacílená na české silové resorty a ekonomická a vědecko-technická špionáž,“ popisuje BIS cíle Země středu. Dlouhodobě  je prý cílem nezávislá a soběstačná produkce Čínské lidové republiky.

Celé znění zprávy o kontrarozvědné činnosti:

V souladu se stanovenými prioritami, mírou rizik pro zájmy České republiky a vlastními kapacitami a možnostmi BIS byly prioritními cíli aktivity ruské a čínské státní moci ohrožující bezpečnost a další klíčové zájmy České republiky. Ruská činnost se kontinuálně orientovala zejména na vlivové operace a vědomé i nevědomé vytěžování českých zdrojů. Čínské aktivity v dotčeném roce vykazovaly oproti předchozímu roku méně ovlivňování a více zpravodajského pronikání. BIS nezaznamenala žádné, z hlediska působnosti, relevantní aktivity zpravodajských služeb dalších států. Pokračoval ruský extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí. Ruský diplomatický sbor zůstává pro české občany nejvýznamnějším zdrojem rizika nevědomého kontaktu se zpravodajským důstojníkem cizí moci a nátlakovou pákou na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, resp. na disproporčně menší českou misi v Rusku. Velikost ruské diplomatické mise a její vysoká „promořenost“ osobami s afiliací na ruské zpravodajské služby dlouhodobě způsobuje nárůst rizik spojených s lehkovážným přístupem českých občanů, zejména politiků a státních zaměstnanců, k neutajovaným, ale interním, neveřejným informacím. Je vhodné akceptovat skutečnost, že pokud protistrana získá dostatek neutajovaných interních informací od většího počtu zdrojů, již akutně nepotřebuje krást informace utajované, a to, že si o někom myslíme, že je pouze diplomat, neznamená, že nepředstavuje riziko či problém. Česká republika byla cílem ruských aktivit, které tvořily součást obecné ruské hybridní strategie zacílené proti NATO a EU. Českým problémem však je, že „pro stromy nevidíme les“. Koncept hybridního konfliktu je založen na komplexním (kombinace v rozsahu od přísné hierarchie/struktury k chaotickému stavu) využití všech vlastních dostupných vojenských a nevojenských nástrojů1 (historie, špionáž, vojenské akce, guerilla, ekonomika, organizovaný zločin, korupce, politika, informační boj atp.), ale i nástrojů či možností, které nabízí protistrana (např. svoboda slova). Jednotlivé segmenty či součásti hybridní strategie mohou představovat jen kouřovou clonu, která má připoutat pozornost či vyvolat chaos, tj. odvést pozornost od jiných, zásadních komponentů hybridní strategie. Nemůžeme se proto fixovat na vybraný či vybrané komponenty hybridní strategie či kampaně a stejně tak nemůžeme vnímat ruskou hybridní strategii jen v časovém úseku počínajícím krymskou krizí.2 Klíčový je cíl ruské hybridní strategie, kterým je především vnitřní oslabení NATO a EU, a to např. cestou oslabení jednotlivých členských států.

Proto BIS nerozpracovávala tzv. proruské dezinformační weby jako samostatný problém, ale věnuje se zpravodajskému rozpracování ruských vlivových operací proti ČR a jejím zájmům jako komplexnímu problému. Snaží se odfiltrovat balast (onu kouřovou clonu) a identifikovat (významný je zpravodajský kontext, ne to, jak mnoho propagandy či dezinformací objekt produkuje či distribuuje) klíčové linie ruských vlivových či infiltračních operací (vedených v kontextu politiky, ekonomiky, jaderné energetiky, ukrajinské krize atp.), za nimiž stojí ruská státní moc či na ni napojené klientské struktury.

Z pohledu BIS je právě segment tzv. dezinformačních webů jen jednou ze součástí systému ruské hybridní strategie a v drtivé většině případů je součástí oné krycí kouřové clony, v níž a za níž se kryjí jiné zásadnější aktivity s vazbou na Rusko a jeho zájmy. Drtivá většina dezinformačních webů v českém jazyce je dílem českých (ideologicky motivovaných a přesvědčených o škodlivosti NATO, EU, USA, liberální demokracie či prvoplánově proruských) občanů, které nepodporují ruské entity. Tito aktivisté jen v rámci svých občanských práv a svobod šíří to, čemu věří, že je pravdivé. Jejich činnost je věcí diskuse a kritiky v rámci svobody slova a případně občansko-právních sporů, čímž ovšem nijak nezpochybňujeme, že tito lidé a jejich webové projekty zneužívá ruská strana pro šíření propagandy a dezinformací či pro podporu jiných komponentů hybridní strategie. Specifickým, ale plně korespondujícím s ruskou hybridní strategií, problémem je kontrarozvědný pohled na ruské akvizice českých privátních obchodních společností a ruské linky vedoucí do prostředí českých kauz souvisejících s korupčními či jinými nelegálními aktivitami. Princip problému spočívá v tom, že ruští investoři (mnohdy představovaní či zastupovaní bývalými příslušníky ruských zpravodajských služeb) skryti za české nastrčené osoby či off shore společnosti majetkově ovládnou českou společnost, která získává státní zakázky či o ně usiluje (včetně zakázek silových resortů) a navíc zaměstnává manažery, kteří v minulosti figurovali v kauzách mediálně či policejně prověřovaných v kontextu korupčního jednání. Z uvedeného proto vyplývá, že identifikace konečných vlastníků obchodních společností a korupčního jednání v procesech českých státních zakázek je důležité nejen z hlediska ohrožení významných ekonomických zájmů státu, ale také z pohledu špionážních rizik, kdy prostřednictvím infiltrovaných dodavatelů či subdodavatelů pro českou státní moc může docházet k přenosu kompromitujících informací (ohrožujících české aktéry korupčních kauz) do rukou ruské státní moci (interní informace o mechanismech korupčních kauz a jejich aktérech). V roce 2017 BIS nezaznamenala posilování čínských zpravodajských kapacit v rámci diplomatické mise v ČR. Výrazně však vzrostla intenzita zpravodajské činnosti čínských zpravodajců působících v ČR pod diplomatickým krytím a zpravodajská činnost proti českým cílům vedená z Číny (včetně důstojníků působících v ad hoc delegacích přijíždějících do ČR). S ohledem na vysokou intenzitu čínské zpravodajské činnosti v ČR pokládá BIS riziko vystavení českých občanů čínskému špionážnímu zájmu v Číně za extrémně vysoké. Na území ČR či proti českým zájmům nepůsobily nepřátelsky jen čínské zpravodajské služby. K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali i kariérní čínští diplomaté. V tomto kontextu je nutné konstatovat, že čínský přístup je de facto stejně hybridní jako ruský, hrozbu může představovat zpravodajský důstojník stejně jako kariérní diplomat či byznysmen. Čínské vlivové a špionážní aktivity vedené proti českým cílům a zájmům lze obecně rozdělit do tří segmentů: narušení jednotné politiky EU prostřednictvím českých entit; zpravodajská činnost zacílená na české silové resorty a ekonomická a vědecko-technická špionáž. Čínská diplomatická mise také realizovala opatření, která zvýšila schopnost čínské státní moci kontrolovat a ovládat čínskou krajanskou komunitu v ČR. BIS zaznamenala znepokojující vývoj na poli čínských aktivit (politických, špionážních, legislativních a ekonomických), které jako komplex představují hrozbu pro ČR v oblasti ekonomické a vědecko-technické rozvědky. Čína disponuje téměř neomezeným kapitálem, který je schopna nabízet zahraničním firmám výměnou za přístup k duševnímu vlastnictví, anebo vstup na zahraniční trhy. Čínský zájem se soustřeďuje zejména na strategické sektory hospodářství, jako jsou energetika, telekomunikace, finance, logistika, zdravotnictví a špičkové technologie. Investice do těchto odvětví podporuje čínská vláda, jejímž politickým cílem, shrnutým do desetiletého plánu „Made in China 2025” 9 (MC2025), je nezávislá a soběstačná produkce Čínské lidové republiky (ČLR). Do roku 2025 se má ČLR stát globálním lídrem ve vývoji a výrobě moderních technologií. Informace a signály o několika případech čínských aktivit vůči českým právnickým osobám považuje BIS za součást čínského úsilí o naplnění MC2025 a nesou znaky ekonomické a vědecko-technické špionáž.

1 Tyto nástroje mohou být použity tak, jak používány jsou či se mohou navzájem substituovat (oligarcha či kriminální autorita provádí zpravodajskou činnost a naopak, zpravodajský důstojník jedná jako akademik a akademik jako zpravodajec, ekonomická činnost není vedena za účelem obchodního, nýbrž politického či vojenského zisku atp.).

2 Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil.Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruskýmpanslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost.Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedyi hybridní strategie.

3 „Dveřmi vyhodíte internacionalistu a oknem se vám vrátí bojovník proti migraci, islamizaci, dekadentnímuchaosu a obhájce tradičních křesťanských hodnot.“

 

 

reklama

autor: kas

peníze za uprchlíky

Dobrý den, jasně, že by se mi jako občanovi ČR líbilo, kdyby nám EU platila za přijímání uprchlíků, jak navrhujete. Ale nejsem si jist, zda to není přesně to, co vlastně vyjednal Rakušan, tedy že kdo nepřijímá uprchlíky, tak na ně platí, a jestli není tento systém pro nás ve výsledku dost nevýhodný,...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

94,90 Kč. Tesco a Albert překonaly Švýcarsko, Češi nejásají

9:31 94,90 Kč. Tesco a Albert překonaly Švýcarsko, Češi nejásají

Kdo se letos rozhodl pořizovat sladkosti do mikulášské nadílky na poslední chvíli, toho dost možná č…