Profesor Rajko Doleček: Zločin USA, na který nelze zapomenout

7. 3. 2016 13:11

Lékař česko-srbského původu profesor Rajko Doleček se pro server ParlamentníListy.cz vyjádřil ke zločinu, který podle něj nelze promlčet. K agresi NATO proti Srbsku.

Profesor Rajko Doleček: Zločin USA, na který nelze zapomenout
Foto: Radim Panenka
Popisek: Profesor Rajko Doleček

Anketa

Chcete, aby se Miloš Zeman v roce 2018 znovu ucházel o prezidentský úřad?

93%
7%
hlasovalo: 15942 lidí

„Ve čtvrtek 24. března by si celý svět měl připomenout a znova odsoudit organizaci NATO za její zločiny z roku 1999, kdy začala na základě výmyslů až lží, bez povolení Radou bezpečnosti OSN, 78 dní bombardování, ve dne v noci, posledních zbytků Jugoslávie, tak zvané ‚malé Jugoslávie‘ (Srbsko + Černá Hora), kvůli údajné, zcela neprokázané genocidě kosovských Albánců,“ uvádí Doleček. Podle něj došlo také ke zkáze mezinárodní morálky. 

„Smutné přitom je, že to ničení a zabíjení podpořila celá Evropská unie, ty ‚hodné státy‘, vedené Německem, které mají plná ústa demokracie a lidských práv, a přitom protizákonně ničily a zabíjely 78 dní a nocí v Srbsku, využívaly trapných dezinformací,“ poznamenává Doleček.

Vzpomíná také na slova Michaela Mandela, profesora právnické fakulty z Toronta, který uvedl následné čtyři zločiny Severoatlantické aliance: zločin proti lidskosti, zločin proti mezinárodnímu právu a Chartě OSN, zločin proti historii a zločin proti pravdě. 

Zároveň uvedl, že jsme nebyli dostatečně informováni, že se v New Yorku 10. června 2000 sešel panel 16 soudců z 11 zemí za účasti 500 lidí. Panel prohlásil vojenské a politické vůdce USA a NATO za viníky válečných zločinů.  

Doleček následně hovořil o Historickém projektu Srebrenica, který ve svém letošním memorandu uvedl zajímavou spojitost mezi politikou NATO a děním kolem Srebrenice, Kosova, Iráku, Libye a Sýrie. „Podle tohoto memoranda NATO a jeho pánové potřebovali příklad ‚velikého zločinu‘ a k tomu využili dění kolem Srebrenice, kde bohužel hodně zločinů skutečně bylo, ale jednalo se o oboustrannou záležitost, kde první oběti byly srbské vesnice,“ řekl. 

Podle jeho slov se však NATO a ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrigtová těžce zmýlily, když si myslely, že prezidenta Miloševiće po 2–3 dnech bombardování vylekají a přinutí klesnout na kolena. „A to zamítnutí Miloševićem (Srbskem) násilníky velmi nepříjemně překvapilo a vznikl z toho postupně skutečný mezinárodní zločin… 78 dní a nocí za sebou bombardování není maličkost! A tak dost podobně se zrodily i tragické, plné obětí a ničení, události v Iráku, Libyi, Sýrii. Nicméně by se takovým způsobem světový mír a demokratizace neměly uskutečňovat,“ uzavřel Doleček.

Celý text Rajko Dolečka:

ZLOČIN, KTERÝ NELZE PROMLČET -  NATO AGRESE PROTI SRBSKU

         Ve čtvrtek 24.března by si celý svět měl připomenout a znova odsoudit  organizaci NATO za její zločiny z roku 1999, kdy začala na základě výmyslů až lží, bez povolení Radou bezpečnosti OSN, 78 dnů  bombardování, ve dne v noci, posledních zbytků Jugoslávie, tak zvané „malé Jugoslávie“ (Srbsko + Černá Hora), kvůli údajné, zcela neprokázané, genocidě kosovských Albánců. Zločinnost akce znamenala mnoho tisíc mrtvých a zraněných, statisíce nešťastných v bombardovaných oblastech, nedozírné škody bombami a jejich následky ekonomicky a ekologicky ničeného Srbska (škody řádově v té době ke 100 miliardám US dolarů). Dosud za to nebyla žádná kompenzace. Byla to zkáza „mezinárodní morálky“ (ničení a zabíjení BEZ povolení Radou bezpečnosti OSN, jen po rozhodnutí NATO, USA, Evropská unie), tvrzení a obhajoba podvodů řadou význačných světových politiků (Albrightová, Blair, Clinton, Chirac, Schröder, Solana, atd). I Hillary Clintonová tehdy nabádala svého manžela Billa Clintona k zabíjení, tj. k bombardování Srbska, v souvislosti s vykonstruovanou „aférou Račak“, podvodnou a násilnou konferencí v Rambouillet. A k tomu přidali navíc zločin s použitím ochuzeného uranu Američané nejen v Srbsku včetně Kosova a Metohije, ale ještě dříve před tím v Republice Srbské v Bosně a Hercegovině (1995), s následnými výraznými vzestupy výskytu různých druhů zhoubných nádorů, leukemií. Smutné při tom je, že to ničení a zabíjení podpořila celá Evropská unie, ty „hodné státy“, vedené Německem, které mají plná ústa demokracie a lidských práv a při tom proti zákonně ničily a zabíjely 78 dnů a nocí v Srbsku, využívaly  trapných dezinformací.

            Odsouzení organizace NATO přišlo z mnoha stran. V kanadské Ottavě tak vznikl Výbor k zastavení účasti Kanady ve válce proti Jugoslávii. Profesor právnické fakulty v Torontu Michael Mandel, uvedl čtyři zločiny NATO:

         1.) ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI - zničující zbabělé letecké NATO útoky jsou mnohem víc zodpovědné za smrt a ničení v Kosovu a Srbsku, než srbská armáda v bojích proti albánským teroristům z UÇK ,

         2.) ZLOČIN PROTI MEZINÁRODNÍMU PRÁVU A CHARTĚ OSN,

         3.) ZlOČIN PROTI HISTORII - je to cynická a revizionistická interpretace pojmů holocaust a degradace pojmů genocida k ospravedlnění pojmů agrese…Já toto (říká profesor Mandel) jako Žid, vnímám obzvláště intenzivně…Jak si vůbec může někdo vážně přirovnávat Srby k nacistům?

         4.) ZLOČIN PROTI PRAVDĚ - zde mluvím o vás, media, která zveřejňujete každou od začátku samotným NATO připravenou povídačku jako pravdu, abyste vyrobila souhlas (k agresi)…Dosud jste se projevovala, že jste jen o trochu víc než ruka propagandy Pentagonu…“

         Je zajímavá změna názoru oficiálních USA k teroristické organizaci UÇK kosovských Albánců..Speciální představitel USA pro ni v Jugoslávii R.Gelbard řekl v brífinku v Bělehradě 23.února 1998 v hotelu Hyat Regency:-„Jsme hluboce znepokojeni a silně odsuzujeme  nepřijatelné násilí vyvolané teroristickou činností prováděnou teroristickými skupinami v Kosovu, obzvláště ze strany UÇK, Kosovské osvobozenecké armády (anglická zkratka KLA - Kosovo Liberation Army)…“ Protože se toto ale později paní Albrightové nehodilo, sdělil mluvčí Pentagonu MacLenny (29.června 1998): -„Ministr zahraničí (tj.M.Albrightová) určuje speciálním legálním postupem, kdy se nějaká organizace stává „teroristickou organizací.“ Takové určení nebylo v případě KLA provedeno a to je všechno…“

         Dověděli jsme se výše uvedené skutečnosti i z našich medií ?

         Také jsme nebyli dostatečně informováni, že se v New Yorku 10.června 2000 sešel panel 16 soudců z 11 zemí za účasti 500 lidí. Panel prohlásil vojenské a politické vůdce USA a NATO za viníky válečných zločinů.  Bývalý generální prokurátor (attorney general) Spojených Států Ramsay Clark (pokud vím, dosud zřejmě žije ), jako vedoucí prokurátor Mezinárodního tribunálu o válečných zločinech USA a NATO proti Jugoslávii a členové tribunálu prohlásili obžalované za vinné z 19 zločinů a tyto zločiny byly uvedeny pod záhlavím OBŽALOBA. Byli obžalováni William J.Clinton, vláda Spojených Států, NATO a ostatní z mezinárodních zločinů a porušení mezinárodních a domácích zákonů, s následnou smrtí, ničením a utrpením.

         1.) Plánování a uskutečnění rozkouskování, segregace a zchudnutí Jugoslávie,

         2.) Způsobení, vyvolání a povzbuzení  násilí mezi Muslimy a Slovany,

         3.) Přerušení snah k udržení jednoty, míru a stability v Jugoslávii,

         4.) Zničení mírotvorné role Spojených národů

         5.) Použití NATO pro vojenskou agresi a obsazení zemí, které to nechtějí,

         6.) Zabíjení a zraňování bezbranného obyvatelstva po celé Jugoslávii,

         7.) Plánování, ohlašování a vykonávání vražedných útoků na hlavu státu,

         8.) Ničení a poškozování zdrojů ekonomických, sociálních, kulturních,

              lékařských, diplomatických, náboženských, atd.

         9.) Útoky na objekty nepostradatelné pro přežití obyvatelstva Jugoslávie,

       10.) Útoky na zařízení, obsahující nebezpečné látky a síly,

       11.) Použití ochuzeného uranu,kazetových bomb, jiných zakázaných zbraní,

       12.) Vedení války proti prostředí,

       13.) Zavedení sankcí prostřednictvím OSN, jako genocidní zločin proti 

              lidskosti,

       14.) Vytvoření ilegálního ad hoc trestního tribunálu ke zničení a démonizací

              srbského vedení. Zanedbání zahájení obžaloby proti utlačování Romů,

              kteří utrpěli největší počet ztrát (na Kosovu),

       15.) Použití kontrolovaných mezinárodních medií k utvoření a udržení

              podpory pro agresi USA a démonizaci Jugoslávie, Slovanů, Srbů a

              Muslimů jako genocidiích národů,

       16.) Ustavení dlouhodobé vojenské okupace strategických částí Jugoslávie

              silami NATO,

        17.) Pokus o zničení suverenity, práva na sebeurčení, demokracie a kultury

               slovanského, muslimského, romského a jiného lidu Jugoslávie,

        18.) Pokus o nastolení americké dominace a kontroly Jugoslávie, vykořis-

               ťování jejího lidu a zdrojů,

        19.) Použití vojenských prostředků a ekonomického přinucování k docílení

               dominace USA.

         Obžalováni jsou obviněni za zločiny proti míru, válečné zločiny, zločiny

proti lidskosti a další trestné činy, které porušují principy Norimberského tribu-

nálu, Směrnic z Haagu, Ženevské konvence a další.

         Členové tribunálu pokládají NATO a jeho členské státy a jejich vůdce za odpovědné za jejich kriminální činnost.

         V květnu a hlavně pak začátkem srpna 1995 chorvatská armáda (140 000) masivně vyzbrojená Německem, za pomoci NATO letectva a za strategického velení penzionovaných „pronajatých“ USA generálů, vyhnala z Chorvatska téměř 250 000 tam po staletí žijících Srbů (kolem 1 500 těch, kteří neuprchli, bylo zavražděno). Jako „protiváhu“ toho zločinu, uvedla paní Albrightová v srpnu 1995 KAUZU SREBRENICA z července 1995, z doby vstupu armády Republiky Srbské v Bosně a Hercegovině (BaH) do Srebrenici. Během Daytonské smlouvy v prosinci 1995 mluvil vůdce Muslimů v BaH Alija Izetbegović, že v té době zahynulo na 1 000 Muslimů v Srebrenici, že je pobili Srbové. A postupně v posledních letech těch 1 000 mrtvých z toho července 1995 nějak narostlo na 8 000. Copak by Izetbegović nevyužil to dnešní hrozné číslo 8 000 už v prosinci 1995 kdyby to byla pravda? Jak by to vykřikoval do světa ! A ona to pravda nebyla !

            V souvislosti se Srebrenicí existuje Historický projekt Srebrenica, který ve svém letošním memorandu uvedl zajímavou spojitost mezi politikou NATO a děním kolem Srebrenici, na Kosovu, v Iráku, Libyi, Sýrií. Podle toho memoranda NATO a jeho pánové potřebovali příklad „velikého zločinu“,a k tomu využili dění kolem Srebrenici, kde bohužel hodně zločinů skutečně bylo, ale jednalo se o oboustrannou záležitost, kde první oběti byly srbské vesnice. Ostatně to, jako i o srbské pomstě, řekl bývalý velitel UNPROFOR, francouzský generál P.Morillon, při své svědecké výpovědi při soudu s prezidentem Miloševićem v Haagu. Ve své snaze, jak „legálně“, tedy před světovou veřejností, trestat ty, kteří nechtějí poslouchat, kteří konají zlo, nebo aby je přinutili k poslušnosti, použilo NATO, jako svou první „trestnou expedici“, zločin agrese proti „malé Jugoslávii“, vlastně hlavně proti Srbsku. A vše to bylo podniknuto na základě trapných dezinformací až lží, na pozadí i jednoznačného amerického požadavku získat rozsáhlou základnu na Kosovu, která tam byla po uskutečněné NATO agresi i vybudována pod jménem Bondsteel.

Jenže se NATO a paní Albrightová těžce zmýlily, když si myslely, že prezidenta Miloševiće po 2-3 dnech bombardování vylekají a přinutí na kolena, a že Srbsko začne poslouchat a splní všechno, co diktát pod hrozbou násilí z Rambouillet požadoval. A to zamítnutí Miloševićem (Srbskem) násilníky velmi nepříjemně překvapilo a vznikl z toho postupně skutečný mezinárodní zločin…78 dnů a nocí za sebou bombardování není maličkost! A tak dost podobně se zrodily i tragické, plné obětí a ničení, událostí v Iráku, Libyi, Syrií.

Nicméně by se takovým způsobem světový mír a demokratizace neměly uskutečňovat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zemanův hrob. Žumpo! Kriple! Prase! Pavel Šafr urazil prezidenta. A přišla smršť

11:50 Zemanův hrob. Žumpo! Kriple! Prase! Pavel Šafr urazil prezidenta. A přišla smršť

Pavel Šafr uveřejnil vtip o prezidentovi Miloši Zemanovi. A dostal pořádnou sodu. Přesvědčte se sami…