Zoologické zahrady bez peněz. Nejčernější scénář se ale zatím nekoná. Stát poslal peníze. Budou stačit?

25.03.2021 21:17

REPORTÁŽ Zoologické zahrady jsou nyní ve velmi tíživé situaci a omezily na únosnou míru řadu svých výdajů. V některých zoo dokonce už byly zpracované plány, ve kterých se počítá i s utrácením zvířat. To by byl ale ten nejčernější scénář, kterému se chtějí všechna tato zařízení raději vyhnout. Stát nyní uvolnil pro všechny zoologické zahrady 80 milionů korun. Otázkou ovšem zůstává, zda to bude stačit, když většina zoo eviduje mnohamilionové ztráty na vstupném.

Zoologické zahrady bez peněz. Nejčernější scénář se ale zatím nekoná. Stát poslal peníze. Budou stačit?
Foto: archiv ostravská zoo
Popisek: Zvířatům v době koronaviru lidské návštěvy určitě nechybí. V ostravské zoo se například narodilo i vzácné mládě Pandy červené
reklama

Za covidové krize finančně „trpí“ prakticky všechna volnočasová odvětví, která jsou závislá na návštěvnících, a tedy na příjmech ze vstupného. To samozřejmě platí i u zoologických zahrad v naší republice. Navíc zde ale hrozí i jeden zásadní etický problém. Pokud totiž tato zařízení nepodpoří více finančně stát, budou se muset zoo začít zbavovat svých zvířat. A to by určitě nebyla příjemná ani jednoduchá záležitost. Covid je totiž celosvětovou pandemií, která způsobuje všude podobné potíže, a tak kromě těch nejvzácnějších zvířat by zřejmě ostatní světové zooparky jen těžko přijímaly z Čech jiná, poměrně běžná zvířata, jako jsou například medvědi, opice či vlci. Co by se s nimi pak dále dělo? Musela by se utratit? I když tyto krajní případy si jen málokdo umí představit, s podobnými úvahami se už nedávno začali zabývat například v Safari Parku ve Dvoře Králové.

V ostravské zoo zatím tyto nejkrajnější kroky neplánují, přestože je situace opravdu velmi vážná a ztráty každým dnem narůstají. Za současného stavu, kdy už i stát konečně podal pomocnou ruku, jsou zde tyto „černé“ scénáře naprosto bezpředmětné. V Ostravě se nyní snaží především šetřit, jak se dá, a namísto drastických opatření hledají další možnosti úspor. „Denní náklady na provoz aktuálně činí asi 240 tisíc korun. I tak je to obrovské číslo, ale oproti ještě ‚normálnímu‘ roku 2019 je to snížení o téměř 150 tisíc korun denně. Ani s tím případným rozprodáním či darováním některých zvířat by to nebylo zrovna lehké, jsou uzavřené hranice a existuje řada omezujících opatření a také transfery zvířat do zahraničí zrovna nepatří k laciným záležitostem,“ uvedla Šárka Nováková, tisková mluvčí ostravské zoo.

Nemůžeme jen tak zavřít krám, zvířata musejí mít stálou péči…

Anketa

Je dobře, že mají být na covid testováni všichni zaměstnanci i OSVČ?

39%
61%
hlasovalo: 8109 lidí
Podle dalších slov mluvčí Novákové už třetí uzávěra v řadě za poslední období znamená pro ostravskou zoo zhruba 20milionový výpadek na vstupném, přičemž celkové náklady na chod celého zařízení představují sumu okolo 140 milionů korun za rok, a to bez jakýchkoliv investic. S financováním pomohl zoologické zahradě v posledních krizových měsících jak zřizovatel zoo – město Ostrava, tak i kraj, avšak tato pomoc nemůže trvat do nekonečna. Zvláště když na rozdíl od ostatních výrobních či nevýrobních odvětví zoologické zahrady zatím nedostaly od státu žádnou mimořádnou finanční podporu v rámci některého z podpůrných programů. Stejně jako v jiných zoo i v Ostravě nyní představují dary od veřejnosti nezanedbatelný příjem. Ten je v koronavirovém období dvakrát vyšší než v běžných letech. Přesto nestačí pokrýt ani ty nejzákladnější výdaje.

„My prostě nemůžeme, jako někde v marketu, hned zavřít krám, zhasnout a odejít. Zvířata se musejí stále krmit, je nutné v zimě i přitápět, nemůžeme výrazně snížit ani veterinární péči a základní údržba musí také fungovat. Navíc ještě spolupracujeme s řadou domácích i zahraničních institucí na vypouštění zvířat do volné přírody. V normálních časech odvážíme například orlosupy do Rakouska a Španělska, u nás v republice vypouštíme sovy pálené a sýčky. V Kozmicích mezi Opavou a Ostravou podporujeme budování jedinečné oblasti, tzv. kozmické ptačí louky, kde se vyskytují vzácní živočichové, jakými jsou třeba jeřábi popelaví či vzácní bahňáci,“ ještě upřesnila mluvčí Nováková s tím, že si opravdu velmi cení štědré podpory od široké veřejnosti v Moravskoslezském kraji.

Rozpustit jedinečné chovy exotických zvířat by byla velká chyba

Krizové scénáře si už také zpracovali v Safari Parku ve Dvoře Králové, v nichž se počítá s řadou omezení od odložení různých investic a omezení mzdových výdajů až po rozprodej či likvidaci některých stád. K tomu by však došlo až v dobách té nejhorší krize.

„Utrácení zvířat by bylo až tou poslední možností, které se chceme samozřejmě vyhnout. Nicméně v krizovém plánu, který máme nastavený v případě, že bychom od státu nedostali žádnou finanční pomoc nebo jen tu minimální na pořízení krmiva, se už s tím počítá, protože jen měsíční propad příjmů bez návštěvníků u nás činí okolo šesti milionů korun. Samozřejmě bychom se snažili naše zvířata nejprve nabídnout i jiným světovým zoo, ale s tím by mohl být problém, jelikož epidemie řádí všude a také existují pro různé druhy zvířat chovné plány v rámci různých kontinentů, a ty se nemohou jen tak měnit, to vyžaduje delší čas. Kdybychom k těm nejtvrdším opatřením museli sáhnout, byla by to tragédie, protože u nás třeba máme nejrozsáhlejší chov žiraf v Evropě a též velké stádo nosorožců, které bychom nechtěli ve větším množství někam převážet. Ztratil by se tak velmi cenný genofond,“ konstatoval Michal Šťastný, mluvčí ze Safari parku ve Dvoře Králové, těsně před schválením 80milionové státní dotace pro všechny zoologické zahrady.

Ve Zlíně by se museli zbavit tygrů se vzácnou genovou informací

Ve velmi navštěvované zlínské zoo by tu nejtvrdší krizovou situaci museli řešit tím, že by se snažili pustit do světa i své nejcennější exempláře šelem, jako jsou kupříkladu dospívající tygří mláďata, jejichž prarodiče ještě pocházejí z volné přírody a které by si chtěli za normálních okolností určitě ponechat. „Jedná se o vzácný genofond, který se v zoologických zahradách nevyskytuje tak často. Byla by to pro nás určitě velká ztráta, ale nic bychom nenadělali, pokud od vlády nedostaneme dost financí na provoz našeho zařízení. Doufám, že současná jednání ministra životního prostředí Brabce s premiérem budou ohledně tohoto tématu úspěšná. My patříme vůbec k nejnavštěvovanějším zahradám v ČR a milionové propady vstupného pro nás představují obrovskou ztrátu. I když jsme velmi vděční za štědré dary a pomoc od veřejnosti, na zachování dosavadního provozu by to nestačilo, denně nás totiž stojí čtvrt milionu korun. Už jsme samozřejmě udělali některé úsporné kroky, abychom snížily výdaje. Budeme například nakupovat levnější a méně kvalitní krmivo, ušetříme i na energiích, ale to všechno nestačí,“ informovala tisková mluvčí zlínské zoo Romana Bujáčková. 

Zvířatům lidé nechybějí, naopak se to říci nedá

Na otevření zoologických zahrad se podle mnohých vyjádření ze sociálních sítí určitě těší řada lidí, a to nejen děti. Naopak, tedy u zvířat, ale tomu tak ve většině případů není.

„Současný klid některým našim zvířatům celkem vyhovuje, protože v těchto dnech probíhá hnízdění velkých dravců a ani primáti z toho nejsou nijak smutní, pokud žijí ve velkých skupinách, a společnost jim tak nechybí. Koronavirus zatím nemá na život našich svěřenců téměř žádný vliv, mládě odchovaly i vzácné druhy jako například panda červená a veterináři naštěstí u žádného ze zvířat nezaznamenali případ nákazy. Provoz zahrady se ale za pandemie výrazně změnil, kromě uzavření došlo k řadě omezení, abychom ušetřili na výdajích. Odkládají se investice i větší údržba, u koho je to možné, zůstává na home office. Jako i v jiných oblastech státní správy i u nás se testuje alespoň jednou týdně,“ dodala mluvčí z ostravské zoo Šárka Nováková. Že klid zvířatům spíše vyhovuje, potvrdili i zaměstnanci zlínského zařízení. Jak někteří z nich uvedli, jen pro primáty představují pravidelné návštěvy určité zpestření, ale bez nich nebudou určitě nijak trpět.

Vláda pošle všem zoo 80 milionů korun. Bude to stačit?

Jak to myslí česká vláda s podporou nyní velmi postižených zoologických zahrad, se redaktoři ParlamentníchListů.cz zeptali tiskové mluvčí Ministerstva životního prostředí (MŽP) Petry Roubíčkové. Ta pak zaslala do redakce oficiální prohlášení určené všem médiím.

„Včera jsme se s paní ministryní Schillerovou dohodli na další rychlé a účinné pomoci pro zoologické zahrady na péči o jejich zvířata. Naše podpora teď míří na pořízení krmiva pro chovaná zvířata. Žádosti se opět podávají v jednoduchém elektronickém režimu, který zoo už dobře znají. Posouzeny budou obratem, v řádu několika dní, to znamená, že již v dubnu poplynou peníze na účty zoologických zahrad. Kromě toho jednáme s Unií zoologických zahrad a MPO, aby zoo mohly využít i další podpůrné covidové programy,“ vysvětloval prostřednictvím své mluvčí Roubíčkové ministr MŽP Richard Brabec.

„Příspěvek je určený pro všech 28 licencovaných zoologických zahrad v Česku, a to především na úhradu za krmivo do celkové výše 80 milionů korun. Pro menší zoologické zahrady to znamená podporu ze strany ministerstva v řádu až statisíců korun, u těch větších se jedná o podporu v jednotkách milionů korun. Ve vztahu k pořízení krmiva jsou prostředky rozdělovány na základě počtu ohrožených druhů živočichů, které daná zoologická zahrada chová. Každá zoologická zahrada tak obdrží jinou částku, která reflektuje druhy a počty zvířat. Tento přepočet je zcela spravedlivý a transparentní, protože na každý chovaný druh je určena specifická částka, rozdíl plyne z počtu jedinců druhů, které zoo chová. Mimoto je podpora určena na podporu projektů na ochranu biodiverzity, na projekty environmentální výchovy a osvěty veřejnosti v zoo, nebo na vedení plemenných knih ohrožených druhů. Pořízení krmiva pro chovaná zvířata představuje klíčový náklad z hlediska zajištění welfare a dobrého výživového stavu chovaných zvířat,“ konkretizovala ještě slova ministra mluvčí Petra Roubíčková. 

Zda ale bude tato částka stačit i pro všechny velké zoologické zahrady, které nyní evidují desetimilionové ztráty na vstupném, ukážou až nejbližší měsíce.  

Zoologické zahrady bez návštěvníků tratí denně na svém provozu statisíce korun. Základní péči o své vzácné živočichy ale nechtějí v zoo v žádném případě omezovat. Foto: Archiv ostravská zoo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jan Štěpán

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Šarapatka a Kühn vyvolávají konflikty a hrotí jednání, ne Lipovská. A Dvořák... Šéf Rady ČT prozradil úplně vše

19:40 Šarapatka a Kühn vyvolávají konflikty a hrotí jednání, ne Lipovská. A Dvořák... Šéf Rady ČT prozradil úplně vše

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl Pavel Matocha, předseda Rady ČT. Jak funguje …