Zdravé fórum: Za poplašné zprávy jsou označeny jen ty, které kritizují nebo vyvracejí kroky vlády

27.07.2021 7:37

Molekulární imunolog profesor Václav Hořejší není odborník. Jeho vyjádření nemohou mít na veřejnost žádný dopad, protože se jedná o názor člověka, který neví, co říká. Tak lze shrnout odůvodnění obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, jímž se odmítlo zabývat trestním oznámením platformy Zdravé fórum. Ta přitom reagovala na článek V. Hořejšího, v němž obvinil ji a jmenovitě i řadu odborníků, kteří s ní spolupracují, z podílu na desítkách tisíc úmrtí v roce 2020.

Zdravé fórum: Za poplašné zprávy jsou označeny jen ty, které kritizují nebo vyvracejí kroky vlády
Foto: Archiv TN
Popisek: JUDr. Tomáš Nielsen, právník roku 2018

Tímto krokem státní zastupitelství potvrdilo, že se bude zabývat jen takovými vyjádřeními, která kritizují vládní strategii, poukazují na odbornou nesmyslnost vydaných opatření a vyvracejí nebo oponují tvrzením vládních představitelů a odborníků v jejich službách. Výrok profesora Hořejšího o tom, že na smrti třiceti tisíc lidí má podíl řada celosvětově uznávaných odborníků, zůstane nepotrestán.

„Opakovaně se snažíme přesvědčit orgány činné v trestním řízení o tom, že by se měly zabývat společensky velice nebezpečným jednáním, kdy rádoby odborníci veřejně šíří lživé informace o hrozbách koronaviru SARS-CoV-2 nebo obviňují své odborné oponenty z tak otřesných věcí, jako je podíl na smrti jiných osob. Činí tak navíc v době, kdy je společnost z nemoci covid-19 opravdu vyděšena. Policie ani státní zastupitelství však proti těmto lžím dosud nezahájily ani jedno trestní řízení,“ říká JUDr. Tomáš Nielsen, předseda sdružení Pro Libertate, institutu práva a občanských svobod.

„Pokud ale někdo veřejně napadne oficiální vládní linii, policie téměř okamžitě sdělí obvinění,“ dodává Nielsen též v souvislosti s nedávnou kauzou šéfky pražské kliniky estetické medicíny, Ivety Křížové. „Neříkáme, že jednání paní doktorky je v pořádku. Pokud šířila nepravdivé informace, pak je to něco, s čím nesouhlasíme. Ale jaký dopad mohla mít její vyjádření na veřejnost ve srovnání s dopadem projevů prof. Flégra o mrtvolách v mrazácích nebo prof. Hořejšího o tom, že mezinárodně uznávané osobnosti způsobily smrt desítek tisíců lidí, když oba dva jsou konstantně veřejně prezentováni jako skuteční odborníci?“ ptá se Nielsen s tím, že pokud veřejně známé osobnosti šíří prostřednictvím médií lživé informace, měly by čelit stejnému postupu orgánů činných v trestním řízení. Tak tomu ale není.

Anketa

Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle?

hlasovalo: 17937 lidí

Státní zastupitelství se nedávno odmítlo zabývat trestním oznámením Zdravého fóra, platformy, která bojuje za návrat k normálnímu životu, proti prof. Hořejšímu s odůvodněním, že jeho vyjádření nemohou mít na veřejnost žádný dopad, protože se jedná o názor člověka, který neví, co říká. „Ačkoliv v tomto konkrétním bodě se státním zastupitelstvím souhlasíme, neznamená to, že jeho vyjádření nemají dopad na společnost. Je tomu právě naopak a policie by se prostě měla zabývat pomluvami a poplašnými zprávami stejně v případě, že je vyjadřuje příznivec nebo odpůrce současné vládní strategie,“ říká Tomáš Nielsen z Pro Libertate, odborné skupiny Zdravého fóra pro právo.

„Nedávné rozhodnutí státního zastupitelství ve věci pana Hořejšího může mít ale i další dopad. Pokud například noviny převezmou názor odborníka, nenesou odpovědnost za jeho případnou nepravdivost a ani si nemusí takový názor ověřovat. V případě pana Václava Hořejšího se ale redakce do budoucna takto bránit zřejmě nebudou moci. A za zveřejnění jeho výroků by měly nést přímou civilněprávní i trestní odpovědnost, pokud si jeho výroky neověří,“ dodává Nielsen v návaznosti na odůvodnění státního zastupitelství, které ve vztahu k textu prof. Hořejšího výslovně uvádí: „Autor článku v zásadě polemizuje se zvolenými postupy, kdy přebíhá od jednoho tématu k druhému a bez hlubšího exkurzu do problematiky zmiňuje různé postupy s případným zmíněním neznámého zdroje... Dovozování autora o dosahu a ovlivnění činnosti vlády v rámci přijímání opatření, jakož i další jsou zcela laické a bez jakéhokoli hlubšího obsahu. Je nutné konstatovat, že se jedná o jeden z mnoha výstupů v rámci mediální scény, kdy autor, který není odborníkem, či epidemiologem, hodnotí situaci způsobenou pandemii, včetně jím spatřovaných příčin a řešení.“

Informace k trestnímu oznámení ZDE

Zdravé fórum je občanskou iniciativou, která si klade za cíl spojit rozumně uvažující odpovědné lidi, kteří se nechtějí vzdát svých práv a svobod a kteří se chtějí podílet na záchraně dětí a jejich budoucnosti. Vychází z přesvědčení, že nepromyšlená opatření Vlády ČR v době koronavirové krize vedou českou společnost do krize mnohem hlubší a mnohem dlouhodobější.
Podle Zdravého fóra by měla být odpovědnost za řešení současné situace přenechána zejména lidem samotným. Státní moc by se měla zaměřit na pomoc a podporu, nikoliv na represi a likvidaci demokratických hodnot, postupně se rodících od roku 1989. Zdravé fórum požaduje, aby se děti po prázdninách vrátily do škol bez jakýchkoliv omezení a aby se Česká republika co nejdříve vrátila k normálnímu životu, samozřejmě společně s cílenou, odbornou a účinnou ochranou těch nejohroženějších skupin. Za zásadní považuje v tuto chvíli zejména boj proti snahám o zavedení povinného očkování proti onemocnění covid-19 a boj proti jakékoliv formě diskriminace neočkovaných lidí. Požaduje šíření objektivních informací o skutečných přínosech a rizicích očkování. Více na https://www.zdraveforum.cz.

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod je sdružení právníků, které si klade za cíl podporu a ochranu základních hodnot demokratického právního státu. Jeho členové tvoří odbornou skupinu Zdravého fóra pro právo. Věnují se analýze právních aspektů současné koronavirové krize s cílem využít současných zkušeností k podpoře dlouhodobých změn právního systému České republiky tak, aby do budoucna byla posílena možnost jednotlivců chránit své svobody a svá práva před nezávislými soudy a aby byly posíleny pojistky pro zachování základních principů demokratického právního státu. Podporuje osvětu v oblastech, jakými jsou interpretace práva, kritická mezioborová diskuse a ochrana ústavních práv, jakožto základních pilířů dalšího rozvoje demokracie.
Základními principy sdružení Pro Liberate je ochrana lidské důstojnosti a důsledné uplatnění starořímské zásady „in dubio pro libertate“ (v případě pochyb o potřebě státní regulace je nezbytné přiklonit se na stranu ochrany individuálních svobod.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zbyněk Fiala: Drahé polštáře

16:25 Zbyněk Fiala: Drahé polštáře

Reakce zaměstnavatelů na návrh vyšší minimální mzdy ukazuje na chronickou nemoc české ekonomiky, spo…