Starosta Kolovrat přirovnává politiku k bramborovému salátu

15.06.2018 11:35

Žádný územní plán Prahy ani neschválené návrhy nebyly tak asociální, jako je návrh Metropolitního plánu. Něco tak nekoncepčního v Praze ještě nebylo, míní starosta Kolovrat Antonín Klecanda (Naše Kolovraty). Co mu nejvíce vadí? V bilančním rozhovoru zhodnotil také končící volební období, které považuje za zdárné, a neúspěch v nadcházejících volbách si nepřipouští. S čím do nich jde? Nejen to zajímalo ParlamentníListy.cz.

Starosta Kolovrat přirovnává politiku k bramborovému salátu
Foto: Praha
Popisek: Hodiny pod ochozem věže Staroměstské radnice

Komunální volby se pomalu, ale jistě blíží. Jak byste hodnotil končící volební období? Co se vám povedlo a s čím naopak příliš spokojený nejste?

Povedlo se mi získat velké množství dotací na řešení problémů, které Kolovraty tížily a tíží. Ukazuji jasné cíle, které chci naplňovat, a tyto cíle postupně i naplňuji. Na MHMP se projektuje nová škola, která vznikne v Kolovratech, a budeme mít konečně druhý stupeň. Tím se uleví i dopravě, jelikož nebude muset přes 300 dětí přejíždět do Uhříněvsi na druhý stupeň.

Asi každý si všiml, že se povedlo opravit některé silnice a chodníky. Nyní už si nikdo nevzpomene, že ještě před čtyřmi lety se rozpadaly obrubníky na Mírové a po chodníku v Albíně Hochové nešlo projít.

Během čtyř let jsme dohnali ostatní městské části v počtu zrekonstruovaných a zateplených veřejných budov. Je pravda, že v předchozím období byly dotace na zateplení výrazně vyšší, bohužel však moji předchůdci o ně nežádali.

A s čím spokojený nejsem? Především s tím, že se nám nepodařilo zachránit skautskou základnu Prknovka, která již nepatří skautům, ale je v soukromém držení. Dále se zatím nepovedlo dokončit rekonstrukci koupaliště, tak aby mohlo být opět otevřeno. Problém je, že koupaliště slouží širokému okolí a reálně by na rekonstrukci a dostavbu bylo potřeba cca 80 milionů. Od MHMP jsme dostali dotaci 20 milionů, za což jsem rád, tak se snažíme do toho vejít.

Chtěl byste letos mandát starosty obhájit? A pokud ano, prozradíte nám, s čím do voleb jdete?

Počítám s tím, že mandát obhájím. Jdu s tím do toho, s čím jsem šel i před čtyřmi lety. Nechci politikařit, ale chci hledat nejschůdnější cesty k vymezeným cílům. Za zásadní považuji výstavbu základní školy s druhým stupněm, dostavbu mateřské školy, výstavbu komunitního centra, dostupného bydlení, kopce na bobování a cyklostezek do Říčan a Lipan. Zároveň chci dále rozvíjet participaci občanů na chodu městské části a v neposlední řadě rozvíjet kulturní akce, které jsme úspěšně nastartovali.

Jste poměrně mladý. Jaké jsou vaše politické ambice do budoucna? Láká vás práce na magistrátě či celostátní politika?

Politiku přirovnávám k bramborovému salátu. Zkuste s deseti kamarády udělat co nejlepší bramborový salát, tak abyste s ním byli všichni spokojeni. Věřte, že se nedohodnete ani na složení. Jestli máte kamaráda, co má rád maso, bude do něj chtít salám, další řekne, že do něj patří celer či kukuřice, a ostatní s tím nebudou souhlasit. V horším případě začne někdo prosazovat, že je vegetarián a se salátem souhlasí, ale rozhodně se pak nesmí podávat k řízku. Pak se přidají další ideály či ideologie, lobby atd. Takže někdo bude říkat, že musí být z českých surovin, jiný že do něj nesmí přijít majolka, jelikož je zde nepůvodní, a skončíte u toho, jestli má být více zamíchaný, nebo mají být cítit jednotlivé ingredience. Vezmete-li kamarády do průměrné restaurace, kde je v menu salát s řízkem, tak si ho dá každý. Bude-li to však drahá restaurace, tak vymyslí nějakou specialitu a mnohým to nebude chutnat, nemluvě o tom, že se všichni budou dívat na cenu. Naopak v hodně levné restauraci budou někteří řešit prostředí, a ne chuť salátu.

V městské části jsem ukázal, že věci se dají řešit, a za čtyři roky jsem rozhýbal mnohé věci, které stagnovaly a nikdo je neřešil. Obdobně si myslím, že je nutné rozhýbat MHMP. Např. stezku mezi Kolovraty a Lipany řeší od roku 2004… V celostátní politice je nutné zkvalitnění školství, a to především rapidním zvýšením praxe pro studenty VŠ napříč obory. Není možné, že někteří budoucí učitelé vidí žáka 14 dní za pět let. Praxe by měla být minimálně 150 hodin ročně. Bohužel jak MHMP, tak i celostátní politika jsou často o příslušnosti ke straně či hnutí či firmě, a ne o konkrétních řešeních. Když jsem na komunální úrovni viděl, že někteří hlasují proti tomu, co měli v programu, jen proto, že to předkládá někdo jiný, tak mě přechází chuť na jakoukoliv vyšší úroveň. Na druhou stranu, mám chuť měnit věci k lepšímu.

Kolovraty leží v jihovýchodním cípu hlavního města Prahy. Na co byste pozval turisty, kteří většinou navštěvují především historické centrum metropole? Čím výjimečné jsou Kolovraty?

Výjimečné jsou především sítí vycházkových okruhů, které jsou lemovány alejemi. Máme sochu sv. Donáta a několik velmi dobrých restaurací. V neposlední řadě je zde infocentrum a Kulturní sál U Boudů, kde je hromada akcí. Městská část je rovněž nakloněná cyklistům, před restauracemi či infocentrem tak není problém zaparkovat kolo do cyklostojanu.

Jak jste spokojen s kulturním životem v Kolovratech?

Velmi. Mimo zmíněné akce v infocentru a v Kulturním sále U Boudů pořádají akce i dobrovolní hasiči a naše městská část. Mezi ty s největším věhlasem patří Kolovratský majáles, Kolovratský parník a pálení čarodějnic. V plesové sezóně to jsou pak plesy spolků a organizací.

Na jaké akce byste v nejbližší době občany pozval?

Na Kolovratský parník, který bude v sobotu 16. 6. u rybníka.

Okraj Prahy nebývá pro turisty tolik atraktivní. V posledních letech ale bydlení na hranici města, v zeleni nedaleko centra upřednostňuje čím dál více lidí, což je i případ Kolovrat. Jak se snažíte expanzi obyvatel zohlednit? Mám na mysli především z hlediska občanské vybavenosti a infrastruktury.

Obdobně jako v celé Praze je nutný rozvoj školství, zeleně, dostupného bydlení a domů pro seniory. V MČ Praha-Kolovraty připravujeme výstavbu nových pavilonů školky a MHMP zde připravuje výstavbu nové školy. Je zde velké zubařské středisko Zidenta a lékaři jak pro děti, tak pro dospělé.

Problém městské části je nadměrná doprava. Jak se v rámci svých možností snažíte problém řešit?

Kolovraty se v záplavě aut rozhodně netopí. Problém je v ranní špičce, kdy si tu neprozřetelně krátí cestu řidiči a pak dostávají pokuty u školy a mezi Kolovraty a Lipany. Dalším problémem je průjezd Uhříněvsí, to však nevyřeší okruh R511, jak si mnozí myslí, ale Hostivařská spojka.

Největším problémem není množství aut, ale jejich rychlost a nerespektování přechodů pro chodce. Řešíme retardéry a další opatření. Bohužel nemáme tu výhodu jako Říčany, které když chtějí, tak si dají úsekové měření. U nás vše schvaluje a projednává i MHMP (popř. jeho firmy, jako je TSK), takže mnohé věci jsou obtížné a trvají zbytečně dlouho nebo nejdou vůbec.

Dopravě ve východní části Prahy by výrazně ulehčila stavba silničního okruhu 511 Běchovice–dálnice D1, která je v současné době ve fázi územního řízení. Jste vy osobně optimista? Přece jen projekt již od počátku doprovázejí nemalé komplikace.

Co brání výstavbě a kde se berou komplikace? Jde především o nenaplňované sliby. Důkazem je nově vznikající Metropolitní plán. Dlouhou dobu se diskutovalo, kudy povede okruh kolem Prahy. Pro nás v Kolovratech by byla ideální varianta JVK, ta však trápila jiné městské části. Nakonec se domluvilo, že okruh povede kolem nás a jako kompenzace bude vytvořen zelený pás nad rámec EIA (Zeleň odstiňující stavbu R511). S tím všichni souhlasili a celá tato situace se promítla do současného územního plánu. V připravovaném Metropolitním plánu tato zeleň není! Jestli je myšlena stavba okruhu R511, musejí na zelený pás tlačit nejen Kolovraty, nýbrž i ostatní městské části. Odstínění zelení je pro nás zásadní, obdobně jako pro Uhříněves – Hostivařskou spojku. Na tvůrce metropolitního plánu by tak měli tlačit všichni, komu pomůže stavba R511. Obdobně kdyby se přistoupilo k variantě JVK, tak bychom byli pro odstínění těch MČ, které by okruh negativně zasáhl. Domnívám se, že když Praha splní sliby se zeleným pásem a ŘSD se všemi opatřeními, které slíbilo, může se okruh zanedlouho stavět. Aby došlo ke skutečnému odlehčení dopravy, měl by si stát vzít za svou Hostivařskou spojku a realizovat ji.

Jako kompenzaci za vedení okruhu kolem Kolovrat jste měli přislíbeno vytvoření zeleného pásu. V původním návrhu územního plánu ale chyběl. Jak tomu je v novém návrhu? A máte k němu nějaké zásadní výhrady?

Vaše tvrzení není pravdivé, v územním plánu zelený pás je, a to od roku 2006. Naopak nyní přes opakované urgence ho IPR nezapracoval. A jestli se ptáte na výhrady k Metropolitnímu plánu, tak bych je shrnul stručně. Něco tak nekoncepčního v Praze ještě nebylo. Kde budou školy, školky, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, když jsou téměř vynechány plochy pro veřejnou vybavenost? Kde budou dětská hřiště, lesoparky, nová sportoviště atd., když je vynechána zeleň a jsou naprosto redukovány plochy pro sport? Domnívám se, že žádný územní plán Prahy ani neschválené návrhy nebyly tak asociální, jako je tento. Kolik bylo v týmu na územní plán sociologů, demografů, sociálních pedagogů, psychologů atd.? Bohužel to vypadá, že žádný. Obdobně nebyly přijímány podněty městských částí a vše dělalo několik lidí od stolu, aniž znali danou městskou část a její specifika. Co je nejhorší, na plánu se nepodíleli v podstatě ani urbanisté a sociální geografové. Jde pouze o výtvor jedné skupiny architektů pod vedením jejich učitele.

Jaké důsledky bude tedy podle vás mít případné schválení Metropolitního plánu?

Domnívám se, že tak špatně udělaný územní plán, jako je tento, nemůže nikdy projít. Na MHMP sedí lidé, kteří vědí, že když chtějí okruh, musejí udělat i kompenzace pro postižené městské části. Kdyby to tak nebylo, nikdo by už nevěřil nikomu a dopravní stavby by se opět prodlužovaly, popř. nekonaly, jelikož by byly blokovány. Způsobů blokování je mnoho, ale všichni chceme rozumný kompromis. Je to jako s developery, ti, co chtějí válčit (výjimky z územního plánu apod.),  nestaví. Následně se snižuje výstavba a stoupají ceny bytů, to je pak nepříjemné pro občany. Jde tedy vždy o kompromisy.

Jak jste v Kolovratech spokojen s hromadnou dopravou? Domníváte se, že je dostatečně zajištěna, nebo uvažujete o posílení některých spojů?

Za poslední období se doprava značně zlepšila, za což patří dík především panu Tomčíkovi (řediteli ROPID). Už chybí jen zvýšit frekvenci na trati S9 a bude vše ideální. Za nejlepší bych považoval nedávat prostor na trati neekologickým dopravcům, kteří jezdí krátkými motoráky na elektrifikované trati, a vybrat jiného dopravce, který bude mít kapacitnější elektrifikované spoje. Praha by měla být hrdým evropským městem, nikoliv odpadkovým košem pro vyřazené motoráky z ostatních zemí. Máme jednu z nejlepších veřejných doprav na světě, tak si ji nesmíme pokazit tím, že sem pustíme vozy, které jinde už nechtějí. Osobně bych nedal ani korunu dotace na dopravu těm, kteří sem přicházejí s vozy, které již jinde nevyhověly. Poplatek za zneužívání kolejí procházejícími obcemi by neměl jít jen SŽDC, ale i obcím kterými koleje procházejí, jelikož zejména jejich obyvatelé jsou zatíženi exhalacemi z těchto vozů.

reklama

autor: Kateřina Synková

Ing. Jan Zahradil byl položen dotaz

Proč už nekandidujete?

Bylo to vaše rozhodnutí? Já mám spíš dojem, že proto, že říkáte věci narovinu a ne vždy se vyjadřujete kladně na účet této vlády vás jednoduše odstavili, protože tato vláda jiné názory nepřipouští.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Globální vláda teď může přijít velice rychle. Český badatel a ,,pokrok”

6:50 Globální vláda teď může přijít velice rychle. Český badatel a ,,pokrok”

„V roce 2014 byl ve Spojených státech publikován dlouholetý výzkum profesora Martina Gilense z unive…