Ministryně Šlechtová o tom, co se dělo na ministerstvu při jejím příchodu, kanibalismu i zakázaných dovolených

07.03.2015 9:45

ROZHOVOR Ministryně pro místní rozvoj za ANO Karla Šlechtová je krátkou dobu ve funkci a už dokázala zvednout ze židle poslance i premiéra. „Myslím, že jsou poslanci, kteří mi asi nikdy nezapomenou, že přijde mladá holka, která je týden ministr, a hned jim řekne, že si to celé představovala jinak,“ připouští v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rázná žena, která vstoupila do politiky teprve nedávno. Ale nikdo jí nemůže upřít, že je odbornicí přes evropské fondy, tedy oblast, které málokdo rozumí a kde má Česká republika největší resty.

Ministryně Šlechtová o tom, co se dělo na ministerstvu při jejím příchodu, kanibalismu i zakázaných dovolených
Foto: MMR
Popisek: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová
reklama

Máte zkušenosti z byznysu, ale i ze státní správy. Přesto – bylo něco, co vás ve funkci ministryně překvapilo až zaskočilo?

Mne opravdu zaskočilo hodně věcí od té doby, co jsem se stala ministryní. A vzhledem k tomu, že jsem přijala nabídku od předsedy hnutí ANO Andreje Babiše jako čest a službu tomuto národu, řekla jsem si, že zatnu zuby a zkusím vším projít, ale tak, abych se neztratila já. Co mne zaskočilo, jsou určitě média, protože jsem se setkala s mnoha podrazy, ale to k té funkci patří. Vysvětluji si to tak, že i agenda ministerstva pro místní rozvoj je tak nesourodá a tak komplexní, že spousta lidí tomu nemůže rozumět. Musela jsem ze své odbornosti, z oblasti evropských fondů začít zjednodušovat věty. A to je pro mne opravdu velký problém, vůči Evropské komisi a národním partnerům musíte mluvit odborně. Ale na vládě, do médií i v Poslanecké sněmovně nebo ve všech politických kruzích, kde se pohybuji, používám jednodušší věty, aby to bylo pochopeno. To byl další šok, když jsem zjistila, že například agendě fondů nepříliš lidí rozumí. A co se týče dalších agend, to je v podstatě to samé. Většina požadavků, které byly na mne kladeny jako na ministra i ze strany mých partnerů, se nedají vyřešit jednoduše. Například tím, že se řekne: chceme změnit novelu stavebního zákona, tak ji změňte a spojte EIA (proces posouzení vlivů na životní prostředí – pozn. red.), územní povolení a stavební řízení. Udělali jsme si mnoho právních analýz, změny mají vliv na dalších například dvacet zákonů, ale to už nikdo neví, co za tím je, kolik práce to bude stát. Byl to takový střet s politikou pro někoho, kdo byl dvanáct let v byznysu, z toho pět let v Bruselu, v Holandsku a Bulharsku, následně čtyři roky tady na ministerstvu pro místní rozvoj. Ale myslím, že mojí výhodou je, že jsem ten resort znala.

Musí to být velký rozdíl, když někdo nastoupí do takové funkce zvenku z prostředí mimo politiku, protože ministři jsou většinou před nástupem do funkce v politice poměrně dlouho, takže jsou zvyklí mluvit v heslech, zkratkách, a naučit se to musí být pro člověka, který se dosud pohyboval v odborných kruzích, asi hodně těžké. Ne vždycky se asi setkáte s pochopením. Narazila jste hned, když jste poprvé přišla do Poslanecké sněmovny a zkritizovala chování zákonodárců. Už se to uklidnilo nebo Vám razantní nástup někteří poslanci nemohou zapomenout?

Myslím, že jsou poslanci, kteří mi asi nikdy nezapomenou, že přijde mladá holka, která je týden ministr, a hned jim řekne, že si to celé představovala jinak. Ale na druhou stranu teď musím pochválit předsedající sněmovny, protože se snaží, aby v jednacím sále nebyl hluk. Považuji za velmi neslušné, když nějaký řečník mluví, ať už je to premiér, ministr nebo poslanec, a kvůli hloučku poslanců, kteří se baví v sále, není nic slyšet. Je to nepříjemné, ale teď předsedající požádá poslance, kteří se spolu baví, ať jdou mimo sál. Nebo když opravdu někdo hovoří mimo dané téma, hrozí tím, že mu vypne mikrofon, i takovou moc předsedající sněmovny má. Ono se to úplně nezdá, takže moje vystoupení mělo jistý efekt a kultura ve sněmovně je mnohem lepší.

Jak na Vaše první vystoupení reagovalo Vaše okolí?

Spousta lidí se mě pak ptala, copak ses nedívala v televizi, jak to ve sněmovně chodí? Samozřejmě, že jsem se dívala. Ale sednout si do židle ve sněmovně na místo ministra, kde vidíte všechny poslance, a obhajujete tam práci vašich lidí v resortu, je něco naprosto jiného než co vidíte v televizi. Proto to byl pro mne takový šok.

Ale už jste si zvykla, i poslanci si na Vás zvykli, takže Vaše vystoupení ve sněmovně probíhají bez problémů.

Myslím, že ano.

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní řešilo problém kolem čerpání fondů. Trochu jste postrašili, že hrozí, že se letos nedočerpá několik desítek miliard, přes osmdesát miliard korun. Vyvolalo to nějakou odezvu?

Tato analýza není strašení, to je opravdu reálný odhad Národního orgánu pro koordinaci (NOK), který právě je jednou ze sekcí ministerstva pro místní rozvoj. Ta analýza se týká končícího programového období 2007 až 2013. Netýká se nového období 2014 až 2020. Někdy na podzim - v říjnu, v listopadu, když jsem nastoupila do funkce a na žádost premiéra zpracovávala první analýzu, kterou jsem pak předložila vládě, resorty odpovědné za programy, respektive řídící orgány, odhadovaly nedočerpání peněz na 4,7 miliard na rok 2015. Ke konci prosince a počátkem ledna už odhadovaly čtyřnásobek. Pak se ptám, proč pořád někdo řeší odhady NOKu a neřeší to, že řídící orgány nemají úplně dobré predikce, když se tohle stává? Považuji za velký úspěch, že se nám podařilo stáhnout nedočerpání za rok 2014, ale je to samozřejmě za cenu toho, že tam může být velká chybovost. Můžeme platit určité korekce, ale zároveň některé řídící orgány odložily problémy z roku 2014 na rok 2015. Proto jsou ty naše odhady, jaké jsou, já je považuji za reálné. Ta varianta ve výši 41 miliard je podle mne středně pesimistická až z naší strany neutrální. Myslím, že k tomu se opravdu dostaneme. A těch osmdesát pět miliard, o kterých hovoříte, je ten nejkrizovější scénář. Já osobně doufám, že se nenaplní. Myslím si, že se dá udělat spousta věcí, aby se nenaplnil. Máme metodiku, podle které postupujeme, vyhodnocujeme jednak finanční řízení programu, jeho věcné zaměření i administrativní stránku celého programu. Můžeme říci, že někde nám hrozí neustále debatovaná EIA. Nyní pan prezident podepsal novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou po Česku požaduje Evropská komise kvůli čerpání unijních dotací. Předpis měl platit od prvního března, teď jsme v situaci, kdy začne pravděpodobně platit až od dubna.

Takže máme v Evropské komisi další problém kromě služebního zákona?

Je otázka, jestli Evropská komise ten měsíc počká a nebude to vnímat jako nějaké selhání z naší strany. To je jedna z těch věcí, proč se dostáváme až k odhadu 85 miliard, tam je započítáno hodně věcí ovlivněných i EIA. Když se ale vše zvládne, může zůstat v odhadech nedočerpání na úrovni čtyřiceti miliard.

Jak pokračují jednání s Evropskou komisí ohledně služebního zákona? Ovlivní to negativně čerpání evropských fondů?

Služební zákon ovlivňuje přípravu období 2014 – 2020. Naštěstí nám do toho úplně nespadá období 2007 – 2013. Služební zákon vyžadovala Evropská komise po České republice deset až dvanáct let. My jsme jediný stát, který tento zákon neměl. To, že ho Česká republika má, ať už je v jakékoli podobě, osobně považuji za velký úspěch této vlády, protože se jí ho podařilo dotáhnout do konce. Samozřejmě nyní na nás čeká zpracování prováděcích předpisů, některé z nich byly i blokační právě pro schválení operačních programů. Už si troufnu říci, že vidím velice nadějně to, že služební zákon už nebude blokační důvod pro schvalování programů. My (ministerstva vnitra, financí, práce a sociálních věcí i místního rozvoje) se každý měsíc setkáváme s Evropskou komisí, kde jí říkáme, jak jsme se posunuli v prováděcích předpisech. Komise má zájem o systém odměňování, protože chce, aby tady byl spravedlivý a transparentní systém, řeší to s ministerstvem financí a ministerstvem práce a sociálních věcí. Na posledních jednáních s komisí bylo vidět, že ten posun je velký a značný. Zůstávají už jen technické otázky, které by neměly být blokační pro schválení programů.

V minulosti způsoboval problém při čerpání evropských peněz fakt, že jsme měli příliš velký počet operačních programů. Teď je jich mnohem méně, věříte, že i to by mohlo pomoci, abychom v budoucnu využili co nejvíce peněz z evropských fondů? Navíc už jsme se snad za ta léta poučili, jak peníze čerpat a že se nevyplácí dotace zneužívat.

Ty kritické kauzy, které média řešila, nám velmi poškodily jméno u Evropské komise. Odnesli jsme si to při přípravě období 2014 – 2020, kdy nám komise nevěřila, že spoustu věcí zvládneme. Musím říci, že pod vedením ministerstva pro místní rozvoj a našeho Národního orgánu pro koordinaci se podařilo s komisí vyjednat Dohodu o partnerství. To je střechový dokument, kde je jasně napsáno, kolik peněz dostaneme, na jaké operační programy půjdou, jak budou zajištěny územní dimenze, jak bude všechno probíhat. To je klíčový dokument, který máme, abychom dostali 650 miliard korun, které jsou v naší gesci. A je schválen Evropskou komisí.

Pokud jde o počet operačních programů, vláda premiéra Nečase rozhodla o snížení jejich počtu. Když jsem tady byla ředitelkou, ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo dokonce menší počet programů, než nyní schválila vláda, my jsme navrhovali o dva programy méně. Ten poslední a předposlední rok byl pro nás všechny školou, že když peníze nedočerpáme, tak je vracíme. Teď jsme přišli o dvanáct miliard za rok 2013, o devět miliard za rok 2014. Mohlo to být až jednatřicet, naštěstí se nám to podařilo stáhnout. Na letošní rok je odhad, o kterém jsme mluvili, ale já osobně doufám, že se sníží. Myslím si, že i jednotlivé výzvy, které budou řídící orgány předkládat, budou lépe zaměřené na smysluplné projekty, protože jsem zadala, aby bylo ve všech našich metodikách uvedeno, že nesmyslné projekty nebudou financovány. Musí to být nějak měřitelné a dávat smysl.

Co byste potřebovala, aby čerpání evropských dotací lépe šlapalo?

Velmi bych si přála a budu zajišťovat, aby Národní orgán pro koordinaci měl mnohem větší kompetence. Nechci být jen pasivním koordinátorem fondů, pomáhat všem a nakonec se stejně na nás valí veškerá kritika, že za nedočerpání peněz můžeme my, přitom za to mohou řídící orgány. Já to chci i řídit. Podařilo se nám nastavit, že Národní orgán pro koordinaci (NOK) bude koordinovat harmonogram výzev. Vytvořili jsme webovou stránku dotaceeu.cz, kde jsou už nyní k dispozici harmonogramy výzev na programové období 2014 – 2020 a v tom chceme pokračovat. Chci být transparentní, chci opravdu, aby řídící orgány dokázaly být samy natolik důsledné, že budou hlídat problémy, které se tam vyskytnou a budou nás okamžitě informovat. Zvláště proto, že my komunikujeme s Evropskou komisí denně, máme s ní dobré vztahy, dokážeme pomoci a zajistit pro Českou republiku dost věcí.

Může ministerstvo garantovat, že po těch špatných zkušenostech, kvůli kterým jsme nedůvěryhodní pro Evropskou komisi, se podaří zabránit zneužívání a rozkrádání evropských dotací?

Těch faktorů je určitě mnoho. Snažili jsme se spoustu věcí dát do našich metodických dokumentů, které jsou závazné pro všechny řídící orgány, například musí dodržovat protikorupční opatření a podobně. Samozřejmě velkým faktorem je zákon o veřejných zakázkách, který je také v gesci ministerstva pro místní rozvoj. A jedním z důvodů, proč se vloni a předloni nedočerpaly evropské peníze, je – já bych to nazvala – kanibalismus neúspěšných uchazečů o zakázky, kde v podstatě téměř každý druhý, který nevyhraje, okamžitě dává podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A to není dobré, protože se pak všechno zdržuje a jednotlivé projekty nestíhají své harmonogramy. Rok 2015 je posledním rokem, kdy se vůbec dá čerpat. Do konce prosince musí být uzavřeny všechny projekty, musí být dostavěno, musí být ukončeno financování, jinak se dotace vrací nebo se budou muset dofinancovat z jiných zdrojů, buď státních, nebo soukromých.

Jak chcete zabránit tomu, aby neúspěšné firmy nezdržovaly čerpání evropských peněz tím, že podávají neoprávněné stížnosti antimonopolnímu úřadu?

Jde o nový zákon, o němž diskutujeme s antimonopolním úřadem, který je jeho spolugestorem. Jedním z možných nástrojů, jak tomu chceme zabránit, jsou sankce. A budeme dávat kritéria, za jakých je možné podněty podávat. Musí to být opravdu postaveno na nějakých právních základech. Myslím, že uvedením kritérií se nám může podařit omezit počet neoprávněných podnětů. Budeme se to snažit zlepšit, aby to nemělo dopad na nedočerpání peněz. Zatím jsme nový návrh zákona v paragrafovém znění poslali pouze na ÚOHS. Počítám s tím, že už v březnu ho vypustím do mezirezortního připomínkového řízení na několik měsíců, prodlužuji i lhůty, aby všichni měli prostor se k tomu vyjádřit.

Připravujete i zřízení nějakých nových kontrolních mechanismů? Ty staré asi nefungovaly, když mohlo docházet k tak velkému zneužívání evropských peněz.

Vznikne nová metodika kontrol, kterou připravilo ministerstvo financí ve spolupráci s naším ministerstvem. Ve stávajícím období 2007 – 2013 se stává, že jeden kontrolní útvar dává jiné stanovisko než ten další. Tomu se budeme opravdu snažit zamezit. Prvotní je kontrola fyzická na místě ze strany řídících orgánů. Uvažujeme například o tom, že finanční úřady také dělají kontrolu, otázka je, jestli je to smysluplné, nebo je lepší poslat na různé kontroly přímo auditní orgán. To řešíme a budeme se snažit to zlepšit.

Když jste nastupovala na ministerstvo, měla jste ambici změnit stavební předpisy, aby bylo možné rychlejšího povolování staveb a investic. Jak jste pokročili v této oblasti?

Pokročili jsme hodně. Teď dokončujeme text novely stavebního zákona, který to právě řeší. Hlavním cílem novely je spojení EIA, územních povolenek a stavebního řízení. V tuto chvíli může jen zajištění povolení pro investora trvat přes rok. A pak jsou samozřejmě další kroky. Pokud se nám všechno podaří, tedy i změnit další zákony, které s tím souvisí, doufám, že se podaří zkrátit lhůtu na pět až sedm měsíců. Novela se tedy připravuje, očekávám, že ji na vládu budu dávat stejně jako nový zákon o veřejných zakázkách v červnu. Kvůli tomu jsem v podstatě zakázala dovolené.

To Vás mají asi úředníci rádi.

Nám všem jde o to, aby to tady fungovalo.

Když jste přišla vést ministerstvo pro místní rozvoj, udělala jste také poměrně zásadní personální změny, snížila jste počty náměstků, odešli náměstci z koaličních stran – ČSSD a KDU-ČSL. Nesetkalo se to s odporem?

Když jsem převzala ministerstvo, koukala jsem na strukturu ministerstva jako janek, protože například odbor veřejných zakázek byl přímo pod ministryní, ale odbor elektronizace zakázek byl schován někde pod řízením úřadu. Naprosto nesmyslně a nelogicky. A tímto způsobem jsem objevovala různá oddělení a různé odbory, a protože jsem ten resort znala, jen jsem ho logicky přestrukturovala. Zpětná vazba ze strany zaměstnanců je pozitivní. Myslím, že si to všichni pochvalují, protože opravdu mohou komunikovat v rámci jedné sekce o jednom tématu a nemusejí žádat přes svého náměstka jiného náměstka a následně se dostat do jiného odboru. Tak státní správa opravdu funguje a já se snažím navázat i synergickou komunikaci mezi odbory bez náměstků. O krocích, které chci udělat, jsem informovala všechny pány už po své nominaci, takže o tom, že budu měnit ministerstvo, věděli všichni.

Tedy ještě v době, kdy si Vaše jmenování mohli rozmyslet….

Ano, to jste řekla Vy, ale myslím, že jsem tomuto dala určitý tah na branku. Zrušila jsem dvě sekce, protože byly neúplné nebo měly pod sebou nesmyslné agendy, které spolu nesouvisely. Já jsem ty sekce zrušila a postavila nové. To, že je vedli zrovna náměstci, kteří byli nominováni za ČSSD a KDU-ČSL, byla opravdu shoda náhod. Z mé strany to nebyl žádný účel ani nějaký trest. Tím, že jsem zrušila sekce, skončila působnost obou náměstků, ale nevyhodila jsem je. Nabídla jsem jim adekvátní místo, ale oba dva to bohužel odmítli, našla jsem si tedy jiné náměstky a myslím, že to tady funguje.

Zmínila jste se, že ministerstvo má velké množství mnohdy velmi nesourodých oblastí. Hodně se v minulosti mluvilo o tom, že jedno z ministerstev, které by mohlo být zrušeno, je právě ministerstvo pro místní rozvoj, že by se jeho kompetence mohly rozdělit mezi ostatní ministerstva. Jak Vy vidíte budoucnost tohoto úřadu?

Jako ministr tohoto resortu musím říci, že bych si naopak spoustu agend přetáhla k sobě. Toto ministerstvo bylo předtím ministerstvo hospodářství, potom se rozdělilo a byla tu spousta agend. Tento úřad drží regionální politika, která je tu naprosto významná, veřejné investování a Národní orgán pro koordinaci, protože bez MMR bychom ani nestagnovali na úrovni našeho HDP, ale okamžitě bychom byli třeba o několik procent níže. Za tím stojí skvělá práce pracovníků Národního orgánu pro koordinaci, kteří dokázali udržet čerpání evropských peněz. Každý rok se za programové období 2007 - 2013 vyčerpá zhruba 80 miliard korun, takže přidaná hodnota tohoto resortu je naprosto evidentní. Navíc zákon o veřejných zakázkách a stavební zákon jsou tak důležité normy, mají vliv na všechny resorty, že já si klidně stáhnu agendy všech ostatních. Tato vláda mohla při svém nástupu MMR zrušit, nezrušila ho a rozhodla se s ním pokračovat dál. Když jsem se bavila o své nominaci a jmenování, ptala jsem se, jestli sem jdu jako krizový manažer připravit ministerstvo ke zrušení nebo posílení. Jsem tady, abych ho posílila, a to činit budu a k tomu vedu i své náměstky a podřízené.

To Vaši vládní kolegové určitě rádi uslyší, že byste si klidně stáhla agendy z jejich úřadů….

Myslím si, že ministerstvo pro místní rozvoj, vzhledem k tomu, že tady máme opravdu velice silné agendy, které se týkají Evropské unie a regionálního rozvoje, by mohlo časem být ministerstvo pro evropské záležitosti a regionální rozvoj. To naprosto dává smysl.

Ale určitě byste mohla rozdělení kompetencí a státních úřadů více ovlivnit, pokud byste se dala se vším všudy na politiku a nebyla byste ministryní možná jen na jedno použití. Neuvažujete o vstupu do hnutí ANO, které Vás nominovalo, protože pak byste měla nepochybně víc možností situaci ovlivnit než „jen“ jako odborný ministr?

Ať ministr odborný, neodborný, jsem nominantem ANO, které za mnou stojí, a to se nedá přehlížet. Jsem ministrem, ta pozice je pro mne velice cenná. Za resort budu kopat, dokud mi budou síly stačit, protože věřím lidem, kteří jsou tady, věřím těm agendám, a když už jsem to srovnala a dala tomu nějaký ráz, tak doufám, že se nám společnými silami podaří dát i větší prestiž a větší sílu tomuto resortu. Ministerstvo je silné, je velice kompetentní, a má role je o tom přesvědčit. Akceptovala jsem nabídku stát se ministrem hlavně kvůli tomu, abych posílila tento resort, abych ho dala do kupy i ze své politické úrovně, protože politikem jsem se stala ve chvíli, kdy dělám rozhodnutí ve vládě.

Vy víte po pár týdnech ve funkci, že už jste politikem, ale šéf hnutí ANO, vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš jím ještě není, jak více než rok, co je vicepremiérem, ministrem a poslancem, tvrdí…

Už říká, že ano. Když jsem odcházela z byznysu, říkala jsem, že musím odejít a zkusit tu druhou půlku vládnutí. Není možné, aby byznys pomalu ovládal státní správu. To byl můj cíl, proč jsem šla na ministerstvo pro místní rozvoj, chtěla jsem zkusit, jestli dokážu pomoci tomuto státu. A s tím jsem šla i do pozice ministra. Mně opravdu jde o naši zemi a ráda bych jí pomohla. Moje jmenování do funkce ministra by někteří občané mohli vnímat tak, že obyčejný člověk se dostal až do křesla ministra a pořád je motivován a pořád mu jde o dobro naší země.

Vy jste mi neodpověděla na otázku, jestli hodláte vstoupit do hnutí ANO.

Zatím o tom opravdu neuvažuji. Jsem tu teprve čtyři a půl měsíce, tak se sejděme za pár měsíců a já vám třeba odpovím jinak.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Libuše Frantová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Piráti a pirátky, tady někdo vůbec neví, co povídá. Ekonomka vyvrací jejich základní neznalosti měnové politiky

15:14 Piráti a pirátky, tady někdo vůbec neví, co povídá. Ekonomka vyvrací jejich základní neznalosti měnové politiky

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Evropská unie chce získat a zpracovat podněty od občanů ke svému středn…