Fiedler (Úsvit): Co není pravda?

25.10.2014 21:44

Dovolte mi se vyjádřit k předloženém vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2015. Nejdříve bych chtěl zareagovat na to, co v dosavadní diskusi zaznělo. Pan kolega Pavel Plzák hovořil o projídání státního rozpočtu a o rozesílání Kalouskových složenek. A já si dovolím připomenout, že váš současný koaliční partner, Česká strana sociálně demokratická, dokázala projídat v historii i osmiprocentní růst hospodářství ! Takže byste měli trošku přemýšlet o tom, jestli toto je správná cesta a jak pokračovat dále. Tato koaliční vláda, to už tady zaznělo několikrát, v tom projídání bohužel chce pokračovat, ve spolupráci s Hnutím ANO.

Fiedler (Úsvit): Co není pravda?
Foto: Archiv časopisu Green
Popisek: Karel Fiedler.

Od Jana Volného tady zaznělo, že Němci nás kritizovali, že v oblasti krize jsme zvyšovali daně. Předminulý týden jsem absolvoval seminář, který byl pořádán v Poslanecké sněmovně a kde byl účasten i předseda rozpočtového výboru pan Václav Votava. Zaznělo tam od něj na začátku tohoto semináře, že my jsme se tím postupným snižováním daní dostali až tam, kam jsme se dostali. A mně potom jako velká, v podstatě názorová facka, znělo to, co prohlásil Ivan Mikloš, bývalý myslím ministr financí Slovenské republiky a dneska člen Slovenské národní rady, který na tomto semináři jasně řekl, že když ve Slovenské republice snížili sazbu daně, zvýšil se jim objem vybraných daní. To je v dost příkrém rozporu, co na úvod tohoto semináře tam prohlásil pan předseda rozpočtového výboru. A navíc je to doloženo reálnou zkušeností Slovenska, nikoliv teoretickým tvrzením.

Chtěl bych se připojit k připomínce našeho předsedy Tomia Okamury a rád bych opravdu znal odpověď na to, jak to bylo s tou investiční pobídkou pro firmu Nexen ? Tak my opravdu budeme u nás dávat investiční pobídky, budeme se zříkat daní, zříkat příjmů státního rozpočtu pro to, aby tady byli zaměstnáváni pracovníci z cizích států a současně my budeme vyplácet příspěvky na podporu v nezaměstnanosti našim nezaměstnaným ? To má být to snižování výdajů státního rozpočtu?

A potom bych chtěl také rád slyšet odpověď na to, co tady zaznělo o nespotřebovaných výdajích. Ano, já to beru, pokud jsou výdaje nespotřebované, tak to je pozitivní informace, pozitivní zpráva, že budou zařazeny do výdajů státního rozpočtu v roce 2015. Poprosil bych o informaci, v jakém objemu je možno uvažovat o zařazení těchto nespotřebovaných výdajů a na co budou primárně použity ?

A nyní již konkrétně k tomu rozpočtu. Předložený rozpočet, skutečná čísla, která máme k dispozici z předloženého dokumentu sněmovní tisk 331, opravdu neodpovídají rétorice ministra financí, která provází předložení tohoto rozpočtu.

V roce 2012, pro připomenutí, byl skutečný deficit 101 mld. V roce 2015 je navrhovaný deficit, jak všichni víme, 100 mld. Je tady však jeden podstatný rozdíl, a to ten, že v roce 2012 byl pokles HDP o -1 % a v roce 2015 se počítá s růstem HDP o +2,5 %.

Navrhovat rozpočet se stejným deficitem 100 mld. v období poklesu a v období růstu – nezlobte se na mne – to není žádný prorůstový rozpočet nebo nějaká pozitivní čísla. To je pro nás, pro náš poslanecký klub, nepřijatelné.

Mnohokrát se tu již dnes mluvilo o investicích. Já chápu argument, že pokud nejsou připravené investiční akce, že je logické se do investičních akcí bezhlavě nepouštět. Není rozumné potom investovat za každou cenu. Ale podle strany 113 sněmovního tisku 331 (=vládní návrh rozpočtu na rok 2015) a toho, co tady dnes už několikrát zaznělo, výdaje na investice ve vládou navrhovaném státním rozpočtu opravdu nejsou vyšší, než byly v minulých letech. A já bych proto pokládal za rozumné, ať přiznáte, že to prostě projídáme, a netvrdíte, že to jde do investic, když vládou předložené údaje a tabulky jasně hovoří o opačných údajích, říkají naprosto jiná čísla.

Vláda mluví o zlepšování výběru daní. Mluví o tom ministr financí. Prolistoval jsem si parametry navrženého státního rozpočtu, mám tady střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na roky 2016 a 2017. A ani z těchto údajů není patrno, že by vláda počítala s nějakým zlepšeným výběrem daní. Když si nalistuji stranu 28, tabulku číslo 10 *** , najdu tam např. tato čísla : vládou očekávaný výběr DPH na rok 2014 218,7 mld., na rok 2015 229,3 mld., na rok 2016 233,1 mld., na rok 2017 240,8 mld. Kde je strmá změna ve výběru daní a omezení daňových úniků, o které ministr Babiš tak často a rád mluví? Jím předkládaná čísla jasně hovoří pouze o pokračovánístávajícího trendu. Čili žádná dramatická změna ve výběru daní. Jedna věc je rétorika ministra financí, kterou neustále slýcháme, ale když si vezmu vládou předložené údaje, tak ty hovoří o tom, že se bude pokračovat pouze ve stejném trendu. Křivka růstu výběru daní žádné dramatické změny neobsahuje.

Naprosto stejné je to se snižováním výdajů. Mluví se o úsporách, o tom, jak se bude šetřit, ale když se podívám na straně 31, tabulka 12 *** na to, jak je to s plánovanými výdaji, tak to je naprosto obdobné. Ta čísla jsou si podobná, mírně rostou. Kdybychom si z těch čísel udělali křivku, tak bude prostě pokračovat stejným směrem. Žádná dramatická změna, o které se mluví. Konkrétní údaje vládou předkládaných čísel : celkové výdaje SR na rok 2015 1129,9 mld., rok 2016 1152,6 mld., rok 2017 1185,5 mld. tedy stále stejný pokračují trend mírného růstu výdajů.

Zaznělo to tu i dnes a já jsem to již několikrát slyšel od pana vicepremiéra Babiše, že v roce 2017 se počítá s tím, že bude konečně vyrovnaný státní rozpočet. Najdu-li si na straně 26, tabulka 7 *** , opět z vládního dokumentu Ministerstva financí, tak tam se dočtu, že v roce 2015 se tedy počítá s deficitem 100 mld., v roce 2016 se počítá s deficitem 100 mld., v roce 2017 se počítá s deficitem 95 mld. Tak kde je ten vyrovnaný státní rozpočet v roce 2017, o kterém vicepremiér Babiš tolik mluví ? Já to v jím předkládaných číslech opravdu nevidím!

Předseda našeho hnutí Tomio Okamura tady zmínil v dopolední diskusi, že chybí koncepce snižování zadlužení státu. Já si tady zkusím rychle zalistovat v podkladech, které mám připravené. Ano. Opět cituji z materiálu Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky, který předkládá Sněmovně vláda. Strana 51, tabulka číslo 22 a graf 33 *** : Podíl státního dluhu /je to údaj, na který se pan vicepremiér Babiš velmi rád odvolával – procentuálně vůči HDP/ – takže z údajů předložených vládou se v těchto materiálech dočítám, že na rok 2015 je předpokládaný deficit 39,9 %, na rok 2016 je předpokládaný výhled 40,8 % a na rok 2017 41,4 %. Ejhle, žádné snižování ani v procentuálním podílu k HDP. Křivka, kterou jste teď zastavili na rok 2015, nám v tom zadlužování státu opět roste nahoru.

O řádek výš v tabulce č.22 je celková výše státního dluhu. Opět číselný údaj, který pan vicepremiér Babiš velmi rád používá – 1 683 mld. Dle vládních údajů /zdůrazňuji/ v roce 2013 ten 1 683 mld., v roce 2015 1 683 mld. /ano, je to stejná cifra/. V roce 2016 výhled, který předpokládá vláda, která mluví o tom, že bude snižovat naše zadlužení, však již počítá s deficitem 1 783,7 mld. a na rok 2017 s deficitem 1 879,5 mld.

Já, ať se dívám jak se dívám do těchto čísel, tak tam žádné snižování zadlužení České republiky opravdu nevidím ani na rok 2015, ani na rok 2016, ani na rok 2017.

Okolní země počítají s možností nižšího růstu. Je to vratký předpoklad, ale nelze uvažovat jinak. My dnes prostě vycházíme nebo Ministerstvo financí a vláda vycházejí z toho, že růst ekonomiky bude o 2,5 %, ale já tam potom postrádám v těchto číselných údajích, které už tady zmínilo mnoho mých kolegů, nějakou rezervu v případě toho, že dojde ke změně. A – jak jsme dnes slyšeli – je velmi pravděpodobná.

Závěrem mého vystoupení bych chtěl říci, že návrh státního rozpočtu ve svých číslech, která sama vláda předkládá, odporuje tomu, co vláda o tomto rozpočtu říká. Tento rozpočet, tak, jak nám byl předložen, jak jsem se snažil nyní ukázat na konkrétních číslech z vládních údajů, které jsem tu odcitoval, není žádnou změnou v trendu. Je to pouze stejné pokračování ve stejném stylu stávajících rozpočtů této země. Stejné výdaje, zhruba stejný deficit, stejný státní dluh, nebo, jak jsem citoval z minulých čísel, mírně rostoucí.

Ještě jeden údaj bych si vám dovolil připomenout. Státní fond dopravní infrastruktury, je to v tomto materiálu na straně 40, tabulka 14. Vážená koalice, stále tady mluvíte a omíláte zvýšené investice do dopravní infrastruktury. Z tohoto vládního materiálu čtu, že pro rok 2015 je to 49,8 mld., pro rok 2016 je to 43 mld. a pro rok 2017 je to 46 mld. Tak kde jsou ty rostoucí investice? Já to opravdu podle těchto čísel nevidím !

Závěrem chci říci, že tento státní rozpočet není nic nového, nejsou to ty slibované úspory, není to to slibované snižování zadlužení. Je to bohužel pouze pokračování stávajících trendů.

Jak již zaznělo od našeho předsedy klubu i předsedy našeho hnutí, nemůžeme se přihlásit k podpoře tohoto vládního návrhu rozpočtu a budeme navrhovat jeho vrácení k přepracování.

*** zdroj Střednědobé výdajové rámce a Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2016 a 2017.

Doslov k výše uvedenému:

Určitě nemám důvod nevěřit údajům, které prezentuje a předkládá ministerstvo financí potažmo vláda v datech-číslech k návrhu státnímu rozpočtu. Zbývá mi potom ale už pouze to, že nemluví pravdu ministr financí. Rozpor, mezi jeho prohlášeními a fakty je dost značný …úsudek si udělejte sami – dostatek faktů předkládaných ministerstvem financí je výše.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Josef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: Úsvit přímé demokracie

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Procházka (ANO): Užijme si předvánoční atmosféru doma se svými blízkými

21:24 Procházka (ANO): Užijme si předvánoční atmosféru doma se svými blízkými

S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci a platná nařízení vlády ruší městský obvod Plzeň 3 ku…