DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Péče o blaho zvířat musí být řešena na úrovni EU

24.05.2024 6:23 | Tisková zpráva

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT představila část svého volebního programu pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 7. a 8. června 2024.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Péče o blaho zvířat musí být řešena na úrovni EU
Foto: DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Popisek: Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

1) Sjednocení legislativy členských států EU v oblasti ochrany zvířat v zájmovém chovu

V oblasti ochrany zvířat má EU svěřenou tzv. sdílenou pravomoc, což znamená, že členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, ve kterém ji nevykonala EU. Ochrana zvířat se v posledním desetiletí těší poměrně slušného zájmu a oporu má rovněž i v primárním právu, a to sice v čl. 13 SFEU (Smlouva o fungování Evropské unie), který zvíře vymezuje jako vnímající bytost. Napříč celé EU pak ukládá povinnost zohledňovat při stanovování a provádění politik EU požadavky na dobré životní podmínky zvířat. Péče o blaho zvířat představuje zásadní evropskou hodnotu, která musí být řešena na úrovni EU. Je více než zřejmé, že členské státy nejsou schopny tento problém řešit efektivněji, než jak by tomu mohlo být ze strany EU. Zásada subsidiarity uplatňovaná v rámci sdílených pravomocí členských států a EU stanovuje pravidlo, kdy „Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.“ Je více než zřejmé, že všechny aspekty ochrany zvířat mají přeshraniční dopad. Ať už je to potírání ilegálního obchodu se zvířaty zájmového chovu, vzácnými zvířaty nebo opatření proti šíření nakažlivých chorob, opatření proti množírnám, tak se jednoznačně jedná o problém celé EU a je nezbytné k němu tak přistupovat.

Naším cílem je:

  • dosažení právně závazné regulace na úrovni EU pro registraci, očkování a označování všech zvířat zájmového chovu mikročipem 
  • nekompromisně prosazovat zřízení celoevropského registru zvířat zájmového chovu, jehož cílem by nebyl jen pohyb zvířat přes hranice států, ale sloužil by rovněž i k evidenci pravomocně odsouzených osob za spáchanou trestnou činnost na zvířatech 
  • zefektivnit systém kontroly dodržování stávající legislativy EU 
  • sjednocení terminologie v rámci ochrany zvířat v zájmovém chovu ve všech členských zemí EU

2) Zlepšení podmínek chovu hospodářských zvířat v členských státech a zákaz vývozu hospodářských zvířat mimo země EU

Zpřísnění podmínek pro převoz v rámci EU - i v rámci EU se může jednat o velmi dlouhé vzdálenosti. Současné unijní předpisy nejsou v mnoha případech dodržovány. Je potřeba zpřísnit postihy za nesplnění zákonných podmínek pro přepravu hospodářských zvířat, a současně nastavit podmínky pro tuto přepravu tak, aby při převozech hospodářská zvířata netrpěla.

Hlavním unijním předpisem v oblasti přepravy hospodářských zvířat je Nařízení (ES) č. 1/2005, jehož cílem je zabránit zranění nebo zbytečnému utrpení zvířat nebo jejich úhynu během přepravy. Bohužel není nařízení ze strany členských států a přepravců dodržováno. Musí dojít k zpřísnění postihů za porušení unijní legislativy a k intenzivnějším kontrolám dodržování podmínek ze strany dopravců.

Našim cílem je:

  • zákaz vývozu do zemí mimo EU 
  • v rámci EU usilovat o minimalizaci transportu a nahradit přepravu živých jatečních zvířat obchodováním s masem a poraženými zvířaty

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Ing. Klára Dostálová byl položen dotaz

Zůstane ANO věrná i po zvolení?

Dost politiků ANO po zvolení do EP stranu opustilo. Jak si to vysvětlujete? A můžete zaručit, že vy se netrhnete, když budete zvolena? Protože vy ani nejste členka ANO. Ať se vám daří. Libor

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Potůčková (STAN): Považuju to za úmyslné podkopávání důvěry lidí ve státní orgány a instituce

23:07 Potůčková (STAN): Považuju to za úmyslné podkopávání důvěry lidí ve státní orgány a instituce

Projev na 107. schůzi Poslanecké sněmovny 12. června k návrhu poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, M…