LIGA LIBE: Čeští a slovenští myslivci a střelci protestují, Evropská komise přišla s dalším paskvilem

28.01.2020 18:33

Evropská komise přišla s dalším paskvilem, chce zakázat olovověné broky v 300metrovém ochranném pásmu kolem každé strouhy a kaluže. ČR s V4 budou příští týden hlasovat proti.

LIGA LIBE: Čeští a slovenští myslivci a střelci protestují, Evropská komise přišla s dalším paskvilem
Foto: LIGA LIBE, ČMMJ
Popisek: LIGA LIBE a ČMMJ

Evropská komise předložila revidovaný návrh ohledně zákazu používání olověného střeliva na mokřadech. Návrh neřeší mnoho otázek, je nepřiměřený a diskriminační. Jde o záměr Evropské komise nebo nikoliv?

Od roku 2015 Evropská komise (Komise) připravuje návrh zákazu používání olověného střeliva na mokřadech. Důvodem je snaha zamezit vnášení olova do přírody. V loňském roce Komise představila první návrh, ten však byl předmětem kritiky 6 členských států včetně České republiky. Komise návrh přepracovala a předložila letos nový. Revidovaný návrh je stále velmi nejednoznačný.

Není vymezená minimální velikost mokřadů
Definice toho, co je považováno za mokřad, je klíčovým faktorem při určování proveditelnosti a vymahatelnosti navrhovaného omezení. Každá viditelná voda, i třeba kaluž o velikosti 50 cm2, může být definovaná jako mokřad. Pro střelce může být problematické v praxi posoudit, zda je oblast mokřadem nebo ne.

Vymezení ochranného pásma směřuje k úplnému zákazu olověného střeliva
Komise oproti původnímu návrhu snížila velikost ochranných pásem ze 400 m na 300 m. Toto omezení přesahuje původní návrh a doporučení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) Při zařazení ochranných pásem a užívání ramsarské definice mokřadů je znemožněno užívat olověné střelivo do brokovnic na více než 25 % České republiky. V podstatě se jedná o plošný zákaz olova.

Návrh neřeší užívání olova na střelnicích
Komise nebere v úvahu, že téměř každá broková střelnice v EU, je v okruhu 300 metrů od vody. Například na střelnici v Tachově by skončila střelba olověným střelivem do brokovnic, protože se nachází v blízkosti dvou rybníků.

Není známo, kolik myslivců bude nařízením postiženo, kolik brokovnic je třeba upravit či vyměnit
Myslivci, kteří nemají vhodnou brokovnici k užívání alternativ k olověnému střelivu budou nuceni si koupit novou zbraň. Komise uvádí, že "náklady na navrhované omezení by nesli především lovci a že zvýšení nákladů pro lovce bylo přiměřené". Náklady pro myslivce však nejsou vyčísleny s ohledem na nové podmínky návrhu Komise. Nařízení vykazuje známky absence posouzení všech rizik a postrádá socioekonomickou analýzu.

Není jasně definovaný výklad „držení“ olověného střeliva
Návrh Komise doporučuje zakázat „držení“ olověného střeliva při střelbě přes mokřady. Většina lovců při lovu drobné zvěře přes mokřady s brokovnicí běžně přechází a podle tohoto nařízení by tak porušovali zákon. V praxi by to znamenalo rozšíření zákazu daleko mimo mokřady, a to bez důvodu či ohledu na proporcionalitu. Navrhované omezení držení by mělo být vykládáno jako „držení“ během lovu a v rámci sportovní střelby.

Návrh má mezery i z hlediska používání olověného střeliva ve zbraních policie a armády
Návrh omezuje užívání olova v blízkosti vody včetně městských oblastí bez ohledu na velikost.
Nedojde-li ke změně návrhu Komise, je možné, že toto nařízení zabrání policejnímu a vojenskému použití olověného střeliva do 300 m od vody.
ČMMJ chrání práva myslivců a s takto navrhovaným nařízením nemůže souhlasit. Žádáme zástupce České republiky a MŽP, aby nedopustili přijetí tohoto nepromyšleného a nekoncepčního návrhu.
V souladu se zásadami EU ohledně „zlepšování právní úpravy“ voláme po srozumitelném řešení, které bude respektovat práva všech zúčastněných stran. V Česku je zákaz olova na mokřadech zaveden již od roku 2011 a ČMMJ jej uznává. Avšak tento nový návrh svojí špatnou definicí a obsahem přesahuje daleko za hranice mokřad.

Stanovisko ČMMJ plně podporuje bezpečnostní organizace Liga Libe, hájící práva 300 000 českých držitelů zbraní, a Slovenská poľovnická komora, sdružující 60 000 slovenských myslivců.

Ramsarská definice:
Mokřadem jsou území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů.
Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) usiluje o zajištění bezpečného používání chemických látek. Dohlíží na uplatňování průlomové legislativy EU týkající se chemických látek, která jednak chrání lidské zdraví a životní prostředí, jednak působí ve prospěch inovací a konkurenceschopnosti v EU.

Ve zkratce:

  • 4. 2. 2020 se koná klíčové jednání (ZDE) výboru REACH (ZDE) v Bruselu o zákazu olověného střeliva na mokřadech. Zasedání se zúčastní 27 zástupců všech členských států EU (už bez Velké Británie). REACH je 15 let staré nařízení EU obsahující přes 500 stran příloh o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.
  • Evropská komise koncem loňského roku stanovila, že rok 2020 by měl být rokem zákazu olova na mokřadech. Před rokem vznikla úspěšná výzva 1 000 000 občanů proti zákazu olova, na kterou reagovala domácí politická scéna. Naposledy se několik států včetně V4 postavilo proti zákazu v 19. 11. 2019, takže Evropská komise musela návrh (ZDE) na zákaz na mokřadech přepracovat, avšak, jak je vidět změny jsou jen kosmetické.
  • Evropská komise nyní navrhuje zavést ochranné pásmo kolem mokřadů 300 metrů, přičemž není jasně vymezeno, co je mokřad. Mokřad tedy může být každá strouha, každý potůček, každá větší louže. Zatímco zákaz střílení olověným brokovým střelivem od r. 2014 u nás dávno platí na 14 opravdu cenných lokalitách mokřadů, tak nyní by to podle výpočtů v grafickém informačním systému mělo činit přes 25% rozlohy České republiky.
  • Evropská komise navrhuje rovnou i pouhý zákaz držení, nikoliv jen zákaz používání olověných broků. Zjednodušeně to znamená, že někdo bydlí 300 metrů od strouhy, a má doma olověné broky, tak to bude protiprávní. Nebo si půjde koupit olověné střelivo do prodejny a pojede domů či na střelnici po silnici přes potůček, a dle extenzivního právního výkladu to bude opět protiprávní Je to vypočítavý nápad úředníků EU, jak prakticky zavést plošný zákaz již letos pod rouškou ochranu mokřadů.
  • Nikde v návrhu Evropské komise není zmíněno, že by policie nebo armáda měla mít na olovo výjimku. 17. 1. 2020 jsme učinili dotaz na Evropskou komisi, abychom ověřili, zda tyto silové složky budou mít výjimku, avšak dodnes nemáme od úředníků žádnou odezvu.
  • 10. 2. 2020 bude Evropská chemická agentura ECHA v Helsinkách jednat o plošném zákazu veškerého olověného střeliva i mimo mokřady v suchozemském prostředí. Evropská komise koncem loňského roku po nestoudném popírání a lhaní "že nic kromě zákazu na mokřadech se nechystá" stanovila, že rok 2022 by měl být rokem úplného plošného zákazu olověného střeliva a rybářských olůvek všude i mimo mokřady, a to i střeliva kulového, malorážkového a vzduchovkového.

reklama

autor: PV

Mgr. Jiří Kobza byl položen dotaz

Sankce

Je pravda, že Rusko válčí i přes sankce, ale jakou jinou páku na něj použít? Nebo byste nedělal nic a jen přihlížel ruské agresi?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ivo Strejček: O voličích a volbách

13:57 Ivo Strejček: O voličích a volbách

Denní glosa Ivo Strejčka