Karel Januška: Smutné výročí

27. 10. 2019 22:24

Na Hradě se chystá velkolepá oslava k uctění sta let od „zrození“ republiky. Přidávám několik kritických pohledů na náš stát.

Karel Januška: Smutné výročí
Foto: FB Karel Januška
Popisek: Karel Januška
reklama

První republika měla pouze 20 let k tomu, aby ukázala své možnosti. Měla nesmírnou výhodu v tom, že justice převzatá z Rakousko-Uherského mocnářství byla založená na tisícileté tradici. Nebylo třeba budovat nový justiční aparát. Stávající pracoval spolehlivě a efektivně. Soudy respektovaly zákony fyziky a soudci měli velkou autoritu.

Soudci a zákonodárci, kteří obhajují současný právní systém, nepatří do právního státu. V právním státě platí zákony fyziky. Archimédův zákon platil staletí, a rozhodoval, jak určit ryzost slitiny. Objem jednotlivých prvků ve slitině převedl na objem vytlačené kapaliny. Jeden kg zlata má jiný objem než slitina 0.5 kg zlata + 0.5 kg stříbra. Skutečnost, že technika nalezla dokonalejší metody (spektrální analýzu), neopravňuje zpochybňovat Archimédův zákon. Když profesor některé univerzity zpochybňuje tento zákon, pak jeho titul zpochybňuje teoretickou výuku studentů. Taková univerzita by měla být vyňatá ze státních organizací. Jestliže onen profesor je i členem "legislativní rady vlády", pak takovou vládu nečekají světlé zítřky. I když se to mnohým nelíbí, zákon změny kvantity v kvalitu platí v každé společnosti. Platí pro všechny systémy.

Nejenom Rudé právo v minulosti "lhalo, jak když tisklo", i současná Česká televize a Český rozhlas šíří obdobné zprávy. Moderátoři nevědí, co je pravdivý výrok. Diskuzi v parlamentu pokládají za důkaz toho, že republika je právním státem. Zákonodárci v Parlamentu ihned po každých volbách zdůvodňují, proč jejich strana nezískala větší počet hlasů. Rozdělují si prebendy ve výborech a nerespektují cíle, které koaliční vláda stanovila. V parlamentu probíhá permanentní boj o voliče, i když je k volbám hodně daleko.

Bývalí rétoři Klaus a Zeman se navzájem adorují, a ke škodám které způsobili, se nehlásí.

Současný premiér už téměř zapomněl, jaký cíl si jeho Hnutí stanovilo. ANO mělo ve volebním programu: "Pokud občan žije poctivý a slušný život, zákony musejí být na jeho straně, aniž by je musel studovat. A stane-li se mu křivda, u soudu musí najít zastání." Očividná křivda stavebníkům z H-System se nedá přehlédnout. Pane premiére, měl byste trvat na cílech hnutí ANO.

Lichva se vytratila z právních norem. Byla nahrazená předpisy, kolik mohou vymáhat státní úředníci za svou „práci“. Z korunového dluhu se stávají dluhy stotisícové. Někteří občané oprávněně rezignují na výroky soudců. Pro lichvu by mohla být přijatá nová forma. Vláda může stanovit multiplikátor pro stanovení lichvy. I vrácení jednonásobku půjčené částky může být někdy výhodné. Vrácený dvojnásobek půjčky by byl ve stabilní měně přijatelný. Desetinásobek v nejistých dobách by také mohl být obhajitelný. Vláda by měla soudcům tento multiplikátor stanovovat s ohledem na finanční odhady budoucnosti. Bez ohledu na dobu splatnosti půjčky. Změna multiplikátoru by změnila výši všech současných pohledávek.

Domovské právo by mělo být vrácené do současných právních norem. Obce by dbaly o své občany, adresa obyvatele by zaručovala, že nelze zneužít neurčité bydliště obchodního partnera.

K právnímu státu má republika téměř tak daleko, jako před třiceti lety. Vysoké školy právnického směru patrně stále vyučují studenty tomu, jaké postupy v justici používat. Čemu se kdysi naučili, nemají důvod měnit. Státní zástupci (prokurátoři) mají z totality zděděné právo označit občana za trestně stíhaného a nechat ho vláčet policií, i s účastí televize.

Vláda by měla s okamžitou platností odvolat současného Nejvyššího státního zástupce a dočasně pověřit touto funkcí jiného pracovníka. Tomuto úředníkovi sdělit, že je zodpovědný za jednotný postup ve všech úřadech státního zastupitelství. To měla dávno udělat některá vláda, ve které byla ODS, ČSSD, KDU-Čsl, i ANO. Hierarchie a odpovědnost za rozhodování ve všech státních úřadech musí být jednoznačná a nesporná. Případné střídání levo-pravých vlád po volbách musí proběhnout bezproblémově, přesně podle idejí Ústavy.
Soudcům je třeba připomenout, jaké jsou základní postuláty právního státu. Dovolil jsem si navrhnout potřebné doplnění a úpravu současných právních norem takové, které zaručeně vrátí republiku mezi právní státy:

§ 1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:
(1) Zákony přírodních věd, matematiky, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,
(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,
(3) nařízení a doporučení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO),
(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,
(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.
§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.
§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz.
§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu.
§ 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.
§ 6. Lichva je trestný čin. Vláda stanoví k prvnímu lednu každého roku multiplikativní faktor, který určí maximální výši splátek pro každou půjčku.

Přijetím těchto "doplňků" parlamentem se z republiky stane právní demokratický stát. Pravda bude nejvyšším kriteriem každého sporu.
Soudci, kteří nebudou soudit v duchu těchto doplňků, nemohou zastávat funkci soudce. Trvání soudních sporů se podstatně zkrátí. Ušetří se náklady na soudní procesy i náklady za špatná rozhodnutí soudů. Přínosy do státní pokladny budou patrně ve stovkách milionů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jan Veleba: Demoblok nedal našim zemědělcům jediný hlas

21:02 Jan Veleba: Demoblok nedal našim zemědělcům jediný hlas

Svého času, to jsem ještě byl v čele Agrární komory, jsme spolu s převorem slavného kláštera premons…