Benjamin Kuras: Odstěhujte migranty na ostrovy. Čechy převraceli z náboženství na druhé, takže nevěří ani islámu. Homosexuálové nám přispěli

01.11.2018 4:44

ROZHOVOR Spisovatel Benjamin Kuras promluvil na téma nedávného průzkumu evropských nálad vůči jednotlivým náboženstvím a menšinám, uskutečněného nezávislou agenturou Pew Research Center. Průzkum vydává zajímavé svědectví o Češích. Jsme jednou z nejvíce islamofobních zemí Evropy, ani náš vztah k Židům není příliš vřelý. Na druhou stranu jsme velmi tolerantní vůči homosexuálům. Kuras, znalec islámu, vysvětluje příčiny českých nálad, které jsou v evropském kontextu velmi osobité.

Benjamin Kuras: Odstěhujte migranty na ostrovy. Čechy převraceli z náboženství na druhé, takže nevěří ani islámu. Homosexuálové nám přispěli
Foto: Hans Štembera
Popisek: Benjamin Kuras

Čím to je, že Češi nemají rádi muslimy? Jen 12 % Čechů by do rodiny přijalo muslima, z celé Evropy jsou k islámu rezervovanější už jen Arméni.

Tažme se spíš, jak Pew Research provádí svůj průzkum. Podle něho by Češi vycházeli jednoznačně jako rozpolcené osobnosti. Na jedné straně se v teoretických sondážích jeví jako nejvíc islamofobní národ, na druhé straně v nedávných volbách nezvolili jediného islamokritického kandidáta do Senátu a bezvýznamný počet do obecních zastupitelství. Totéž by vycházelo i ve vztahu k EU: opět sondáže naznačují silný euroskepticismus, výsledky voleb svědčí spíš o eurolásce nebo přinejmenším eurolhostejnosti. Měli by se tím začít zabývat psychologové, ne-li psychiatři. Ale někdo by se měl taky ptát muslimů, kolik z nich by přijalo do rodiny bezvěrce nebo Žida nebo křesťana, aniž by trvali na jeho konverzi na islám. Možná bychom zjistili, že takovéto průzkumy Evropanů jsou irelevantní.    

Anketa

Měl by být medvěd, který se toulá Moravou, odstřelen?

43%
57%
hlasovalo: 4536 lidí

Češi zároveň prozradili, že jim mnoho neříká ani praktikování křesťanské víry – myslíte, že to lze interpretovat tak, že zkrátka nemají rádi církve, a to sekularizované náboženství, co jim nezasahuje do života, jsou schopni přijmout?

Na tuto otázku jsem se snažil odpovědět už ve své knížce Češi na vlásku a myslím, že moje tehdejší vysvětlení platí pořád. Příčiny vidím dvě: Jednak historická zkušenost s opakovaným násilným či přinejmenším nuceným převracením z jednoho náboženství na druhé a z jedné ideologie na druhou, jehož výsledkem je nedůvěra v jakoukoli organizovanou ideologii, tedy i náboženství. A jednak to, že díky duchovně a eticky osvícené sekulární demokracii první republiky si Češi dokázali vytvořit systém v zásadě judeo-křesťanských pravidel bez potřeby náboženského rámce, či dokonce i víry v Boha. Přispěla k tomu i tehdejší literatura, a to nejen třeba Čapek, ale hlavně Foglar se svými čestnými hochy, u malých dětí i Sekora s tím poctivým a spravedlivým Ferdou mravencem.

Jsme schopni přijmout islám? Co nám na něm přesně vadí? Může jít třeba o jejich způsob chování k ženám? V mnohých muslimských komunitách je žena vnímána jako podřízená muži, kterého musí poslouchat.

Vadí na něm – a každému demokratovi taky vadit musí – ty dva jeho s demokracií neslučitelné prvky: Jedním jsou zákony šaría rozdělující společnost na nadřazené muslimy a podřízené jinověrce a bezvěrce s odlišnými právy a povinnostmi, trestající kritiku a změnu víry smrtí, a v neposlední řadě, jak připomínáte, stavějící ženy do podřadného postavení. Druhým je koncept džihádu – šíření islámu do celého světa všemi dostupnými prostředky, od propagandy a obsazování veřejného prostoru, po masakry – provozované s náramnou krutostí po celé jeho dějiny. Dokud tyto dva aspekty zůstávají součástí islámského kánonu, zůstává islám ve své kompletnosti největší současnou hrozbou pro západní civilizaci. Jak silně tyto dva aspekty na muslimy působí, si můžeme ověřit na mnoha případech dočasně liberálních či sekularizovaných muslimů, kteří se náhle a překvapivě zradikalizují a páchají násilí, protože se řídí tou nejnebezpečnější islámskou doktrínou, že hříchy lze anulovat usmrcením bezvěrců v boji za islám, a do ráje se lze dostat ne pokáním a konáním lidského dobra, nýbrž mučednickou smrtí. Tím se muslimové stávají nepředvídatelní a k negativnímu vztahu Čechů k nim hraje silnou úlohu známá česká opatrnost a nedůvěra, způsobená historickými zradami sousedů a zdánlivých spojenců.     

Odkaz na kompletní výzkum Pew Research ZDE:

Češi mají velmi liberální vztah ke gayům. V rámci střední a východní Evropy jsme jednoznačně nejvstřícnější ke sňatkům osob stejného pohlaví, které by podpořilo 65 procent dotázaných. Lze to brát jako důkaz toho, že jsou Češi vlastně tolerantní? Jak si vysvětlit vřelý vztah ke gayům?

Nepochybně to důkaz tolerantnosti je, a možná v souvislosti s islámem to není úplná náhoda. Homosexualita je v islámu trestána smrtí, takže jsou Češi svou „islamofobií“ vlastně obránci homosexuálů. Omlouvám se, že nedokážu použít slovo „gayové“ – jsem ještě z generace, která pamatuje, že toto slovo znamenalo „veselý“ a stalo se v tomto smyslu nepoužitelné. Není v tom žádný předsudek. Jako lingvistovi a literárnímu praktikantovi mně vadí „únosy“ slov k jiným významům. Zároveň taky nemám rád pojmenování hanlivá a urážlivá, takže používám neutrální technický terminus technicus homosexuál. Možná se v tomto kontextu Čechům dá přičíst ještě jedna kvalita, totiž vzdělanost. Asi si uvědomují, že k tvorbě západní civilizace velkou měrou přispěli i homosexuálové jako Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Čajkovský, Verlaine, Cocteau a Leonard Bernstein.   

Češi se bojí náboženství a muslimů. Souvisí nechuť k islámu s celkovou nechutí k náboženství, nebo jde o něco jiného? Často se mluví o tom, že jsou Češi netolerantní např. i k cizincům, jako příklad můžeme uvést menšiny žijící na našem území, třeba Ukrajince či Vietnamce.

U českých ateistů se často setkáváme s názorem, že všechna náboženství jsou stejné zlo, islám je z nich jen nejakutnější. Přitom si neuvědomují, jak jsou sami pořád zakořeněni v judeo-křesťanské etice a kultuře. Samotný pojem svobody, osvobozování a vysvobozování – ale taky korektnosti lidských vztahů nastavených zákony platnými pro všechny stejně – pochází z judaismu. Kultura, která tyto pojmy přinesla do moderní doby, byla křesťanská. Dodnes všichni víme, že krást, vraždit a křivě svědčit je lumpárna. Obecně. Islám si to relativizuje na to, vůči komu je to lumpárna a vůči komu naopak Bohem schválená povinnost. Češi tento rozdíl bytostně vnímají. A i kdyby to nevnímali, podvědomě se stále zaklínají nebo napomínají nebo vyjadřují překvapení slovy „ježíši!“ a „ježíšmaria!“. Takže to křesťanství pořád ještě mají v buňkách.      

Anketa

Udělil Miloš Zeman letos státní vyznamenání správným osobnostem?

92%
8%
hlasovalo: 8665 lidí

V době zveřejnění průzkumu se často mluvilo o tom, že Češi pozorují muslimy prizmatem teroristických útoků. Vidí Češi v každém muslimovi potenciálního teroristu?

Česká opatrnost mimo jiné velí nehrát ruskou ruletu. Vyjádřit se to taky dá otázkou: Když vám někdo nabídne mísu pralinek a řekne vám, že jen jedna z nich je otrávená, ale neví která, a všechny ostatní jsou lahodné a neškodné a třeba i léčebné, kolik jich rádi sníte?   

Co se týče médií, do jaké míry mohla přispět k nelásce Čechů vůči muslimům a čím přesně? Které vrstvy médií k tomu přispěly?

Naopak. Česká média o rizicích islamizace neinformují dostatečně. Nejen o podstatě islámské ideologie a historie, ale hlavně o jeho sílící a konfliktní přítomnosti v západní Evropě. A já chci zdůraznit, že naším problémem není islám jako takový, pokud zůstává v islámských zemích. Pak pro nás může zůstat kulturní a gastronomickou kuriozitou jako my pro něj. Naším problémem je islamizace jako jedna z mnoha zbraní, kterými pácháme civilizační a kulturní sebevraždu. Podobnou, jakou před staletími spáchaly Byzanc, Persie a části Indie. Druhou takovou akutní zbraní je destrukce normální sexuality, agresivní feminismus MeToo, transgenderismus. Třetí je vymazávání historických a ideových kontextů, z nich naše civilizace vyrůstala, a vědomí její pivotní úlohy v současném světě. Čtvrtou je ztráta pudu sebezáchovy a neochota za něco bojovat. To jen tak těch několik nejviditelnějších.   

V diskusi o migraci a muslimech hrají podstatnou roli neziskové organizace, které se snaží napravovat údajné nepravdy o muslimech. Zároveň upozorňují, že integrace probíhá úspěšně a že migrace by nám mohla pomoci. Když se podíváme na rétoriku neziskovek, snaží se řešit tu nechuť k muslimům správně, nebo náladu ve společnosti jen zhoršují?

Každý, kdo jen trochu sleduje internetové informace o údajné integraci muslimů v západní Evropě, ví, že žádná integrace neprobíhá a že imigrace se mění v kolonizaci, která se vymkla kontrole a přerostla rozměry, v nichž by se ještě integrovat mohla. Islám se neintegruje do Evropy, Evropa se integruje do islámu. Neziskovky, které ji prezentují jako něco pozitivního, lžou, a to jen proto, že na to dostávají odněkud peníze. Většina Čechů to jako lež taky vnímá. To, že tato lež přichází mimo jiné z Bruselu, zvyšuje nechuť Čechů nejen k migraci, ale i k EU.

Anketa

Jste hrdí na Českou republiku?

85%
15%
hlasovalo: 7243 lidí

Migrace – vůči přijímání muslimských migrantů je velká většina české veřejnosti. Byla ze strany zastánců migrace chyba, když v letech 2015 a 2016 horovali pro přijetí migrantů místo toho, aby uznali nechuť Čechů přijímat migranty a navrhli kupříkladu více peněžních sbírek pro podporu uprchlíků v záchytných centrech mimo Evropu, kde by migranti mohli žít důstojně, a tím pádem by klesala jejich motivace k migraci směrem do Evropy?

Přesně to jsem ve svých článcích navrhoval už před čtyřmi lety. Doporučoval jsem řecké ostrovy, kterých jsou stovky a kde by péče o migranty a jejich kádrování na rozlišení, kdo je oprávněný azylant, kdo ekonomický a kdo terorista, mohlo i být zdrojem zaměstnanosti v regionu s velkou nezaměstnaností. Různí vítači mě napadali jako rasistu, že navrhuji koncentrační tábory. Musel jsem na to odpovídat, že ne tábory koncentrační, nýbrž pionýrské. Dnes je nápad pomáhat uprchlíkům mimo Evropu nebo na jejích okrajích zaplať pánbůh oficiální politikou Visegrádské čtyřky.  

Co se akceptace Židů týče, je to výrazně lepší číslo než v případě muslimů, ale i přesto pouze 51 procent Čechů by Žida přijalo jako člena rodiny. V čem může být u jisté části společnosti problém ve vztahu k Židům?

Nechtít někoho do rodiny ještě neznamená nenávist, rasismus či xenofobii. Soudržnost rodiny je těžká práce, a přistupují-li k ní ještě rozdíly názorů, zvyků či tradic, může to být pro mnohé práce neproveditelná. Kolik dnešních Čechů by do rodiny chtělo přesvědčeného komunistu nebo nacistu? Takže neberme těch 49 % negativistů jako důkaz antisemitismu. Podle spolehlivějších průzkumů prováděných židovskými agenturami na základě standardních otázek jako „ovládají Židé svět, média, byznys, finance, mají spiklenecké tendence apod.“, je český antisemitismus – a to ještě spíš ideový než agresivní – na 13 procentech, což je mezi nejnižšími v Evropě. Počet otevřených antisemitských útoků u Čechů nepřesahuje stovku ročně. V Británii je to okolo 1 500, ve Francii dvojnásobek. Většinou ze strany muslimů a extrémních levičáků, mnohem víc než od extrémní pravice.

Jaké historické důvody vidíte pro tak skeptický postoj Čechů k náboženství jako takovému? Čím si to katolická církev případně zhoršuje sama a co by měla dělat pro to, aby to bylo lepší?

Katolická církev prochází obrovskou krizí. Papež František někdy působí jako kryptomuslim a kryptomarxista. Zda to má v popisu práce nebo mu k této funkci chybí několik bodů IQ, nedovedu posoudit. Ale znám hodně katolíků, kteří ho vnímají stejně. Přidejte k tomu pátera Halíka, který asi skutečně věří, že manželství se nesneslo z nebe (kam se podělo tradiční „co Bůh spojil, ať nikdo nerozpojí“?), dejte ho do kontrastu s Dukou nebo Piťhou a hádejme se, kde vlastně ta katolická církev stojí a do jaké míry na ni lze spoléhat jako nositele a obránce západní civilizace. A možná zjistíme, že i tam je to věc osobností víc než jednoticích idejí. A že vlastně stojí-li to na osobnostech, na ideologiích včetně náboženství nezáleží.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Marek Korejs

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Proč se nemůžete domluvit????????????????

Pane poslanče, ANO nevolím, jsem volič SPD, ale Vás osobně uznávám a vím, že jste pro lidi udělal mnoho dobrého. Vysvětlete mi prosím, proč se nemůžete domluvit na účinné spolupráci s SPD? Je to tím, že SPD je jednoznačně na straně národa a slušných lidí, zatím co ANO to hraje na všechny strany? Neb...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Expremiér s hrůzou sleduje Hlavní nádraží: Získáme prý desítky tisíc mladých Ukrajinců na práci. Spíš stovky Romů!

20:10 Expremiér s hrůzou sleduje Hlavní nádraží: Získáme prý desítky tisíc mladých Ukrajinců na práci. Spíš stovky Romů!

„Dokonalý Sherwood! Důsledek nekoordinované a řekl bych přespříliš velkorysé vítačské politiky,“ řík…