Karel Januška: Návrat k právnímu státu

24.05.2017 17:16

Občané by neměli rezignovat na bezmoc, která je někdy zastihne vinou naší justice. Po našich zvolených zástupcích můžeme požadovat, aby prosadili to, co je napsáno v Ústavě a Listině práv.

Karel Januška: Návrat k právnímu státu
Foto: hns
Popisek: Fotokoláž.
reklama

Každé politické uskupení, které chce v následujících volbách uspět, by se mělo zavázat, že zlepší stav justice. Když dá slib občanům, že při úspěchu ve volbách prosadí následující právní úpravy, je velká pravděpodobnost, že se stane součástí vládní koalice. Náklady na volební propagaci mohou být minimální, když slib učiní jmenovitě každému občanovi. Popisuji nápravu nejhorších prohřešků justice.

Důkaz opaku je respektován tisíciletí. V minulém století byl zpracován v matematické logice. Zajišťuje, že identické spory mají identická řešení.

  • Zákony matematiky jsou nedílnou součástí zákona. Soudy musí rozhodovat pravdivě a spravedlivě.

Rovnost svéprávných občanů před zákonem je deklarována jak v Ústavě, tak v Listině práv. Tato rovnost byla občanům odebrána tím, že některé právní úkony mohou činit pouze „občané s právnickým vzděláním“ (dovolání, obrátit se na Nejvyšší či Ústavní soud). Povinné zastoupení občana je zdůvodnitelné pouze tehdy, kdy by občan mohl utrpět újmu, pokud takové zastoupení nemá.

Je třeba prosazovat:

  • Povinnost občana být zastoupen osobou s „právnickým vzděláním“ mohou soudy požadovat tehdy a jen tehdy, kdy zjistí, že občanovi bez zastoupení vznikne újma.

Postup před uvalením vazby na bezúhonného občana:

  • V případě posuzování možného trestného činu musí o vazebním stíhání občana rozhodovat porota nejméně tří soudců. Její rozhodnutí musí být jednomyslné. (Svoboda slova je zaručená.)

Každá smlouva je projevem svobodné vůle mezi různými subjekty (státem, telefonním operátorem, svéprávnými občany). Soudy musí respektovat, že jednou uzavřená smlouva je platná. Když si občan stěžuje na porušení smluvních podmínek, povinností soudu je posoudit tuto stížnost. Soud nesmí znovu požadovat, že došlo k porušení smluvních podmínek. To je v rozporu se zdravým rozumem.

  • Každý občan předpokládá, že smlouva je vyjádřením svobodné vůle mezi občany. Právní předpisy a soudci to musí respektovat. Soud nesmí vracet spor, aby občan znovu dokazoval, že byly porušené smluvní podmínky.

V civilním řízení mají soudci volnost výběru důkazů, které občan předkládá.

  • V každém soudním řízení se soud musí vypořádat se všemi předloženými důkazy.

Ústava článek 82 (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

Litera Ústavy jednoznačně stanovuje, že ani soudce nadřazeného soudu nesmí ohrožovat nezávislé rozhodnutí soudu nižšího stupně. Soudy vyššího stupně mohou rozsudek nižšího soudu potvrdit, opravit, nebo vynést své nezávislé rozhodnutí. Nemohou „vychovávat“ soudce nižších stupňů. Občana zajímá pouze výsledné rozhodnutí soudu. Neznalost, podjatost, známosti, nebo lenost soudců vyšších soudů nesmí být důvodem k tomu, aby byl občan zbaven svého práva na spravedlivé a včasné rozhodnutí soudu. Soudci všech soudů jsou placení za rozhodování sporů. Nejsou placeni za to, aby uplatňovali svůj „závazný právní názor“ vůči nižším soudům. Každé rozhodnutí soudu se musí vztahovat k vlastnímu sporu.

  • Soudnictví je dvoustupňové, každý občan má nárok na dva zákonné soudce.
  • Soudy na každém stupni mají povinnost vyřešit spor. Nemají pravomoc nutit jiné soudce (soudy), aby za ně rozhodovaly.

Volební štáby by měly o takových závazcích voličům uvažovat. Každý hlas jim bude dobrý. Ideální pro občana by bylo, kdyby se k těmto zásahům do soudní praxe přihlásily všechny politické uskupení, které usilují o vládu v naší zemi. Pak by nadcházející volby vrátily naši republiku mezi právní státy. Pokud se přidají pouze malá uskupení, je jejich šance na vstup do parlamentu pravděpodobnější.

Karel Januška

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zdeněk Joukl: V dopravě dva metry neplatí?

21:46 Zdeněk Joukl: V dopravě dva metry neplatí?

Ve veřejné osobní dopravě se rozestupy 2m a občas ani roušky nedodržují. Zmizela i desinfekce, která…