Okamura bude řezat dávky. Hlavně těm, co nemakají. Vypálil i pravdu o Volném, to zase bude zle

17.02.2021 10:11

ROZHOVOR SPD se pokusí zamezit tomu, aby tzv. „nepřizpůsobiví“ zneužívali sociální dávky. Návrh zákona je již ve druhém čtení. „Peníze patří slušným lidem, kteří chtějí pracovat, ne nemakačenkům a sociálním parazitům,“ říká k tomu předseda SPD Tomio Okamura. Došlo i na chování a povahu poslance Lubomíra Volného: „Volný se do Sněmovny dostal po mých zádech, díky kampani, kterou zaplatilo SPD, a pak mě před dvěma lety podrazil, veřejně pomlouval a sám od sebe dezertoval, jelikož chtěl kandidovat do Evropského parlamentu,“ prozrazuje Okamura pozadí toho, proč Lubomír Volný se dvěma kolegy opustili řady SPD.

Okamura bude řezat dávky. Hlavně těm, co nemakají. Vypálil i pravdu o Volném, to zase bude zle
Foto: ReproFoto: Facebook
Popisek: Předseda SPD Tomio Okamura.

Dnešní rozhovor bude o zákonu z pera SPD na ukončení zneužívání dávek takzvaně nepřizpůsobivými a o dalším vašem zákonu na pomoc lidem v exekucích. Ale úplně na úvod bych se vás rád zeptal na to, jak vnímáte vznik strany s názvem Přísaha Roberta Šlachty? A co říkáte na poslance Lubomíra Volného?  

Anketa

Skončí letošní ,,covidová zima" celonárodní tragédií?

76%
24%
hlasovalo: 5498 lidí

Robert Šlachta má zcela opačný program než SPD, v rozhovoru pro Seznam zprávy 27. ledna letošního roku mu položili otázku: „Jaký bude vztah Přísahy k Evropské unii?“ A Robert Šlachta odpověděl: „Žádné referendum, žádný czexit.“ Připomíná mi to Václava Klause ml. z Trikolóry, který vloni řekl v podstatě to samé, že Trikolóra odmítá referendum, chce zrušit přímou volbu prezidenta a že vystoupení z EU je dětinské.

Co se týče Volného, tak ten se do Sněmovny dostal po mých zádech, díky kampani, kterou zaplatilo SPD, a pak mě před dvěma lety podrazil, veřejně pomlouval a sám od sebe dezertoval, jelikož chtěl kandidovat do Evropského parlamentu. Ve volbách pak pohořel. Zklamal mě. Nemám rád křiváky a podrazáky. Kdo podrazí jednou, udělá to kdykoli znovu. Za tři roky nic pro lidi ve Sněmovně neprosadil a ani tam nechodí, má účast na hlasování pouhých 60 procent, a přitom bere plný plat poslance. K tomu nemám co dodat. A teď, protože se blíží volby, tak je jeho jediným politickým programem každodenní lhaní o Okamurovi a SPD. Ostatně, nedávno vyšel u vás v Parlamentních listech o Volném článek, nejen o jeho obchodech s chudobou, každý si to může přečíst.

Váš návrh zákona, který má zamezit zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými, je ve Sněmovně ve druhém čtení. O čem návrh konkrétně je?

Jeho hlavními principy jsou zejména odstranění anebo alespoň absolutní minimalizace nejrůznějších forem zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými lidmi a nastavení jasných, jednoznačných, spravedlivých a vymahatelných pravidel pro jejich čerpání, posílení kontrolních kompetencí pracovníků úřadů práce a vytvoření prostoru pro možnost uplatnění systému rychlých a citelných sankcí pro osoby, které náš sociální systém různými způsoby zneužívají. Soubor těchto návrhů také znamená posílení efektivních nástrojů státu pro boj s různými sociálně patologickými jevy v naší společnosti, které můžeme v koncentrované podobě vidět a se všemi negativními důsledky například v takzvaných vyloučených lokalitách. Jsem rád, že sněmovní výbor pro sociální politiku a výbor pro veřejnou správu doporučily Sněmovně, aby s naším návrhem zákona vyslovila souhlas. Peníze patří slušným lidem, kteří chtějí pracovat, ne nemakačenkům a sociálním parazitům.

Anketa

Kdo by byl lepší předseda ČSSD?

12%
65%
hlasovalo: 11534 lidí

Jak váš návrh vznikl?

Tady musím vyzvednout práci naší poslankyně Lucie Šafránkové, která celou novelu zákona připravila. Náš návrh vznikal v těsné a intenzivní spolupráci s odborníky z praxe, kterým tímto velmi děkuji za jejich odbornou a účinnou pomoc. Diskutovali jsme ho napříč politickým spektrem, abychom získali ve Sněmovně postupně většinovou podporu. Chceme jako hnutí SPD, aby se státní pomoc v hmotné nouzi napříště stala prostředkem v zásadě pouze pro ty životní situace, kdy si její příjemce anebo žadatel o ni z objektivních důvodů nemůže dočasně obstarat příjem vlastní prací či podnikáním, případně když mu jeho nízký příjem nestačí na pokrytí základních životních potřeb pro něho a jeho děti. Slušný člověk musí být na 1. místě!

A co vám vadí na současném stavu?

Současné legislativní, procesní a institucionální nastavení mechanismů a praxe v této oblasti sociálních dávek umožňuje v mnoha ohledech netransparentní a účelové jednání, navíc často fakticky nepostižitelné. Systém zneužívají tzv. nepřizpůsobiví. Proto je nutné v zákoně učinit takové změny, které by tento stav ukončily, nemluvě o významné úspoře veřejných prostředků, které by tyto navrhované změny přinesly. Jde nám o zvýšení adresnosti vyplácení těchto sociálních dávek ve smyslu omezení okruhu jejich příjemců pouze na osoby, které se dočasně ocitly ve složitých životních situacích a ve skutečné faktické hmotné nouzi a které se snaží z těchto situací vlastními silami aktivně dostat. Zde je zcela na místě, když jim stát podá pomocnou ruku, stejně tak jako starobním důchodcům, osobám se zdravotním postižením či rodičům samoživitelům. Tam je také sociální pomoc státu zcela na místě.

A co tedy konkrétně návrh SPD obsahuje?

Náš návrh obsahuje a přináší mnoho konkrétních změn. Například je to možnost vyřadit z okruhu příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi osoby, které neplní povinnosti zákonného zástupce dítěte spojené s povinnou účastí dítěte v mateřské školce v rámci posledního roku předškolního vzdělávání. Další změnou je zjednodušení a zpřísnění procesu odebrání či snížení dávky pomoci v hmotné nouzi, resp. zamítnutí žádosti o takovou dávku, jestliže její příjemce nebo žadatel neumožní úřadu práce vstup do obydlí a kontrolu či sociální šetření v místě, směřující k potřebnému ověření skutečností rozhodných pro vznik nároku na příslušnou sociální dávku. Dále se jedná o vyloučení z okruhu tzv. společně posuzovaných osob těch občanů, kteří nepřiznávají žádné příjmy, nepracují, nepodnikají a ani si práci aktivně nehledají. Dále chceme přiznat úřadu práce pravomoc vyřadit z okruhu příjemců ty osoby, které porušily režim dočasné pracovní neschopnosti. Chceme také dát možnost vyřadit z okruhu příjemců dávek i ze samotného okruhu osob v hmotné nouzi ty občany, kteří setrvávají v pracovní neschopnosti, respektive v režimu dočasné neschopnosti i po uplynutí doby, která je rovna maximální podpůrčí době pro pobírání nemocenské u zaměstnanců a živnostníků, tedy 730 dní za sebou jdoucích. Další změna je zjednodušení a zrychlení procedury vyloučení určitých lidí z okruhu takzvaných společně posuzovaných osob, jestliže neplní příslušné podmínky a jestliže je tato skutečnost bez pochybnosti prokázána. Těch navržených změn jsou desítky, takže jsem vyjmenoval alespoň některé.

Složitou situaci čím dál více lidí řeší zadlužováním, což bude do budoucna obnášet vymáhání těchto dluhů, což je spojeno s takovými problematickými věcmi, jako jsou exekuce. Na počátku února skončilo moratorium na jejich vymáhání a očekávají se velké exekutorské žně. Co může SPD udělat v této oblasti?

Anketa

Kdo by byl lepší předseda ČSSD?

12%
65%
hlasovalo: 11534 lidí
Hnutí SPD podalo do Sněmovny zákon na zestátnění exekutorů. Dále zákon, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve poplatky a přísudky, jako je tomu v současnosti. Náš návrh také ruší placení úroků z úroků z prodlení a z úroků, neboť považujeme úroky z úroků za vyloženě nemorální. Prosazujeme také tzv. místní příslušnost exekutorů, což by ukončilo byznys s dluhy. A chceme také zlepšit situaci lidí v insolvenci. Říkám jasně, že dluhy se platit mají, ale systém musí být nastaven tak, aby fungoval. Babišova vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM je ale proti našim návrhům a vyslovila nesouhlasné stanovisko i s návrhem zákona SPD na zestátnění exekutorů. Vládní strany stojí na straně exekutorů. Doufám, že SPD v říjnových volbách posílí, abychom měli ve Sněmovně větší sílu prosazovat naše návrhy.  

V České republice je momentálně více než 700 tisíc občanů, postižených exekucemi, a kvůli koronaviru jsou mnozí dlužníci v ještě složitější situaci, přestože se snaží splácet. Ano, dluhy se platit mají, o tom žádná, ale je zcela nepřijatelný současný stav, kdy dlužník na poplatcích a úrocích již i násobně přeplatil původní jistinu (dluh), a přesto se exekuce nemůže zbavit. To je prostě státem posvěcená lichva a vládou tolerovaná zlodějna. V této souvislosti navrhujeme také zrušit všechny exekuce s jistinou (dluhem) do 1500 korun, u nichž nebyla po dobu uplynulých tří let jistina splacena. Často právě proto, že již byly v násobné výši zaplaceny různé poplatky a přísudky exekutorům, a přesto se lidé exekuce nezbavili. Tento návrh zákona je také již ve Sněmovně a pomohli bychom tím 300 tisícům lidem, kterých se právě toto týká.

Pokud jde o aktuální schůzi Sněmovny, tak na programu jednání je exekuční řád a insolvenční zákon. Poslanci SPD jsou spolupředkladateli novely exekučního řádu, která v případě přijetí přinese změny v oblasti exekucí, kde podporujeme princip jeden dlužník – jeden místní exekutor. To znamená, že všechny exekuce proti dlužníkovi bude řešit pouze jeden exekutor. Zároveň je zde důležitý i princip teritoriality, tedy že exekuci povede exekutor, který je přidělen rovnoměrně a nejblíže místu trvalého pobytu dlužníka. Tento princip odstraňuje korupční prostředí a zajistí větší nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku. Jsou to sice malé krůčky, ale alespoň něco. SPD se také dlouhodobě snaží pomoci lidem v dluhových pastech, a proto vítáme, že se na pořad schůze Sněmovny konečně dostala novelizace insolvenčního zákona, která v případě přijetí pomůže k oddlužení našich občanů. Cílem tohoto zákona je v první řadě dostat občany z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému.

Anketa

Je vyhlášení nového nouzového stavu Babišovou vládou protiústavní?

26%
70%
hlasovalo: 17040 lidí

Italská Liga vašeho přítele a kolegy SPD z evropské vlastenecké frakce Mattea Salviniho se stala opět členem italské vlády. Jak probíhá vaše spolupráce nejen se Salvinim, ale i s dalšími členy vaší frakce – Francouzkou Marine Le Penovou či Holanďanem Geertem Wildersem?

Jsem se všemi v pravidelném kontaktu, známe se roky. Aktuálně organizujeme společnou celoevropskou petici proti tzv. Migračnímu paktu EU, který Evropská komise představila 24. září 2020. Tento pakt připravuje půdu pro masovou migraci do Evropy z Afriky a z islámských zemí. Evropská komise v něm hlásá, že každý člověk má „právo na migraci“ a že je potřeba usnadnit masovou migraci a zlepšení podmínek umožňujících masové přesídlování obyvatel, zejména z rozvojového světa, na evropský kontinent. Více ZDE, kde je možné naši petici také elektronicky podepsat. Předem děkuji za podporu!

Je mi ctí, že já i SPD můžeme dlouhodobě úzce spolupracovat s největšími jmény evropské vlastenecké scény, a zároveň cítím i plnou odpovědnost vůči všem vlastenecky smýšlejícím občanům naší republiky, jelikož hnutí SPD je tímto jedinou vlasteneckou stranou v České republice, která má možnost prosazovat politický program také na evropské úrovni spolu s nejsilnějšími evropskými vlasteneckými stranami a tvoříme s nimi i společnou frakci v Evropském parlamentu. V souvislosti s blížícími se říjnovými volbami do Sněmovny proto vyzývám všechny ostatní menší vlastenecké či euroskeptické strany, aby netříštily síly, a podpořili největší vlasteneckou stranu, kterou je SPD. Tak máme jedinou šanci uspět nad probruselskými stranami. Jakýkoli propadlý hlas pro strany, které mají volební preference pod 5 %, následně po přepočítání posílí koalice Pirátů či ODS s KDU-ČSL a TOP 09. A to určitě nechceme. V těchto politicky klíčových volbách je potřeba zahodit osobní ambice, nevraživost a politikaření. V letošních volbách do Sněmovny půjde totiž doslova o zachování svobody a existence naší republiky. Správnou cestu všem vlastencům ukázal vloni poslanec Jaroslav Foldyna, který se stal členem SPD a posílil naše řady na 19 poslanců. Vlastenci táhnou za jeden provaz! Pojďte i vy s námi!

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

Nemyslíte, že to váš kolega Kalousek vystihl přesně? Nebo v čem nemá pravdu?

,,Nezoufejme. Od 1. června benzin zlevní až o 1,50 Kč/l, protože “sněmovna myslí na lidi” a na čtyři měsíce snížila spotřební daň. Od 1. října benzin tedy benzin opět o 1,50 Kč/l zdraží, ale to už bude po volbách. Marně pátrám po nějakém ještě hloupějším zásahu do spotřební daně, než se povedl nám, ...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Půjde to rychle, Češi musí být připraveni. Profesor o vládě a válce

4:44 Půjde to rychle, Češi musí být připraveni. Profesor o vládě a válce

„V uplynulých letech jsme se přesvědčili o tom, že se dějiny zrychlují a že během krátké doby může d…