Aféra Šlachta: Ryba smrdí od hlavy, budeme se ptát, zní z důležitého orgánu, který dnes zasedne

23.06.2016 13:00

Když proti sobě bojují policisté v době, kdy hrozí bezpečnostní rizika a teroristické útoky, to je tristní situace. Tak mluví o reformě policie, a tedy sloučení protikorupčního a protimafiánského útvaru, poslanec za hnutí ANO Bohuslav Chalupa. Podle něj ryba smrdí od hlavy a ten zápach je v tomto případě velmi citelný. Navíc tvrdí, že příprava změn probíhá v hysterickém spěchu, ke kterému není důvod.

Aféra Šlachta: Ryba smrdí od hlavy, budeme se ptát, zní z důležitého orgánu, který dnes zasedne
Foto: Hans Štembera
Popisek: Poslanec Bohuslav Chalupa

Anketa

Bez ohledu na to, co si vy osobně přejete: Vystoupí dnes Britové z EU?

65%
hlasovalo: 6332 lidí

Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Roman Váňa je v Makedonii a nazval svolání mimořádného jednání výboru makedonským atentátem, protože je svolán bez jeho osoby na dobu, kdy bude v zahraničí. Jak to vnímáte? A o čem může Robert Šlachta a Jiří Komárek mluvit, když nebudou zbaveni mlčenlivosti?

Já jsem už šestnáctého června odpoledne vyzval e-mailem kolegy poslance z bezpečnostního výboru, aby podpořili svolání mimořádného jednání. Rozeslal jsem ho všem sto devadesáti devíti poslancům se zdůvodněním, proč ho chci svolat. Žádný poslanec, ani Váňa, nemůže tvrdit, že to spadlo z čirého nebe. Shodou okolností pak Šlachta a Komárek požádali, aby mohli předstoupit před bezpečnostní výbor a informovat o skutečnostech. Schwarz (Bronislav Schwarz za hnutí ANO je místopředseda výboru, pozn. red.) se této žádosti ujal a získali jsme sedm hlasů, což je podle jednacího řádu naprosto v pořádku. Nic jsme neporušili, a pokud jsme porušili zažité zvyklosti, tak to neberu jako argument. Šlachta a Komárek jsou vysocí členové policie a uvědomují si dobře, co mohou a co nemohou sdělovat, pokud budou, či nebudou zbaveni mlčenlivosti. Možná chtějí říci něco jiného, co nesouvisí s informacemi z živých kauz. Tady někdo dopředu řeší, co ani neví.

Takže podle vás Roman Váňa o svolání jednání věděl?

Na e-mail nezareagoval ani jeden ze členů sociální demokracie, topky nebo ODS. Zareagovali moji spolustraníci, pan Lang z Úsvitu a Zahradníček z KSČM. A jestli pánové poslanci nečtou e-maily od svých lidí z výboru pro bezpečnost, tak je to na pováženou.

Přibyly otázky týkající se obvinění policejního prezidenta Tomáše Tuhého kvůli vynášení informací, věříte jim?

Dnes vnímám informace v širším kontextu, že reorganizace policie nebyla připravená, předjednaná. Mě zajímá samotná organizace reformy, ne osoba velitele. Ale především systémová věc. Bohužel, co se z obou stran, ze tří, ze čtyř, pěti dozvídáme o situaci v policii, je děsivé. I kdyby nebyla pravda odstranění Šlachty, způsob, jak spolu komunikují policejní důstojníci, podřízení a nadřízení, svědčí o tom, že situace v policii je špatná. Ryba smrdí od hlavy. Začínám mít silný pocit, že problém není v reorganizaci, ale ve zvládání resortu. Ministr vnitra a policejní prezident to mají na starost, a pokud se podřízení chovají způsobem, o jakém se dozvídám z médií, to je nepřípustná situace. Je věcí politiků a výboru pro bezpečnost, aby tuto situaci řešili. Aby politici používali klientelismus a v policii existovala informační korupce, aby policisté bojovali proti sobě v době, kdy hrozí teroristické útoky, to je tristní situace. Takže reorganizace je menší problém než problém, jenž se nyní ukazuje uvnitř státní policie.

Berete vážně vyjádření Šlachty o tom, že o sloučení útvarů prvně slyšel den po operaci Beretta s bývalým policistou Igorem Gáboríkem? Ten měl právě vynášet důležité informace z policie.

Beru je vážně a musím konstatovat, že koncepty rozvoje policie byly dvě. První jsme vyhodili, to nebylo jako koncepce metodicky zpracováno správně. Pak se opravili s tím, že jde pouze o koncepci čerpání finančních prostředků z rozpočtu. A pokud jde o druhý koncept, ten o reorganizaci neobsahuje ani zmínku. Co je zajímavé, že jsem vyzval na začátku roku poslance, abychom se zabývali inventurou bezpečnostního ekosystému kvůli nedostatkům. Na konci ledna premiér oznámil, že se přikročilo k tvorbě projektu, který se jmenuje Audit národní bezpečnosti České republiky a obsahuje dvanáct oblastí. Z nich je hotovo pět a kompletní má být na podzim. Otázka je tedy logická. Jestliže tento materiál má být základem pro posouzení, jak funguje bezpečnostní systém a jaká opatření musíme udělat, aby fungoval efektivněji, proč se přistupuje k tak zásadní reorganizaci, když nemáme hotový ten audit? Proč se tedy dělá? Pracují na něm desítky lidí za peníze daňových poplatníků. Tady kolo předchází vůz a logicky se ptám jako občan a poslanec: Co je důvodem úplně hysterického spěchu? A mám právo se na to ptát.

Takže jak vnímáte skutečnost, že má k reformě policie dojít bez předchozích příprav a jednání?

Tak, jak fungujeme, na to nejsme zvyklí. I přesto, že ministr nebo náměstci rozhodnou nějak, tak se nestalo, že by přišli s tak zásadní věcí, hodili návrh na stůl a řekli: my jsme to připravili a tak to bude. To neexistuje a na výboru pro bezpečnost se to stává jistou praxí vedení Ministerstva vnitra, s námi se vůbec nebaví a předkládají řešení. My tu nejsme do počtu, nejsme namalovaní. Naše kompetence a odpovědnost je bezpečnost a ignorovat volené lidi do Poslanecké sněmovny, kteří by se těmito věcmi měli zabývat, není správné.

Co tedy říkáte na skutečnost, že ministr vnitra Chovanec reorganizaci podepsal, i když s měsíčním odkladem, i přesto, že důležitá jednání na toto téma teprve přijdou?

To souvisí s tím hysterickým přístupem. Samozřejmě budu poněkud fabulovat, ale pokud je smyslem celé akce skutečně zlikvidovat plukovníka Šlachtu a rozstřelit Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, tímto podpisem je to od prvního srpna dáno. Mají šanci útvar zlikvidovat a pak nemusejí až do roku dva tisíce dvacet hnout prstem, protože samotná reorganizace má proběhnout až za čtyři roky. To jsou věci, které normální člověk nechápe, natož poslanec. Já mám pocit, a není to moje vina, že mám tento pocit, někdo ho vyvolal a mám právo ho mít, že jde o účelovou záležitost; a nechci domýšlet, komu to prospívá. Nicméně takhle to nemůže fungovat.

Komentátor Martin Fendrych napsal, že ministr vnitra Milan Chovanec vymyslel cosi velmi hloupého a nedomyslel, že tím nahraje na smeč Andreji Babišovi. Dodal také, že pokud ČSSD vyžene Šlachtu z policie, kam půjde? Zda o tom socialisté uvažovali a kdo po něm sáhne. Považujete to za zásadní otázku?

Fendrych je většinou k hnutí ANO velmi kritický. To, že se vyjadřuje tímto způsobem, ukazuje, že v přístupu ANO není žádný účel. Skutečnost, že se toho ANO chytlo jako jediná parlamentní strana, považuji za pozitivum. V podstatě bráníme lumpárně a tím, kam půjde Šlachta, se zabýváme už dva a půl roku. Máme řadu vysokých důstojníků ze zpravodajských služeb a stát nedobrým způsobem řeší, co budou dál dělat tito lidé. Kriminalisté, kteří se pohybovali ve zpravodajských službách, nakonec mohou skončit na druhé straně barikády. Stát by se měl o ně postarat. Tato věc je nadstranická a ANO nikdy neovládalo bezpečnostní policejní sbory. Ty má na starosti ministr a tam to končí. Útočit, že ANO chce ovládnout policii, je nesmysl. Komunikuji s Ivanem Gabalem, který má jistý přehled a znalosti a jsme stejného názoru, že dochází ke zcela nestandardní situaci kontroly orgánů činných v trestním řízení.

Obáváte se, že odejdou desítky Šlachtových lidí a jediné, co jim zbyde, budou právě citlivé informace?

Obávám. Dejme tomu, že ze čtyřsethlavé organizace jich dvě stě čtyřicet odejde. To znamená, že služba bude paralyzovaná a lidi této informační kvality a hodnoty nenajdeme na ulici. Bude trvat čtyři až šest let, než budou noví lidé schopni pracovat stejně. Tím se znovu dostáváme k tomu, co je to vlastně za akci? Já se budu ptát, protože aktivity policejního prezidenta a ministra destabilizují policii a ohrožují její schopnosti v době, kdy nám hrozí bezpečnostní rizika větší než kdykoliv jindy od roku 1990.

Z různých stran se volá po vyšetřovací komisi. Zaznívá také argument, že na rozdíl od výboru je nutné komisi říkat podle zákona pouze pravdu. Měla by být stanovena vyšetřovací komise k celé věci?

Nemám s ustanovením komise problém, otázka je, jaké bude její složení a zadání. Byl bych rád, aby se zabývala stavem Policie České republiky a jejími schopnostmi, jako je efektivita, řízení, organizace, akvizice a tak dále. Ukazuje se, že existují problémy. Jestli Šlachta měl nárok něco říci, či neříci, považuji za zbytečné.

Šlachta se nechce obrátit na Generální inspekci bezpečnostních sborů, protože z její strany zaznamenal pokusy o průnik do spisu. Přitom právě ona je organizací, která má podobné věci vyšetřovat. Co s tímhle začarovaným kruhem?

Ta situace je opět jasná, my se dva roky zabývali nedobrou situací v GIBS, navrhovali jsme její zrušení, ale v rámci kontrolní komise Parlamentu jsme se rozhodli, že podpoříme výměnu hlavy – pana Bílka – a vyzkoušíme, zda personální změna prospěje, či neprospěje. Činnost se zlepšila, ale na hodnocení je příliš brzo. Máme také poznatky, že GIBS nekonala, jak měla a nejenom, že nemá důvěru, ale v podstatě odtažitý postoj mají i policisté, kteří jí nemíní přidělovat věci k vyšetření. Policisté se obrátí raději na státního zástupce než GIBS a žádný zákon nestanovuje, jak řešit trestnou činnost. Nedůvěru si ty služby způsobily samy, to nebyli politici.

O čem tedy celá kauza svědčí?

Probíhá tu – ať už materiální, či informační – korupce a nepanuje zde důvěra vůči sobě navzájem. Jsou tu náznaky války policistů a nefungují základní věci, které snižují efektivitu. Tím nemyslím příslušníky na ulicích či dopravní policii, ale ryba smrdí od hlavy a ten zápach je tady velmi citelný.

Co říkáte na argument k provedení reorganizace policie, že se někdy práce útvarů překrývá a vyšetřují stejnou kauzu. Jde o takový problém, abychom reformovali policii?

Není. Opakuji, že hlavní dozorovou činnost dělá státní zástupce. Pokud věc vyšetřují dvě složky, tak se nakonec stejně dostane na stůl státnímu zástupci. Ten posoudí, jakým způsobem kdo získal jaké důkazy. Jistá míra konkurence – jako všude – znamená lehkou soutěživost a zlepšení. Pokud soutěživost odstraníme a budeme se vyloženě spoléhat na jednoho člověka a na jeden útvar, tak to prostě není optimální řešení. Protože žijeme v prostředí, kde právo je zbožím a kdo má kvalitnějšího právníka, vyhrává i tam, kde selský rozum říká, že je to špatně. Stojí proti sobě velmi silní soupeři a činnost jejich složek je velmi složitá. Je třeba jim dát prostor, aby odhalovali tyto věci, nejen v nepolitické sféře, ale i mezi politiky.

Jedna věc je dívat se, zda premiér bude respektovat přání dvou ze tří koaličních stran, aby se Bezpečnostní rada setkala dříve, než je plánováno, a sledovat, jak to probíhá. Ne všichni sociální demokraté jsou přesvědčeni, že postup ministra vnitra je správný. Rozhodně i to je signál, že věci nejsou v pořádku a budu se velmi podrobně připravovat na zářijový bezpečnostní výbor, protože využiji zkušenosti z výboru pro obranu. Budu se zabývat organizací, jak probíhá rozhodování a podobně. Já z toho mám pocit, že reorganizace je drobnější problém.

Jaká panuje nyní situace v koalici? Je touto kauzou ohrožena její stabilita?

ANO nemá zájem na rozpadu koalice. Máme spoustu práce, která ještě nebyla odvedena. Chceme respektovat lidi, kteří nám dali důvěru, aby nálada nebyla vyhrocená. Naším cílem není bojovat s ČSSD; to, že si nedokázala jaksi udržet v rozumných mantinelech ministra vnitra, není náš problém. Jako poslanci hnutí ANO se nenecháme urážet a přehlížet. Jako výbor pro bezpečnost si nenecháme líbit, že exekutiva se chová, jak je předváděno.


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Zuzana Koulová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bašta: Chtěli si rozdělit Rusko a jeho suroviny. BIS? Kdysi jsem nahlédl do střev. Čas na akci

10:52 Bašta: Chtěli si rozdělit Rusko a jeho suroviny. BIS? Kdysi jsem nahlédl do střev. Čas na akci

V devadesátých letech se Jaroslav Bašta jako poslanec věnoval kauze BIS, která měla sledovat opozičn…