Tady je Rakušanovo a Michalikovo. Svědectví středočeského komunálníka, jak to chodí pod vládou STAN

4.2.2022 2:57 odp. | Rozhovor

Útok na demokracii je důvodem, aby opozice udělala proti jeho přijetí cokoliv. Proto poslanec SPD Radek Rozvoral dopředu avizuje, že jeho hnutí bude po pandemickém zákoně všemi prostředky bránit i schválení korespondenční volby, umožňující kupčení s hlasy a manipulaci s vůlí veřejnosti.

Tady je Rakušanovo a Michalikovo. Svědectví středočeského komunálníka, jak to chodí pod vládou STAN
Foto: Zuzana Koulová
Popisek: Vít Rakušan

Anketa

Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně?

6%
92%
hlasovalo: 24254 lidí

Hnutí STAN chtělo do politiky přinést zdravý rozum komunální politiky a starostenskou praktičnost, ale zatím se zdá, že v kauzách pánů Michalika a Farského přinesli něco zcela jiného. Nemáte pocit, že STAN byl trochu bublinou, která teď po volbách praskla?

Vystihl jste to velmi dobře a souhlasím s vámi. To, co předvádí vrcholní představitelé hnutí STAN na půdě Poslanecké sněmovny, to potvrzuje a pevně doufám, že občané, voliči a hlavně ti, kteří v podzimních parlamentních volbách v minulém roce dali svůj hlas koalici (PirSTAN), to sledují. Tito voliči ať si zváží, komu dají hlas v příštích volbách. Financování hnutí STAN je realizováno prostřednictvím podivných kyperských fondů napojených na pana Michalika. Po zveřejnění těchto informací médii nakonec kandidát na ministra průmyslu a obchodu Věslav Michalik svou nominaci stáhl, ale ve funkci náměstka středočeské hejtmanky stále zůstává. Vyzýváme ho k rezignaci i na tuto funkci do té doby, než bude financování hnutí STAN řádně dokladováno. Z důvodu, aby v budoucnu nedocházelo k podobným případům, dlouhodobě naše hnutí SPD navrhuje přijetí zákona o trestní a hmotné odpovědnosti politiků.

Jednání poslance Farského je zcela v rozporu s etickými a morálními zásadami, které by měl každý poslanec dodržovat. Např. článek 26 Ústavy České republiky říká: „Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.“ Dalšího podrazu vůči „svým“ voličům se dopustil Jan Farský porušením koaliční smlouvy, uzavřené mezi Piráty a Starosty, ve které je definováno: „Kandidát koalice se zavazuje, že v případě zvolení bude brát práci poslance jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času.“ Odjet si na osm měsíců na stáž do USA a dále pobírat poslanecký plat včetně všech náhrad je výsměchem všem voličům, kteří mu odevzdali svůj hlas. Kdyby naše hnutí na tuto skutečnost neupozornilo, nikomu by to nevadilo, a to včetně premiéra Fialy. Více to snad nemusím komentovat.   

Vy znáte Středočeský kraj a elita STAN kolem Víta Rakušana a Věslava Michalika pochází právě z tohoto kraje. STAN má navíc ve středních Čechách i hejtmanku. Je nějaký rozdíl, jak toto hnutí působí na celostátní a krajské úrovni?

Já říkám, že není. Předseda Vít Rakušan o všem dobře věděl a dělal, že se nic neděje. Pan Farský i pan Michalik patří mezi jeho nejbližší spolupracovníky ve vedení hnutí STAN. Kdyby média o těchto kauzách kolem neprůhledného financování hnutí STAN firmami napojenými na pana Michalika a kauzy kolem studijního pobytu pana Farského, o kterém věděl pan Farský už před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, neinformovala, tak by dělali, jako by se nic nedělo. Poukazuje to pouze na skutečnost, jak oni vnímají „své“ voliče. Zároveň to dává i vzkaz do budoucnosti, že jim jsou voliči lhostejní, o čemž svědčí i to, že do současné doby nepředložila vládní koalice žádný zákon, který by byl ku prospěchu slušných občanů České republiky.  

Na otázku, jaký je rozdíl působení hnutí STAN na celostátní a krajské úrovni odpovím, že žádný nespatřuji a jako příklad uvedu, že jak na krajské, tak i nyní na celostátní úrovni hnutí STAN podpořilo zrušení, respektive snížení slev ve veřejné dopravě pro studenty a seniory. Je to plně v intencích spíše asociálního zaměření tohoto hnutí, které na středočeské krajské úrovni podpořilo i masivní rušení železničních tratí, což výrazně omezuje servis pro občany a rozsah veřejných služeb. Toto rozhodnutí krajské koalice ve Středočeském kraji je zcela v rozporu s předvolebními sliby hnutí STAN, které obsahovaly závazek podpory a rozšiřování kapacit veřejné dopravy, zejména té ekologicky zaměřené, což je právě železniční doprava. Středočeská krajská koalice, kde má hnutí STAN radního pro školství, také zrušila učňovská stipendia, s čímž hnutí SPD zásadně nesouhlasí.      

Jak podle vás Vít Rakušan zvládá Ministerstvo vnitra? Začal podivnou kauzou odchodu policejního prezidenta a teď chce vnitro bojovat s hlasateli proruských narativů, mezi které řadí i SPD.

Zde opět navážu na předchozí odpověď. Hnutí SPD zastává názor, že ministr vnitra zatím nepůsobí důvěryhodně z důvodu, že je zároveň předsedou hnutí STAN. Toto hnutí prozatím dostatečně neobjasnilo financování své strany z pochybných peněžitých darů pro STAN, pocházející ze zahraničí od firem, které prověřuje policie z možného nezákonného jednání. Vyzvali jsme ministra vnitra, aby na půdě Poslanecké sněmovny financování hnutí STAN vysvětlil, čímž by vyvrátil všechny pochybnosti, a bylo by vše v pořádku. K tomu ale nedošlo, ani nebyl poslanci pětikoalice přijat náš návrh na zřízení vyšetřovací komise k této kauze. Pochybnosti o netransparentním financování hnutí STAN tak vyvráceny nebyly a zůstávají. Proto nadále požadujeme, aby Vít Rakušan odstoupil z funkce ministra vnitra, jelikož ze své pozice má v gesci policii, která vyšetřuje podezřelé financování jeho strany, čímž se v tomto případě jedná o střet zájmu. Ještě připomenu neprofesionální zákulisní jednání s policejním prezidentem Švejdarem v době, kdy ještě nebyl Vít Rakušan vicepremiérem. Obsah schůzky též Vít Rakušan neobjasnil, ale pravdou zůstává to, že následně policejní prezident oznámil, že ve funkci skončí.

Hnutí SPD zcela zásadně odmítá, že jsme šiřiteli dezinformací protizápadních a proruských narativů. Naše hnutí není ani proruské, ani probruselské, ale hájíme naše slušné a pracující občany a chceme blaho České republiky.

Prvním zásadním dokumentem nové vlády bude rozpočet, který přepracovává. Co očekáváte od „ořezaného“ rozpočtu ministra Stanjury?

V hnutí SPD si rádi počkáme na návrh nového státního rozpočtu od nové vlády. Ta stále říká, že dluh státního rozpočtu nepřekročí 300 miliard, a že to nepocítí naši občané. Realita je ale jinde. Nová vláda hájí především zájmy Bruselu a přijímá nesmyslná nařízení z EU, než aby hájila naše občany. Příkladem je například to, že se pětikoalice zavázala v koaliční smlouvě podporovat šílený ekoprojekt EU Gren Deal (Zelený úděl) ničící peněženky našich občanů a našich firem, čímž uvrhne naše občany do energetické chudoby (doplatí na to téměř čtyři miliony občanů). Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje, že systém obchodování s emisními povolenkami zásadně zdražuje ceny energií všem našim občanům, a proto je nutné co nejrychleji vystoupit ze systému obchodování s emisními povolenkami, jako se chystá učinit Polsko. Hnutí SPD též odmítá, že nová vláda demobloku ve velmi omezeném rozsahu uskutečnila zvýšení tarifních platů zdravotníkům, hasičům, policistům, vojákům, pracovníkům v sociálních službách a učitelům; ostatním státním zaměstnancům nepřidala nic. Všem zaměstnancům by se platy dle nás měly úměrně zvyšovat s ohledem na rostoucí inflaci, ceny energií, potravin a bydlení. Všichni pracující si to jednoznačně zaslouží. Stát musí šetřit jinde. My za hnutí SPD navrhujeme škrty ve zbytných výdajích státu, jako jsou například platby solárním baronům, předražené nákupy zahraniční výzbroje pro armádu, neadresné sociální dávky nepřizpůsobivým nebo platby politickým neziskovkám. Takže si počkáme, a pak k tomu povedeme ve Sněmovně věcnou diskusi.

Druhou zásadní změnou, kterou nová vláda dělá za pochodu, je pozastavení platnosti stavebního zákona. S tím souhlasíte?

Hnutí SPD prostřednictvím svých poslanců zastoupených v Poslanecké sněmovně svými hlasy už v loňském roce za působení tehdejší vlády Andreje Babiše přispělo ke schválení novely stavebního zákona. Domníváme se, že přinese pro naše občany celou řadu pozitiv. Základním benefitem nového stavebního zákona je z hlediska procesních změn jedno řízení, kterým se stavba zároveň umístí i povolí, vedené jedním úřadem, přičemž výsledkem bude jedno povolení. Dále je to zrychlení povolovacích řízení, ke kterému přispěje stanovení závazných lhůt pro vydání povolení. Stavební úřad též bude muset rozhodnout do 30 dnů od podání „bezvadné“ žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů, u záměrů vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) maximálně do 120 dnů a ve zvláště složitých případech bude možné tyto lhůty prodloužit, a to o 30 nebo o 60 dnů. V případě nedodržení zákonné lhůty dochází ze zákona ke změně příslušnosti, kdy namísto nečinného obecního stavebního úřadu rozhodne nadřízený krajský stavební úřad v zákonem stanovených lhůtách, které nejsou odlišné od lhůt stanovených pro prvoinstanční obecní stavební úřad. Prioritním cílem je možnost realizace stavby v co nejkratší době, v zásadě do jednoho roku od podání „bezvadné“ žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, a to včetně případného odvolání proti tomu rozhodnutí. Bude pouze jedno řízení, tj. pouze jedno odvolání a případně jedna správní žaloba. Úsporu času bude také představovat integrace dotčených orgánů do nové struktury stavebních úřadů.

Mezi pozitiva též řadíme to, že hodnocení dotčených veřejných zájmů pak bude probíhat přímo stavebním úřadem a investor si nebude muset před podáním žádosti u stavebního úřadu obstarávat vyjádření dotčených orgánů. Velmi důležitým principem je tlak na dodržování lhůt nejen na stavební úřady, ale i na dotčené orgány. Proto pro všechny neintegrované dotčené orgány bude platit tzv. fikce souhlasu, ke které dojde po uplynutí lhůty pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska. Pokud dotčený orgán nevydá vyjádření do 30/60 dnů, tak bude platit, že souhlasí a nemá žádné připomínky, což znamená, že stavebník již nebude čekat dlouhé měsíce. Hnutí SPD podporuje současně platnou podobu stavebního zákona též proto, že pro povolení stavby se požaduje podstatně jednodušší dokumentace, je nastaven lepší proces prostřednictvím portálu stavebníka, dokumentace lze podávat elektronicky a celý povolovací proces je digitalizován a zaručuje transparentnost řízení.

Vláda si dala ambici postavit 200 km dálnic, Andrej Babiš se jí směje, že jeho vláda připravila stavbu 300 kilometrů. Dočkáme se tedy konečně intenzivnější liniové výstavby?

Na tuto otázku vám odpovím, že si rád počkám, jak to dopadne. Osobně bych byl rád, kdyby se to povedlo zrealizovat, ale dočkejme času. Současná vláda má v této problematice velmi zlehčenou práci v realizaci vytyčeného cíle. Za velmi důležité též považujeme věnovat se opravám všech komunikací určených pro silniční dopravu čili dálnicím a silnícím I., II. i III. tříd. Nový ministr dopravy Martin Kupka by měl mít zkušenosti z krajské politiky, když působil jako náměstek pro dopravu ve Středočeském kraji a věnoval se také opravám komunikací. Takže jak jsem zmínil v úvodu, počkejme si, jak vše dopadne.   

Regionální politika byla vždy úzce spojena s agendou EU. Co říkáte na evropskou politiku nové vlády, zejména ministra Beka?

Postoj hnutí SPD s realizovanou politikou Evropské unie je všeobecně znám. Celý subjekt instituce EU považujeme za velký nefunkční byrokratický moloch, který řídí nikým nevolení a dobře placení (někdy nekompetentní a s myšlením mimo realitu) úředníci. Proto nemáme důvěru k této instituci, která navíc svými nesmyslnými nařízeními a opatřeními spíše škodí našim občanům a ve finále potlačuje naší národní suverenitu. Zde bych mohl vyjmenovat celou řadu věcí, které EU má řešit, ale neřeší a naopak celou řadu, kterou řeší a kterou se zabývá, jež je pro naše občany vcelku nepodstatná. Proto požadujeme, aby bylo umožněno našim občanům se na základě vypsaného celostátního referenda vyjádřit, zda chtějí, aby Česká republika byla nadále členskou zemí Evropské unie. My v SPD zastáváme dlouhodobě názor, že ne. To, že vláda Petra Fialy je silně probruselská, svědčí i její stanoviska k EU, která jsou sepsána v programovém prohlášení vlády. Nesouhlasíme se zřízením vládní pozice pro ministra Beka.    

Co by podle vás mělo Česko nasadit jako hlavní agendu svého předsednictví EU? A co v tomto směru očekáváte od Fialovy vlády?

Odpověděl jsem v minulé otázce. Nová vláda se vidí v předsednictví EU, aby se ukázala. My se v hnutí SPD domníváme, že stejně si v rámci našeho předsednictví EU nic zásadního, co by pomohlo ke zkvalitnění života našich občanů, nevyjednáme, pouze bude utraceno zbytečně mnoho státních prostředků, které by šly využít na potřebnější věci. Na předsednictví vůbec nezáleží, je to jen taková iluze, která má těm menším zemím lakovat, že mají nějaký vliv v Evropské unii. Nová vláda pouze poklonkuje EU a nedělá to, co se od ní očekává – hájit zájmy našich občanů.  

Co říkáte návrhu na zavedení korespondenční volby, který k tomuto tématu vládní pětikoalice předkládá?

Hnutí SPD v Poslanecké sněmovně udělá vše proto, aby bylo zablokováno projednání návrhu zákona o zavedení korespondenčních voleb v České republice pro občany žijící v zahraničí. Tento zákon prioritně prosazuje vládní pětikoalice a dokonce si jeho přijetí stanovila ve svém programovém prohlášení vlády, namísto toho, aby prosazovala zákony, které budou ku prospěchu našich slušných občanů, kteří musí čelit výrazným navýšením plateb za energie, teplo a v podstatě všech základních potravin. Všichni víme, že v důsledku vysoké inflace, skokovému zdražování energií, se celá řada našich domácností dostává na hranici sociální chudoby. Vláda má tudíž povinnost tuto problematiku prioritně řešit, ale ona na místo toho tvrdošíjně prosazuje přijetí zákona o korespondenčním hlasování.

My jsme v hnutí SPD přesvědčeni, že korespondenční hlasování je útokem na demokracii a zároveň představuje otevřené dveře k případným machinacím s volebními lístky a podvodům při jejich sčítání. Při klasickém hlasování za plentou ve volební místnosti probíhá samotná volba v soukromí a pod dozorem volební komise. Při korespondenčním hlasování formou zaslání lístku poštou hrozí mnohem větší riziko nátlaku třetí osoby, neboť nelze zabezpečit, že volič nevolí pod nátlakem, či jestli neprobíhá tzv. kupčení s hlasy. Zkušenosti ze zahraničí, například z posledních prezidentských voleb v USA a Rakousku, kde se muselo opakovat druhé kolo prezidentské volby, také hovoří zcela jasně. Jelikož by i u nás hrozila podobná manipulace s volebními výsledky, tak hnutí SPD se zavedením tohoto způsobu voleb zásadně nesouhlasí. Naši občané pobývající v zahraničí mají zajištěné hlasování na jednotlivých zastupitelských úřadech.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jakub Vosáhlo

Martin Exner byl položen dotaz

Dotaz

Vážený pane poslanče, po přečtení níže uvedeného článku, si dovoluji obrátit se na vás s následujícím dotazem. Píšte tam, že nás nás Rusko snaží zmanipulovat atd. My i mí přátelé nic takového nevidíme, sledujeme zprávy na čských tel. stanicích, posloucháme Radiožurnám, Country rádio, pohybujeme se ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pradědu upálili bolševici. Ale Putin? Spisovatel Junek o Ukrajině, Fialovi a Husovi. Pestré

10:34 Pradědu upálili bolševici. Ale Putin? Spisovatel Junek o Ukrajině, Fialovi a Husovi. Pestré

POLOČAS ROKU HRŮZY O Vladimiru Putinovi se toho napsalo hodně a jistě ještě víc napíše. Žádného Hitl…