Analytik Vyoral o osobní zkušenosti s uměleckou frontou: Žádná jiná profese neprojevuje takové znaky sekty

17.05.2019 16:34

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Kupředu levá a mládí vpřed! Udavači z řad pokrokové mládeže se chovají jako v padesátých letech. Tentokrát s podporou neziskového sektoru, který bije na poplach proti trollům, dezinformacím či netoleranci. Tomáš Vyoral nemohl odolat, aby právě s těmito lidmi zúčtoval.

Analytik Vyoral o osobní zkušenosti s uměleckou frontou: Žádná jiná profese neprojevuje takové znaky sekty
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral
reklama

Anketa

Byl podle Vás Jiří Fajt odvolán z čela Národní galerie oprávněně?

95%
3%
hlasovalo: 6972 lidí

Spolek „Milion chvilek pro demokracii“ v Praze uspořádal sérii demonstrací proti nově jmenované ministryni spravedlnosti Marii Benešové, a to ještě předtím, než měla Benešová vůbec šanci začít pracovat. Na co to ukazuje? Vědí lidé předem, že Benešová bude špatnou ministryní, protože je napojená na Miloše Zemana?

Jakákoliv možnost protestu proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi je vítána. Poslední dobou obzvlášť. Politické neziskovky musí navíc pravidelně vykazovat činnost, aby si získaly mediální prostor, obhájily svou činnost a měly reference pro další žádosti o granty a dotace, které vysosají ať už přímo z rozpočtu některé ze státních institucí nebo skrze jiné neziskovky, jako je třeba Sorosův Open Society Fund. Tím netvrdím, že mají finance zrovna od této neziskovky, v jejíž správní radě mimochodem svého času seděli třeba „objektivní“ novináři Daniela Drtinová a Erik Tabery, komentátor Jiří Pehe, europoslanec Luděk Niedermayer nebo vůdce páté kolony u nás – Člověka v tísni – Šimon Pánek.

K tomu se, zejména před blížícími se volbami, hodí každá demonstrace k velebení Evropské unie a k případné prezentaci některých žádoucích politiků. Ještě bych upozornil, že řada politiků, umělců a jiných správně uvažujících, kteří mají psotník a náběh k dávivému reflexu jen při zaslechnutí slova referendum – ale na demonstracích, kde lidé požadují výměnu politiků či svržení vlád, problém nevidí. A naopak to ještě využívají coby argument. Zajímavé, že podle některých mají pro rozhodování v referendu občané IQ tykve, ale pro svrhávání vlád a výměnu politiků na náměstích mají zřejmě doktorát.

Z umělecké komunity zaznívala na adresu ministra Antonína Staňka kritika, že prý dělá umělcům ostudu, není to muž na svém místě atd. Je pravda, že ministr kultury by měl být především respektován vlastní komunitou? A je post ministra kultury jaksi specifický v tom, že si „podřízení“ mohou „vydupat“ odchod šéfa?

O ministru Staňkovi toho nevím mnoho. Nicméně vím mnohé – i z osobní zkušenosti – o většinové umělecko-kulturní frontě. Samozřejmě že jako všude najdeme řadu výjimek, ale neznám žádnou jinou profesi, v rámci které by lidé vykazovali tak vysoce sektářské znaky a měli tak identický světonázor a projevy chování, jako právě zde. Pak to jejich názorové sjednocení proti ministrovi – které je jinak samozřejmě ke zvážení a k diskusi – vidím v trochu jiném světle. Vydupání si odchodu „nadřízeného“ formou petic a permanentního nesouhlasu, výhradně snad kvůli jeho odvolání dvou ředitelů kulturních institucí, za nimiž navíc byly jisté kontroverze, je dle mého minimálně na pováženou. Alespoň jsem moc jiných argumentů nezaznamenal. Ač zřejmě Staňkovo odvolání nebylo způsobeno jen kvikotem kulturní fronty. Jinak nejsem si jistý, že ostatní resorty mají a historicky ve svém čele vždy měly napříč danou komunitou respektovanou osobu.

Kardinál Dominik Duka se v rozhovoru pro Aktuálně vyjádřil ve smyslu, že v české společnosti menšina utlačuje většinu ve jménu liberální demokracie. Dekadence podle něj prostoupila například vzdělávání, kdy dnešní humanitní studia odhodila logiku a sázejí především na emoce. Souhlasíte, že se v některých vědách vytrácí „rácio“? A měly by na školách být vyučovány obory typu „gender studies“?

S panem Dukou naprosto souhlasím. Současní samozvaní liberální demokraté a progresivisté svým smýšlením často připomínají spíše neomarxisty než jakékoliv demokraty. Svým konáním podporují kulturně-sociální revoluci, jen na rozdíl od marxistického třídního boje přesedlali na boj takzvaně „utlačovaných“ menšin proti většině. Ať už mluvíme o menšinách národnostních, rasových, sexuálních, náboženských. Onou kulturně-sociální revolucí chtějí dosáhnout změny ve vnímání a chápání tradičních hodnot.

Jde jim například o rozklad tradiční rodiny či o destrukci pohledu na pohlaví, které zcela iracionálně a proti biologické podstatě již nemá být jen ženské a mužské. Jde jim o vykořenění národního cítění a vlastenectví, existujících států – skrze sociálně-inženýrské míšení ras, náboženství, kultur. Cílem má být zřejmě fáze, kdy ze společnosti bude určitý mišmaš všeho a ničeho, kdy jednotlivce nebude nic spojovat – národ, tradice, rodina, náboženství. Pak nebude mít co hájit, za co bojovat a proč se vzpouzet. Bude jen poslouchat a plnit příkazy.

Politický model se podle kardinála Duky mění a někdy je těžké přesně určit, kde začíná Západ a kde končí Východ. Jako příklad Duka uvedl například nedávné slavnostní odhalení sochy Karla Marxe v německém Trevíru a rovněž projev k výročí narození filozofa, během kterého z úst unijních politiků zaznívaly i pochvalné komentáře stran přínosu Marxe k vývoji společnosti. Je podle vás pravda, že dnešní svět již nelze vidět skrze ono rozdělení Východ vs. Západ, které platilo po větší část 20. století?

Opět s panem kardinálem souhlasím. To, co k nám před pádem železné opony přicházelo ze Sovětského svazu, k nám po přelomu tisíciletí přichází z Evropské unie, jejíž byrokraticky naddimenzované politbyro si s tím tehdejším sovětským prakticky v ničem nezadá. A co se úbytku svobody a nárůstu moci takzvaného velkého bratra týká, vidíme stejné tendence i za mořem. Stačí vzpomenout na šmírování tajnými službami a americkou vládou, s nímž vyšel na světlo Edward Snowden, nebo na informace, které pouze zveřejnil (aniž by je jakkoliv nelegálně získal hacknutím či špionáží) na webu Wikileaks Julian Assange. Oběma hrozí v USA tvrdé tresty za to, že informovali klamanou veřejnost o nedemokratickém konání či o válečných zločinech americké vlády nebo tajných služeb.

Novinář Jan Jandourek Dukovi vzkázal, že on sám je příslušníkem menšiny – katolické, a tudíž požívá jistých privilegií. Kdyby se mělo o církvi a jejím osudu hlasovat všelidově, nedopadlo by to podle Jandourka dobře. Domníváte se, že je katolická církev jakousi trpěnou menšinou?

Jan Jandourek předně není žádný novinář. Když budu velmi tolerantní, tak s dávkou fantazie možná komentátor. Ale spíše jde o aktivistu, který píše pro jedno z nejtendenčnějších médií u nás, jehož výhradním tématem je antibabiš, případně antizeman. A ve zbytku volného času kopou do lidí, kteří si dovolí mít jiný než žádoucí liberálně demokratický a progresivistický názor. Zjednodušeně, kdokoliv je kritický k EU, USA, islámu a migrantům, LGBT, globálnímu oteplování atd. je Putinův agent a persona non grata. Ostatně podobně pracují i Bakalova média a nezřídka i veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas.

A k otázce. Jandourek se plete ve dvou věcech. Za prvé je v Evropě křesťanství z pohledu náboženství zatím většinou a islám menšinou. A myslím, že protežování islámu na úkor křesťanství v mediální, politické i kulturní sféře je natolik očividné, že ho musí vidět i Jandourek. Nevidí-li ho, pak přes svou zaslepenost nebo žold zkrátka nechce. A za druhé, na křesťanství v současnosti neútočí ani tak ateistická většina, jako spíše věřící onoho náboženství míru, které nemá nic společného s ničím.

Jméno Mohamed dobylo Berlín. V roce 2018 bylo nejčastěji voleným jménem pro novorozené chlapce. Jde o jakési berlínské specifikum, nebo můžeme v budoucnu podobné posuny vidět i ve zbytku Německa, případně v celé Evropě? Jak se na celou věc dívat, dochází v Německu k zásadním demografickým změnám?

Nejde o specifikum, ale o „žádoucí“ trend současného systému. Troufám si tvrdit, že tento trend se v určité míře přesune i do dalších oblastí Německa i do některých evropských zemí. Otázkou je čas, který bude pro tento trend k dispozici. Ač nechci malovat čerta na zeď, tak z mého pohledu povede to, čehož je i tento trend součástí, k občanským válkám, které se pak mohou přehoupnout i ve války mezi zeměmi. Zaleží, kde v jaké zemi jaká strana zvítězí. Nestane se to třeba všude, ale obávám se, že k tomu v horizontu desítek let dojde.

Švédové vzdávají integraci – dětem z rodin přistěhovalců přidají výuku v rodném jazyce, a to především dopoledne, kdy prý děti jeví díky menší únavě více zájmu o vzdělávání. Nepřispěje takové opatření jen k dalšímu prohloubení příkopu mezi domácí a imigrantskou populací?

Samozřejmě že přispěje. Ale předně nám názorně a na konkrétním případě multikulturní laboratoře, za kterou bylo z nějakého pro mě ne zcela jasného důvodu vybráno Švédsko, ukazuje, že integrace islámu v rámci evropské křesťansko-židovské kultury není možná. Že tohle sociální inženýrství nevede k obohacení, ale k destrukci našich hodnot a životů. Teoreticky možná bude spíše opačná integrace – křesťanů, ateistů a jiných náboženství do islámu. Pozvolným obsazením evropského kontinentu a strategických vrcholných pozic včetně těch politických. Budiž nám v blízké budoucnosti nebe milostivo.

O podobných věcech už v české kotlině začala informovat i mainstreamová média. Shledáváte v tom určitý posun k lepšímu?

Určitý posun k lepšímu ano. Ale jde spíše o to, že vzhledem k sociálním sítím a k bezútěšné realitě v některých oblastech Švédska, Francie či Německa by bylo zatloukání a připichování sluníček skobami na oblohu, jak o tom zpíval Karel Kryl, až směšné a kontraproduktivní. Měli bychom si ale neustále připomínat lži a manipulace, kterým jsme byli před lety vystavováni. O tom už raději nikdo moc nemluví. Většina selským rozumem uvažujících lidí si problémů a nebezpečí spojených s migrací byla vědoma od samého začátku.

A to navzdory tomu, že jsme byli nazýváni – a stále jsme – xenofoby a Čecháčky, kteří uprchlíka neviděli ani z vlaku a nebyli dál než v Chorvatsku, a že nám většinová mediální, politická a kulturní fronta až na výjimky uvědoměle tlačila do hlavy, jak potřebujeme ony vděčné inženýry a lékaře prchající před Asadem ze Sýrie, připomínající většinou mladé africké muže, a jak syrské ženy a děti potřebují nás.

Eurovolby jsou doslova za humny – a v českém mediálním prostoru probíhá takřka nonstop kampaň proti dezinformacím. Ty prý pochází z Ruska. Zejména veřejnoprávní média v tomto ohledu vyvíjejí ohromnou aktivitu, pořádají se různé diskusní panely atp. Ohrožuje Rusko, či kdokoli jiný, demokratický průběh voleb v Česku či jinde v EU?

Samozřejmě, že veškeré světové velmoci se snaží ovlivňovat směřování jiných zemí ve svůj prospěch. Je to logické. Takže tak jak to dělají USA prakticky po celém světě (a někde to i veřejně přiznávají, např. barevné revoluce ve střední Americe, tzv. arabské jaro nebo otevřená mediální kampaň proti Iránu atd.), tak to samozřejmě může dělat i Rusko. Ale mám pocit, že EU je pro Rusko tak zanedbatelná, směšná a sebedestruktivní instituce, že mu ani příliš nestojí za jakoukoliv práci na jejím rozkladu.

Tu totiž za Putina odvádějí daleko lépe sami bruselští úředníci, nekompetentní vrcholní představitelé tohoto uskupení a nekritičtí EU-hujeři. Jenže je těžké si přiznat, že řada lidí na základě vlastního uvážení a kritického myšlení začíná být k EU skeptická a vidí její totalitně-socialistické tendence. Je potřeba to na někoho hodit. A Putin, Rusko, ruští trollové a jejich farmy a dezinformace se hodí vždycky. A Česká televize, věrna prorežimní propagandě EU, musí samozřejmě tahat za stejný provaz.

Co říkáte na iniciativu #jsmetu, kdy si nadšení diskutéři dali za cíl ovládnout diskuse pod články na nejčtenějších portálech, aby tak bojovali s netolerancí, dezinformacemi atp.? A jak se na iniciativu dívat například ve světle informací, které přináší youtuber „Bratříček“?

Udavače, kteří sami sebe nazývají „elfové“ a nahlašují nevhodné názory – označované za nenávistné – už tady máme. A prostor úderníků a aktivních svazáků teď, zejména ve světle blížících se eurovoleb, převzala tahle iniciativa. Aktivizací svých členů pod diskuse u článků na sociálních médiích a hromadným lajkováním svých příspěvků navzájem zcela likvidují svobodnou diskusi a tlačí do popředí opět jen jeden „správný“ názor. Čtyři z pěti administrátorů jejich FB skupiny jsou navíc podle informací Bratříčka propojeni s Člověkem v tísni, jeden s Evropskými hodnotami. Takže financování i mediální pokrytí zajištěno. Co víc říct? S Evropskou unií na věčné časy a nikdy jinak! Kupředu levá a mládí vpřed!


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Marek Korejs

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zblbnutí elit. Lidé toho už mají dost. Život v kleci musí skončit. Lukáš z Trikolóry si nebral servítky

16:25 Zblbnutí elit. Lidé toho už mají dost. Život v kleci musí skončit. Lukáš z Trikolóry si nebral servítky

ROZHOVOR Emeritní hejtman Zlínského kraje a tamní předseda hnutí Trikolóry Libor Lukáš je přesvědčen…