Vakcína? Jsou tu pochyby. A výhody jen pro ty, co si ji nechají dát? To odmítáme, říká Rozvoral

31.12.2020 20:52

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ Poslanec Radek Rozvoral hovoří o náročném roce, který má republika za sebou. SPD, kterou ve sněmovně zastupuje, se podle něj celý rok snažila bojovat za české rodiny a všechny slušné občany, kterým se v roce covidu situace opravdu značně zkomplikovala.

Vakcína? Jsou tu pochyby. A výhody jen pro ty, co si ji nechají dát? To odmítáme, říká Rozvoral
Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral

Jak budete vzpomínat na rok 2020?

Rok 2020 byl specifický zejména tím, že nás všechny postavil před novou situaci, spočívající v šíření nemoci covid-19 a hledáním cest, jak se s ní co nejlépe vypořádat. Jejich cílem musí být ochrana zejména nejrizikovějších skupin našich občanů (senioři, chronicky nemocní, všichni zdravotníci, atd.) a zároveň zajištění fungování naší ekonomiky.

Též to byl další rok působení našeho hnutí SPD v Poslanecké sněmovně, kde jsme byli velmi aktivní, o čemž svědčí i to, že jsme předložili řadu návrhů zákonů a pozměňovacích návrhů k zákonům, které byly v souladu s programem hnutí a ku prospěchu našich občanů.

Jsme v pořádku, všechno funguje, nic se neděje, myslela si většina západního světa 31. 12. 2019. Pak přišel otřes v podobě covid-19. Bude rok 2021 bližší tomu ,,normálnímu“ roku 2019, nebo se už podle vás do minulosti nevrátíme?

Nemoc covid-19 tu s námi zřejmě bude již napořád a my se s ní musíme naučit žít jako s jakoukoli jinou nemocí. Až to dokážeme, tak se opět navrátíme k normálu. Jsem politik, který byl demokraticky zvolen do dolní komory Parlamentu České republiky za hnutí SPD, a zde je moje povinnost udělat v rámci svých možností maximum, aby naši občané byli ochráněni před všemi možnými riziky. Nyní je to mimo jiné vypořádání se s nemocí covid-19 a jejími ekonomickými dopady, ale jsou tu i další možné hrozby, kterým musíme čelit. Mezi ně patří hlavně ztráta suverenity České republiky ze strany Evropské unie, stále probíhající nelegální imigrace, možné teroristické útoky příznivci islámské ideologie a stále prohlubující se a sílící islamizace Evropy.

Podle zveřejněného očkovacího plánu se má vakcína dostat k široké veřejnosti v květnu a návrat k normálnímu životu se předpokládá snad v září. Myslíte, že to vážně nejde rychleji?

Anketa

Bojíte se, že zemřete na covid-19?

18%
82%
hlasovalo: 8046 lidí
Nejprve je tu obava, zda opravdu vybrané vakcíny Evropskou unií, které byly vyrobeny v rekordně krátkém čase, vylučují nežádoucí účinky na zdravotní stav očkovaných osob, a to i do budoucna. To je věcí odborných kapacit působících ve zdravotnictví. Pro hnutí SPD je prvořadé, aby bylo očkování pouze dobrovolné a aby nezasahovalo do základních lidských práv a svobod. Nesmí zde vzniknout dvě skupiny občanů (naočkovaní a nenaočkovaní), kde by ti naočkovaní byli nějakým způsobem zvýhodňováni, jak to naznačuje například ministr Karel Havlíček. To zásadně odmítáme.

Na nás politicích je zajistit pro občany pravdivou informovanost o stavu průběhu šíření nemoci covid-19 a stavu a počtech očkovaných osob, včetně zajištění celého logistického procesu, aby ti, kteří se naočkovat chtějí, takovou možnost mohli mít. Současná vláda zatím jedná spíše chaoticky, což velmi citlivě vnímají i naši občané. Všichni občané musí cítit, že stát za nimi v této těžké chvíli stojí a vytváří jim přijatelné podmínky pro jejich život. Zde zmíním automatické zabezpečení kompenzačních bonusů pro všechny pracující občany, kteří v souvislosti s vládními nařízeními museli značně omezit nebo úplně uzavřít své provozovny atd.

Pozorujete kolem sebe a u sebe nějaké změny v přemýšlení o životě? Třeba v přístupu k životu, k práci, k penězům, k hodnotám, ke vztahům...

Jak jsem již zmínil, já osobně jsem velmi pracovně vytížen. Jedná se hlavně o práci v Poslanecké sněmovně, kde mám nejvíce úkolů jako místopředseda poslaneckého klubu hnutí SPD, práce ve výborech, dále v předsednictvu hnutí SPD, a činnosti související z výkonu předsedy Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje. Musím si plnit i své úkoly v rámci mého „civilního zaměstnání“ a velmi rád se zapojuji do práce ve své rodné obci, kde bydlím a působím jako zastupitel, místostarosta obce a předseda tělovýchovné jednoty. Zde mě nejvíce „nabíjí“ práce s mládeží v rámci sportovních aktivit, kterou podporuji již několik let i finančně. Právě některé omezené aktivity mě utvrzují v tom, že je potřebné pracovat s naší mládeží, vést děti k úctě ke svým blízkým, seniorům a ke své vlasti a vést je v souladu s hodnotami, jako je sport, občanství, komunita, osobnost a laskavost.

Někteří analytici hovoří o tom, že současná situace bude nebrutálnějším nárazem pro doposud úspěšné lidi, kteří si užívali života a potěšení a ,,nabalili“ si hypotéky a leasingy.

Naše hnutí SPD podporuje všechny slušné a pracující občany a jsme přesvědčeni o tom, že stát těmto osobám musí pomoci. Manažerských nástrojů má současná vláda k dispozici velké množství, jen je musí umět využít a najít na jejich pokrytí dostatečné finanční zdroje. V rámci našeho hnutí SPD jsme předložili řadu návrhů, jak na to, ale vláda na ně nezareagovala. Na druhou stranu v této době apelujeme i na občany, aby se v rámci svých možností uskromnili. Stát má povinnost postarat se prioritně o ty občany, kteří např. z důvodu nemoci nebo stáří se bez této pomoci neobejdou. V rámci zmiňovaných nástrojů uvedu projekt Rodina na prvním místě, který vzešel z programových priorit hnutí SPD.

Naopak třeba lidé na venkově s komunitnějším stylem života to podle mnohých překonají lépe. Co si o tom myslíte vy?

Traduje se, že lidé žijící na venkově mají menší výdaje v souvislosti s chodem jejich domácností, ale my prosazujeme, aby se všichni naši slušní a pracující občané měli dobře, a až si prostudujete například zmiňovaný projekt Rodina na prvním místě, pak mi musíte dát za pravdu. V zájmu zachování našich tradic podporujeme život na venkově, neboť je potřeba uchovat zcela funkční naše zemědělství, aby v budoucnu byla zajištěna potravinová soběstačnost České republiky a nebyli jsme odkázáni na Evropskou unii, která nám dodává i druhotné zboží podřadné kvality.

Mimochodem - letos jste vedl kandidátku SPD ve Středočeském kraji. Jak zatím pandemie a související opatření poznamenala tento kraj kolem Prahy?

Nemoc covid-19 poznamenala i celý průběh krajských voleb, což bylo pro nás špatné, neboť jsme nemohli vést naší osvědčenou kontaktní kampaň v takové míře jako jindy a být mezi lidmi v jejich městech a obcích a seznamovat je s programem hnutí SPD.

V rámci priorit, jež jsme nabízeli ve volebním programu pro Středočeský kraj, byla celá řada věcí, které by občanům žijícím v tomto krásném kraji obklopujícím hlavní město Prahu usnadnily a zpříjemnily život. Nově zvolené zastupitelstvo kraje zatím jen dokázalo zrušit dotaci na proplácení jízdného pro dojíždějící žáky, studenty, učně a všechny seniory nad 65 let na dopravu pro občany kraje, s čímž nesouhlasíme.

Co v tuto chvíli mají podle vás pro občany dělat politici?

To, co se od nich očekává a co vyplývá z jejich pracovní náplně. Rozhodně musí činit rychle potřebná rozhodnutí, která vycházejí z analýz hodnověrných dat a ty následně uvádět do konkrétního života naší společnosti. To vše vést s cílem zajistit bezpečnost, ochranu majetku a zdraví všech našich občanů s prioritou těch nejohroženějších skupin a zajistit fungování naší ekonomiky.

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec

V čem podle vás letos česká politická reprezentace obstála a v čem naopak selhala?

Vím, že to vláda neměla lehké, když zde propukla první vlna koronaviru, neboť to byla neznámá situace, ale to, že se dopustila celé řady chyb, nelze zcela prominout. Rozhodně se ale nepoučila z těchto chyb při narůstající druhé vlně, což už omluvit nelze. Naše hnutí jako opoziční partner předkládalo celou řadu pozměňovacích návrhů zákonů ku prospěchu našich občanů, na které ale vláda neslyšela. Její prezentace připravovaných opatření postrádala profesionální přístup a působila spíše nekoncepčně a chaoticky. Velmi nás mrzí, že alespoň tyto naše návrhy vláda s námi neprojednala a nesnažila se najít společné řešení. Doufám, že jsme alespoň vládu k některým krokům inspirovali, viz např. naše návrhy k odpočtu daní.

A co česká média, formující veřejné mínění? Jak podle vás svou roli zvládla?

Média v České republice určitě v souvislosti s nemocí covid-19 mohla sehrát lepší roli, která by spočívala v poskytování věrohodných zpráv a potřebných informací a nepůsobit na občany jako strašák. Takovou reklamu, kterou některá naše média dělala a dělá nemoci covid-19, si tato nemoc v žádném případě nezaslouží a ani jí nepotřebuje. Na druhou stranu měla vláda více využívat média v komunikaci s občany a např. připravovat různá doporučení, jak správně čerpat dotační programy.

Pojďme k aktuálním otázkám. V debatách o rozpočtu byla SPD velmi slyšet. Podobně jako KSČM jste navrhovali škrty v oblasti výdajů na armádu. Někteří na to reagovali kriticky, že v časech pandemie naopak armáda prokázala svou smysluplnost a užitečnost. Jak její letošní zásluhy vidíte vy? A co by se tedy podle vás v armádním rozpočtu mělo podpořit a kde naopak škrtat?

Naše armáda, postižená řadou koncepcí a reforem, datujících se od našeho členství v NATO, se změnila na malý expediční sbor ochotně se podílející na zahraničních akcích, které jsou často bez mandátu OSN. Spolupráce s NATO nenahrazuje a ani nemůže nahrazovat nedostatečnost vlastní armády při obraně území a obyvatel ČR. V této situaci, ve které se naše republika nachází, se má prioritně armáda spolu s bezpečnostními sbory podílet na úkolech ku prospěchu našeho státu a našich obyvatel. Vážíme si práce všech vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů, kteří složili slib oddanosti České republice a vláda by jejich služeb měla co nejvíce využívat. Zahraniční nákupy armádní techniky v této době nevidíme jako prioritní, takže rozhodně jsme alespoň k jejich odložení.

Nejčastěji jste ale hovořili o škrtech v oblasti výdajů na podporu neziskového sektoru. Bezesporu jsou ale organizace, které dělají záslužnou činnost a v době pandemie jsou ještě důležitější, než kdy jindy. Třeba některé pečovatelské domy fungují pod neziskovou organizací. Co by se tedy mělo v neziskovém sektoru podporovat, a co ne?

Co se týká podpory neziskových organizací, tak zajisté nechceme omezovat ty, které odvádějí svou práci pro naše potřebné občany a působí převážně v sociálních službách nebo ve sportu. Rozhodně jsme ale pro zrušení dotačních titulů adresovaných neziskovým organizacím s politickým programem. Politické neziskovky jsou výkonným nástrojem sluníčkářských stran a zastánců probruselské politiky k tomu, aby se vláda většiny změnila ve vládu menšin, a aby si ona většina, dostatečně postrašená a cítící se provinile, dokonce ještě zaplatila jejich provoz z našich daní.

V souvislosti s téměř celoplanetárními restrikcemi, které mají zastavit covid-19, se mnozí obávají o ,,elektronický“ průlom do práv a svobod jednotlivce: Digitální monitoring, využívání dat z mobilů a sociálních sítí, narušení soukromí. Jak se na tento problém díváte?

To je velmi citlivá otázka. V této souvislosti zmíním názor hnutí SPD, které prosazuje zásadní ústavní a legislativní změny směřující k obraně svobody a demokracie v České republice. Za základní princip obrany demokracie považujeme zavedení přímé demokracie a široké zapojení občanů do řízení země. Podporujeme systém rovnováhy občanských svobod a povinností. Občané mají právo na ochranu svého soukromí, identity, osobních informací a dat před „preventivním“ dohledem státu. Občané mají právo sdílet a využívat svobodně informace na internetu, pokud se to nedotýká práv a svobod jiných občanů. Takže odpověď je nasnadě – snahy o digitální monitoring, využívání dat z mobilů a sociálních sítí nebo narušení soukromí zásadně odmítáme.

Máme podle vás celkově důvod mít obavy o svou svobodu? Někteří zelení aktivisté již vážně prosazují, aby stejná opatření jako proti covidu byla nasazena i na záchranu planety.

Zelené šílence nebudu komentovat. Rozhodně jsme pro to, aby lidé byli šetrní ke svému okolí a životnímu prostředí. V rámci našeho hnutí ve Sněmovně prosazujeme a budeme vždy podporovat takové zákony, které umožní našemu státu, aby měl veškeré své důležité nerostné zdroje ve svém vlastnictví a zabezpečil, aby nedocházelo k jejich znehodnocování. Stačí, když se budeme k těmto zdrojům chovat tak, jak se k nim chovali naši dědové a pradědové a k tomu bychom měli vést i naše děti. Vaši otázku zúžím na obavu o svůj stát a národ. Vždy povedeme nekompromisní politický zápas za nezávislost a suverenitu českého státu.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Jakub Vosáhlo

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

vedení

Pane Nachere, jste hodně výrazná osobnost a jako jeden z mála z ANO máte podle mě i schopnost se domluvit i s ostatními stranami. Proč tento váš potenciál nevyužijete a nekandidujete do vedení? Nebo to není podle vás možné, když je tam Babiš a jeho nejvěrnější? Podle mě je škoda, že vedení ANO není ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Babiš byl asi unesen, podstrčili dvojníka. Režisér Rychlík pro PL

4:44 Babiš byl asi unesen, podstrčili dvojníka. Režisér Rychlík pro PL

„To mne vede k domněnce, že ten Andrej Babiš, podepsaný vlastnoručně pod dopisem plédujícím za podpo…