Další rána ČT. Šéf volebního výboru: Mám informace o problematických výběrových řízeních a také...

30. 4. 2019 16:55

ROZHOVOR „S panem poslancem Volným jsem po jeho vystoupení mluvil a skutečnosti, se kterými mě konfrontoval, opravdu mají reálný základ,“ říká k tiskové konferenci, ve které se poslanec Lubomír Volný minulý týden velmi ostře opřel do České televize, známý moderátor a poslanec Stanislav Berkovec. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil k tvrzení poslance Volného ohledně údajné hospodářské kriminality v ČT i k době, dokdy je prý televize schopna za současné situace pokrýt svůj provoz. Svůj názor řekl Stanislav Berkovec i na výměnu ministrů spravedlnosti a v této souvislosti zmínil i demonstrace, které se v pondělí konaly na řadě míst České republiky.

Další rána ČT. Šéf volebního výboru: Mám informace o problematických výběrových řízeních a také...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zdeněk Soukup a Stanislav Berkovec

TV Prima chystá nový zpravodajský kanál s licencí od CNN. Překvapivé spojení vzbuzuje rozpaky, a hlavně velké diskuse. Jedni varují CNN, že si Prima pod její značkou bude dělat, co chce, druzí se zase bojí, že CNN Primu názorově sterilizuje. Jak plány Primy vidíte vy?

Já plány Primy neznám, ale předpokládám, že jako soukromé televizi jí jde o sledovanost. Té by sterilní zpravodajství jistě neprospělo. Sterilního zpravodajství je u nás nadbytek.

Generální ředitel FTV Prima Marek Singer v rozhovoru pro server Lidovky.cz k CNN Prima News uvedl, že CNN tlačí na standardy kvality, ale editoriální zaměření není vůbec součástí smlouvy. Mohlo by se tedy stát, že nový projekt CNN Prima News skutečně bude televize ohrožující liberální pohled?

Otázkou je, co je to liberální pohled. Stále více se mi zdá, že dnes pojem „liberální“ ve skutečnosti znamená „jediný povolený“ a liberálové jsou dnes ve skutečnosti ti, kteří kohokoli s odlišným názorem chtějí umlčet.

Chybí vůbec takový zpravodajský kanál v České republice? Najde si podle vás své místo na trhu? A myslíte si, že bude konkurencí pro ČT24, že ji třeba může i připravit o některé do té doby pravidelné diváky?

Myslím, že skutečně liberální (v původním významu toho slova) zpravodajský kanál v České republice chybí. Pro ČT by takový zpravodajský kanál samozřejmě mohl představovat konkurenci. Konkurence je ale vždy ku prospěchu zákazníka.

Do České televize se minulý týden na tiskové konferenci tvrdě opřel poslanec Lubomír Volný. Ten mimo jiné uvedl, že Česká televize je za současné situace schopna pokrýt svůj provoz do roku 2021. „Ví to kdekdo. Všichni se ale tváří, že to nevidí,“ sdělil. Co na to říkáte?

Anketa

Radní ČRo Vítězslav Jandák řekl, že Jiřímu Černému jednu ,,flákne", až ho potká. Vadí vám to?

7%
93%
hlasovalo: 11136 lidí
Podle všech dostupných údajů má pan poslanec Volný pravdu. Možná se může mírně mýlit v čase a Česká televize bude schopna svůj nynější provoz pokrýt o trochu déle, ale ne o moc. Je také pravdou, že se většina politiků tváří, že to nevidí.

A poslanec Volný zašel ještě dál. „Existuje mnoho velmi konkrétních indicií, že v České televizi dochází k závažné hospodářské kriminalitě, do níž jsou pravděpodobně zapojeni někteří členové jejího vrcholného managementu, ale i členové Rady ČT, a dokonce, což je obzvlášť alarmující, také členové Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ uvedl. To jsou velmi tvrdá slova. Co si o tom myslíte?

S panem poslancem jsem po jeho vystoupení mluvil a skutečnosti, se kterými mě konfrontoval, opravdu mají reálný základ. Kolega Volný je ale podle všeho přesvědčený o tom, že v celé, jak on říká „organizované skupině“, jsem nějak angažován i já osobně. Musím říci, že je mi to velice nepříjemné, ale vzhledem ke své funkci předsedy volebního výboru to chápu. Na jeho místě bych si asi myslel totéž. Je samozřejmě pravda, že mám ohledně ČT nějaké informace o problematických výběrových řízeních či poptávání některých služeb spadajících do působnosti zákona o veřejných zakázkách bez výběrového řízení. Vím také, že ČT dlouhodobě hospodaří ztrátově, ale to je vše.

Já z titulu své funkce nemám možnost podobné věci jakkoli ovlivnit. Mohu se maximálně pokusit apelovat na členy Rady ČT, aby tyto záležitosti nějak řešili, což jsem také udělal. Pokud mi však bylo řečeno, že se tím Rada ČT nehodlá zabývat, tak já nemám žádné prostředky, jak ji k tomu donutit. Sněmovna je v tomto zcela bezzubá, což platí i o informacích o hospodaření ČT. Jsme odkázáni pouze na to, co nám sdělí Rada ČT. Po krocích pana Volného očekávám, že budu vyzván příslušnými orgány k vysvětlení některých skutečností, což samozřejmě učiním, jak nejlépe budu umět. Pokud ale v ČT skutečně dochází k hospodářské kriminalitě, což samozřejmě nelze vyloučit, tak jediná moje odpovědnost může být v tom, že jsem nedokázal přimět volební výbor, aby donutil Radu ČT k lepší kontrole hospodaření ČT.

Mohu tedy přiznat, a také přiznávám, určitou odpovědnost v rovině politické, ovšem v rovině trestněprávní žádnou zodpovědnost nést nemohu. Do plánu hospodaření ČT a způsobu jeho realizace nemám možnost zasahovat. Existují doklady a svědectví o tom, že jsem na mnohé nesrovnalosti opakovaně upozorňoval, ale tím jsou mé možnosti vyčerpány. Pokusím se opatřit si záznam tiskové konference poslance Volného a nějak jeho tvrzení veřejně okomentovat. Zatím mám ale pouze kusé informace, což mi nějakou smysluplnou reakci poněkud komplikuje. Škoda že podezření z rozsáhlé a organizované hospodářské kriminality, do které jsou zapojeni vysocí ústavní činitelé, pronesené na půdě Sněmovny členem Sněmovny nepřipadá České televizi dostatečně mediálně zajímavé a tiskovou konferenci sice natočila, ale neodvysílala. Mně by se teď její záznam dost hodil. Zkusím si najít informace někde na internetu.

Fotogalerie: - Klíči proti Benešové

Tisíce lidí demonstrovaly za nezávislost justice, ...
Tisíce lidí demonstrovaly za nezávislost justice, ...
Tisíce lidí demonstrovaly za nezávislost justice, ...
Tisíce lidí demonstrovaly za nezávislost justice, ...
Tisíce lidí demonstrovaly za nezávislost justice, ...
Tisíce lidí demonstrovaly za nezávislost justice, ...

MF Dnes přišla v minulých dnech s informací, že si ředitel ČT Petr Dvořák pořídil s partnerkou nový byt za bezmála 15 milionů korun. Celkem se prý hodnota jeho pěti nemovitostí odhaduje na zhruba 100 milionů korun. Text vyšel jen pár dní předtím, než mají poslanci projednávat zprávy o hospodaření ČT. Ředitel Dvořák ale pro Blesk Zprávy uvedl, že se podobný článek nemůže stát důvodem ani záminkou k útokům na Českou televizi. Co na informaci, kterou MF Dnes vydala, i na reakci pana Dvořáka říkáte? Má veřejnost právo na informace podobného druhu, nebo je to už příliš velký zásah do soukromí?

Článek jsem nečetl, ale předpokládám, že se zabýval tím, zda majetek pana Dvořáka odpovídá jeho příjmům. Zjišťovat tyto věci ale není úkolem Sněmovny. K tomu jsou určené jiné orgány státu a já předpokládám, že konají podle svých zákonných povinností. Majetek pana Dvořáka mě nezajímá ani z osobního, ani z profesního hlediska, a proto nemám důvod jej jakkoli komentovat. Je však potřeba říci, že článek o generálním řediteli České televize není útokem na Českou televizi, i kdyby byl takový článek sebevíc negativní. Ředitel České televize totiž není Česká televize. Je pouze jejím správcem, který má zajistit především řádné zacházení s veřejnými financemi.

Pokud tedy někdo spekuluje o tom, zda majetek generálního ředitele ČT odpovídá jeho příjmům, tak televizi naopak spíše chrání. Pokud by majetek ředitele ČT převyšoval jeho příjmy, tak je pravděpodobné, že jde o majetek získaný právě na úkor televize. Osoby, jež jsou placeny z veřejných peněz a stojí v čele organizací hospodařících s veřejnými penězi, musejí s podobnými spekulacemi novinářů počítat a strpět je. Případný verdikt ale samozřejmě musí vynést někdo jiný než novináři. Kladení rovnítka mezi osobu ředitele a instituci jím vedenou pokládám za bizarní – to myslím obecně. Je to podobné, jako kdyby vyšel článek, který by spekuloval o tom, zda majetek poslance Stanislava Berkovce odpovídá jeho příjmům, a poslanec Berkovec by začal křičet, že jde o útok na Parlament ČR. Ludvík XIV. sice říkal, „stát jsem já“, a jako absolutistický vládce měl nepochybně pravdu, pokud ale ředitel ČT tvrdí „Česká televize jsem já“, tak je to komické. Česká televize je velká instituce a určitě nestojí a nepadá s osobou jejího generálního ředitele – ať už jím je kdokoli. S čím ale ČT padá a stojí ve skutečnosti, je dodržování zákona. Výše uvedený výrok pana Dvořáka však vnímám spíše jako neobratnost ve vyjadřování způsobenou nervozitou, než že by se pan Dvořák v čele ČT opravdu viděl jako Ludvík XIV. v čele Francie na přelomu 17. a 18. století.

Myslíte, že jde o nervozitu ze schvalování zpráv Rady ČT?

Asi ano, ale upřímně řečeno, příliš tomu nerozumím. Schválení, či neschválení zpráv nemá na fungování televize žádný vliv. Jde čistě o komunikaci mezi Radou ČT a Sněmovnou, ve které jde o to, jak Rada vykonává svoji kontrolní funkci uloženou jí zákonem. Pokud někdo kontroluje práci vašeho kontrolora, tak přece pokud děláte svoji práci dobře, nemáte důvod k nervozitě. Kdo někdy četl zákon o České televizi, tak ví, že v něm není v souvislosti se schvalováním zpráv o odvolání generálního ředitele ČT ani slovo. I když to někteří neradi slyší, tak skutečnost je taková, že případným neschválením dvou zpráv Rady ČT není ohrožena ani demokracie, ani svoboda slova, ani nezávislost České televize, a dokonce ani pozice jejího generálního ředitele, ale pouze pozice současných členů Rady ČT. Je však skutečně pouze ohrožena, protože ani zamítnutí dvou zpráv neznamená automatické odvolání rady. Zamítnutých zpráv může být třeba deset a pořád se nic nemusí stát. Byl bych rád, aby to už všem konečně bylo jasné. Kolem zpráv je zbytečná hysterie, která ničemu neprospívá.

Mluvíme-li o médiích, po nedávném požáru katedrály Notre-Dame kolovalo Českem parodické foto novinářky Emmy Smetany. Lze to považovat za humor, nebo jde o kyberšikanu? Je dělání si legrace z novinářů ohrožením demokracie?

Dělání si legrace z kohokoli není ohrožením demokracie. Legrace se bojí pouze totalita.

Na závěr se ještě zeptám na situaci na české politické scéně, kvůli které se na některých místech ČR konaly v pondělí demonstrace. Jana Kněžínka na pozici ministra spravedlnosti nahradí Marie Benešová. Co říkáte na názor odpůrců, že jde o snahu Andreje Babiše a Miloše Zemana ovládnout českou justici. Ostatně Benešová je zároveň prezidentovou poradkyní…

Případným demonstracím nelze přikládat žádnou zvláštní důležitost. Jejich organizátoři a účastníci jsou prakticky pořád titíž lidé a jde o malou část společnosti, která ale samozřejmě může protestovat, proti čemu uzná za vhodné. Za složení a fungování vlády je však odpovědný premiér a jediným, kdo posoudí, zda pracoval dobře, je volič v den voleb. Opozice má ale na kritiku plné právo – od toho je to opozice. Je pravda, že paní Benešová má k panu prezidentovi blízko, ale jsou určitě lidé, ke kterým má ještě blíž – například její rodina, a tak by tedy asi mělo být logičtější tvrdit, že se rodina paní Benešové snaží ovládnout českou justici. To už je ale absurdní až příliš, tak se sáhne po Zemanovi a Babišovi. Realita je taková, že každý ministr se pohybuje pouze v mantinelech, které mu určuje zákon, a koho zná, či nezná, není příliš důležité.

Kritici sice Benešové vyčítají například právě spřízněnost s Milošem Zemanem, na druhou stranu ji ale zase oceňuje třeba Hana Marvanová, podle které Benešová například v kauze H-System postupovala naprosto korektně podle hesla „padni, komu padni“. Je tedy, nebo není dosazení Benešové ohrožením demokracie?

Demokracii ohrožují především ti, kterým vadí svoboda slova a rovné volební právo. Nic podobného jsem od paní Benešové neslyšel. Pokud premiér, předseda vítězné strany, najde shodu s prezidentem, jehož mandát vzešel z přímé volby, tak zastupují vůli největší možné skupiny voličů. To pokládám za demokratické.

A co říci na to, že ministerská „rošáda“ přišla doslova den poté, co policie navrhla Andreje Babiše a spol. obžalovat v kauze Čapí hnízdo? Vidíte v tom spojitost?

Udělat ministerskou výměnu takhle rychle není technicky možné, a navíc se právě taková spekulace nabízí až příliš okatě. Z toho se dá usoudit, že v tom spojitost není. Podle toho, co vím já, se o výměně pana ministra Kněžínka mluvilo dlouho. Je ale pravda, že se o dění v justici příliš nezajímám. Veřejnoprávní média mě dokážou zaměstnat dostatečně a zřejmě se na tom nic nezmění ani v nejbližší budoucnosti.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Čím víc bude muslimů, tím větší bude jejich moc. Vlastimil Vondruška o budoucnosti Evropy

10:40 Čím víc bude muslimů, tím větší bude jejich moc. Vlastimil Vondruška o budoucnosti Evropy

ROZHOVOR Různí aktivisté si mohou říkat, co chtějí, ale fakta jsou fakta. Čím více tu bude muslimů, …